• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
    • Oznam
    • 13. 10. 2020
    • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa Vám oznamuje, že na základe Usmernenia Úradu banskobystrického samosprávneho kraja sú od 12.10.2020 priestory telocvične UZATVORENÉ.

     Ing. Jozef Koperdák v.r.

    • Oznam: Čítať viac
    • Oznam
    • 11. 10. 2020
    • Na základe opatrenia MŠVVaŠ prechádza naša škola od pondelka 12.10.2020 na dištančné vzdelávanie. Všetky pokyny k ďalšiemu vzdelávaniu zverejníme 12.10. 2020.

     Ďakujeme za spoluprácu!

     Ing. Jozef Koperdák, riaditeľ školy

    • Oznam: Čítať viac
    • Záložka do knihy spája slovenské školy
    • 8. 10. 2020
    • IX. ročník celoslovenského projektu

     Záložka do knihy spája slovenské školy

     SOŠ obchodu a služieb sa deviatykrát zapojila do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. V tomto školskom roku sa do projektu zapojilo 40 žiakov školy z učebných odborov a žiakov nadstavbového štúdia.

    • Záložka do knihy spája slovenské školy: Čítať viac
    • Získanie titulu Škola priateľská k deťom
    • 1. 10. 2020
    • Naša škola sa v uplynulom školskom roku zapojila do projektu UNICEF – Škola priateľská k deťom. Pre získanie tohto titulu boli stanovené kritériá, ktoré bolo potrebné splniť. V dôsledku pandémie COVID-19 bolo nutné kritériá upraviť. Jedným z kritérií bolo vyplnenie dotazníka, v ktorom sme informovali o realizácii aktivít, ako aj o vzdelávaní žiakov počas pandémie COVID-19. Aj napriek sťaženým podmienkam sa nám tento titul podarilo získať. SOŠ obchodu a služieb sa teda môže pýšiť titulom ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.

    • Získanie titulu Škola priateľská k deťom: Čítať viac
    • Biela pastelka
    • 1. 10. 2020
    • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá pomáha zlepšiť životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Organizátorom tejto zbierky je občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia, príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Výnos Bielej pastelky je použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Piatok, 18. september 2020 bol tento rok hlavným dňom tejto zbierky a naša škola sa do nej už tradične zapojila. Dievčatá z IV. A triedy, Viktória Senešiová a Michaela Hollá vyrazili v bielych tričkách do ulíc Novej Bane a vďaka podpore žiakov a učiteľov SOŠ obchodu a služieb, ako aj

    • Biela pastelka: Čítať viac
    • 26.September - Európsky deň jazykov
    • 23. 9. 2020
    • 26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov.

     Cieľom Európskeho dňa jazykov je pripomínať si význam jazykového vzdelávania, dôležitosť podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov, ako aj zvyšovania povedomia o jazykoch Európy.

     V Európe sa používa okolo 225 pôvodných jazykov

    • 26.September - Európsky deň jazykov: Čítať viac
  • Partneri

   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • Mesto Nová Baňa