• Záverečné skúšky 2022

  • Záverečné skúšky v školskom roku 2021/2022

    

   Klasifikačná porada pre triedu III.C, II.D -  13. júna 2022

    

   1. Praktická časť    21. 6. 2022

   2. Ústna časť          22. 6. 2022

    

         Študijné voľno 15. – 17. júna 2022

        Zmena termínov vyhradená na návrh KŠÚ Banská Bystrica.