• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
    • Email školy
    • sekretariat@sosnb.sk
    • Telefón
    • sekretariát: 045 6855585
     riaditeľka školy: 0947 923 378
     zástupkyňa riad. školy: 0940 644 310
    • Adresa školy
    • Osvety 17, 968 28 Nová Baňa
     Slovakia
    • IČO
    • 37956124
    • DIČ
    • SK2021874415
    • Stravovacie služby:
    • Telefón: 0903 485 177 - školská jedáleň
     Telefón: 0908 942 087 - akcie, Bc. Andrea Kvaššayová