• Nadstavbový odbor štúdia

     Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa ponúka možnosť štúdia v nasledovnom študijnom odbore:

     • 6403 L podnikanie v remeslách a službách.

     Štúdium je 2-ročné, ukončené maturitnou skúškou. Určené je pre absolventov/absolventky 3-ročných učebných odborov.