• Členovia školského parlamentu

     Koordinátor:        Ing. Erika Struhárová

     Predseda:             Miroslav Mádel

     Podpredseda:       René Tomčáni

     Zástupcovia tried:

     I. C        Karin Tokolyová

     I. D        Ľubica Santová

     I. N        René Tomčáni

     II.C        Miroslav Mádel, Sofia Grégerová

     II. D       Martin Korolišin

     II. N       Karin Rafaelová

     III. C      Marko Štefanka

        Plán práce školského parlamentu na školský rok 2022/2023

     Mesiac

     Názov akcie

     Zodpovední

     September

     Voľby predsedu a zástupcov žiakov prvých ročníkov do ŠP

     Ing. Struhárová

     Vypracovanie a schválenie plánu práce ŠP

     členovia ŠP

     Projekt Škola priateľská k deťom

     členovia ŠP

     Október

     Nástenka ŠP

     členovia ŠP

     Mesiac úcty k starším – rozhlasové vysielanie

     členovia ŠP

     November

     Medzinárodný deň študentstva – rozhlasové vysielanie

     členovia ŠP

     Charitatívna akcia – burza oblečenia

     členovia ŠP

     December

     Pomoc pri organizovaní DOD

     členovia ŠP

     Vianočná pošta

     členovia ŠP

     Mikuláš na škole

     členovia ŠP

     Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu

     členovia ŠP

     Január

     Športový deň

     členovia ŠP

     Február

     Valentín – rozhlasové vysielanie, kupón na neskúšanie

     členovia ŠP

     Farebný týždeň

     členovia ŠP

     Marec

     Svetový deň divadla

     členovia ŠP

     Deň učiteľov – rozhlasové vysielanie

     členovia ŠP

     Apríl

     Deň Zeme – aktivity, vedomostné kvízy

     členovia ŠP

     Deň narcisov – verejná zbierka

     členovia ŠP

     Máj

     Modrý gombík – verejná zbierka UNICEF

     členovia ŠP

     Rozlúčka s maturantami

     členovia ŠP

     Jún

     Zhodnotenie činnosti

     členovia ŠP

     Uvedený plán práce je možné kedykoľvek dopĺňať, prípadne zmeniť, podľa konkrétnej situácie a podmienok školy.