•  

       Poskytované vzdelávania

      

               V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola s materskou školou, Brehy 422, 968 01 zverejňuje názvy aktualizačných programov:

     2023/2024

     Podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri realizácii inklúzie prostredníctvom eliminácie stresu a záťažových situácií 

     ProSchool, s.r.o.- rozsah vzdelávania 20 hodín

     Vyhodnotenie vzdelávania: Hodnotenie_AV_2023_2024.pdf