• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
    • Zapojme sa do online EkoKvízu

    • 14. 4. 2021
    • Zapojme sa do online EkoKvízu

                      Prvý celoslovenský online kvíz, zameraný na environmentálne témy – EkoKvíz  organizuje  o.z. Edukácia@Internet.

     Cieľom EkoKvízu je pozitívne motivovať študentov k tomu, aby sa správali ekologickejšie, teda s väčším ohľadom na planétu Zem.  Študenti bezplatne a hravou formou môžu získať potrebné vedomosti o environmentálnych témach, ako aj nástrahách súčasnej klimatickej krízy a možnostiach zmiernenia ich negatívneho dopadu.

      Kvíz bude prebiehať každý deň počas jedného mesiaca od 22.4. (Deň Zeme) do 21.5.2021 a je primárne určený práve študentom stredných a vysokých škôl na celom Slovensku, no taktiež aj každému, kto sa o tieto témy zaujíma.

     Ako  sa zapojiť?

     Priamo na webovej stránke /ekokviz.eu/  alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.

     Prečo sa  do súťaže zapojiť?

     Kvíz je pre študentov prínosom vďaka inovatívnemu prístupu k vzdelávaniu pomocou online nástrojov, a môže   výrazným spôsobom zvýšiť informovanosť mladých ľudí na Slovensku o environmentálnych témach.

     Najšikovnejší hráči s najvyšším počtom bodov budú  odmenení  cenami,  ako napríklad upcyklovaný notebook v hodnote 500 EUR od spoločnosti Tech Savers, knihy o ekológii od neziskovej organizácie Znepokojené matky a vydavateľstva PRO, či batohy s recyklovanými kancelárskymi pomôckami od Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

     Tak neváhajte a zapojte sa!!!

    • Vyučovanie pre končiace ročníky.

    • 18. 3. 2021
    • Oznamujeme žiakom IV.A., II.N., III.C. a II.D triedy, že od 22.3.2021 bude prebiehať prezenčná forma vzdelávania podľa pokynov triednych učiteľov. Účasť žiaka v škole je podmienená jeho pretestovaním (starších ako 18 rokov) a u žiakov, ktorí majú menej ako 18 rokov  - musia mať negatívny test , vyhlásenie  o bezinfekčnosti . Nezabudnite na respirátor FFP2.

     Potrebné doklady k antigénovému testovaniu – preukaz totožnosti – OP, pas, preukaz poistenca – deti. Antigénové testovanie na COVID-19 je bezplatné.

     Cestne_vyhlasenie_-_ziak_a_ZZ.docx

    • Informácie k prijímaciemu konaniu - kritériá pre prijatie do prvého ročníka

    • 1. 2. 2021
    • Milí deviataci ako si podať prihlášku na strednú školu, aké máme kritériá na prijatie do prvého ročníka?

     Termín na doručenie prihlášky na štúdium na strednej škole zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.  K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený v prílohe č. 2.

     Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

     KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE DO PRVÉHO ROČNÍKA DENNÉHO ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

     Kriteria_pre_prijimacie_konanie_2021_2022.pdf


    • Deň otvorených dverí bez obmedzení

    • 1. 2. 2021
    • Milí deviataci!

     Rozhodujete sa čo ďalej so životom? Akú školu si vybrať? Tak sa poďte pozrieť k nám.

     Nakoľko osobné stretnutia z dôvodu pandemických opatrení nie sú možné, pozývame vás  na virtuálnu prehliadku našej školy.

     Sme  moderná a dynamická škola, ktorá pripravuje odborníkov v oblasti ekonomiky, služieb, strojárstva a máme sa čím pochváliť.  Aj keď sektor služieb prechádza momentálne zaťažkávacou skúškou, táto doba pominie a vždy budeme potrebovať spracovať daňové priznanie, viesť účtovníctvo , navštevovať reštaurácie budeme sa  chcieť dobre najesť, alebo niečo opraviť. 

     Ponúkame Vám štúdium v novom štvorročnom študijnom odbore  škola podnikania (ukončený maturitným vysvedčením) v  trojročných učebných odboroch: kuchár, čašník servírka, mechanik opravár -  stroje a zariadenia (ukončené záverečnou skúškou a výučným listom) a dvojročné učebné odbory potravinárska výroba a stavebná výroba (ukončené záverečnou skúškou).

     Podľa toho aký odbor štúdia si vyberiete budete mať možnosť absolvovať na základe študijných výsledkov barmanský kurz, získať ekonomické certifikáty od firmy KROS, zváračský preukaz na CO2 za čiastočnú úhradu,  vodičský preukaz za zvýhodnených cenových podmienok, pracovať na rôznych projektoch a zúčastniť sa zahraničnej stáže. Vaše štúdium vieme podporiť pri dobrých študijných výsledkoch motivačným štipendiom.

     Akékoľvek otázky vám zodpovieme prostredníctvom emailovej či telefonickej komunikácie.

     Kontakt: 045/68 55 585; 0905 493 007  alebo  mail: sekretariat@sosnb.sk

     Tešíme sa na Vás!

  • Partneri

   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • Mesto Nová Baňa