• Chránime deti - linka pomoci pre žiakov

    • Chránime deti - linka pomoci pre žiakov

    • V prípade šikany či už v školskom alebo domácom prostredí môžete kontaktovať dole uvedené adresy a telefónne čísla OO PZ Nová Baňa:

     oozh.novabana@minv.sk

     chranimedeti@minv.sk

     adam.kacer@minv.sk

     Tel.: 0961 64 3903