• Učebné odbory 3-ročné

     • mechanik, opravár stroje a zariadenia

     •         2466 H  02   mechanik,  opravár stroje a zariadenia   

      Doba prípravy: 3 roky

      Určené pre: chlapcov a dievčatá

      Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť a prospech v ZŠ

      Poskytnuté vzdelanie: stredné odborné, výučný list

      Možnosť pokračovať v štúdiu v SOŠ: denná forma nadstavbového štúdia  získanie maturitného vysvedčenia

      Uplatnenie:

      Absolvent sa uplatní ako kvalifikovaný pracovník pri výrobe, montáži, kontrole, údržbe a opravách strojov a zariadení. Má základné teoretické a praktické vedomosti v oblasti ručných a strojových operácie pri opravách a renováciách súčiastok a častí strojov.

      Po získaní maturitného vysvedčenia možnosť zamestnať sa, ako riadiaci pracovník na nižšom stupni riadenia v oblasti organizácie a riadenia výroby, v rôznych podnikoch a firmách.

      So získaným zváračským oprávnením možnosť pracovať aj ako zvárač.

      Po dvoch rokoch zamestnania možnosť podnikania založením a prevádzkovaním autoservisu, drobnej výrobnej prevádzky na zhotovovanie rôznych výrobkov a pod.