• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
    • 2. kolo prijímacieho konania

    • 1. 6. 2021
    • Stredná odborná škola obchodu a služieb oznamuje, že v rámci prebiehajúceho prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok pre nasledovné odbory:

     Škola podnikania                                                 4-ročný študijný odbor

     Kuchár                                                                    3-ročný učebný odbor

     Čašník servírka                                                     3-ročný učebný odbor

     Mechanik opravár – stroje a zariadenia           3-ročný učebný odbor

     Potravinárska výroba                                           2-ročný učebný odbor

     Stavebná výroba                                                   2-ročný učebný odbor

     Termín doručenia prihlášok pre 2. kolo je do 18. júna 2021, osobne aj do 22.6.2021.

     Bližšie informácie na telefónnych číslach 045/68 55 585, 0905 493 007, e-mail: sekretariat@sosnb.sk

    • Maturita u nás aj pre starších

    • 24. 5. 2021
    • Chceli by ste si doplniť vzdelanie popri zamestnaní?

     Stredná odborná škola obchodu a služieb ponúka v školskom roku 2021/2022 2-ročné nadstavbové štúdium podnikanie v remeslách a službách. Podmienkou prijatia je vlastniť výučný list.

     Charakteristika odboru: Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník pripravený založiť si a úspešne prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach voľného trhu v oblasti služieb, poskytovať odbornú pomoc iným podnikateľom bez osobitného podnikateľského vzdelania vo forme poskytovania poradenskej a rozborovej služby.

     Informácie: sekretariat@sosnb.sk, 045/ 68 55 585, 0905 493 007

     Prihláška: prihlaskananadsavbovestudium.doc​​​​​​​

    • Projekt „Zvýš svoju hodnotu na trhu práce“

    • 28. 5. 2021
    • Študenti maturitných ročníkov mali možnosť zapojiť sa do unikátneho projektu „Zvýš svoju hodnotu na trhu práce“, ktorý organizovala spoločnosť PARTNERS GROUP SK. Išlo o vzdelávací cyklus 4 webinárov, ktorých cieľom bolo predstaviť a sprostredkovať konkrétne informácie o tom, ako sa uplatniť na trhu práce.

     Študenti získali vedomosti z nasledovných oblastí:

     • Obchodné vzdelávanie
     • Finančné vzdelávanie
     • Manažérske vzdelávanie
     • Podnikateľské vzdelávanie

     Cyklus vzdelávania bol ukončený online vedomostným testom realizovaný manažérmi projektu.  Po jeho úspešnom absolvovaní študenti získali cenný certifikát.

     K dosiahnutým vedomostiam a k získaným certifikátom blahoželáme.

                                                                                          Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Zapojme sa do online EkoKvízu

    • 14. 4. 2021
    • Zapojme sa do online EkoKvízu

                      Prvý celoslovenský online kvíz, zameraný na environmentálne témy – EkoKvíz  organizuje  o.z. Edukácia@Internet.

     Cieľom EkoKvízu je pozitívne motivovať študentov k tomu, aby sa správali ekologickejšie, teda s väčším ohľadom na planétu Zem.  Študenti bezplatne a hravou formou môžu získať potrebné vedomosti o environmentálnych témach, ako aj nástrahách súčasnej klimatickej krízy a možnostiach zmiernenia ich negatívneho dopadu.

      Kvíz bude prebiehať každý deň počas jedného mesiaca od 22.4. (Deň Zeme) do 21.5.2021 a je primárne určený práve študentom stredných a vysokých škôl na celom Slovensku, no taktiež aj každému, kto sa o tieto témy zaujíma.

     Ako  sa zapojiť?

     Priamo na webovej stránke /ekokviz.eu/  alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.

     Prečo sa  do súťaže zapojiť?

     Kvíz je pre študentov prínosom vďaka inovatívnemu prístupu k vzdelávaniu pomocou online nástrojov, a môže   výrazným spôsobom zvýšiť informovanosť mladých ľudí na Slovensku o environmentálnych témach.

     Najšikovnejší hráči s najvyšším počtom bodov budú  odmenení  cenami,  ako napríklad upcyklovaný notebook v hodnote 500 EUR od spoločnosti Tech Savers, knihy o ekológii od neziskovej organizácie Znepokojené matky a vydavateľstva PRO, či batohy s recyklovanými kancelárskymi pomôckami od Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

     Tak neváhajte a zapojte sa!!!

    • Informácie k prijímaciemu konaniu - kritériá pre prijatie do prvého ročníka

    • 1. 2. 2021
    • Milí deviataci ako si podať prihlášku na strednú školu, aké máme kritériá na prijatie do prvého ročníka?

     Termín na doručenie prihlášky na štúdium na strednej škole zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.  K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený v prílohe č. 2.

     Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

     KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE DO PRVÉHO ROČNÍKA DENNÉHO ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

     Kriteria_pre_prijimacie_konanie_2021_2022.pdf


  • Partneri

   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • Mesto Nová Baňa