•  

                       Vyučovacie hodiny a prestávky

      

             Hodina            od               do          Prestávka

                     1.            7:30            8:15             5 minút

                     2.            8:20            9:05           10 minút

                     3.            9:15          10:00           10 minút

                     4.          10:10          10:55           10 minút

                     5.          11:05          11:50            30 minút  

                                            11,50 - 12,20  obedňajšia prestávka

                     6.          12:20          13:05             5 minút

                     7.          13:10          13:55           10 minút

                     8.          14:05          14:50           10 minút