Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Turistická vychádzka

Turistická vychádzka

Leto, prázdniny už klopú na dvere a po náročnom ročníku v novej škole, v novom prostredí sme sa s triedou I. A vybrali do prírody. V krásnom prostredí novobanského Tajchu sme sa poprechádzali, opekali, oddychovali a v pokoji   porozprávali o tom čo sme spolu tento rok prežili a tak neformálne sme zhodnotili život na našej škole.

Mojim študentom prajem krásne prázdniny, plné pohody, oddychu a teším sa na stretnutie v novom školskom roku.

Exkurzia v pivovare

Exkurzia v pivovare

Poslednou exkurziou v tomto školskom roku bola návšteva pivovaru Steiger vo Vyhniach, kde sme sa vybrali s triedou I.A študijného odboru obchod a podnikanie.

Prečo sme sa rozhodli navštíviť tento pivovar?

  • Keďže na hodinách tovaroznalectva preberáme tému pivo, vybrali sme sa technológiu výroby piva pozrieť v praxi.
  • Je to prvý pivovar na Slovensku založený v roku 1473.  Prvé pivo na Slovensku v dedinke Vyhne začali variť mnísi už pred viac ako päťsto rokmi.
  • Všetky pivá sú vyrábané klasickou technológiou, ktorá sa líši od pív z veľkovýroby využívaním tradičných pivných surovín, sladu, chmeľu, vody a pivovarských kvasníc. Už prvý proces varenie surovín prebieha inak, samostatne na každú stupňovitosť, aby sa neskôr pivo vyššej stupňovitosti neriedilo vodou na nižšiu.
  • Klasická chuť piva.

        Rozdiely postupov klasickej výroby a veľkovýroby sú jasné. Pomalé a prirodzené nasycovanie piva kysličníkom počas dlhého kvasenia sa odrazí aj v pene, ktorá vydrží a na pohári po každom napití zanechá po obvode krúžky.

Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2017/2018

Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2017/2018

   Dňa 21.6.2018  sa v obradnej sieni Pohronského múzea v Novej Bani uskutočnilo slávnostné podujatie pod názvom „Vyhodnotenie najlepších žiakov  novobanských škôl v školskom roku 2017/2018.“  Na tomto mieste sa stretli najlepší žiaci materských, základných a stredných škôl mesta Nová Baňa, ktorí reprezentovali školy na obvodných, regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach. Žiaci prijali ocenenie a poďakovanie za reprezentáciu školy z rúk primátora mesta Mgr. Jána Havrana a vykonali slávnostný zápis do pamätnej knihy mesta.

SLOVENČINÁRIK

Korešpondenčná súťaž zo slovenského jazyka a literatúry

SLOVENČINÁRIK  II. kolo

 

            V školskom roku 2017/2018 pripravilo CVČ – JUNIOR v Banskej Bystrici korešpondenčnú súťaž zo slovenského jazyka a literatúry pod názvom SLOVENČINÁRIK, do ktorej sa zapojila aj SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani. Z našej školy sa  do prvého a druhého   kola zapojili nasledovní žiaci:

Ročníková súťaž vo varení

Ročníková súťaž vo varení

Dňa 11.5.2018  sa uskutočnila ročníková súťaž  žiakov prvého ročníka učebného odboru kuchár .

Pod vedením majsterky odborného výcviku Bc. Forgáčovej ,  žiaci pripravovali jedlá na tému: Príprava jednoduchého jedla.

Odborná komisia hodnotila technologickú prípravu, chuť, vzhľad, hygienu práce a dodržanie časového limitu. Všetky pripravované jedlá boli chutné, lahodiace oku.

Výsledky:

1. Laura Černáková- Bryndzové pirohy s kyslou kapustou

Kurz na ochranu zdravia, života a prírody

Kurz na ochranu zdravia, života a prírody

V dňoch 5.- 7.6.2018 absolvovali žiaci druhého ročníka učebného odboru kuchár povinný ,,Kurz na ochranu  zdravia ,života a prírody.“

Počas týchto dní   okrem turistiky na Veľký Inovec si osvojili aj základy streľby zo  vzduchovky, určovanie azimutu, spôsoby odhadu vzdialenosti či základy prvej pomoci.

Kurz vyvrcholil branným pretekom, v rámci ktorého plnili jednotlivé disciplíny v časovom limite. Po sčítaní všetkých bodov a trestných minút najzdatnejšie obstáli:

Exkurzia do podniku K-PLAST v Novej Bani

Exkurzia do podniku K-PLAST v Novej Bani

Dňa 11. júna 2018 sa žiaci I. A, II. A a I. N triedy zúčastnili  odbornej exkurzie vo výrobnom družstve K-PLAST Nová Baňa.  Exkurzia bola v rámci predmetov ekonomika, podnikanie, tovaroznalectvo a jej cieľom bolo oboznámiť študentov s výrobou, výrobným programom, so zásobovaním, skladovaním, exportom a s technológiou výroby plastov. Privítal nás Ing. Bohumil Červenka, predseda družstva, a oboznámil nás s históriou družstva, organizačnou štruktúrou, personálnou politikou. Prevádzkou nás sprevádzal Ing. Budinský, ktorý nám priblížil ako firma reálne funguje a dal študentom veľa praktických rád do života.

Čo je nové v projekte Adopcia srdca ?

Čo je nové v projekte Adopcia srdca ?

     Projekt Adopcia srdca , ktorí organizujú Pallotíni so sídlom v Bratislave už nie je nikomu neznámy. Je to projekt adopcie detí  na diaľku v  Rwande, Demokratickej republike Kongo, Kamerune, Brazílii, Indii a na Filipínach. SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani má za sebou siedmy rok adopcie, „ adoptívnymi“ rodičmi už boli dve triedy, ktorých žiaci  zmaturovali a zanechali po sebe kus dobre odvedenej práce.

II. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019

Riaditeľ  Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novej Bani oznamuje rodičom a žiakom 9. ročníkov základných škôl, že ďalší termín prijímacích skúšok pre študijné odbory do 1. ročníka sa uskutoční  19. júna 2018 (v utorok) o 8,00 hod. v priestoroch školy.

Deň kariéry

Deň kariéry

Dňa 31. mája 2018 sa študentky II. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie Lea Haringová a Simona Brodzianska zúčastnili workshopu pod názvom Deň kariéry – Career Day.  Uvedené podujatie pripravila nezisková organizácia JA Slovensko v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia.  Workshop bol zameraný na všeobecné princípy úspešného budovania si kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní. Počas celého dňa sa študentom venovali pracovníci zo spoločnosti AT&T, podelili sa s nimi o svoje skúsenosti z oblasti kariérneho plánovania a rastu. Workshop bol pre študentky veľmi podnetný a zaujímavý, za jeho absolvovanie získali certifikát. Ďakujeme organizátorom za jeho zrealizovanie.

photo

Streda 15. 8. 2018

Počet návštev: 2265522