• Učebné odbory

     Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa ponúka možnosť štúdia v nasledovných učebných odboroch:

     • 6445 H kuchár
     • 6444 H čašník, servírka
     • 2466 H 02 mechanik opravár stroje a zariadenia

     v ktorých štúdium je trojročné. Všetky odbory končia záverečnými skúškami - výučným listom, ale je možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu a ukončiť maturitou, čím absolvent získa úplné stredoškolské vzdelanie.