Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

Fašiangy sa skončili

  Stalo sa tradíciou, že aj my v SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani si každoročne pripomíname koniec fašiangov. Fašiangy - obdobie veselosti, zábavy, hodovania a hojnosti.

Tento rok sme rozhodli priblížiť tradície fašiangov aj žiakom základných škôl.

 V posledný fašiangový deň 13.2.2018 sme zorganizovali oficiálny DOD, aby si žiaci základných škôl a široká verejnosť mohli prezrieť vynovené priestory školy, učebne a dielne. Zároveň žiaci mohli získať informácie o možnostiach štúdia na našej škole.

Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Krajské kolo Olympiády ľudských práv

 

            Dňa 8.2.2018 sa v centre voľného času Junior v Banskej Bystrici konalo Krajské kolo XX. ročníka Olympiády ľudských práv. Nosnou témou XX. ročníka OĽP je Aténska škola 21. storočia: demokracia a ľudské práva. 

             Krajské kolo OĽP pozostáva z dvoch kôl. V prvom kole žiaci riešia vedomostný test a v druhom kole prezentujú vylosovanú tézu pred odbornou  komisiou. Olympiáda ľudských práv má za cieľ posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí.

Finančná olympiáda – výsledky I. kola

Finančná olympiáda – výsledky I. kola

 

Finančná vedomostná súťaž z oblasti financií ponúka študentom stredných škôl možnosť preveriť si svoje vedomosti zo sveta financií a získať atraktívne výhry pre seba a finančný príspevok pre svoju školu.

Súťaž sa koná každoročne v prvom polroku školského roka. Organizovaná je v troch kolách, aby si študenti mohli svoje vedomosti postupne dopĺňať, a aby sa skutočným víťazom stal ten, kto zvládne aj zvyšujúcu sa náročnosť testov. V prvých dvoch kolách, ktoré prebehnú formou on-line testu môžu študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky.

Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

V termíne od 15. do 19. januára 2018 prebehli školské kolá ekonomickej olympiády.  Naši študenti boli úspešní,  do krajského kola sa prebojovali:

Kristína Mištíková II. A

Anežka Šipikalová II. A

Eduard Dunko I. N

Sally Popracová IV. A

Matej Meliš, II. N

Viliam Búry II. N

Koniar Jozef II. N

Šarkôzi Tobias II. N

Tokolyová Lea I. A

Úspešným študentom blahoželáme a želáme im veľa úspechov v krajskom kole, ktoré  sa bude konať dňa 15.februára 2018 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Barmanský kurz

 Chcete si rozšíriť svoje vzdelanie?

Teraz máte možnosť absolvovať  Barmanský kurz

Cieľ kurzu: osvojiť si základy prípravy miešaných nápojov, ich charakteristiku, dekoráciu pohárov……

Určený pre: študentov všetkých odborov

Termín:    marec- apríl 2018  

Dĺžka kurzu: 1 týždeň

Kurz vedú:  členovia Slovenskej barmanskej   asociácie

Ekonomická olympiáda štartuje

Ekonomická olympiáda štartuje

Ekonomická olympiáda je celorepubliková súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru.  Študenti môžu taktiež vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu.

Najvianočnejšia trieda školy

Najvianočnejšia trieda školy

   Každoročnou aktivitou Žiackej študentskej rady na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  je vyhlásenie súťaže „ Najvianočnejšia trieda školy“.

      Aj tento školský rok sa s príchodom zimy začali  triedy meniť zo dňa na deň , pribúdali vianočné nástenky, výzdoba na oknách, adventné vence,  stromčeky a pestrofarebné svetielka.  Niektorí žiaci si triedu vyzdobili menej, iní viac, podaktorí žiaci boli nesmerne kreatívni a aktívni. V záverečnom hodnotení sme ocenili nielen estetickú stránku, ale ja úsilie a ochotu .

Návšteva veľkoobchodu METRO Cash & Carry SR s.r.o. Zvolen

Návšteva veľkoobchodu METRO Cash & Carry SR s.r.o. Zvolen

Dňa 14.decembra 2017 sa žiaci 1. a 2. ročníka študijného odboru obchod a podnikanie a žiaci 1. ročníka nadstavbového štúdia zúčastnili exkurzie vo veľkoobchodnom podniku METRO Cash  & Carry SR s.r.o.  vo Zvolene. Privítala nás zástupkyňa spoločnosti, pani Beata Naščáková, ktorá nás oboznámila s históriou veľkoobchodu METRO, s jeho organizáciou, jednotlivými oddeleniami a ich činnosťou.  Žiaci získali informácie o službách poskytovaných jednotlivým skupinám zákazníkov, ako aj o starostlivosti o zákazníka, o marketingovej činnosti firmy a v neposlednom rade i o personálnej politike spoločnosti.

„Navždy sa zachová, v pamäti stužková“

„Navždy sa zachová, v pamäti stužková“

15. december 2017 bol pre celú II. N triedu výnimočným dňom.  Plní napätia sme očakávali úvodný tón piesne, ktorá znela pri nástupe a potom sa to všetko začalo. Príhovory, stužkovanie, gaudeamus, fotenie, večera, tanec, prezentácia a noc plná zábavy.

Nezabudnuteľné momenty umocňovali zelené stužky, kvety, slávnostné oblečenie i krásne vyzdobená miestnosť. Zábava pokračovala a nikto si neželal aby skončila... a nedalo sa nespomenúť na slová známej piesne: „A predsa, minúty, nikdy tak nebežia....“

photo

Pondelok 19. 2. 2018

Počet návštev: 2156780