• Aktuality

    • Príprava bezmäsitých jedál
     • Príprava bezmäsitých jedál

      15. 5. 2019

      Príprava bezmäsitých jedál

      Dňa 9.5.2019  žiaci 2.ročníka učebného odboru kuchár mali možnosť preukázať svoje zručnosti a vedomosti v školskom kole súťaže na tému: ,, Príprava bezmäsitých jedál“

      Ich úlohou bolo pripraviť kompletné bezmäsité jedlo podľa vlastného výberu. Žiaci mali možnosť okrem zručností predviesť aj kreativitu a fantáziu s využitím vedomostí z modernej gastronómie.  Hodnotiaca komisia ich sledovala počas celej práce, pričom okrem chuti a vzhľadu jedla sa hodnotila aj technologická príprava, hygiena práce a dodržanie časového limitu.

      Po celkovom zhodnotení boli za najlepšie ohodnotené tieto práce:

      1.miesto: Monika Búryová – Brokolicové karbonátky so zemiakovou kašou

      2.miesto: Martina Pavlíková – Jablková žemľovka

      3.miesto: Alžbeta Goralová – Zemiakové šúľance s opraženou strúhankou

      Víťazom srdečne blahoželáme, no nielen víťazné, ale aj ostatné práce napriek malým chybičkám boli chutné, čo odzrkadľuje prácu majstrov odborného výcviku.

                                                                                        Ing. Katarína Garajová

    • Odborná exkurzia na Horehroní
     • Odborná exkurzia na Horehroní

      10. 5. 2019

      Odborná exkurzia na Horehroní

      V jeden krásny májový slnečný deň sme sa vybrali na Horehronie. Odborná exkurzia bola zameraná na cestovný ruch, ale i ostatné odborné predmety. Naša cesta viedla na  stredoveký hrad Slovenská Lupča, ktorý je od roku 2002 Národnou kultúrnou pamiatkou. Od tohto roku má aj nového majiteľa, ktorým sú železiarne Podbrezová a tak začína písať novú zaujímavú kapitolu svojej histórie. K hradu sme sa dostali kľukatou cestičkou, okolité výhľady boli nádherné. Aj história a súčasnosť hradu nás zaujala. Každoročne sa tam koná množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí.  Potom sme si prezreli dedinu Slovenská Lupča s jej  pamiatkami. Ďalej nás cesta viedla do Banskej Bystrice, kde sme sa zastavili pri pamätníku SNP, prešli do historického centra mesta k pamätníku osloboditeľov, pripomenuli si štátny sviatok – Deň víťazstva nad fašizmom a potom sme sa túlali uličkami mesta.

      Domov sme sa vracali spokojní s krásnym pocitom dobre využitého a zmysluplného dňa.

                                                                                        Ing. Mária Lenčová, študentky II. A

    • Epicentrum lásky v Banskej Štiavnici
     • Epicentrum lásky v Banskej Štiavnici

      6. 5. 2019

      Epicentrum lásky v Banskej Štiavnici

       

      Banská  Štiavnica je jediné miesto na svete, ktoré sa môže pochváliť epicentrom  lásky každoročne navštevovaným tisíckami turistov z celého sveta.

      Ani my sme neodolali a navštívili sme Banskú Štiavnicu dňa  3.5.2019. Máj je lásky čas, preto naše kroky pochopiteľne smerovali do Banky lásky, ktoré je vytvorené v pôvodom  meštiackom dome Pischlovcov, kde žila väčšinu svojho života Marína - múza A. Sládkoviča. Aby sa zachovalo genuis loci tohto neopakovateľného miesta, skupinka nadšencov investovala vlastné prostriedky, aby dom opravili a vytvorili v ňom interaktívnu zážitkovú  expozíciu nehynúcej lásky Sládkoviča a Maríny.

      Návštevníci sa dozvedia o živote Maríny Pischlovej prostredníctvom videoprojekcie, uvidia vzácne historické artefakty, vypočujú si prekrásne verše z najdlhšej ľúbostnej skladby na svete a uvidia epicentrum lásky, kde sú v schránkach uložené príbehy lásky ľudí rôznych vekových kategórií. Všetci  návštevníci odchádzajú nadšení a naplnení prekrásnym zážitkom.

      O našej exkurzii budeme informovať aj partnerské školy v rámci projektu e Twinning, ktorého súčasťou bolo vytvorenie príbehu o nehynúcej láske. Príbeh Sládkoviča a Maríny je práve taký.

                                                 PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor čitateľskej  gramotnosti

                                                                                a študentky III.A triedy

    • Po stopách baníckej slávy v Novej Bani
     • Po stopách baníckej slávy v Novej Bani

      30. 4. 2019

      Po stopách baníckej slávy v Novej Bani

      Dňa 26. 4.2019 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Banského náučného chodníka. ,,Po stopách baníckej slávy v Novej Bani“, ktoré  sa zorganizovalo Mesto Nová Baňa a Novobanský banícky spolok.

      Tohto slávnostného otvorenia sme sa zúčastnili aj my, konkrétne trieda III.C s triednou učiteľkou Ing. Garajovou. Na mestkej tržnici, kde sa konalo slávnostné otvorenie, naši žiaci prítomným ponúkali malé sladké občerstvenie, ktoré pripravili majstri OV.

      Po odhalení ústrednej tabule chodníka sme  absolvovali prehliadku náučného chodníka s jednotlivými zastávkami.

      Náučný chodník poskytuje  návštevníkom zaujímavé výhľady na okolitú prírodu a zachovalé historické banské pamiatky, čo prispieva k zvýšeniu atraktivity mesta Nová Baňa.

                                                                                                    Ing. Katarína Garajová

    • DEŇ ZEME NA NAŠEJ ŠKOLE
     • DEŇ ZEME NA NAŠEJ ŠKOLE

      29. 4. 2019

      DEŇ ZEME NA NAŠEJ ŠKOLE

      Aj planéta Zem má svoj sviatok. Deň Zeme už tradične oslavujeme 22. apríla.

      Keďže tento rok sme mali v tento deň prázdniny, rozhodli sme sa zapojiť neskôr, a to v piatok 26.4.2019. Členovia žiackej rady (Viktória Senešiová z 2.A a Stanislava Gregorová z 2.N) si pripravili pre svojich spolužiakov zaujímavú prednášku s názvom „Putovanie odpadov“. Žiaci sa dozvedeli o znečisťovaní planéty, „putovaní odpadov“, triedení odpadu a pozreli si film o tom, ako naša planéta trpí obrovským množstvom plastov v moriach a ako by sme jej mohli pomôcť. Do školy boli zakúpené koše na triedenie odpadu, a tak sme žiakov poprosili, aby aspoň takouto malou aktivitou pomohli našej planéte.

      Po prednáške sa žiaci spoločne s vyučujúcimi rozhodli poupratovať okolie školy. Vzali sme si metly, hrable, motyky, kosačky a pustili sme sa do toho. Za pár hodín sme vyčistili dvor, trávniky a chodníky a s dobrým pocitom sme sa rozpŕchli domov.

      Veľká vďaka patrí všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa zúčastnili. Obzvlášť veľké ĎAKUJEM patrí žiakom II.N, ktorí boli veľmi snaživí.

      Ďakujeme J                                                            Mgr. Mirka Plechlová koordinátor ŽR

                                                                                       Mgr. Jana Káčerová zástupkyňa RŠ

    • Welcome to Our Towns!
     • Welcome to Our Towns!

      24. 4. 2019

      Welcome to Our Towns!

      Projektové vyučovanie je jedná z metód , ktorá aktívne sa používa nie len na hodinách cudzieho jazyka. V tomto školskom roku žiaci I.N triedy odboru Podnikanie v remeslách a službách  SOŠ obchodu a služieb sa zapojili do medzinárodného projektu eTwinning a s partnerskou školou z Turecka pracujú nad projektom Welcome to Our Towns!

       V projekte žiaci SOŠ obchodu a služieb predstavia svoju krajinu, mesto Nová Baňa, jeho históriu, tradície a zvyky a taktiež sa oboznámiť s podobným malým mestečkom z partnerskej školy. Pracovným jazykom projektu bude anglický jazyk, ktorý tiež pomôže žiakom zlepšiť komunikačne zručnosti v cudzom jazyku. Žiaci budú navzájom komunikovať, robiť prezentácie a úlohy projektu skupinovo, čo bude prínosným pre klímu triedy a spoluprácu. Pri práci budeme používať IKT prostriedky, ktoré tiež budú nápomocné pre rozvíjanie IKT zručností u žiakov. V rámci projektu si žiaci máju možnosť rozšíriť svoje vedomosti z predmetov ako geografia, dejepis, informatika a cudzí jazyk.

      Ciele projektu Welcome to our town! sú nasledovné:


      - zlepšiť komunikačné zručnosti v cudzom jazyku,
      - rozšíriť vedomosti o histórii , zvykoch a tradíciách mestečka Nová Baňa, kde sa nachádza škola,
      - spracovať získané informácie a prezentovať svoju krajinu, mesto a školu rovesníkom z inej krajiny,
      - aktívne používať IKT prostriedky pri prezentácii a komunikácii s partnerskou školou,
      - oboznámiť sa s iným mestom, krajinou a školou zo zahraničia a nadviazať spoluprácu s rovesníkmi z partnerskej školy.

      Projekt Welcome to our towns! bude trvať od februára do júna 2019. V úvode projektu žiaci predstavili  svoje tímy, školu a krajinu. V ďalšej časti vytvorili logo projektu a budú postupne prezentovať svoje mestečko. Spracujú informácie o histórii mesta, nafotia zaujímavé pamätihodnosti a miesta v meste, kam by pozvali svojich rovesníkov. Taktiež predstavia tradične Fašiangové a Veľkonočné oslavy v meste, ktoré prebiehajú v období trvania projektu. Informácie sa budú spracovávať a komunikácia s partnerskou školou bude prebiehať minimálne 1 krát týždenne, prípadne podľa dohody.

      Administrátormi projektu sú Mgr. Mária Falatová, vyučujúca anglického jazyka a RNDr. Michaela Kostelanská, ktorá vyučuje dejepis, marketing a manažment v triede I.N a taktiež pomáha technicky spracovávať informácie ku projektu.

      Ak by ste mali záujem pozrieť našu prácu na projekte, to sú linky:

                                                                                                                         Mgr. Mária Falatová a žiaci I.N triedy

    • Cestou - necestou po Argentíne
     • Cestou - necestou po Argentíne

      17. 4. 2019

      Cestou - necestou po Argentíne

      Ďalšou zaujímavou aktivitou týkajúcou sa cestovného ruchu, bola beseda o Argentíne.  Našimi hosťami bol Branislav Tužinský s manželkou Ceciliou, ktorá pochádza z Argentíny. Beseda začala prezentáciou o Argentíne, ktorú si pripravili naši študenti. Naši hostia nadviazali na prezentáciu, priblížili nám život, zvyky, tradície, gastronómiu, cestovný ruch, možnosti štúdia a podnikania v tejto zaujímavej krajine, ako aj súčasnú politickú a ekonomickú situáciu. Študenti sa pýtali, ako sa mladý Slovák dostal do Argentíny. Dozvedeli sa, že sa tam vybral za prácou. Počas štvorročného pobytu v tejto krajine navštívil  mnohé turisticky zaujímavé destinácie i okolité krajiny. Nezabudol našim študentom zdôrazniť, aké dôležité je pri vycestovaní do zahraničia ovládať cudzie jazyky. Táto devíza im umožňuje získať lepšie postavenie na trhu práce. Študentov zaujímalo porovnanie životnej úrovne v Argentíne a na Slovensku, i to, ako si Cecilia zvykala na život u nás, v krajine vzdialenej tisícky kilometrov od jej rodiska. Študentom sa táto beseda veľmi páčila, pretože bola autentická a dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií z pravej ruky

                                                   Ing. Mária Lenčová, Ing. Erika Struhárová, učiteľky odborných predmetov

    • Veľkonočné trhy
     • Veľkonočné trhy

      17. 4. 2019

      Veľkonočné trhy

      Študentská spoločnosť „Obchoďáčky“ zorganizovala 16.apríla 2019 veľkonočné trhy.  Ponuka bola pestrá, študentky pripravili množstvo sladkých dobrôt. Atmosféru dotvárala typická veľkonočná výzdoba - kraslice zdobené rôznou technikou, bahniatka a rôzne dekorácie súvisiace s prichádzajúcimi veľkonočnými sviatkami a jarou.

                                                                                              Ing. Erika Struhárov,učiteľka odborných predmetov

    • Veľkonočná pošta
     • Veľkonočná pošta

      17. 4. 2019

      Veľkonočná pošta

      Študentská spoločnosť „Obchoďáčky“ sa  popri svojej hlavnej činnosti venuje aj tej charitatívnej. Po úspešnej aktivite „Vianočná pošta“ sa študentky rozhodli, že potešia starkých v domovoch dôchodcov aj  „Veľkonočnou poštou“.  Pripravili kolekciu veľkonočných pozdravov, ktoré sú určené seniorom z Michalovského domova seniorov. Záujem a ochota žiakov robiť radosť ostatným nás veľmi teší a v podobných aktivitách plánujeme pokračovať aj v budúcnosti.           

                     Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Deň narcisov- 11.4.2019
     • Deň narcisov- 11.4.2019

      12. 4. 2019

      Deň narcisov- 11.4.2019

      Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Už 23. rok zaplavili ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 11.apríla –žlté narcisy. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov prispievajúci umožnili realizáciu projektov a programov smerujúcich predovšetkým ku konkrétnej praktickej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám. Finančné prostriedky vyzbierané počas tohtoročného Dňa narcisov použije Liga proti rakovine na pokračovanie v realizácii projektov.

      Aj naša škola sa zúčastnila tejto krásnej udalosti. Žiačky 3.A- Anežka Šipikalová a Simona Harabová vyrazili v žltých tričkách do ulíc Novej Bane a vyzbierali krásnu sumu- 126,66 eur. Dievčatám z veľkého srdca ďakujeme.

      Mgr. Miroslava Plechlová, koordinátorka žiackej rady

    • „Talianske pekárske umenie“
     • „Talianske pekárske umenie“

      2. 4. 2019

             „Talianske pekárske umenie“

      V priestoroch SOŠ obchodu a služieb v Krupine sa pod záštitou ŠIOV-u a Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. konal zaujímavý workshop pod názvom „Talianske pekárske umenie“. Našu školu na workshope zastupovali Ing. Katarína Garajová a Ing. Erika Struhárová.  

      Umenie talianskych pekárov nám predstavil pán Mário Maurizi, z firmy Forno Maurizi Roma. Na uvedenom workshope sme sa naučili piecť typické veľkonočné talianske pečivo COLOMBA a ďalšie sladké dobroty – castagnole, frappe, ako aj pripravovať pravú taliansku pizzu.

      O kvalite múky nám svojou prednáškou rozšíril vedomosti pán Paolo Montalto, ktorý zastupoval mlyn Farchioli.

      Zo stretnutia sme si okrem receptov a pracovných postupov odniesli aj množstvo gastronomických poznatkov a nových kontaktov, ktoré využijeme pri svojej ďalšej práci.

       

                                                                                                           Ing. Erika Struhárová

                                                                                                  učiteľka odborných predmetov

    • MAREC – MESIAC KNIHY
     • MAREC – MESIAC KNIHY

      27. 3. 2019

      MAREC – MESIAC KNIHY

         Mesiac marec je neodmysliteľne spájaný s knihou a so zvýšeným záujmom o návštevu školskej knižnice. Vyučujúce slovenského jazyka sa snažia žiakom pripraviť zaujímavé aktivity, ktoré u žiakov podporia túžbu siahnuť po dobrej knihe.

         V tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu e Twinning pod názvom Time machine, v mesiaci marec sme mali vytvoriť príbeh lásky zo slovenskej  literatúry, o ktorý by sme sa podelili s našimi partnermi. Opísali sme príbeh nehynúcej lásky Andreja Sládkoviča a Maríny Pischlovej v anglickom jazyku  a podľa ohlasov z iných krajín sa žiakom aj ich učiteľom páčil.

          Príbehu večnej lásky Sládkoviča  a Maríny  sme prispôsobili aj iné aktivity na podporu čítania v školskej knižnici – vytvorili sme projekt s názvom História lásky, čítali sme si úryvky z Maríny, ilustrovali sme známe verše,  testovali sme  si vedomosti v literárnom kvíze a usporiadali sme burzu kníh.   Budeme sa tešiť, keď do knižnice prídete častejšie!

                                                 PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor  čitateľskej gramotnosti 

    • Rozbehni sa! Academy
     • Rozbehni sa! Academy

      27. 3. 2019

      Rozbehni sa! Academy

      Projekt Rozbehni sa!Academy učí mladých ľudí ako rozbehnúť vlastné podnikanie. Autorom projektu je Juraj Kováč, ktorý je expertom na testovanie nápadov. Naša škola je súčasťou tohto projektu už druhý rok. Škola má vyškoleného ambasádora, ktorý vedie workshopy a žiakom predstaví Rozbehni sa!Academy. V priebehu mesiacov december - január prebehli na škole premietania, ktorých zámerom bolo zábavnou formou ukázať žiakom, že si môžu vyskúšať podnikanie v malom popri škole. Žiaci, ktorých to zaujalo, majú možnosť sa registrovať a získavajú R!ťahák. Okrem toho žiaci majú možnosť absolvovať rýchlokurz začiatkov podnikania v 21.storočí, obsahujúci štyri videolekcie, ktoré žiakov naučia:

      • ako otestovať kvalitu nápadu do 100€
      • ako rozpoznávať nové biznis nápady
      • ako premyslieť biznis model
      • ako získať nové objednávky

      Rýchlokurz je ukončený testom a úspešní absolventi získajú certifikát o jeho absolvovaní.

      K dnešnému dňu získali certifikáty títo študenti:  

       

      Annamária Kosejová - II. A

      Lea Tokolyová - II. A

      Michaela Hollá - II. A

      Erik Tomčáni - II. A

      Lenka Bartošová - II. A

      Lucia Blizňáková - II. A

      Daniela Ridajová - II. A

      Viktória Senešiová - II. A

      Simona Brodzianska - III. A

      Kristína Mištíková - III. A

      Simona Harabová - III. A

      Anežka Šipikalová - III. A

      Adam Švec - I. N

      Bianka Ciglanová - I. N

      Henrieta Kocáková - I. N

      Karin Gažiová - I. N

      Michal Šimkovič - I. N

       

                                                                              Ing. Erika Struhárová, ambasádor projektu

    • Pozvánka do Rozbiehátora!
     • Pozvánka do Rozbiehátora!

      27. 3. 2019

      Pozvánka do Rozbiehátora!

      Na základe účasti na interaktívnom workshope pod názvom „Vymysli nápad“, ktorého sa naši študenti zúčastnili 27.februára v Banskej Bystrici, im bola po konzultáciách ponúknutá miestenka do inkubačného programu „Rozbiehátor“.  21.marca sa Bianka Ciglanová a Radka Holienčinová  zúčastnili úvodného bootcampu,  kde sa naučili ako otestovať potenciál  nápadu, organizátori im pomohli  premyslieť biznis model  nápadu a ukázali im, ako na zákaznícky prieskum.

      Študentky majú teraz 4 týždne na to,  aby  zrealizovali zákaznícky prieskum a zapracovali jeho zistenia.  Ďalej budú nasledovať konzultácie, kde budú zhodnotené výstupy každého prihláseného tímu. Cieľom inkubačného tímu je zostrojiť prototyp, vytvoriť testovací web a pomocou testovacej kampane získať prvých zákazníkov alebo predobjednávky.

      Vyhodnotenie Rozbiehátora  bude v júni 2019, študentky budú mať možnosť prezentovať svoj nápad a dosiahnuté výsledky pred pozvanými mentormi, investormi a biznis anjelmi. Ak ich nápad a výsledky zaujmú, môžu získať mikroinvestíciu pre rozbehnutie svojho nápadu a stáž v inovatívnom startupe alebo firme.  Držme našim študentkám palce!

                                                                                                                Ing. Erika Struhárová,  ambasádor projektu

    • Školské  kolo olympiády Mladý účtovník
     • Školské  kolo olympiády Mladý účtovník

      22. 3. 2019

      Školské  kolo olympiády Mladý účtovník

      V stredu 20. februára 2019 si študenti zmerali svoje sily v riešení rôznych úloh z podvojného účtovníctva. Žiaci pracovali v dvoch kategóriách a to žiaci druhého ročníka a žiaci tretieho ročníka. Prostredníctvom súťaže si mali možnosť overiť svoje doteraz nadobudnuté vedomosti z účtovníctva.

      Výsledky školského kola sú nasledovné:

      Kategória: II. ročník

      1. miesto       Michaela Hollá           
      2. miesto       Daniela Ridajová        
      3. miesto       Lenka Bartošová        

      Kategória: III. ročník

      1. miesto       Kristína Mištíková     
      2. miesto       Anežka Šipikalová     
      3. miesto       Simona Brodzianska 

      Víťazom srdečne blahoželáme!

                                                                           Ing. Erika Struhárová,  učiteľka odborných predmetov

    • Exkurzia - Atlantis center Levice
     • Exkurzia - Atlantis center Levice

      15. 3. 2019

      Exkurzia - Atlantis center Levice

       

      Dňa 12.3.2019 sa študenti 1.N a 3.C zúčastnili vedeckej exkurzie v Leviciach. Dozvedeli sa nové poznatky o vynálezov nielen 21. storočia, skúsili si lietať s dronom, či jazdiť na hoverboarde. 

      Okrem toho mali žiaci možnosť presvedčiť sa o neomylnosti fungovania zákonov fyziky prostredníctvom využitia interaktívnych exponátov. V Atlantis centre si študenti mohli  zdokonaliť svoje vedomosti z mechaniky, statiky či magnetických pólov a logiky, čím si mali možnosť overiť, ako fungujú matematické a fyzikálne javy v každodennom živote.

      No a najzaujímavejšie bolo pre našich žiakov bublinkové laboratórium, v ktorom sa vrátili do svojich detských čias. Adrenalín nám zdvihol 9D simulátor, ktorý nás vytrhol z reality do Psycho sveta. 

      Ďakujeme žiakom za vzorné správanie počas exkurzie a veríme, že pre všetkých z nich bol tento deň príjemný a zároveň aj poučný. Už teraz sa všetci tešíme na ďalšiu príležitosť, ako si atraktívnou, hravou a interaktívnou formou precvičiť a zdokonaliť naše vedomosti a zručnosti.

       

      Mgr. Miroslava Plechlová

    • Exkurzia do Knaufinsulation
     • Exkurzia do Knaufinsulation

      15. 3. 2019

      Exkurzia do Knaufinsulation

      13.3.2019 sme sa so študentmi 2.A, 3.A a 1.N zúčastnili veľmi zaujímavej a prínosnej exkurzie v závode Knaufinsulation v Novej Bani. Je to  jediný závod na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. A preto sme sa chceli aj my dozvedieť niečo viac o tejto úspešnej firme, nazrieť do jej „útrob“ a vidieť ako sa tu pracuje. Veď ktovie, možno aj naši žiaci si tu raz nájdu uplatnenie. 

      Vedúca personálneho oddelenia nás hneď v úvode milo privítala a usadila do zasadačky. Tu nás poučili techničky HSE o dodržiavaní bezpečnostných pravidiel v areáli závodu. Potom nás oboznámili so všeobecnými informáciami týkajúcimi sa firmy, naši žiaci si precvičili aj svoje zručnosti v anglickom jazyku. Po nasadení bezpečnostných prílb a viest sme sa v 2 skupinách vybrali na exkurziu.

      Na začiatku nás techničky HSE previedli procesom výroby na hlavných výrobných linkách, následne sme sa presunuli do  priestorov automatickej baliacej linky  a prehliadku sme ukončili na nakládke hotovej výroby, odkiaľ sa minerálna vata expeduje zákazníkom.

      Ďakujeme zástupcom firmy Knaufinsulation za ústretovosť a možnosť nahliadnuť do prevádzky závodu.

       Naši žiaci boli veľmi disciplinovaní, exkurzia ich zaujala, a preto sa tešíme na ďalšie podobné akcie.  

                                                                             Mgr. Miroslava Plechlová

    • Fašiangové zvyky, tradície a jedlá
     • Fašiangové zvyky, tradície a jedlá

      28. 2. 2019

      Fašiangové zvyky, tradície a jedlá

      Fašiangové obdobie. Obdobie veselosti, zábavy, hodovania a hojnosti. V tomto duchu sme si aj my v SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani opäť pripomenuli zvyky, tradície a jedlá fašiangov.

      Dňa 20.2. 2019 zo školskej kuchyne bolo cítiť okrem pripravovaného obeda aj vôňu kapustnice, šišiek, fánok, tlačenky, huspeniny a škvarkov. To sú typické jedlá, ktoré neodmysliteľne patria  k tomuto obdobiu hodovania.

      Skôr ako sme sa pustili do hodovania, v jedálni školy sa uskutočnila prezentácia, o histórii fašiangov, tradíciách a zvykoch ako sú fašiangové sprievody, masky a  pochovávanie basy. K fašiangom neodmysliteľne patrí zabíjačka, a tak sa prítomní dozvedeli o jej spoločensko - komunikačnom význame v minulosti a typických  zabíjačkových špecialitách. A potom sa už pustili do ochutnávky fašiangových špecialít. Na ponukových stoloch nechýbali  šišky, fánky, škvarky, huspenina, tlačenka.....Vynikajúce špeciality pripravili na odbornom výcviku žiaci pod vedením majstrov OV.

      Z ponukových stolov postupne všetko zmizlo a aj fašiangy sa rozplynuli do stratena. Nastáva čas pôstu, čas zahĺbenia sa do seba......

                                                                                       

                                                                                                    Ing. Katarína Garajová

    • Vymysli nápad!
     • Vymysli nápad!

      28. 2. 2019

      Vymysli nápad!

      Sedem študentov našej školy sa 27.februára 2019 zúčastnilo interaktívneho workshopu Vymysli nápad, konaného v rámci projektu Rozbehni sa, v Banskej Bystrici. Workshop bol určený pre mladých ľudí, ktorí majú záujem o podnikanie, no nemajú nápad alebo si svojim nápadom nie sú istí. Na workshope sa naučili ako vyhľadávať a vylepšovať podnikateľské nápady a dostali šancu svoj nápad konzultovať so skúsenými mentormi. Workshop viedol projektový manažér Juraj Kováč, ktorý študentom odovzdal cenné rady a skúsenosti.  Študenti môžu svoj nápad prihlásiť do letného kola inkubačného programu  Rozbiehátor.

                                                                               Ing. Erika Struhárová, ambasádor projektu

    • Rozbehli sme projekt e Twinning
     • Rozbehli sme projekt e Twinning

      27. 2. 2019

      Rozbehli sme projekt e  Twinning

      V mesiaci január sa SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani zapojila do medzinárodného projektu na internetovom portáli e Twinning.  Keďže partnerské školy pracovali už od septembra tohto školského roka, museli sme sa poponáhľať, aby sme všetky aktivity stihli do termínu urobiť. Žiaci II.A  sú však šikovní a nám sa podarilo urobiť kus práce.

          Erik Tomčáni sa podujal nakresliť logo projektu pod názvom TIME MACHINE. Na hodine slovenského jazyka sme vytvorili projekt o histórii nášho jazyka pod názvom HISTORY OF LANGUAGES. Priblížili sme najstaršie jazykové pamiatky v staroslovienčine a pridali sme ukážky písmen z hlaholiky a zvukovú ukážku z diela Proglas.

         Ďalšou aktivitou podľa požiadaviek  projektu bolo nacvičiť slovenský národný tanec a priblížiť ho partnerským krajinám. Dievčatá  sa obliekli  do krojov, spolu s Mgr. M. Plechlovou zatancovali ukážku  slovenského tanca čardáš   a  RNDr. M. Kostelanská nám pomohla s videom.

         Vo februári sme vytvorili projekt o histórii internetu a počítačov pod názvom HISTORY OF INTERNET. V nasledujúcich mesiacoch máme vytvoriť kreslený príbeh o večnej láske z literatúry niektorých partnerských krajín a 3D model zaujímavej historickej pamiatky z týchto krajín. V mesiaci jún sa projekt končí priblížením výsledkov projektu prezentáciou na konci školského roka.

                                                       PaedDr. S. Gáborová, Mgr. M. Plechlová, Mgr. M. Falatová

                                                                                 vyučujúce jazykov