• História

          História odborného školstva sa u nás začína v roku 1948 zriadením dvojročnej záhradnícko-ovocinárskej školy. K 1.9.1953 vznikla dvojročná poľnohospodársko-účtovnícka škola. Od 1.9.1960 bolo zriadené poľnohospodárske odborné učilište pod spoločným riaditeľstvom SPTŠ a PMŠ. V školskom roku 1961/62 sa POU osamostatnilo. V roku 1971 zaniká v Novej Bani SPTŠ. Dňom 1. 9. 1981 je zriadené Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Novej Bani. K 1. 9. 1990 bola otvorená Dievčenská odborná škola so štvorročným študijným odborom obchod a podnikanie, končiaci maturitnou skúškou. V školskom roku 1995/96 sa začínajú na škole rozvíjať vidiecke remeslá. O rok neskôr sa začína vyučovať na DOŠ nový voliteľný predmet aplikovaná ekonómia v spolupráci s neziskovou mimovládnou organizáciou Junior Achievement- mládež pre budúcnosť. Od 1. 9. 2000 sa začína vyučovať učebný odbor kuchár – čašník. Združená stredná škola vznikla transformáciou Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho a Dievčenskej odbornej školy v Novej Bani v roku 2004.

          Postupnou transformáciou sa vyprofilovala na školu, ktorá je svojím vzdelávacím obsahom orientovaná na rozvoj služieb. Stredná odborná škola obchodu a služieb vo svojom názve nesie obsah vzdelávania, je zameraná na rôzne profesie trojročných odborov a maturitných odborov, ktoré sú zamerané na rozvoj obchodu, podnikania, gastronomických služieb, poľnohospodárstva.