• Záverečné skúšky 2023

  • Záverečné skúšky v školskom roku 2022/2023

    

   Klasifikačná porada pre triedu III.C, II.D -  8. júna 2023

    

   1. Praktická časť    15. 6. 2023

   2. Ústna časť          16. 6. 2023

    

         Študijné voľno 15. – 17. júna 2023

        Zmena termínov vyhradená na návrh KŠÚ Banská Bystrica.