• učebné odbory 2-ročné

    •       Učebné odbory 2-ročné

      

              3178 F      výroba konfekcie

              3686 F      stavebná výroba

              4572 F      poľnohospodárska výroba