• Žiacka školská rada

    • Členovia žiackej školskej rady


     Koordinátor:        Ing. Erika Struhárová

     Predseda:              Filip Hudec

     Podpredseda:       Viktória Senešiová

      

     Zástupcovia tried:

     I. C        Karin Rafaelová

     I. D        Barbora Šarkoziová

     I. N        Filip Hudec

     II.C        Katarína Feriancová

     II. D       Dušana Gašparová

     II. N       Jessica Kitty Horváthová

     III.A       Viktória Senešiová

     III. C      Simon Šarkozi

     IV. A      Veronika Tencerová

      

     Plán práce žiackej školskej rady na školský rok 2019/2020

     Mesiac

     Názov akcie

     Zodpovední

     September

     Vypracovanie a schválenie plánu práce žiackej školskej rady

     členovia ŽŠR

     Projekt Škola priateľská k deťom

     členovia ŽŠR

     Október

     Medzinárodný deň kávy

     členovia ŽŠR

      

     Školský zber - spájíme školy a regióny v ochrane prírody

     členovia ŽŠR

     Mesiac úcty k starším – rozhlasové vysielanie

     členovia ŽŠR

     Haloowenska výzdova školy

     členovia ŽŠR

     November

     Súťaž – „Najlepší študent SOŠ obchodu a služieb

     členovia ŽŠR

     Medzinárodný deň študentstva – rozhlasové vysielanie

     členovia ŽŠR

     Imatrikulácie pre žiakov I.ročníkov

     členovia ŽŠR

     December

     Vianočná pošta

     členovia ŽŠR

     Mikuláš na škole

     členovia ŽŠR

     Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu

     členovia ŽŠR

     Január

     Charitatívna akcia - Burza oblečenia

     členovia ŽŠR

     Február

     Valentín – rozhlasové vysielanie, kupón na neskúšanie

     členovia ŽŠR

     Farebný týždeň

     členovia ŽŠR

     Marec

     Svetový deň divadla

     členovia ŽŠR

     Deň učiteľov – rozhlasové vysielanie

     členovia ŽŠR

     Apríl

     Deň Zeme - čistenie okolia školy

     členovia ŽŠR

     Deň narcisov – verejná zbierka

     členovia ŽŠR

     Veľkonočná pošta - charitatívna akcia

     členovia ŽŠR

     Máj

     Modrý gombík - verejná zbierka UNICEF

     členovia ŽŠR

     Jún

     Vyhlásenie najlepších študentov školy

     členovia ŽŠR

     Zhodnotenie činnosti

     členovia ŽŠR

     Uvedený plán práce je možné kedykoľvek dopĺňať, prípadne zmeniť, podľa konkrétnej situácie a podmienok školy.