• Podmienky pre prijímacie skúšky v šk. roku 2023/2024