• Učebné odbory 4-ročné

          • mäsiar, kuchár

          •