• Prihláška na nadstavbové a pomaturitné štúdium

      

                     1. Vyplňte si prihlášku    PrihlaskaNaNadsavboveStudium.doc.

                     2. Potvrdiť lekárom zdravotný stav o schopnosti štúdia.

                     3. Priložiť kópiu výučného listu.

                     4. Doručiť prihlášku osobne alebo poštou do školy do konca júna.