• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
   • 26.September - Európsky deň jazykov
    • 26.September - Európsky deň jazykov
    • 1. 10. 2019
    • 26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov.

     Cieľom Európskeho dňa jazykov je pripomínať si význam jazykového vzdelávania, dôležitosť podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov, ako aj zvyšovania povedomia o jazykoch Európy. Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých - človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty.Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

    • Čítať viac
   • Finálové prezentácie - Rozbehni sa!
    • Finálové prezentácie - Rozbehni sa!
    • 24. 9. 2019
    • Banskobystrický samosprávny kraj realizuje program Rozbehni sa! a zostaň v kraji. Cieľom tohto programu je inšpirovať mladých ľudí k podnikaniu a podporiť ich pri rozbiehaní ich nápadu. Finálové prezentácie 6 najzaujímavejších nápadov pilotného ročníka, do ktorého sa zapojilo 800 mladých ľudí na 38 školách, sa uskutočnili dňa 16. septembra 2019 v Banskej Bystrici. Všetci finalisti prešli inkubátorom školy podnikania Rozbehni sa!Academy, za ktorou stojí Juraj Kováč. V rámci projektu sa študenti naučili vyhľadávať nápady, otestovať ich potenciál, zrealizovať zákaznícky prieskum, prieskum konkurencie, vytvoriť testovací web, pomocou testovacej kampane zistiť záujem o výrobok a získať prvé predobjednávky. Počas celého trvania projektu bol študentom k dispozícii skúsený mentor - Juraj Kováč, ktorý ich správne motivoval, usmerňoval, viedol v každej fáze ich práce. Cieľom projektu je pripr

    • Čítať viac
   • Biela pastelka
    • Biela pastelka
    • 24. 9. 2019
    • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka Vašej pomoci pomáha zlepšiť životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Organizátorom tejto zbierky je občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia, príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Výnos Bielej pastelky je použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Piatok, 20. september bol tento rok hlavným dňom tejto zbierky a naša škola sa do nej už tradične zapojila. Dievčatá z III. A triedy, Viktória Senešiová a Lea Tokolyová vyrazili v bielych tričkách do ulíc Novej Bane a vďaka podpore žiakov a učiteľov SOŠ obchodu a

    • Čítať viac
   • Projekt - „Škola priateľská k deťom“
    • Projekt - „Škola priateľská k deťom“
    • 24. 9. 2019
    • SOŠ obchodu a služieb sa v školskom roku 2019/2020 zapojila do projektu UNICEF - „Škola priateľská k deťom“. Pre získanie tohto titulu je potrebné, aby škola splnila štyri kritériá:

     • urobiť niektorú z aktivít podľa vlastného výberu pre minimálne 40 detí
     • zapojiť sa do 16.ročníka celoslovenske
    • Čítať viac
   • Dni finančného spotrebiteľa    
    • Dni finančného spotrebiteľa    
    • 24. 9. 2019
    • Dni finančného spotrebiteľa

     Národná banka Slovenska si uvedomuje význam vzdelávania širokej verejnosti k zodpovednému prístupu k financiám. Jedným z prostriedkov na dosiahnutie tohto cieľa sú aj rôzne vzdelávacie aktivity.

     V rámci týchto aktivít NBS pripravuje už druhý ročník podujatia s názvom Dni finančného spotrebiteľa, ktorého nosnou témou je: „Ako sa má správať zodpovedný spotrebiteľ?“

    • Čítať viac
   • Nový projekt  e Twinning v školskom roku 2019/2020
    • Nový projekt  e Twinning v školskom roku 2019/2020
    • 24. 9. 2019
    • Na základe úspešného e Twinningovania v uplynulom školskom roku sme sa v školskom roku 2019/2020 zapojili do nového projektu pod názvom „ Keeping traditions all the year round“, čo v preklade znamená Udržiavanie tradícií počas celého roka.

     Projekt bude teda zameraný na priblíženie tradícií a zvykov v našom malom meste počas štyroch ročných období formou prezentácií, článkov, krátkych videí, obrázkov, ako aj výrobou malých darčekových predmetov. Do projektu sa zapojili žiaci 3.A a 4.A triedy pod vedením PaedDr. Gáborovej a Mgr. Falatovej, ale projekt je otvorený aj ďalším študentom, ktorých radi uvítame.

    • Čítať viac
  • Partneri

   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa