• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
    • Oznam pre poberateľov štipendia
    • 24. 3. 2020
    • Štipendium bude pre oprávnených žiakov školy vyplácané v dňoch 25. a 26.3.2020 v čase od 10,00 do 11,00 hod. vo vestibule školy, po predchádzajúcom zatelefonovaní na tel. č. 0908 190 820, nakoľko je škola zamknutá (nezabudnite si doniesť občiansky preukaz, mať rukavice a vlastné pero).

    • Čítať viac
    • Prerušenie vyučovania v súvislosti so šírením COVID-19 - doplnenie
    • 13. 3. 2020
    • Na základe pokynu ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, bude naša škola v období od 16. marca 2020 do odvolania pre všetkých zatvorená.

    • Čítať viac
    • Mobilita pracovníkov v školskom vzdelávaní
    • 13. 3. 2020
    • Mobilita pracovníkov v školskom vzdelávaní

     Erasmus+ je programom Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu a ktorý sa realizuje v rokoch 2014 – 2020. Hlavnou filozofiou programu Erasmus+ je podpora vzdelávacej mobility, vytváranie partnerstiev vzdelávacích inštitúcií a podpora politík na základe medzisektorového prístupu, pričom je zameraná na podporu všetkých sektorov vzdelávania (školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania, neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, vzdelávania dospelých).

    • Čítať viac
    • Pokyn predsedu BBSK
    • 11. 3. 2020
    • Na základe pokynu predsedu BBSK prerušujeme vyučovanie na našej škole v termíne od 12.3.2020 do 18.3.2020 vrátane. Tento pokyn platí do momentu prípadného iného rozhodnutia nadriadených orgánov.

    • Čítať viac
    • Finančná akadémia
    • 10. 3. 2020
    • ​​​​​​​Kontakt so svetom financií je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a rozhodnutia, ktoré ľudia robia, môžu významne ovplyvniť ich budúcnosť.

     Nadácia PARTNERS sa aktívne podieľa na aktivitách zameraných na zvyšovanie finančného povedomia.

     Vzdelávací cyklus Finančná akadémia je určený pre študentov a jeho cieľom je viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti. Štvrtý ročník úspešných prednášok dokazuje, že mladí ľudia majú záujem dozvedieť sa, ako správne pracovať s peniazmi. Zaujímavou cestou dostávajú návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu.

    • Čítať viac
    • Školské  kolo olympiády Mladý účtovník
    • 5. 3. 2020
    • Školské kolo olympiády Mladý účtovník

     V stredu 12. februára 2020 si študenti zmerali svoje sily v riešení rôznych úloh z podvojného účtovníctva. Žiaci pracovali v dvoch kategóriách a to žiaci tretieho ročníka a žiaci štvrtého ročníka. Prostredníctvom súťaže si mali možnosť overiť svoje doteraz nadobudnuté vedomosti z účtovníctva.

    • Čítať viac
  • Partneri

   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa