• Projekty

     • Adopcia srdca

     •                Adopcia srdca

       

       

                          Srdca vznikol ako reakcia na občiansku vojnu, ktorá bzasiahla Rwandu v rokoch 1994-1996. Počas genocídy  v priebehu st dní zahynulo viac ako milión ľudí. Najviac trpeli osirotené deti, ktorým sa pallotínski misionári rozhodli pomôcť prostredníctvom projektu Adopcia srdca. Časom  k obetiam vojny sklaičeným telesne aj duševne pribudli deti, ktoré strácajú rodičov následkom rôznych chorôb, predovšetkým AIDS alebo žijú v extrémen biednych podmeinkach. V súčasnosti podporuje detiv Rwande, Demokratickej republike Kongo, Kamerune, Brazílii, Indii a na Filipínach. Do projektu Adopcie srdca sa zapájajú jednotlivci, kolektívy, manželstvá, rodiny, farské spoločenstvá, rôzne komunity, organizácie, tiredy a dokonca aj školy.

                         Soš obchodu a služieb v Novej Bani zareagovla na výzvu Spoločnosti katolíckeho apoštoátu v Hrinskom Beňadiku. Vyučujúca PaedDr. Slavomíra Gáborová na hodinách občianskej náukmy informovala žiakov o Projekte Adopcie srdca a o humánnom posolstve, ktoré v sebe tento projetk nesie. Reakcie žiakov bolo veľmi priaznivé, všetci boli myšlienkou adoptovať si osirotené dieťa nadšení a chceli finančne prispieť. Žiaci 1.A triedy pod vedením PaedDr. Slavomíry Gáborovje sa rozhodli byť adoptívnymi rodičmi pre sedemročného černošského chlapčeka Jeana Bapristu Bagororwu z Rwandy a budú pravidelne zasielať nan účet Adopcie srdca 16 Euro mesačne / 15 Euro na dieť a a 1 Euro na administrtívne náklady / . Následne sekterariát odovzdá pallotínskym misionárom v danej krajine zodpovednú čiastku. Peniaze sú určené na zabezpečenie vzdelania pre dieťa a školské pomôcky, na lieky, nákup potravín a ošatenie. V prípade potreby je deťom zabezpečená lekárska strarostlivosť a lieky. Pallotínska Adopcia srdca umožňuje kontakt s dieťaťom prostredníctvom listov. Vďaka listom má dieťa vedomie, že je milované, že sa oňho niekto stará a je niekto, komu na ňom záleťí a kto naňho mylsí.

                         Našich žiakov teraz čaká napísať malému Jeanovi Baptistovi list, polsať mu niekoľko fotografií, zhotoviť nástenku v priestoroch školy a v 1. A a zorganizovať v škole dobrovoľnú zbierku. Všetci sa z projektu Adopcie srdca tešíme, prejavili sme ľudskú spolupatričnosť a naši žiaci nás presvedčili, že majú vo svojom srdci aj miesto pre lásku a my môýeme byť na nich právom hrdí.

                                     

                                                                           PaadDr. Slavomíra Gáborová

                                                                        SOŠ obchodu a služieb, Nová Baňa