• Aktuality

    • Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

      26. 10. 2018

      Medzinárodný deň školských knižníc

                  Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila v školskom roku 2018/2019  14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ ku Medzinárodnému dňu knižníc dňa 22.10.2018.   Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

                  Tohoročná téma Medzinárodného dňa školských knižníc bola  „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“. Cieľom  celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici,  k čítaniu a  poznávaniu nového.

                  SOŠ obchodu a služieb zorganizovala v týždni od 22.10.208 do 26.10.2018 zaujímavé aktivity v priestoroch školskej knižnice, ktorých sa zúčastnili žiaci študijných a učebných odborov na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Žiaci si prezreli nástenky, výstavku českej literatúry, čítali  si z českých kníh, spoznávali rozdiely slovenčiny a češtiny, riešili zábavné kvízy a gramatické cvičenia a kúpili si knihy z burzy, čím prispeli na projekt Adopcia srdca. Najúspešnejšie riešiteľky kvízov Anežka Šipikalová, Kristína Kocáková a Viktória Senešiová boli odmenené malým knižným darčekom.

                            PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátorka čitateľskej gramotnosti

    • „Gruntovačka“ v regióne GRON
     • „Gruntovačka“ v regióne GRON

      26. 10. 2018

      „Gruntovačka“ v regióne GRON

      V dňoch 18. a 19.októbra 2018 sa v našom regióne uskutočnil nultý ročník akcie s názvom „Gruntovačka 2018“- čistenie lesných chodníkov po sezóne.

      Vo štvrtok 18.10.2018 sa aj naši žiaci zapojili do tejto záslužnej akcie. 22 žiakov našej školy s 2 vyučujúcimi  si urobili jesennú prechádzku a vyčistili trasu Zvonička- Červenka- Havranka- Háj.  Odpad, ktorí zanechali v lese „turisti“,  sa na mieste triedil do vriec .

      Aby žiaci vládali, naši študenti na odbornom výcviku im pripravili občerstvenie, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

                                                                     Mgr. Miroslava Plechlová, koordinátorka žiackej školskej rady

    • Učíme sa podnikať
     • Učíme sa podnikať

      23. 10. 2018

      Učíme sa podnikať

      Prvou aktivitou študentskej spoločnosti „Obchoďáčky“, založenej v rámci predmetu Výchova k podnikaniu, bola aktivita venovaná Týždňu zdravej výživy.

      Študentky pripravili a ponúkali ovocné poháre, ovocné špízy, cuketové koláčiky, mrkvové tyčinky, zdravé nátierky,  jednohubky, z plných košíkov rozdávali jablká, hrušky, hrozno. Na chodbách školy vládla príjemná atmosféra jesene, farebného lístia, zrelého ovocia.

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka predmetu Výchova k podnikaniu

    • Novinky v Ekonomickej olympiáde
     • Novinky v Ekonomickej olympiáde

      16. 10. 2018

      Novinky v  Ekonomickej olympiáde

      Naša škola sa minulý rok zapojila do prvého ročníka Ekonomickej olympiády.  Našim študentom sme dali možnosť otestovať svoje ekonomické vedomosti a podporujeme ich v ďalšom štúdiu ekonómie.

      INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz spustil prihlasovanie do druhého ročníka Ekonomickej olympiády. Cieľom olympiády je podporiť záujem o ekonómiu u mladých ľudí, vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne  ich podporovať v rozvoji. 

      Nový ročník olympiády prinesie niekoľko noviniek. Zmenil sa časový harmonogram školských kôl - tie budú prebiehať už v decembri 2018, výsledky sa tak študenti dozvedia ešte pred vianočnými prázdninami.

      Študenti sa môžu tešiť aj na prvé medzinárodné kolo súťaže. Najlepší finalisti zo Slovenska sa stretnú s finalistami z Česka a Maďarska vo veľkom medzinárodnom finále. Ekonomickú olympiádu sa tento rok rozhodla podporiť aj Slovenská asociácia poisťovní.

      Ekonomická olympiáda prispieva k prehĺbeniu ekonomických znalostí stredoškolákov v oblastiach ako sú finančná gramotnosť, verejné financie, monetárna politika, dejiny ekonómie, základné metodologické postupy a ďalšie. Prebieha v štyroch kolách:  školské, krajské, celoslovenské a medzinárodné finále, v časovom horizonte od decembra 2018 do septembra 2019.  Na správnosť a zrozumiteľnosť súťažných  otázok dohliada Odborná rada súťaže, ktorej členom je viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor.

      Školské kolá budú prebiehať elektronicky, test má časový limit 40 minút a po odoslaní sa automaticky vyhodnotí.

      Krajské kolá sú organizované v spolupráci s univerzitami v danom  kraji a prebiehajú  písomne. Celoslovenské finále bude v Bratislave, kde po vyhodnotení výsledkov a odovzdaní cien nasleduje slávnostný večer, na ktorom sa účastníci budú môcť stretnúť s ekonómami, organizátormi a partnermi Ekonomickej olympiády.

      Minulý rok  sa Ekonomická olympiáda organizovala na Slovensku po prvýkrát. Do školského kola sa zapojilo neuveriteľných 4 000 študentov. Z takmer 150 škôl zo všetkých regiónov Slovenska.

      Ekonomická olympiáda zanechala veľký  dojem na spolupracujúce univerzity, ktoré sa rozhodli účasť na súťaži zapracovať do prijímacieho konania.  Účastníci krajského a celoslovenského kola tak budú mať možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných univerzít bez prijímacích skúšok.

                                                            Ing. Erika Struhárová,  koordinátor ekonomickej olympiády

    • Webinár - Sociálne podnikanie - podnikanie budúcnosti
     • Webinár - Sociálne podnikanie - podnikanie budúcnosti

      16. 10. 2018

      Webinár - Sociálne podnikanie - podnikanie budúcnosti         

      Prepájame školu s praxou!  Dôkazom  toho je aj webinár pod názvom  Sociálne podnikaniepodnikanie budúcnosti.  Študenti sa prostredníctvom webinára dozvedeli o podstate sociálneho podnikania a úspešných príbehoch, ktoré poznáme na Slovensku.  Webinár je súčasťou projektu Social Innovation  Relay – je to unikátny medzinárodný projekt realizovaný v sieti JA Europe s podporou NN Group.  Cieľom projektu je oboznámiť študentov s témou sociálneho podnikania a podnietiť ich k tvorbe inovatívneho podnikateľského nápadu, ktorý rieši sociálne potreby.

                                                                                            Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

       

       

    • Jesenná Bratislava
     • Jesenná Bratislava

      15. 10. 2018

      Jesenná Bratislava

      V jeden krásny jesenný deň sme s našimi študentmi opäť navštívili Bratislavu. Tentokrát to boli žiaci II. N triedy, študijného odboru podnikanie v remeslách a službách a spoločné stravovanie.  Našu exkurziu sme začali  jednou z najznámejších pamiatok hlavného mesta - Bratislavským hradom. Prezreli sme si aj hradné nádvorie, z ktorého bol nádherný výhľad,  študentov zaujala aj nádherná baroková záhrada vybudovaná v roku 2016. 

      Ďalšou zastávkou bola Michalská brána, ktorá predstavuje jeden z neodmysliteľných symbolov Bratislavy. Pod Michalskou vežou je umiestnený nultý kilometer, od ktorého sa odpočítava vzdialenosť vybraných svetových miest od Bratislavy. Pokračovali sme na Hlavné námestie, ktoré láka návštevníkov na príjemné posedenie pri renesančnej fontáne, či na lavičke s francúzskym vojakom.  

      Neobišli sme ani sochu Čumila, vypočuli sme si pouličných hudobníkov, pokračovali  sme malebnými uličkami Starého mesta až na Hviezdoslavovo námestie, ktoré patrí k najkrajším a najživším v meste. Jeho najreprezentatívnejšou budovou je Slovenské národné divadlo, symbolom námestia je aj luxusný hotel Carlton. Odtiaľ sme prešli na nábrežie Dunaja, kde sme si prezreli osobný prístav a popri Dunaji sme prešli až k obchodnému centru Eurovea. Našu exkurziu sme ukončili príjemnou prechádzkou okolo známeho jazera Kuchajda.  Bol to príjemne prežitý deň, domov sme sa síce vracali unavení, no plní zážitkov.

                                                Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Career day v Bratislave
     • Career day v Bratislave

      15. 10. 2018

      Career day v Bratislave

      Dňa 11. októbra 2018 sa študentky II. N triedy Radka Holienčinová a Stanislava Gregorová zúčastnili workshopu pod názvom Deň kariéry – Career Day v Bratislave.  Uvedené podujatie pripravila nezisková organizácia JA Slovensko v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia.  Workshop bol zameraný na všeobecné princípy úspešného budovania si kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní. Počas celého dňa sa študentom venovali pracovníci zo spoločnosti AT&T, podelili sa s nimi o svoje skúsenosti z oblasti kariérneho plánovania a rastu a pomáhali im nájsť tú správnu cestu k úspešnej kariére.  Workshop bol pre študentky veľmi podnetný a zaujímavý, ďakujeme organizátorom za jeho zrealizovanie.

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Divadelné predstavenie „Orol Tatranský“
     • Divadelné predstavenie „Orol Tatranský“

      15. 10. 2018

      Divadelné  predstavenie „Orol Tatranský“

      V jeden pekný októbrový deň sme sa s našimi študentmi vybrali na poeticko-dramatickú kompozíciu Juraja Sarvaša „Orol Tatranský“ do Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Divadlo pokračuje v línii uvádzania pôvodných dokumentárnych hier o osobnostiach, ktoré sú súčasťou dejín regiónu.

      Jedným z východísk inscenácie je fakt, že Ľudovít Štúr bol vyslancom za mesto Zvolen v Uhorskom sneme, kde bojoval za národné práva a uznanie slovenskej reči. Okrem zlomových súkromných a historických okamihov, ktoré sa v Štúrovom živote výrazne prelínali, štruktúru hry dopĺňajú originálne ukážky z dobovej literatúry a štúrovské básne v podobe songov.

      Z divadla naše kroky smerovali do slnkom zaliateho mesta a potom cesta vlakom domov.

                                                                                                                Ing. Mária Lenčová

    • Finančná gramotnosť
     • Finančná gramotnosť

      15. 10. 2018

      Finančná gramotnosť

      Finančná gramotnosť je pojem, ktorý hovorí o všeobecných znalostiach a vedomostiach ľudí v oblasti financií, ako aj o schopnosti ľudí rozumieť a vedieť sa efektívne rozhodovať pri správe svojich peňazí a finančných aktív.

      Dnes takmer každý z nás využíva finančné produkty a služby. Všetci máme účet v banke, debetnú či kreditnú kartu. Investujeme, využívame služby poisťovní, šetríme si na dôchodok. Napriek veľkému množstvu finančných služieb, produktov a inštitúcií, s ktorými sa stretáme každodenne a sú bežnou súčasťou nášho života a životného štýlu, no nie každý je schopný sa zorientovať v konkrétnych podmienkach a parametroch produktov.

      Prieskumy poukazujú na nízku úroveň finančnej gramotnosti. Nie je to iba slovenský fenomén, ale dlhodobejší svetový problém , ktorého riešením sa už niekoľko rokov zaoberá aj Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD).

      Priemerná úroveň finančnej gramotnosti Slovákov je 62,5 %.

      Negramotnosť v oblasti financií je jedným z faktorov, ktoré prispeli k finančnej kríze. Neschopnosť robiť kvalifikované finančné rozhodnutia veľmi negatívne zasahuje do života ľudí. Projekt „Deň finančnej gramotnosti“ je dlhodobý vzdelávací projekt, ktorého cieľom je poukázať na tento fakt a zároveň poskytnúť vzdelávacie aktivity na zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku.

      V rámci dňa finančnej gramotnosti si aj naši študenti otestovali  svoj finančný kvocient – FQ. Do tejto aktivity sa zapojili študenti II.A, III.A, I.N, II.N triedy.

      Výsledky boli nasledovné:

      Extra trieda – finančný génius – 2 študenti

      Veľmi dobrý – hotový minister financií – 16 študentov

      Priemerný – finančný normál – 14 študentov

      Podpriemerný – finančný bohém -5 študenti

      Je čo zlepšovať – finančný analfabet- 5 študentov

       

      Deň finančnej gramotnosti má teda za cieľ rozpútať celospoločenskú diskusiu o problematike finančnej gramotnosti a o problémoch, ktoré jej nízka úroveň spôsobuje. Nadácia PARTNERS tiež pripravuje a zastrešuje konkrétne vzdelávacie projekty, aktivity, pomôcky a vzdelávacie materiály pre podporenie finančného vzdelávania obyvateľstva.

      Aj táto aktivita nám potvrdila, že finančná gramotnosť je veľmi dôležitá a je potrebné sa stále v tejto oblasti zdokonalovať.

       

                                                                                                  Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

    • Roľnícka nedeľa
     • Roľnícka nedeľa

      5. 10. 2018

      Roľnícka nedeľa

       Roľníckou nedeľou je Nová Baňa známa široko ďaleko. Výzdobu kostola chystajú dobrovoľníci niekoľko dní.

       Ani tento rok nebude vo farskom kostole Narodenia Panny Márie chýbať bohatá a originálna výzdoba na znak vďaky za tohtoročnú úrodu. Novobanskí veriaci si tento rok dokonca pripomenú okrúhle výročie tejto zvyklosti. Prichádzajú ľudia zo širokého okolia, aby si prezreli naozaj krásne až umelecké diela.

      V každej farnosti sa na jeseň ďakuje Pánu Bohu za úrodu. V Novej Bani sa to robí takým slávnostným spôsobom, že oltáre trojloďového kostola sa vyzdobia ovocím a zeleninou a dnes už aj rôznymi obrazmi.  Roľnícka nedeľa v Novej Bani vznikla v roku 1954 a s touto výzdobou začala jednoduchá žena. Vtedajší kanonik jej dal k tomu priestor a došlo to do takýchto rozmerov, aké poznáme dnes,  hovorí novobanský dekan Peter Mišík. Dnes chodia výzdobu novobanského kostola obdivovať ľudia nielen z blízkeho, ale aj ďalekého okolia.

      Aj Stredná odborná škola obchodu a služieb sa tento rok zapojila do tohto podujatia. Naše študentky pekne vystrojené v krojoch rozdávali účastníkom krásne maľované medové srdiečka. Pekné počasie len umocňovalo neopakovateľnú atmosféru tejto výnimočnej udalosti.

       

                                                                                                                Ing. Mária Lenčová

    • Svetový deň mlieka v školách – 26.september
     • Svetový deň mlieka v školách – 26.september

      5. 10. 2018

      Svetový deň mlieka v školách – 26.september

       

      Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo.

       

      Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, mládeži , zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti a mládež.

      Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej stravy. Našim životom nás sprevádza od narodenia..

      Aj v našej škole sme si pripomenuli tento deň. Pre študentov sme pripravili rozhlasovú reláciu na túto tému, prezentáciu, krátky kvíz, kde si otestovali svoje vedomosti a potom ochutnávku mlieka a mliečnych výrobkov.

      Verím, že táto aktivita sa študentom páčila a že si ju na budúci rok zopakujeme.

                                                                             Ing. Lenčová,  Ing. Struhárová

                                                                              učiteľky odborných predmetov

    • Hodina slovenského jazyka a literatúry prostredníctvom zážitku
     • Hodina slovenského jazyka a literatúry prostredníctvom zážitku

      5. 10. 2018

      Hodina slovenského jazyka a literatúry prostredníctvom zážitku

         Zážitkové učenie je v súčasnosti veľmi obľúbené. Žiaci sa neučia v priestoroch svojej triedy, ale na úplne iných miestach, ktoré im poskytujú aj celkom iný zážitok.

         Žiaci I.C triedy sa rozhodli zavítať do Mestského múzea v Novej Bani, aby si spestrili hodinu slovenského jazyka a pozreli si výstavu „drotárky Anky“, ktorá študovala na našej škole. Pani Anna Budová sa venuje tradičnej remeselnej technike drôtovania už niekoľko rokov a svojimi šikovnými rukami vytvára pozoruhodné umelecké diela. Žiakom sa výstava jej prác mimoriadne páčila a ocenili aj edukačné video, v ktorom pani Budová  vysvetľuje, ako sa s touto technikou narába a čo všetko je možné vytvoriť.  Súčasťou hodiny bola aj prehliadka priestorov múzea a odborný výklad o expozíciách múzea. Už teraz sa tešíme na ďalšie výstavy, ktoré v tomto školskom roku navštívime.

                                                 PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátor čitateľskej gramotnosti

    • Záložka do knihy spája slovenské školy
     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      5. 10. 2018

      VII. ročník celoslovenského projektu

      Záložka do knihy spája slovenské školy

         SOŠ obchodu a služieb sa už sedem rokov  zapája do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája slovenské školy.  V tomto školskom roku sa do projektu zapojilo 40 žiakov školy zo študijného odboru Obchod a podnikanie, učebných odborov a žiakov nadstavbového štúdia.

          Záložky sme vyrábali na hodinách slovenského jazyka  v triedach a v priestoroch školskej knižnice. Téma 7. ročníka celoslovenského projektu bola „Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov“,  preto sme si prostredníctvom prezentácie o M. R. Štefánikovi priblížili jeho dobrodružný život, vedeckú, pracovnú a diplomatickú kariéru.

         Vyrobené záložky pošleme  svojej partnerskej škole , ktorou je  SOŠ dopravná v Žiline , do balíka tiež  pribalíme  propagačné materiály školy a veríme, že  v budúcnosti môžeme  našu spoluprácu podporiť aj v iných projektoch.

                     PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátorka čitateľskej gramotnosti

    • Návšteva Pohronského múzea v Novej Bani
     • Návšteva Pohronského múzea v Novej Bani

      2. 10. 2018

      Návšteva Pohronského múzea v Novej Bani

      Dňa 27. septembra 2018  pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu žiaci II. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu navštívili Pohronské múzeum v Novej Bani. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o histórii múzea a prezreli si aktuálne výstavy. Pre študentov bola veľmi zaujímavá výstava „Tvorenie drotárky Anny“. Anka je totiž  bývalá žiačka našej školy, ktorá svoju kreativitu a záľubu pretavila do nádherných výrobkov, ako napr. výnimočné tablo, ktoré zhotovila pre svojich spolužiakov, alebo erb nášho mesta, ktorý venovala našej škole pri príležitosti 70. výročia založenia odborného školstva v Novej Bani.

      Ďalšou zaujímavou výstavou bola výstava pod názvom „Reprodukcie slávnych obrazov“ v podaní Mgr. Alžbety Kráľovej a Jany Kráľovej.  Obe autorky sa snažili, aby sa reprodukcia čo najviac podobala originálu, ale zároveň do každého obrazu vložili aj niečo zo seba. 

      Žiaci si odniesli krásny umelecký zážitok.     

                                        Ing. Erika Struhárová, učiteľka predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

      1. 10. 2018

      Z iniciatívy Rady Európy Štrasburg sa Európsky deň jazykov (European Day of Languages) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Zapája sa  doň 45 krajín a svojimi aktivitami poukazujú na jazykovú rozmanitosť v Európe a podporujú  jazykové  vzdelávanie. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

      My sme ho na našej škole oslávili vytvorením kaviarničky s medzinárodnými motívmi.  Študenti sa tak mohli zábavnou a netradičnou formou zapojiť do tohto projektu Európskej únie. Pri talianskej či viedenskej kávičke si zahrali dvojjazyčné pexeso, s tureckým čajom potrápili svoje mozgové závity rôznymi dvojjazyčnými hlavolamami v slovenskom, nemeckom či anglickom jazyku. Pri prezentácii o Európskej únii si študenti pochutili na dobrotách z rôznych krajín Európy, napr. anglický cheescake, nemecké dolky, talianske pizza rožky, slovenský jablkový koláčik či české buchty a rakúska Sachertorte.

      Veľká vďaka patrím našim žiačkam – Simonke Brodzianskej z 3.A, Sofii z 3.C a Stanke  z 2.N, ktoré sa v tento deň premenili na šikovné a usmiate čašníčky. Všetci spoločne sme strávili pekné dopoludnie a dúfame, že sa v našej kaviarničke ešte stretneme.

                                                                                                         Mgr. Miroslava Plechlová

    • Túlavé topánky po jesennej Bratislave
     • Túlavé topánky po jesennej Bratislave

      26. 9. 2018

      Túlavé topánky po jesennej Bratislave

      Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu sme pre našich študentov II.A triedy študijného odboru obchod a podnikanie a I.N triedy študijného odboru podnikanie v remeslách a službách pripravili exkurziu do Bratislavy.

      Hoci školský rok 2018/19 už beží v plnom prúde, ale krásne počasie stále láka, využili sme túto príležitosť, nasadli do vlaku a pristáli v Bratislave.

      Prvé kroky viedli na Bratislavský hrad, kde sme si prezreli aj novovybudovaný záhradný park a kochali sa krásnymi výhľadmi z hradného kopca. Potom naša cesta viedla pod Michalskú bránu, cez malebné uličky starého mesta, popri Primaciálnom paláci, Hviezdoslavovom námestí až na nábrežie Dunaja. Zoznámili sme sa s históriou a kultúrnymi pamiatkami nášho hlavného mesta. Nakoniec sme si prezreli aj nákupné centrum Eurovea. Krásne počasie naše zážitky len upevnili a v dobrej nálade sme sa vracali domov.  Získané poznatky študenti využijú hlavne v predmetoch cestovný ruch, geografia cestovného ruchu. Takéto zážitkové učenie sa všetkým páčilo a verím, že si ho ešte v budúcnosti  zopakujeme.

                                                     Ing. Lenčová, Ing. Struhárová, učiteľky odborných predmetov

       

    • Projekt Rozbehnisa! Academy pokračuje
     • Projekt Rozbehnisa! Academy pokračuje

      12. 9. 2018

      Projekt Rozbehnisa!Academy  pokračuje

      Projekt  Rozbehnisa!Academy  pokračuje aj v tomto školskom roku.  Ide o zaujímavý projekt, ktorý učí študentov (budúcich podnikateľov) ako rozbehnúť svoje podnikanie. Je to rýchlokurz začiatkov podnikania v 21.storočí. Obsahuje 4 videolekcie ako rozbehnúť podnikanie a záverečný test. Škola má vyškoleného ambasádora, ktorý študentom predstaví R!Academy.  Následne škola získa certifikát o zapojení sa do projektu  samozrejme všetci študenti, ktorí úspešne zvládnu záverečný test, takisto získavajú certifikáty. V minulom školskom roku získalo certifikát 26 študentov.  V tomto školskom roku pripravilo pre nás R!Academy viaceré novinky. Pre študentov sú pripravené  R!ťaháky, prostredníctvom ktorých  študenti rýchlo zistia, či bude o ich nápad záujem.

      Rozbehni sa! pomáha ľuďom overiť si, či je ich nápad dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis.

                                                                         Ing. Erika Struhárová, ambasádor projektu

       

    • Projekt Digitálna garáž pokračuje aj v tomto školskom roku!
     • Projekt Digitálna garáž pokračuje aj v tomto školskom roku!

      12. 9. 2018

      Projekt Digitálna garáž pokračuje aj v tomto školskom roku!

       

      JA Slovensko, n.o.  spolu so spoločnosťou  Google prinášajú  študentom možnosť zlepšiť ich digitálne zručnosti vďaka projektu Digitálna garáž.

      Projekt Digitálna garáž je určený každému, kto má záujem zdokonaliť sa v digitálnych zručnostiach, ktoré môže využiť pre svoj kariérny aj osobný rozvoj. V rámci projektu študenti môžu využívať pomoc odborníkov, bez ohľadu na svoje zručnosti, ciele alebo vzdelanie.

      Študenti:

      • Naučte sa vyťažiť z dnešnej digitálnej doby čo najviac
      • Dozviete sa, ako efektívne využívať sociálne siete, tvoriť webové videá, alebo správne používať vyhľadávacie nástroje
      • Vďaka uvedenému projektu môžete zlepšiť svoje zručnosti pre 21.storočie. Po

      jeho úspešnom absolvovaní, získate certifikát od spoločnosti Google.

      • Študujete online, prostredníctvom videonávodov a s použitím praktických príkladov.
      • Účasť v projekte a celý kurz so získaním certifikátu je bezplatný
      • Klikni na www.digitalnagaraz.sk a získaj certifikát od Google!

       

      V minulom školskom roku certifikát získalo certifikát 18 študentov.

       

                               Ing. Erika Struhárová, koordinátor  pre podnikateľské zručnosti

    • Do nového školského roka s novým projektom
     • Do nového školského roka s novým projektom

      12. 9. 2018

      Do nového školského roka s novým projektom

      Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Bani sa zapojila do nového zaujímavého projektu „PP Poradca pre školy“. Ide o projekt prepájania teórie s praxou a je určený hlavne stredným školám so zameraním na ekonomiku, obchod, marketing a podnikanie.  V rámci uvedeného projektu škola získala na výučbové účely prístup na odborné systémy DaňovéCentrum.sk a MzdovéCentrum.sk,  možnosť využívať všetky ich služby a funkcie, odborné články, či videoškolenia priamo na vyučovacích hodinách.  Študenti  sa naučia pracovať s týmito odbornými online systémami  v konkrétnych praktických situáciách, čím si zvýšia svoju kvalifikáciu a šancu na uplatnenie v zamestnaní.

      Cieľom projektu je dostať do škôl viac praxe, reálneho podnikateľského života i manažérskych skúseností.  V priebehu druhého polroka budú mať študenti aj možnosť exkurzie do PP Centra a zoznámiť sa osobne s odbornými poradcami, prácou v call centre či spoznať fungovanie firmy zvnútra.  Študenti v prípade záujmu majú možnosť stretnutia s majiteľom firmy na jeho obľúbenom vystúpení v rámci 36+1 Tour Začnite už! Najlepší študenti majú možnosť získať po úspešnom zvládnutí záverečného testu certifikát.

      Sme prvá škola v banskobystrickom kraji, ktorá sa zapojila do uvedeného projektu.

      PP Poradca pre školy je živý program, ktorý školám aj študentom prinesie viac prepojenia s reálnym životom práce a firiem, skvalitnenie výučby a zlepšenie uplatnenia študentov na trhu práce.

                                                             Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov