• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
    • Súťaž – spracovanie informácií na počítači
    • 24. 1. 2020
    • Dňa 21. januára 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže – spracovanie informácií na počítači.

     Zúčastnili sa ho študentky III.A, IV. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie. Po rozcvičke nasledoval 10. minútový odpis.

     Podmienkou postupu do krajského kola, ktoré sa uskutoční 13. februára 2020 v SOŠ obchodu a služieb v Krupine je splnenie limitu 270 čistých úderov za minútu, pri presnosti písania najmenej 99,75% /0,25% chýb/.

    • Čítať viac
    • Vianočná akadémia
    • 8. 1. 2020
    • Vianočná akadémia

     V tomto predvianočnom období členovia Žiackej školskej rady pripravili pre študentov a pedagógov vianočnú akadémiu. Prostredníctvom prezentácie im študentka tretieho ročníka, Viktória Senešiová, priblížila vianočné zvyky a tradície. Súčasťou posedenia bolo aj vyhodnotenie Súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu, v ktorej 1. miesto získala III. A trieda, na druhom mieste sa umiestnila IV. A trieda a tretie miesto obsadili triedy III. C a I. C. Víťazné triedy získali sladkú odmenu. Posedenie pokračovalo ochutnávkou vianočného punču a vianočných koláčikov, ktoré študenti priniesli. Stretnutie spríjemnili vianočné melódie a rozprávky.

    • Čítať viac
    • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády
    • 8. 1. 2020
    • Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania a Českej národnej banky.

    • Čítať viac
    • Projekt Vianočná pošta úspešne zrealizovaný
    • 17. 12. 2019
    • Projekt Vianočná pošta úspešne zrealizovaný

     Do výzvy „Spravme Vianoce neznámym starkým“ sa dobrovoľníčky z radov študentov zapojili aj tento rok. Začiatkom decembra nám boli doručené adresy starkých v Domovoch dôchodcov v Galante a v Bratislave. Dúfame, že vianočné pozdravy zhotovené našimi študentmi starkých a starenky potešia, a sme radi, že sme mohli aspoň takto prispieť k sviatočnej nálade. Pretože pre starčekov je rukou písané prianie naozajstný dar, symbol toho, že na nich niekto myslí a že nie sú na svete sami.

    • Čítať viac
    • Absolventi barmanského kurzu
    • 17. 12. 2019
    • Základný barmanský kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú zdokonaliť v tejto nádhernej práci a taktiež by radi získali certifikát SkBA, platný aj v zahraničí vo všetkých krajinách, ktoré sú členmi Medzinárodnej barmanskej asociácie - IBA

     Kurzu sa zúčastňujú prevažne študenti hotelových akadémií alebo stredných škôl so zameraním na gastronómiu, spoločné stravovanie alebo cestovný ruch. Certifikát Slovenskej barmanskej asociácie obdržia študenti až po absolvovaní záverečnej skúšky.

    • Čítať viac
    • Korešpondenčný seminár zo slovenského jazyka a literatúry
    • 13. 12. 2019
    • CVČ JUNIOR v Banskej Bystrici vyhlásilo súťaž žiakov stredných škôl pod názvom Korešpondenčný seminár zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci mali za úlohu vypracovať test a zaslať ho do Centra voľného času v Banskej Bystrici. Súťaž sa uzavrie v mesiaci máj, kedy budú vyhlásené výsledky.

     Našu školu reprezentovali žiačky:

    • Čítať viac
  • Partneri

   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa