• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
   • Odborná exkurzia na Horehroní
    • Odborná exkurzia na Horehroní

    • 10. 5. 2019
    • Odborná exkurzia na Horehroní

     V jeden krásny májový slnečný deň sme sa vybrali na Horehronie. Odborná exkurzia bola zameraná na cestovný ruch, ale i ostatné odborné predmety. Naša cesta viedla na  stredoveký hrad Slovenská Lupča, ktorý je od roku 2002 Národnou kultúrnou pamiatkou. Od tohto roku má aj nového majiteľa, ktorým sú železiarne Podbrezová a tak začína písať novú zaujímavú kapitolu svojej histórie. K hradu sme sa dostali kľukatou cestičkou, okolité výhľady boli nádherné. Aj história a súčasnosť hradu nás zaujala. Každoročne sa tam koná množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí.  Potom sme si prezreli dedinu Slovenská Lupča s jej  pamiatkami. Ďalej nás cesta viedla do Banskej Bystrice, kde sme sa zastavili pri pamätníku SNP, prešli do historického centra mesta k pamätníku osloboditeľov, pripomenuli si štátny sviatok – Deň víťazstva nad fašizmom a potom sme sa túlali uličkami mesta.

     Domov sme sa vracali spokojní s krásnym pocitom dobre využitého a zmysluplného dňa.

                                                                                       Ing. Mária Lenčová, študentky II. A

   • Epicentrum lásky v Banskej Štiavnici
    • Epicentrum lásky v Banskej Štiavnici

    • 6. 5. 2019
    • Epicentrum lásky v Banskej Štiavnici

      

     Banská  Štiavnica je jediné miesto na svete, ktoré sa môže pochváliť epicentrom  lásky každoročne navštevovaným tisíckami turistov z celého sveta.

     Ani my sme neodolali a navštívili sme Banskú Štiavnicu dňa  3.5.2019. Máj je lásky čas, preto naše kroky pochopiteľne smerovali do Banky lásky, ktoré je vytvorené v pôvodom  meštiackom dome Pischlovcov, kde žila väčšinu svojho života Marína - múza A. Sládkoviča. Aby sa zachovalo genuis loci tohto neopakovateľného miesta, skupinka nadšencov investovala vlastné prostriedky, aby dom opravili a vytvorili v ňom interaktívnu zážitkovú  expozíciu nehynúcej lásky Sládkoviča a Maríny.

     Návštevníci sa dozvedia o živote Maríny Pischlovej prostredníctvom videoprojekcie, uvidia vzácne historické artefakty, vypočujú si prekrásne verše z najdlhšej ľúbostnej skladby na svete a uvidia epicentrum lásky, kde sú v schránkach uložené príbehy lásky ľudí rôznych vekových kategórií. Všetci  návštevníci odchádzajú nadšení a naplnení prekrásnym zážitkom.

     O našej exkurzii budeme informovať aj partnerské školy v rámci projektu e Twinning, ktorého súčasťou bolo vytvorenie príbehu o nehynúcej láske. Príbeh Sládkoviča a Maríny je práve taký.

                                                PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor čitateľskej  gramotnosti

                                                                               a študentky III.A triedy

   • Po stopách baníckej slávy v Novej Bani
    • Po stopách baníckej slávy v Novej Bani

    • 30. 4. 2019
    • Po stopách baníckej slávy v Novej Bani

     Dňa 26. 4.2019 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Banského náučného chodníka. ,,Po stopách baníckej slávy v Novej Bani“, ktoré  sa zorganizovalo Mesto Nová Baňa a Novobanský banícky spolok.

     Tohto slávnostného otvorenia sme sa zúčastnili aj my, konkrétne trieda III.C s triednou učiteľkou Ing. Garajovou. Na mestkej tržnici, kde sa konalo slávnostné otvorenie, naši žiaci prítomným ponúkali malé sladké občerstvenie, ktoré pripravili majstri OV.

     Po odhalení ústrednej tabule chodníka sme  absolvovali prehliadku náučného chodníka s jednotlivými zastávkami.

     Náučný chodník poskytuje  návštevníkom zaujímavé výhľady na okolitú prírodu a zachovalé historické banské pamiatky, čo prispieva k zvýšeniu atraktivity mesta Nová Baňa.

                                                                                                   Ing. Katarína Garajová

   • DEŇ ZEME NA NAŠEJ ŠKOLE
    • DEŇ ZEME NA NAŠEJ ŠKOLE

    • 29. 4. 2019
    • DEŇ ZEME NA NAŠEJ ŠKOLE

     Aj planéta Zem má svoj sviatok. Deň Zeme už tradične oslavujeme 22. apríla.

     Keďže tento rok sme mali v tento deň prázdniny, rozhodli sme sa zapojiť neskôr, a to v piatok 26.4.2019. Členovia žiackej rady (Viktória Senešiová z 2.A a Stanislava Gregorová z 2.N) si pripravili pre svojich spolužiakov zaujímavú prednášku s názvom „Putovanie odpadov“. Žiaci sa dozvedeli o znečisťovaní planéty, „putovaní odpadov“, triedení odpadu a pozreli si film o tom, ako naša planéta trpí obrovským množstvom plastov v moriach a ako by sme jej mohli pomôcť. Do školy boli zakúpené koše na triedenie odpadu, a tak sme žiakov poprosili, aby aspoň takouto malou aktivitou pomohli našej planéte.

     Po prednáške sa žiaci spoločne s vyučujúcimi rozhodli poupratovať okolie školy. Vzali sme si metly, hrable, motyky, kosačky a pustili sme sa do toho. Za pár hodín sme vyčistili dvor, trávniky a chodníky a s dobrým pocitom sme sa rozpŕchli domov.

     Veľká vďaka patrí všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa zúčastnili. Obzvlášť veľké ĎAKUJEM patrí žiakom II.N, ktorí boli veľmi snaživí.

     Ďakujeme J                                                            Mgr. Mirka Plechlová koordinátor ŽR

                                                                                      Mgr. Jana Káčerová zástupkyňa RŠ

   • Welcome to Our Towns!
    • Welcome to Our Towns!

    • 24. 4. 2019
    • Welcome to Our Towns!

     Projektové vyučovanie je jedná z metód , ktorá aktívne sa používa nie len na hodinách cudzieho jazyka. V tomto školskom roku žiaci I.N triedy odboru Podnikanie v remeslách a službách  SOŠ obchodu a služieb sa zapojili do medzinárodného projektu eTwinning a s partnerskou školou z Turecka pracujú nad projektom Welcome to Our Towns!

      V projekte žiaci SOŠ obchodu a služieb predstavia svoju krajinu, mesto Nová Baňa, jeho históriu, tradície a zvyky a taktiež sa oboznámiť s podobným malým mestečkom z partnerskej školy. Pracovným jazykom projektu bude anglický jazyk, ktorý tiež pomôže žiakom zlepšiť komunikačne zručnosti v cudzom jazyku. Žiaci budú navzájom komunikovať, robiť prezentácie a úlohy projektu skupinovo, čo bude prínosným pre klímu triedy a spoluprácu. Pri práci budeme používať IKT prostriedky, ktoré tiež budú nápomocné pre rozvíjanie IKT zručností u žiakov. V rámci projektu si žiaci máju možnosť rozšíriť svoje vedomosti z predmetov ako geografia, dejepis, informatika a cudzí jazyk.

     Ciele projektu Welcome to our town! sú nasledovné:


     - zlepšiť komunikačné zručnosti v cudzom jazyku,
     - rozšíriť vedomosti o histórii , zvykoch a tradíciách mestečka Nová Baňa, kde sa nachádza škola,
     - spracovať získané informácie a prezentovať svoju krajinu, mesto a školu rovesníkom z inej krajiny,
     - aktívne používať IKT prostriedky pri prezentácii a komunikácii s partnerskou školou,
     - oboznámiť sa s iným mestom, krajinou a školou zo zahraničia a nadviazať spoluprácu s rovesníkmi z partnerskej školy.

     Projekt Welcome to our towns! bude trvať od februára do júna 2019. V úvode projektu žiaci predstavili  svoje tímy, školu a krajinu. V ďalšej časti vytvorili logo projektu a budú postupne prezentovať svoje mestečko. Spracujú informácie o histórii mesta, nafotia zaujímavé pamätihodnosti a miesta v meste, kam by pozvali svojich rovesníkov. Taktiež predstavia tradične Fašiangové a Veľkonočné oslavy v meste, ktoré prebiehajú v období trvania projektu. Informácie sa budú spracovávať a komunikácia s partnerskou školou bude prebiehať minimálne 1 krát týždenne, prípadne podľa dohody.

     Administrátormi projektu sú Mgr. Mária Falatová, vyučujúca anglického jazyka a RNDr. Michaela Kostelanská, ktorá vyučuje dejepis, marketing a manažment v triede I.N a taktiež pomáha technicky spracovávať informácie ku projektu.

     Ak by ste mali záujem pozrieť našu prácu na projekte, to sú linky:

                                                                                                                        Mgr. Mária Falatová a žiaci I.N triedy

   • Cestou - necestou po Argentíne
    • Cestou - necestou po Argentíne

    • 17. 4. 2019
    • Cestou - necestou po Argentíne

     Ďalšou zaujímavou aktivitou týkajúcou sa cestovného ruchu, bola beseda o Argentíne.  Našimi hosťami bol Branislav Tužinský s manželkou Ceciliou, ktorá pochádza z Argentíny. Beseda začala prezentáciou o Argentíne, ktorú si pripravili naši študenti. Naši hostia nadviazali na prezentáciu, priblížili nám život, zvyky, tradície, gastronómiu, cestovný ruch, možnosti štúdia a podnikania v tejto zaujímavej krajine, ako aj súčasnú politickú a ekonomickú situáciu. Študenti sa pýtali, ako sa mladý Slovák dostal do Argentíny. Dozvedeli sa, že sa tam vybral za prácou. Počas štvorročného pobytu v tejto krajine navštívil  mnohé turisticky zaujímavé destinácie i okolité krajiny. Nezabudol našim študentom zdôrazniť, aké dôležité je pri vycestovaní do zahraničia ovládať cudzie jazyky. Táto devíza im umožňuje získať lepšie postavenie na trhu práce. Študentov zaujímalo porovnanie životnej úrovne v Argentíne a na Slovensku, i to, ako si Cecilia zvykala na život u nás, v krajine vzdialenej tisícky kilometrov od jej rodiska. Študentom sa táto beseda veľmi páčila, pretože bola autentická a dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií z pravej ruky

                                                  Ing. Mária Lenčová, Ing. Erika Struhárová, učiteľky odborných predmetov

  • Partneri

   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • Mesto Nová Baňa