• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
    • Finančná akadémia

    • 10. 3. 2020
    • ​​​​​​​Kontakt so svetom financií je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a rozhodnutia, ktoré ľudia robia, môžu významne ovplyvniť ich budúcnosť. 

     Nadácia PARTNERS sa aktívne podieľa na aktivitách zameraných na zvyšovanie finančného povedomia.

     Vzdelávací cyklus Finančná akadémia je určený pre študentov  a jeho cieľom je viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti. Štvrtý ročník úspešných prednášok dokazuje, že mladí ľudia majú záujem dozvedieť sa, ako správne pracovať s peniazmi. Zaujímavou cestou dostávajú návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu.

     Finančná akadémia je interaktívna forma vzdelávania, umožňujúca študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych modelových situáciách.

      Lekcie Finančnej akadémie mapujú sektory finančného trhu a prinášajú študentom odborné základy vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, ako aj praktické a užitočné informácie. Odbornými garantmi a školiteľmi lekcií sú odborníci na financie zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

      Finančná akadémia má šesť lekcií, pričom je možné absolvovať celý cyklus, ako i vybrané lekcie jednotlivo – podľa preferencií a časových možností školy. Vzdelávací cyklus je školám poskytnutý zdarma. Študenti sa oboznámia s nasledovnými témami:

     Bohatí alebo chudobní, Dobrý alebo zlý hospodár, Vlastné bývanie, Život v istote, S istotou do rizika, Pre lepšiu budúcnosť.

     Touto cestou sa chcem poďakovať pani Cesnakovej Ľubici zo spoločnosti Partners Group SK za netradičnú prednášku, spojenú s praktickými príkladmi, zaujímavými kvízmi. Máme za sebou  prvé dve lekcie a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

                                                                            Ing. Mária Lenčová, Ing. Erika Struhárová

    • Školské  kolo olympiády Mladý účtovník

    • 5. 3. 2020
    • Školské  kolo olympiády Mladý účtovník

     V stredu 12. februára 2020 si študenti zmerali svoje sily v riešení rôznych úloh z podvojného účtovníctva. Žiaci pracovali v dvoch kategóriách a to žiaci tretieho ročníka a žiaci štvrtého ročníka. Prostredníctvom súťaže si mali možnosť overiť svoje doteraz nadobudnuté vedomosti z účtovníctva.

     Výsledky školského kola sú nasledovné:

     Kategória: III. ročník

     1. miesto       Viktória Senešiová           
     2. miesto       Michaela Hollá      
     3. miesto       Daniela Ridajová        

     Kategória: IV. ročník

     1. miesto       Kristína Mištíková     
     2. miesto       Anežka Šipikalová     
     3. miesto       Simona Brodzianska 

     Víťazom srdečne blahoželáme a štvrtáčkam držíme palce na maturitných skúškach, ktoré ich o chvíľku čakajú.

                                                                  Ing. Erika Struhárová,  učiteľka odborných predmetov

    • Finančná olympiáda

    • 5. 3. 2020
    • Študenti našej školy sa každý rok zapájajú do tejto finančno-vedomostnej súťaže, v ktorej dosahujú veľmi pekné výsledky.

     Súťaž je jednou z aktivít, ktoré Nadácia PARTNERS realizuje pod hlavičkou edukatívneho projektu Deň finančnej gramotnosti.

     Motiváciou pre študentov i učiteľov sú aj zaujímavé výhry. Súťaž má tri kolá. Do druhého kola z našej školy úspešne postupujú:

     Lenka Bartošová, Bianka Ciglanová, Karin Gažiová, Sofia Gažiová, Filip Hudec, Henrieta Kocáková,  Zuzana Kováčová, Matej Alex Kurinec, Kristína Mištíková, Marek Pittner, Daniela Ridajová.

     Všetkým gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a držíme palce v druhom kole.

                                               Ing. Mária Lenčová,  koordinátor finančnej  gramotnosti

    • Druhá časť projektu e Twinning 2019/2020 - ZIMA

    • 18. 2. 2020
    • Druhá časť projektu e Twinning pod názvom „Udržujme tradície počas celého roka“ sa týkala zimných mesiacov december, január a február, preto podstránka projektu  dostala pomenovanie ZIMA. Cieľom tejto časti projektu bolo priblíženie tradícií jednotlivých krajín počas zimného obdobia.

     Žiaci z našej školy prostredníctvom projektov a fotografií predstavili svojim kamarátom tradičné ľudové zvykoslovie na Slovensku, ktoré sa dodržiavalo  počas adventného času a v čase vianočných sviatkov. Formou prezentácie spracovali aj obdobie fašiangových zábav  na Slovensku, v našom meste a v našej škole.

     Žiaci z Rumunska vytvorili prezentáciu o typických vianočných zvykoch v Rumunsku v súčasnosti a v minulosti  a žiaci zo Španielska v prezentácii zachytili prekrásnu atmosféru Vianoc v Barcelone, ako aj výrobu vianočných pohľadníc v škole.  

     V projekte pracujú aj štyri školy z Turecka z oblastí Ordu, Hatay, Burzy a Izmiru. Turecko ako moslimská krajina oslavuje najmä sviatky Nového roka, kedy sa spoločne stretnú  v kruhu svojej rodiny a hrajú rôzne spoločenské hry. Typickým zimným sviatkom je pre Turkov sviatok Dervišov a oslavy na počesť básnika Rumiho,  s ktorými sme sa oboznámili formou videí, prezentácií a fotografií.

     Súčasťou projektu je aj výmena malých darčekov. Naše darčeky putovali do Turecka a Španielska a my sme dostali prekrásny kalendár z Manresy zo Španielska. Priestor Twinspace sa tak zaplnil množstvom fotografií, pozdravov, poďakovaní a prianí všetkého dobrého počas celého roka. 

                                        PaedDr. Slavomíra Gáborová.  koordinátorka projektu e Twinning

                                                                SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

    • Krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

    • 17. 2. 2020
    • Krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

     13. februára 2020 sa v SOŠ obchodu a služieb v Krupine konal 54. ročník súťaže v spracovaní informácií na počítači. Víťazi školských kôl si zmerali sily v troch disciplínach:

     ► písanie na počítači – podmienkou účasti je splnenie limitu 270 čistých úderov za minútu pri presnosti písania najmenej 99,75% /0,25% chýb/. Za každú chybu je penalizácia 50 trestných bodov.

     úprava textu na počítači

     ►wordprocessing – profesionálne spracovanie textu

     Súťaž bola zorganizovaná na vysokej úrovni. Našu školu reprezentovala študentka IV. ročníka študijného odboru obchod a podnikanie Kristína Mištíková, za čo jej ďakujeme.

                                                                    Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

      

    • Fašiangy a Valentín v škole

    • 4. 2. 2020
    • Vítame záujemcov o štúdium, rodičov, výchovných poradcov a učiteľov. Predstavíme možnosti štúdia u nás. Dozviete sa všetko potrebné o štúdiu a zistíte, čím naša škola žije. Tešíme sa na Vás.

                                                  14.2.2020 od 8,00  do 14,00 hod.

     Tešíme sa na Vás.

  • Partneri

   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • Mesto Nová Baňa