• Aktuality

     • Slávnostné ukončenie školského roka

      29. 6. 2024

      Slávnostným  príhovorom a ocenením najlepších žiakov sme ukončili školský rok 2023/2024. V aule školy po príhovore riaditeľky školy, boli odovzdané pochvaly riaditeľkou školy a pochvaly triednym učiteľom žiakom za výborné študijné výsledky, športové, či mimoškolské aktivity.

      Ing. Lenčová odovzdala žiakom osvedčenia získané v programe FinQ, na zvyšovanie finančnej gramotnosti.  Následne boli vyhodnotení najlepší žiaci každého odboru, ktorí získavajú motivačné štipendium vo výške 50€. S prianím krásnych prázdnin, plných oddychu a zážitkov sme sa rozlúčili  so slovami ,,Dovidenia v septembri“.

     • Opäť sme rozdali motivačné štipendiá

      28. 6. 2024

      Aj v druhom polroku školského roka 2023/ 2024 sme rozdali motivačné štipendiá pre najlepších žiakov jednotlivých učebných a študijných odborov.

      Žiaci boli hodnotení podľa presne stanovených pravidiel a titul ,, Najlepší žiak odboru" a motivačné štipendium vo výške 50€ získali:

      Učebné odbory:

      Kuchár – Anna Kristína Novosadová 3.C

      Čašník, servírka - Laura Brodzianska 1.C

      Mechanik, opravár – Timotej Kosej 2.C

      Potravinárska výroba – Ľubica Santová 2.D

      Študijné odbory

      Škola podnikania – Alexandra Ricottiová 1.A

      Podnikanie v remeslách a službách - Pavol Vozár 1.N

      Ďakujeme mestu Nová Baňa za finančnú podporu a úspešným žiakom blahoželáme a prajeme, nech motivačné štipendium je pre nich nielen potešením, ale aj motiváciou na udržanie výborných študijných výsledkov.

      Ing. Katarína Garajová

      riaditeľka školy

     • Brány školy opustili ďalší absolventi

      26. 6. 2024

      Ďalší školský rok je už vo svojom finále a po maturantoch brány našej školy opustili aj absolventi učebných odborov  kuchár, čašník, mechanik opravár.

      K získaniu výučného listu predchádzalo úspešné zvládnutie záverečných skúšok, ktoré nie sú len internou záležitosťou školy, ale ich priebeh a náplň sa riadi jednotným zadaním stavovských organizácií, čo je v našom prípade Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) a  Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD).

      Cieľom jednotných zadaní témy  pre praktickú aj teoretickú časť je zjednotiť kritériá a hodnotenie všetkých absolventov jednotlivých odborov na celom Slovensku podľa profilu absolventov.

      Najlepší žiaci z učebných odborov kuchár, čašník/ servírka získali osvedčenie od RÚZ, čo im umožní lepšie uplatnenie na trhu práce.

      Po prvýkrát záverečné skúšky konali aj žiaci učebného odboru kuchár v systéme duálneho vzdelávania. Počas štúdia odborný výcvik vykonávali na pracovisku duálneho partnera, ktorým je firma Agroján s.r.o., prevádzka Tekovská kúria pod vedením inštruktora Michala Martinca. Priamo na tomto pracovisku absolvovali praktickú časť záverečných skúšok.

      V tomto školskom roku úspešne ukončili štúdium aj žiaci externého štúdia v odboroch kuchár a mechanik opravár stroje a zariadenia. Sú to absolventi, ktorým život priniesol nové výzvy v profesijnom živote, a preto sa rozhodli doplniť si vzdelanie v tomto smere a získať výučný list.

      Všetkým absolventom ďakujeme, že sme boli ich voľbou na získanie vzdelania, gratulujeme k jeho úspešnému zvládnutiu a do ďalšieho života prajeme veľa pracovných a študijných výsledkov.

       

                                                              Ing. Katarína Garajová

                                                                       riaditeľka školy

     • Úspech našej žiačky na 15. ročníku festivalu FourFest v Rimavskej Sobote

      7. 6. 2024

      Dňa 6.6.2024 sa uskutočnil v Rimavskej Sobote 15.ročník festivalu odborných zručností Four Fest a vyzeral tak, ako ho všetci poznáme – plný chutí, súťaženia a kultúry.

      Na festivale súťažili študenti v kategóriách kuchár, čašník, barman, barista, someliér, kaderník, kozmetik a obchodný pracovník. 

      Samotné súťaže sa niesli pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Mgr. Ondreja Luntera.

      Naša žiačka Anna Kristína Novosadová súťažila v kategórii kuchár a pripravovala Jelení chrbát v pistáciovom kabátiku na hruškovom chutney, s tapinamburovým pyré. S týmto jedlom sa úspešne prebojovala do strieborného pásma a získala tak striebornú medailu. Gratulujeme a prajeme veľa úspechov pri záverečných skúškach.

      Bc. Andrea Kvaššayová, Bc. Michal Tužinský

      majstri OV

     • Ľahkoatletický míting

      7. 6. 2024

      Dňa 06.06.2024 sme sa opäť úspešne zúčastnili XI. ročník Ľahkoatletického mítingu v areáli ihriska ZŠ Jána Zemana. Ďakujeme organizátorom za pozvanie, našim žiakom za reprezentáciu školy.

      A gratulujeme našim výhercom:

      Terézií Tomášovej z III.C triedy – 2. miesto beh na 1000 m,

      Jánovi Gondovi z III.C triedy – 2. miesto beh na 1000 m, 2. miesto šprint na 60 m,

      Peter Benčat z III.C triedy – 1. miesto vrh guľou a prekonanie rekordu.

      Ing. Nikola Babincová

       

     • Exkurzia – Pivovar ERB Banská Štiavnica

      6. 6. 2024

      V jedno trochu upršané ráno, sme sa vybrali na zaujímavú exkurziu do Banskej Štiavnice. Cieľom našej cesty bol unikátny, nielen na slovenské pomery, pivovar ERB. Myšlienku stavby jedinečného pivovaru začali realizovať manželia Radovci v historickom centre Banskej Štiavnice. Po rozsiahlej rekonštrukcii štyroch schátraných budov, ktoré boli zároveň národnými kultúrnymi pamiatkami, vybudovali pivovar s výrobnou kapacitou 3500 hl ročne. Súčasťou týchto rekonštrukcií bolo aj vybudovanie špičkovej reštaurácie a vlastného divadla. Pivovar nesie meno ERB. Exkurziou nás sprevádzal obchodný riaditeľ, Ing. Jozef Sivák. V úvode sme si pozreli prezentačné video, potom sme si vypočuli výklad o technologickom procese výroby piva, prezreli sme si priestory reštaurácie, pokračovali sme do podzemia, kde prebieha ďalší  proces výroby piva.

      Kvalitu poctivého piva ovplyvňuje 105 faktorov. Musí platiť nasledovné – čistota, extrémna starostlivosť, vzdelaný personál, technologická disciplína a kontrola diela vo špičkovo vybavenom laboratóriu. To zaručuje, že všetko, čo opustí brány pivovaru má záruku kvality. Tento pivovar je výnimočný aj tým, že spolupracuje s 30 najlepšími hotelmi a reštauráciami na Slovensku a odmieta akúkoľvek spoluprácu s obchodnými reťazcami. Ich výrobný sortiment je unikátny, vyrábajú pivo výnimočnej chuti a vysokej kvality.  

      Na tejto exkurzii sme sa dozvedeli, že tvrdá práca, vytrvalosť a dôraz na kvalitu sú hlavnými atribútmi tohto rodinného podniku, kde sa im podarilo zúročiť 15 ročné skúsenosti v pivovarníctve a nadviazať na tradíciu varenia piva v Banskej Štiavnici. Naši študenti si rozšírili svoje teoretické vedomosti a dozvedeli sa, že aj v silnej konkurencii nadnárodných pivovarov sa dá aj na Slovensku vybudovať úspešný podnik.

      Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať majiteľom pivovaru ERB, že sme mohli nahliadnuť do tak výnimočného, netradičného a hrdého slovenského pivovaru.

      Ing. Erika Struhárová, Ing. Mária Lenčová

       učiteľky odborných predmetov

       

     • Zmudri do škôl

      29. 5. 2024

      Na hodinách odborných predmetov pracujeme aj s programom Zmudri do škôl. Žiaci I.N a I.A triedy absolvovali sériu vzdelávania „Ako zlepšiť svoju finančnú gramotnosť“, v ktorej sa dozvedeli sa ako rozumne investovať, ako si správne požičiavať peniaze, ako zarábať a ušetriť.

      Za úspešné absolvovanie celej série získali diplom títo žiaci:

      Pavol Vozár, I. N

      Zoja Vallová, I. N

      Viktória Tužinská, I. N

      Samuel Hajdóni, I. A

      Alexandra Ricottiová, I. A

      Martin Maďar, I. A

      Mária Zigová, I. A

      Kristína Krátka, I. A

       

            Ing. Erika Struhárová

      učiteľka odborných predmetov

       

       

     • Novobanské kotlíkové špeciality.

      23. 5. 2024

      Prvý májový piatok otvorila SOŠ obchodu a služieb svoj areál, aby v ňom privítala nadšencov varenia,  dobrého jedla, ale aj zábavy a spoločenského stretnutia. V prvom ročníku Novobanských kotlíkových špecialít predviedlo svoje kuchárske umenie osem družstiev, ktoré verejnosti  pripravili  špeciality varené v kotlíkoch podľa svojich  originálnych receptov.

      Po nepriaznivom dopoludňajšom počasí poobede vykuklo slniečko a areálom školy sa okrem  vravy a dobrej nálady šírila vôňa kotlíkových špecialít, ktorá dráždila chuťové bunky  všetkých prítomných. Súťažiaci pripravovali okrem rôznych druhov gulášov aj kapustnicu, držkový guláš, fazuľovicu,  či menej známy bab guláš, do ktorých pridávali svoje tajné ingrediencie.

      Pre hladných  okoloidúcich a všetkých prítomných pripravili majstri OV so žiakmi guláš, ktorý by kľudne mohol byť aj súťažný a k zahryznutiu skvelé zemiakové pagáče. Okrem čapovaných nápojov naše žiačky trénovali barmanské zručnosti  prípravou rôznych nealkoholických miešaných nápojov, ktorým sa tešili najmä deti. K dobrej nálade  prispel DJ Tomáš Ďatko a bohatá tombola,  kde  vyhral hádam každý.

      Hotové kotlíkové špeciality hodnotila komisia zložená z odborníkov,  ale i laikov, pričom sa zameriavali na chuť, vizuálnu stránku, konzistenciu, ale aj originalitu a použitie regionálnych surovín. Všetky pripravené špeciality boli výborné, originálne, avšak najviac bodov si odniesol trochu neznámy  bab guláš  v podaní družstva ,,Novobanskí švagrovci“ . Tesne za ním sa umiestnila kapustnica od ,,Mlynárových detí“ a fazuľovica od ,,Novobanských medveďov“. O tom, že aj ostatné špeciality boli výborné,  svedčí, že sa po nich  len tak  zaprášilo a často sa neušlo ani samotným súťažiacim.

      Všetky súťažiace družstvá si odniesli vecné ceny , za ktoré ďakujeme finančnej podpore mesta Nová Baňa. Rovnako vďačíme všetkým sponzorom, ktorí prispeli do tomboly   svojimi vecnými darmi.

      Osobne ďakujem všetkým zamestnancom SOŠ obchodu a služieb a žiakom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto skvelého podujatia,  ktoré nám okrem dobrého jedla prinieslo hlavne dobrú náladu , osobné stretnutia a spájanie  novobanskej  komunity.

      Všetci súťažiaci a široká verejnosť podporou tohto regionálneho podujatia konaného na pôde SOŠ obchodu a služieb dali najavo , že škola svojím zameraním,  vzdelávaním v oblasti gastronómie, mechanizácie a podnikaniam, ako aj organizovaním podujatí lokálneho charakteru  má svoje nezastupiteľné miesto v našom regióne . Verím, že  o rok sa opäť stretneme pri dobrom jedle, so skvelými ľuďmi a vo  výbornej nálade.  

       

                             Ing. Katarína Garajová

                   riaditeľka SOŠ obchodu a služieb

     • Mentorka, ktorá pomáha zlepšovať školské prostredie

      21. 5. 2024

       

      Mgr. Michala Kamhalová  je naša nová mentorka pre žiakov, ktorú nám poskytol Odbor školstva a reformy vzdelávania BBSK z oddelenia podpory  vzdelávania.

      Úlohou mentora je podporovať a obohacovať prácu v triede so skupinou, zlepšovať klímu a vzťahy v triede nad rámec bežného vzdelávania, podporovať a spolupracovať s triednymi učiteľmi a prinášať i také témy a životné zručnosti, ktoré nie sú obsahom vyučovacích predmetov.

      Mentorka pracuje aj individuálne s jednotlivými žiakmi podľa ich potrieb, problémov a záujmov a vopred dohodnutých pravidiel, či už počas hodiny po dohode s vyučujúcim, ale aj po vyučovaní, ak má žiak/žiačka záujem.

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu+ v rámci Programu Slovensko.

      www.eurofondy.gov.sk | www.minedu.sk | www.bbsk.sk

     • Deň Európy

      21. 5. 2024

      9. máj deň je Dňom Európy. Tento deň je oslavou mieru, jednoty a spolupráce medzi národmi Európy. Slovenská republika v tomto roku oslavuje 20. výročie vstupu do Európskej únie a práve preto majú oslavy Dňa Európy pre nás špeciálny rozmer.

      Dňa 9. mája 1950 Robert Schuman prezentoval svoj návrh na vytvorenie organizovanej Európy, ktorá je nevyhnutná pre udržanie mierových vzťahov. Schumanova deklarácia sa považuje za začiatok budovania EÚ. Deň Európy je tak príležitosťou  pre zdieľanie európskej identity a oslavou mieru a jednoty v Európe.

       

      Pri tejto príležitosti si žiaci I. A triedy, študijného odboru Škola podnikania pripravili   prezentácie vybraných krajín Európy s charakteristickými ukážkami kultúry, gastronómie, priemyslu a iných zaujímavostí. A tak sme sa prostredníctvom prác študentov preniesli do krajín ako Španielsko, Bulharsko, Spojené kráľovstvo, Poľsko, Taliansko, Francúzsko a Slovensko.

      Ing. Erika Struhárová, Ing. Mária Lenčová

      učiteľky odborných predmetov

         

       

     • Zbierka Modrý gombík

      15. 5. 2024

      Aj tento rok sa naša škola zapojila do 18-teho ročníka verejnej zbierky Modrý gombík, ktorú organizuje Slovenská nadácia pre UNICEF. Výnos z tohtoročnej zbierky bude venovaný deťom, ktoré žijú v humanitárnych krízach a ich životy sú ohrozené nedostatkom jedla a vody.

      Ďakujem dobrovoľníčkam z triedy III.C a všetkým, čo prispeli na dobrú vec.

     • MIRROR HOSPITALITY EXPO 2024

      12. 5. 2024

      Žiačky  učebných odborov čašník, servírka a kuchár, spolu s MOV Bc.Kvaššayovou a Bc.Tužinským  navštívili Hotel Radisson Blu Carlton v Bratislave , kde sa konala  barová show Mirror Hospitality Expo. Od  7. do 8. mája 2024 po druhýkrát sa show vrátila do hotela Radisson Blu Carlton v srdci Bratislavy. Toto  podujatie ponúklo starostlivo vybranú kombináciu vzdelávacích workshopov vrátane seminárov, masterclasses, prehliadok lokálnych slovenských značiek a ochutnávok jedál a nápojov.

      Počas dvoch dní sa predvádzali to najlepšie z gastro sveta,  slovenskí, ale aj poprední svetoví barmani  a šéfkuchári.

      Naša malá výprava absolvovala   5 seminárov s poprednými  slovenskými a českými kuchármi a barmanmi ako: Martin Záhumenský  - slovenský kuchár známy aj z tv show  MasterChef Slovensko, ale Rastislav Kasár, George Nemec, Tomáš Šajgal, Róbert Šajtlava , ktorí svojim zaujímavým rozprávaním  motivovali študentov, ako naložiť so svojim profesionálnym životom. Ďalej sme si pozreli prípravu  miešaných nápojov, samozrejme  tie nealkoholické sme aj ochutnali...

      Takáto inšpiratívna exkurzia nás posúva všetkých vpred.

     • Upracme Slovensko - v našom areáli

      7. 5. 2024

      Pri príležitosti Dňa Zeme 22.4. sme sa so žiakmi zapojili do projektu Upracme Slovensko, kde sme sa rozhodli upratať areál našej školy. Prácu nám trochu komplikovalo počasie, ale nejako sme to zvládli. Upratovanie nespočívalo len vo vyzbieraní odpadkov, ale aj v úprave zelene – rastlín, kríčkov a stromov. Najväčšou výzvou bolo odstránenie brečtanu z jednej steny školy, hoci sa snažíme o to, aby bolo v našej škole, čo najviac zelene, brečtan sa v istej fáze stáva „ ničiteľom“ a je potrebné ho odstrániť. Pomôcky v podobe vriec a ochranných rukavíc nám boli poskytnuté v rámci projektu Upracme Slovensko.

      Ing. Monika Šályová

     • Vyhodnotenie súťaže FiNN kvíz

      7. 5. 2024

      V mesiaci apríl sa naši študenti I.A, I. N triedy  zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže z finančnej gramotnosti. Už poznáme aj výsledky a našim úspešným riešiteľom gratulujeme.

      Verím, že získané vedomosti využijú v odborných predmetoch, ale aj v praktickom živote.

                 Ing. Mária Lenčová

            koordinátor finančnej gramotnosti

     • Beseda o regióne Gron

      7. 5. 2024

      29. apríla 2024 sme na našej škole privítali výkonnú riaditeľku OOCR Región GRON pani Mgr. Máriu Veselú.

      Študentov informovala o členoch oblastnej organizácie, o ich fungovaní, dala výborné typy na výlety či už je to – pohronská hradná cesta, turistika a cyklotrasy, historické pamiatky, splav rieky Hron, jedinečné atrakcie, typy na rôzne podujatia. Táto beseda sa konala v rámci predmetu cestovný ruch a zistili sme, že aj v tomto regióne GRON je veľa krásnych a zaujímavých atraktivít, ktoré je hodné navštíviť.

      Študenti dostali najnovšie propagačné materiály, ktoré nám poslúžia v predmete cestovný ruch, aj ako pomôcka na ústnej maturitnej skúške.

      Pani riaditeľke ďakujeme, že si našla čas a prišla medzi nás.

                             Ing. Mária Lenčová

                       učiteľka odborných predmetov

       

       

     • Aktivity odborného výcviku

      25. 4. 2024

      Počas tohto týždňa prváci a tretiaci učebných odborov kuchár a čašník, servírka získavali a prezentovali svoje nadobudnuté zručnosti na odbornom výcviku.

      Tretiakov kuchárov čakajú o pár týždňov záverečné skúšky, preto je ich príprava už takmer v cieľovej rovinke. Tentokrát mali možnosť získať zručnosť pri filetovaní pstruha pod odbornou inštruktážou majstra OV Michala Tužinského.Samozrejme neostalo len pri filetovaní, a z filiet boli pripravené pokrmy modernej gastronómie.

      1. Tatarak zo pstruha s hriankou

      2. Pečený filet zo pstruha a mrkvovozemiakové pyré

      3. Pošírované závitky zo pstruha , tvarohovoparmezánové gnocchi

      Nie je palacinka ako palacinka, alebo Palacinkové blues, aj takto by sme mohli nazvať súťaž prvákov kuchárov v príprave palaciniek. Pripravili tradičné i menej tradičné variácie s rôznou chuťou a použitím rozličných surovín. Hodnotila sa nielen chuť ale aj náročnosť, estetický vzhľad či hygiena prípravy.

      Najlepšie sa umiestnili:

      Kristína Trusková - Špenátové palacinky s lososom

      Mirka Firicová - Cviklové palacinky s kozím syrom

      Sabrina Šarkoziová - Palacinková ovocná ruža

      Kamila Goralová - A la trikolóra

      Mário Mihálik - palacinky so šľahačkou a domácim džemom

      Naše prváčky čašníčky získali za necelých 8 mesiacov štúdia na našej škole mnoho odborných zručností, ktoré si neustále zdokonaľujú počas odborného výcviku, či akcií pre verejnosť, kde sa aktívne podieľajú na obsluhe či stolovaní.

      Svoje zručnosti prezentovali ukážkami skladania obrúskov na slávnostné stolovanie a jednoduchou obsluhou nosením tanierov s vodou dvojtanierovým spôsobom.

       Všetci žiaci nadobudnuté zručnosti z odborného výcviku prezentovali takmer profesionálnym spôsobom s vedomím, že stále sa majú v čom zdokonaľovať.