• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
    • Záložka do knihy spája slovenské školy

    • 29. 11. 2019
    • Vyhodnotenie

     8. ročníka celoslovenského projektu

     Záložka do knihy spája slovenské školy

      

          Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2019 pre stredné školy 8. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu.  Do projektu sa prihlásilo 184 stredných škôl s celkovým počtom 9 397  žiakov.

          SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa dostala do výberu celoslovenského projektu, ktorý vypracovala Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a odborný garant celoslovenského projektu. Za našu prácu spoločne s partnerskou školou SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi  nám Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave udelila diplom.

        Výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu hodnotenými  strednými školami spolu s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so samotnými najkrajšími záložkami je dostupný na webovej adrese:

     https://mail.azet.sk/inbox/dorucene/msg/1574933363358279/view/hodnotenie_8._rocnika_celoslovenskeho_projektu_zalozka_do_knihy_spaja_skoly_strednymi_skolami.pdf?i9=16cc163a9d08&data-external=yes&token=78403b0c4b0d9b36604f9c40edb532ad_1574967771

                                     

                                                                                            PaedDr. Slavomíra Gáborová

                                                                                        koordinátor čitateľskej gramotnosti

    • e Twinning  2019/2020 „ Udržiavame tradície počas celého roka“

    • 21. 11. 2019
    • e Twinning  2019/2020 „ Udržiavame tradície počas celého roka“

     JESEŇ

     V školskom roku 2019/2020 sa triedy III.A  IV.A študijného odboru Obchod a podnikanie  pod vedením PaedDr. Slavomíry Gáborovej zapojili do projektu e Twinning  pod názvom „Keeping traditions all the year round“, v preklade „Udržiavame tradície počas celého roka“. Projekt má štyri hlavné časti rovnako ako štyri ročné obdobia.  Spoločne s nami pracujú  školy z Turecka, Španielska a Rumunska.

     Máme za sebou jednu časť projektu -  JESEŇ. Počas jesenných mesiacov sme si navzájom predstavili svoje tímy formou padletu, prezentácií, fotografií a videí. Na stránky škôl pribudli aj informácie o školách a ich aktivitách a krátke propagačné videá škôl.

     Hlavná činnosť projektu je zameraná na priblíženie tradícií v mestách, dedinách alebo regiónoch, v ktorých sa školy nachádzajú.  Žiaci zo Španielska spracovali formou prezentácií typický  jesenný festival v meste Manresa, ktorý je podobný nášmu novobanskému jarmoku. Žiaci z Rumunska nás oboznámili s  festivalom kvetov v meste Braila. Žiaci z Turecka z oblastí Ordu a Bursa  spracovali jesenný festival Ashura alebo Noemov puding, čo znamená, že v tento deň sa na základe tradície o Neomovej arche varí špeciálny puding, ktorý potom rozdávajú chudobným a akcia nadobúda charitatívny rozmer.  Žiaci z Tureckého mesta Izmir nám priblížili medzinárodný festival remesiel a tradičnej kuchyne. Naši žiaci spracovali novobanský jarmok, výstavu plodov zeme v rámci tradície Roľnícka nedeľa a spôsob oslavovania sviatku Dušičky versus Halloween.

     V každej škole pribudli nástenky prác žiakov z iných krajín a  priestor TwinSpace v projekte sa zaplnil fotografiami, prezentáciami, článkami a krátkymi videami. Všetky materiály navzájom zdieľame a oboznamujeme sa s tradíciami iných kultúr na hodinách anglického jazyka, ale aj vo svojom voľnom čase.

                                                  PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátorka projektu e Twinning

    • Zavítali sme do Štátnej opery v Banskej Bystrici

    • 21. 11. 2019
    • Chodiť do opery je vymoženosť. Práve Banská  Bystrica je tým miestom, ktoré svoj operný dom má. Opera patrí moderným ľuďom, ktorí majú radi kvalitné umenie, silné emócie a neobyčajný estetický zážitok.

     Žiaci našej školy navštívili  Štátnu operu v Banskej Bystrici niekoľkokrát.  Videli sme už muzikál Cigánske korenie, hudobno –tanečné predstavenie Carmen a scénické tanečné predstavenie Nemé tváre.  V tomto školskom roku  žiaci IV.A, II.N a I.N sledovali  operné predstavenie Čarovná flauta od W. A. Mozarta.  Opera ako spojenie hudby, spevu, herectva, tanečného a výtvarného umenia je najkomplexnejším divadelným útvarom.  Dielo Čarovná flauta spĺňa všetky atribúty čarovného rozprávkového príbehu a filozofického odkazu, ktorý zostáva nadčasový.

     My sme mali možnosť počas štúdia na našej škole nadobudnúť známosť s operou a vytvoriť si trvalé hudobné priateľstvo. Kto mu raz prepadne, obyčajne ho drží navždy.                                                                              

                                                                                                                     PaedDr. S. Gáborová a Mgr. M. Falatová

    • XXX. ročník Olympiády v anglickom jazyku na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

    • 21. 11. 2019
    • Olympiáda v anglickom jazyku je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž, ktorá je vyhlasovaná každoročne.

     Dňa 19.11.2019 na SOŠ obchodu a služieb sa konal XXX. ročník Olympiády v anglickom jazyku. Do súťaže sa prihlásilo 10 žiakov, ktorí preukázali svoje vedomosti a zručnosti v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením, gramatike a slovnej zásobe. Ďalej nasledovala ústna časť, ktorá pozostávala z voľného rozhovoru  s vyučujúcim a práce s vizuálnym podnetom.

     Výsledky sú nasledovné:

     Úspešní  riešitelia:  Michal Šimkovič, Karin Gažiová, Adam Švec – II.N, Anežka Šipikalová, Simona Harabová, Simona Brodzianská  - IV.A

     III. Miesto  -     Kristína Mištiková, IV.A

     II. Miesto   -     Lucia Blizňaková, III.A

     I.Miesto     -     Martina Nagyová, III.A, ktorá bude reprezentovať našu školu v okresnom  kole.

     Všetkým účastníkom ďakujeme, želáme veľa úspechov v štúdiu anglického jazyka a tešíme sa na Vašu účasť aj v budúcom školskom roku.   

                                                                         Mgr. Mária Falatová, vyučujúca ANJ

    • Naše deti si zaslúžia dobré školy v našom regióne

    • 20. 11. 2019
    • ​​​​​​​Mesto  Žarnovica zorganizovalo pre  žiakov 8. a 9 ročníkov ako aj pre ich rodičov prezentáciu stredných škôl okresu pod názvom „Naše deti si zaslúžia dobré školy v našom regióne“.  Naša škola si pripravila pre žiakov základných škôl ochutnávku sladkých a slaných koláčikov, ale aj zdravých nátierok.  Záujemci o našu školu dostali propagačné materiály a samozrejme aj pozvanie na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 11. decembra 2019.  Poďakovanie za úspešný priebeh akcie patrí majstrom odborného výcviku, ktorí pripravili so žiakmi chutné občerstvenie, ako aj našim prezentujúcim študentom – Lenke Bartošovej, René Tomčánimu, Vladimírovi Oláhovi a Martinovi Hudecovi.

                                         Ing. Erika Struhárová

    • Hodina deťom 2019

    • 20. 11. 2019
    • ​​​​​​​Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom  na celom Slovensku. Každý rok spájame tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť. Zbierka Hodina deťom na Slovensku funguje nepretržite 21 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska.

     Aj dnešný rok sa naša škola SOŠ obchodu a služieb zapojila do 21. ročníka tejto  zbierky dňa 14. 11. 2019. Zorganizovali sme tím dobrovoľníčok žiačok III. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie Leu Tökölyovú a Viktóriu Senešiovú, ktoré dostali pokladničku a boli vyberať dobrovoľné príspevky  v uliciach  nášho  mesta. Do pokladničky vyzbierali celkovú sumu 64,78€, ktoré sme vložili na účet Nadácie pre deti Slovenska.

                                                                                Ing. Gabriela Ivaničová, koordinátorka zbierky

  • Partneri

   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • Mesto Nová Baňa