• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
    • Oznam pre žiakov

    • 25. 2. 2021
    • Na základe pandemickej situácie v okrese Žarnovica – COVID AUTOMAT, štvrtý stupeň varovania - teda čierny okres, bude vyučovanie od 1. 3. 2021 prebiehať DIŠTANČNOU FORMOU (z domu)! Ďalšie informácie sledujte na stránke školy a riaďte sa pokynmi triednych učiteľov.

    • Štipendium

    • 24. 2. 2021
    • Oznamujeme žiakom, že štipendium sa bude vyplácať v dňoch 25. a 26.2.2021 v čase od 7,00 do 11,00 hod.

    • Informácie k prijímaciemu konaniu - kritériá pre prijatie do prvého ročníka

    • 1. 2. 2021
    • Milí deviataci ako si podať prihlášku na strednú školu, aké máme kritériá na prijatie do prvého ročníka?

     Termín na doručenie prihlášky na štúdium na strednej škole zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.  K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený v prílohe č. 2.

     Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

     KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE DO PRVÉHO ROČNÍKA DENNÉHO ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

     Kriteria_pre_prijimacie_konanie_2021_2022.pdf


    • Jarné prázdniny

    • 12. 2. 2021
    • Milí žiaci,

     aj keď to tak nevyzerá máme tu JARNÉ PRÁZDNINY, a to v čase od 15.2.2021 do 19.2.2021.

     Vyučovanie po prázdninách sa začne 22.2.2021. Akou formou bude vyučovanie prebiehať vás budeme priebežne informovať na stránke školy.

     Buďte naďalej trpezliví a zodpovední! Dávajte si na seba pozor a zbytočne sa nevystavujte možnej nákaze!

     Ing. Jozef Koperdák, riaditeľ školy

    • Deň otvorených dverí bez obmedzení

    • 1. 2. 2021
    • Milí deviataci!

     Rozhodujete sa čo ďalej so životom? Akú školu si vybrať? Tak sa poďte pozrieť k nám.

     Nakoľko osobné stretnutia z dôvodu pandemických opatrení nie sú možné, pozývame vás  na virtuálnu prehliadku našej školy.

     Sme  moderná a dynamická škola, ktorá pripravuje odborníkov v oblasti ekonomiky, služieb, strojárstva a máme sa čím pochváliť.  Aj keď sektor služieb prechádza momentálne zaťažkávacou skúškou, táto doba pominie a vždy budeme potrebovať spracovať daňové priznanie, viesť účtovníctvo , navštevovať reštaurácie budeme sa  chcieť dobre najesť, alebo niečo opraviť. 

     Ponúkame Vám štúdium v novom štvorročnom študijnom odbore  škola podnikania (ukončený maturitným vysvedčením) v  trojročných učebných odboroch: kuchár, čašník servírka, mechanik opravár -  stroje a zariadenia (ukončené záverečnou skúškou a výučným listom) a dvojročné učebné odbory potravinárska výroba a stavebná výroba (ukončené záverečnou skúškou).

     Podľa toho aký odbor štúdia si vyberiete budete mať možnosť absolvovať na základe študijných výsledkov barmanský kurz, získať ekonomické certifikáty od firmy KROS, zváračský preukaz na CO2 za čiastočnú úhradu,  vodičský preukaz za zvýhodnených cenových podmienok, pracovať na rôznych projektoch a zúčastniť sa zahraničnej stáže. Vaše štúdium vieme podporiť pri dobrých študijných výsledkoch motivačným štipendiom.

     Akékoľvek otázky vám zodpovieme prostredníctvom emailovej či telefonickej komunikácie.

     Kontakt: 045/68 55 585; 0905 493 007  alebo  mail: sekretariat@sosnb.sk

     Tešíme sa na Vás!

  • Partneri

   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • Mesto Nová Baňa