• Príďte a uvidíte dňa 11.12.2019 od 8,00 do 16,00 hod. Tešíme sa na Vás.
   • Učím sa to, čo budem potrebovať.

   • Aktuality

    Čo je u nás nové
     • Výstava ,,Mladý tvorca 2019“
     • 12. 11. 2019
     • V dňoch 5.- 6.11.2019 sa v Nitre konal 27. ročník celoštátnej prezenčnej výstavy stredných odborných škôl ,, Mladý tvorca 2019“.

      Je to najväčšie podujatie na podporu a propagáciu odborného vzdelávania a prípravy žiakov na Slovensku. Pomáha rozvíjať potenciál segmentu odborného školstva a firiem nielen vo vzťahu k duálnemu vzdelávaniu, ale aj k novým trendom súvisiacim s témou digitálnych zručností a inteligentného priemyslu. Cieľom výstavy je zviditeľniť alternatívy pre uplatnenie absolventov škôl na trhu práce a v podnikaní mladých. Rodičom a žiakom základných škôl poskytuje väčší prehľad o profilácii škôl a napomáha ich nasmerovať na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce.

     • Čítať viac
     • FINANČNÁ OLYMPIÁDA 
     • 12. 11. 2019
     • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 8. ročníka finančno-vedomostnej súťaže s názvom FINANČNÁ OLYMPIÁDA. Študenti stredných škôl budú mať aj tento rok šancu preveriť si svoje finančné vedomosti, porovnať sa s rovesníkmi a získať cenné vedomosti využiteľné v praktickom živote. Počas doterajších siedmich ročníkov sa do súťaže zapojilo viac ako 32 000 študentov z celého Slovenska.

     • Čítať viac
     • Odborná exkurzia v Nitre
     • 12. 11. 2019
     • Odborná exkurzia v Nitre

      V jeden pekný novembrový deň sa naša škola vybrala na výstavisko Agrokomplex v Nitre. Program bol veľmi bohatý. Navštívili sme výstavu „Mladý Tvorca“, kde mala propagačný stánok aj naša škola.

      Cieľom výstavy bolo podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe. Program podujatia dotvárali interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže Skills Slovakia a programy z oblasti záujmovej činnosti žiakov.

     • Čítať viac
     • Dni finančného spotrebiteľa - vyhodnotenie  
     • 12. 11. 2019
     • Dni finančného spotrebiteľa - vyhodnotenie

      Národná banka Slovenska si uvedomuje význam vzdelávania širokej verejnosti k zodpovednému prístupu k financiám. Jedným z prostriedkov na dosiahnutie tohto cieľa sú aj rôzne vzdelávacie aktivity.

      V rámci týchto aktivít NBS pripravuje už druhý ročník podujatia s názvom Dni finančného spotrebiteľa, ktorého nosnou témou je: „Ako sa má správať zodpovedný spotrebiteľ?“

     • Čítať viac
     • „Teraz dajte slovo nám“
     • 12. 11. 2019
     • Dňa 7. novembra 2019 sme sa zúčastnili zaujímavého workshopu pod názvom „Teraz dajte slovo nám“, ktorý sa konal v ZŠ s MŠ v Brehoch pod záštitou Komenského inštitútu. Jeho cieľom bola výmena skúseností medzi členmi žiackych školských rád jednotlivých zúčastnených škôl. Účastníkmi workshopu boli koordinátori a členovia žiackych školských rád zo ZŠ s MŠ Pliešovce, ZŠ Komárno, ZŠ Lužianky, ZŠ s MŠ Brehy, ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, GFŠ Františka Švantnera Nová Baňa, SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa, Súkromná umelecká škola Hodruša-Hámre a iné. Workshopu sa zúčastnila aj Mgr. Gabriela Selecká z CVČ Junior Banská Bystrica, ktoré sa venuje podpore žiackych školských rád na stredných školách od roku 2005.

     • Čítať viac
     • Medzinárodný deň účtovníctva
     • 12. 11. 2019
     • Korene účtovníctva siahajú až do starovekého Egypta, je to jedno z najstarších povolaní vôbec. Stranu MD a D ako ich poznáme dnes, nám priniesol v roku 1494 taliansky mních Luca Bartolemes Pacioli. Z krajiny olivového oleja, vína a úzkych uličiek – priamo z Benátok. Pacioli bol považovaný za otca účtovníctva.

     • Čítať viac
   • Partneri

    • Banskobystrický samosprávny kraj
    • KROS
    • Poznaj svoje peniaze
    • Poradca podnikateľa
    • JA Slovensko
    • IT AKADÉMIA
    • Rozbehni sa