• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
    • 26.September - Európsky deň jazykov
    • 23. 9. 2020
    • 26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov.

     Cieľom Európskeho dňa jazykov je pripomínať si význam jazykového vzdelávania, dôležitosť podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov, ako aj zvyšovania povedomia o jazykoch Európy.

     V Európe sa používa okolo 225 pôvodných jazykov

    • 26.September - Európsky deň jazykov: Čítať viac
    • Pokyny k stravovaniu v školskej jedálni
    • 27. 8. 2020
    • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nová Baňa

     POKYNY

     k stravovaniu v školskej jedálni (ŠJ)

     Zápisný lístok na stravovanie v ŠJ SOŠ obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa pre žiakov SOŠ a GFŠ nájdete na stránke SOŠ v sekcii pre žiakov a rodičov- stravovanie. Žiaci I. ročníkov , ktorí majú záujem o stravovanie si môžu stiahnuť zápisný lístok na stravovanie , po vyplnení doniesť vedúcej ŠJ. Vedúca ŠJ vystaví šek na stravovanie. Stravníci, ktorí mali stravu predplatenú z 03/2020 budú platiť nižšiu sumu.

    • Pokyny k stravovaniu v školskej jedálni: Čítať viac
    • Pokyny pri nástupe do školy.
    • 25. 8. 2020
    • Oznam zákonným zástupcom a žiakom

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

    • Pokyny pri nástupe do školy.: Čítať viac
    • Začiatok školského roka
    • 25. 8. 2020
    • Milí žiaci,

     nový školský rok 2020/2021 sa v našej SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani začína dňa 2. septembra 2020 o 8,30 hod. v jednotlivých triedach školy pod vedením pedagogických zamestnancov. Žiaci prvých ročníkov prídu na sekretariát školy, kde si ich prevezmú triedni učitelia.

     Tešíme sa na V

    • Začiatok školského roka: Čítať viac
    • Štvrtá časť projektu e Twinning 2019/2020
    • 25. 8. 2020
    • Štvrtá časť projektu e Twinning 2019/2020

     Leto sa končí a spolu s ním sa skončila aj štvrtá časť projektu e Twinning s rovnakým názvom LETO. V medzinárodnom projekte, ktorého cieľom bolo priblížiť tradície svojho mesta počas štyroch ročných období, pracovali školy zo Slovenska, Rumunska, Španielska a štyri školy z Turecka, pričom naša škola bola zostavovateľom a koordinátorom celého projektu. Posledná časť bola žiaľ poznačená opatreniami, ktoré mali spomaliť šírenie vírusu Covid -19, takže mnohé tradičné podujatia a letné festivaly sa v daných krajinách nemohli uskutočniť. Napriek nepriaznivej situácii priniesli letné mesiace niekoľko zaujímavých podujatí.

    • Štvrtá časť projektu e Twinning 2019/2020: Čítať viac
  • Partneri

   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa