Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt ponuka štúdia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

"Školský kotlík 2016"

Srdečne Vás pozývame na VIII. ročník súťaže

vo varení kotlíkového guláša "Školský kotlík 2016"

              Termín konania :   3. jún 2016

Miesto konania :    areál školy, SOŠ obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa

Oznam

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Bani

          otvára v školskom roku 2016/2017

        NADSTAVBOVÉ ODBORY ŠTÚDIA:

  6403 L podnikanie v remeslách a službách

  6421 L spoločné stravovanie

Podmienky prijatia:  1. Výučný list

Ponuka štúdia pre školský rok 2016/2017

         Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Bani ponúka

      v školskom roku 2016/2017 nasledovné študijné a učebné programy:

                         Ponuka_studia_sk.r._2016_2017.pdf

Príhovor riaditeľa školy

Vážení rodičia,


      naša škola je po personálnej i materiálnej stránke vybavená tak, aby mohla poskytovať Vašim deťom takú úroveň výchovy a vzdelávania, ktorá zodpovedá štandardom v rámci SR.    

       Ako každá škola aj my máme ciele, dosiahnutie ktorých si bude vyžadovať maximálne úsilie zo strany nás všetkých – pedagogického zboru i technického personálu. Aj napriek ich náročnosti sme odhodlaní a pripravení tieto úlohy zvládnuť.

Príďte medzi nás!

Korešpondenčná súťaž zo slovenského jazyka a literatúry

Korešpondenčná súťaž zo slovenského jazyka a literatúry

V školskom roku 2015/2016 pripravilo CVČ – JUNIOR v Banskej Bystrici korešpondenčnú súťaž zo slovenského jazyka a literatúry pod názvom SLOVENČINÁRIK, do ktorej sa zapojila aj SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani. Z našej školy sa zapojilo päť riešiteľov:

Poďakovanie našej najlepšej žiačke školy

Poďakovanie našej najlepšej žiačke školy

   Dňa 13.5. 2016 nastal čas rozlúčky so  žiakmi  maturitných ročníkov študijných  odborov   Obchod a podnikanie a Podnikanie v remeslách a službách  SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani. Škola sa obliekla do slávnostného šatu a pedagógovia  a mladší spolužiaci sa zhromaždili v slávnostne vyzdobenej triede, aby sa poďakovali našim štvrtákom za ich dôstojnú reprezentáciu školy na rôznych školských a mimoškolských aktivitách a ocenili úspešných žiakov za ich usilovnú prácu.

Výstava „Mladý tvorca 2016“

 Výstava „Mladý tvorca 2016“

Stredná odborná škola obchodu a služieb sa v dňoch 26.-28.4.2016 zúčastnila „Výstavy Mladý Tvorca 2016“ v Nitre, ktorá sa konala pod záštitou prezidenta SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Bol to už  24. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania nielen zo Slovenska ale i z Českej republiky.   Cieľom výstavy bolo propagovať odbornú činnosť stredných škôl na previazanosť podnikateľského prostredia s trhom práce a inšpirovať žiakov základných škôl pri výbere budúceho povolania, možnosť získať prehľad o najžiadanejších profesiách na Slovensku aj v zahraničí. Výstava bola spojená s Veľtrhom práce  JOB-EXPO  2016,  s Medzinárodnou prehliadkou ľudových umeleckých remesiel a s množstvom sprievodných podujatí. /interaktívne súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ v IT zručnostiach, tvorivé dielne pre návštevníkov, pracovné workshopy, cvičné firmy, prezentácia policajných, hasičských a vojenských zložiek, seminár pre výchovných poradcov, súťaže pre učiteľov i študentov/.  V rámci tejto výstavy sme propagovali  nielen našu školu, študijné a učebné odbory, projekty, školské i mimoškolské aktivity ale i mesto Nová Baňa. Pri svojej prezentácii študenti rozdávali aj propagačné materiály mesta Nová Baňa a pozývali všetkých na návštevu nielen nášho krásneho, starobylého mesta, ale i regiónu Gron.

Exkurzia v pivovare Steiger  vo Vyhniach

Exkurzia v pivovare Steiger  vo Vyhniach

Dňa 21. apríla 2016 sa študenti tretieho a druhého ročníka učebného odboru kuchár zúčastnili odbornej exkurzie vo Vyhniach, aby si svoje teoretické vedomosti doplnili poznatkami priamo z praxe.

Navštívili pivovar Steiger, kde nám bol odprezentovaný celý priebeh výroby piva. Súčasťou exkurzie bola aj prezentácia priestorov pivovaru a vysvetlenie procesu varenia a kvasenia piva našou sprievodkyňou. Dozvedeli sme sa, že pivovar Steiger bol prvý na Slovensku. Vypočuli sme si jeho históriu vrátane rôznych zaujímavostí. Videli sme varnú miestnosť, ležiacke pivnice, kde pivo kvasí a zreje a kde sme mali možnosť ochutnať kvasinkové  nepasterizované pivo priamo zo sudov.  Neskôr sme sa presunuli do baliacej a plniacej miestnosti. Pásová linka bola síce mimo prevádzky z revíznych dôvodov, ale o to lepšie nám bol demonštrovaný proces plnenia, pasterizovania, uzatvárania a etiketovania sudov a fliaš  pivom. Z výrobne sme sa všetci premiestnili do prezentačnej pivovarskej miestnosti, kde sme mali ochutnávku nealkoholického tmavého piva Radler.

Celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv

V dňoch 6. – 8. apríla 2016 som sa zúčastnila celoslovenského kola Olympiády ľudských práv v Modre – Harmónii. Témou tohto ročníka bola ľudská dôstojnosť. V súťaži si svoje vedomosti, sily a schopnosti zmeralo 64 stredoškolákov, medzi nimi aj ja. K mojej príprave prispela pani profesorka Gáborová, začo jej veľmi pekne ďakujem, že sa mi venovala.

V prvý deň sme riešili modelové prípady. Pred porotou sme mali obhájiť prípad, ktorý sme dostali a mali sme čo najlepšie obhájiť situáciu.

photo

Štvrtok 26. 5. 2016

Počet návštev: 1808777