• Členovia žiackej školskej rady

     Koordinátor:        Ing. Erika Struhárová

     Predseda:              René Tomčáni

     Podpredseda:       Karin Rafaelová

     Zástupcovia tried:

     I. C        Renáta Venglárová, Irena Považanová

     I. D        Martin Korolišin

     I. N        Karin Rafaelová

     II.C        Marko Štefanka

     II. D       Franciska Kováčová

     II. N       Simon Šarkozi

     III. C      René Tomčáni

        Plán práce žiackej školskej rady na školský rok 2021/2022

     Mesiac

     Názov akcie

     Zodpovední

     September

     Voľby predsedu a zástupcov žiakov prvých ročníkov do ŽŠR

     Ing. Struhárová

     Vypracovanie a schválenie plánu práce žiackej školskej rady

     členovia ŽŠR

     Projekt Škola priateľská k deťom

     členovia ŽŠR

     Október

     Nástenka ŽŠR

     členovia ŽŠR

     Mesiac úcty k starším – rozhlasové vysielanie

     členovia ŽŠR

     November

     Medzinárodný deň študentstva – rozhlasové vysielanie

     členovia ŽŠR

     Charitatívna akcia – burza oblečenia

     členovia ŽŠR

     December

     Pomoc pri organizovaní DOD

     členovia ŽŠR

     Vianočná pošta

     členovia ŽŠR

     Mikuláš na škole

     členovia ŽŠR

     Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu

     členovia ŽŠR

     Január

     Športový deň

     členovia ŽŠR

     Február

     Valentín – rozhlasové vysielanie, kupón na neskúšanie

     členovia ŽŠR

     Farebný týždeň

     členovia ŽŠR

     Marec

     Svetový deň divadla

     členovia ŽŠR

     Deň učiteľov – rozhlasové vysielanie

     členovia ŽŠR

     Apríl

     Deň Zeme – aktivity, vedomostné kvízy

     členovia ŽŠR

     Deň narcisov – verejná zbierka

     členovia ŽŠR

     Máj

     Modrý gombík – verejná zbierka UNICEF

     členovia ŽŠR

     Rozlúčka s maturantami

     členovia ŽŠR

     Jún

     Zhodnotenie činnosti

     členovia ŽŠR

     Uvedený plán práce je možné kedykoľvek dopĺňať, prípadne zmeniť, podľa konkrétnej situácie a podmienok školy.