• Aktuality

     • FINANČNÁ OLYMPIÁDA 

      12. 11. 2019

      Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 8. ročníka finančno-vedomostnej súťaže s názvom FINANČNÁ OLYMPIÁDA. Študenti stredných škôl budú mať aj tento rok šancu preveriť si svoje finančné vedomosti, porovnať sa s rovesníkmi a získať cenné vedomosti využiteľné v praktickom živote. Počas doterajších siedmich ročníkov sa do súťaže zapojilo viac ako 32 000 študentov z celého Slovenska.

      Naša škola sa každý rok zapája do tejto súťaže a dosahuje veľmi pekné výsledky.

      Pre troch najúspešnejších riešiteľov, ich pedagógov aj školy sú i v tomto roku pripravené atraktívne ceny:

      1. miesto – iPad PRO pre študenta, 1 000 eur pre pedagóga, 1 000 eur pre školu
      2. miesto – iPad MINI pre študenta, 750 eur pre pedagóga, 750 eur pre školu
      3. miesto – iPad pre študenta, 500 eur pre pedagóga, 500 eur pre školu

      Súťažiť sa bude v troch kolách.  Prvé dve kolá prebehnú formou online testu. Finálové kolo bude prezenčné, 20 najúspešnejších riešiteľov si vo finálovom kole koncom apríla 2020 zmeria svoje finančné vedomosti v priestoroch Nadácie PARNERS.

      Našim študentom prajeme veľa úspechov pri riešení finančnej olympiády.

                                                                    Ing. Mária Lenčová, koordinátor fin. gramotnosti

     • Odborná exkurzia v Nitre

      12. 11. 2019

      Odborná exkurzia v Nitre

      V jeden pekný novembrový deň  sa naša škola vybrala na výstavisko Agrokomplex v Nitre. Program bol veľmi bohatý. Navštívili sme výstavu „Mladý Tvorca“, kde mala propagačný stánok aj naša škola.

      Cieľom výstavy bolo podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe. Program podujatia dotvárali interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže Skills Slovakia a programy z oblasti záujmovej činnosti žiakov.

      Ďalej sme si prezreli súťažné stánky v rámci „Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem“, ktorého sa zúčastnili aj tímy zo zahraničia napr. Talianska, Českej republiky, Poľska. Úlohou zúčastnených bolo prezentovať na pódiu svoju činnosť, pripraviť si propagačné materiály, pripraviť stánok.

      V ďalšom pavilóne na nás čakal veľtrh „Gaudeamus“, ktorý bol zameraný na možnosti štúdia. Ponuka vzdelávania bola sústredená na jednom mieste a jej spektrum zahŕňalo všetky formy pomaturitného štúdia dostupného v SR i v mnohých krajinách v zahraničí. Medzi unikátne informačné kanály veľtrhu patria najmä prednášky vystavovateľov a možnosť osobného stretnutia so zástupcami a študentmi jednotlivých škôl. Ďalšou jedinečnou súčasťou veľtrhu je poradenský servis, ktorý dokáže študentom pomôcť pri voľbe ich budúceho štúdia, vyhľadať vhodnú školu, alebo študijný odbor podľa ich preferencií.

      Ďalšou zastávkou bola výstava „ Gastra&Kulinária“ , ktorá bola zameraná na prezentáciu výrobcov a dodávateľov kvalitných potravín, nápojov a ingrediencií. Predstavili sa inovácie v technológiách a vybavení pre potravinárky priemysel, gastronomické a ubytovacie zariadenia. Hlavným cieľom tejto výstavy však bolo podporenie trendu návratu k lokálnym tradíciám a k lokálnym výrobkom vysokej kvality, ktorý dnes predstavujú slovenskí výrobcovia.

      Verím, že študenti sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií, ktoré budú môcť využiť aj v škole.

                                                                                                      Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

     • Dni finančného spotrebiteľa - vyhodnotenie  

      12. 11. 2019

      Dni finančného spotrebiteľa - vyhodnotenie                     

      Národná banka Slovenska si uvedomuje význam vzdelávania širokej verejnosti k zodpovednému prístupu k financiám. Jedným z prostriedkov na dosiahnutie tohto cieľa sú aj rôzne vzdelávacie aktivity.

      V rámci týchto aktivít NBS pripravuje už druhý ročník podujatia s názvom Dni finančného spotrebiteľa, ktorého nosnou témou je:  „Ako sa má správať zodpovedný spotrebiteľ?“

      Aj naša škola sa zapojila do týchto aktivít. Majú rozšíriť praktické vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti. Vstupenkou na podujatie je úspešné absolvovanie on-line kvízu. Kritérium úspešnosti je získaný priemerný počet bodov v kvíze za celú triedu. Otázky v kvíze vychádzajú z reálnych životných situácií v oblasti finančnej gramotnosti a ochrany finančného spotrebiteľa.

      Do tejto súťaže sa zapojili triedy III.A, IV.A, I.N, II.N. Trieda  III.A dosiahla v tomto kvíze priemernú úspešnosť 97,5% a trieda IV.A  80% úspešnosť, trieda II.N 90% úspešnosť.

      Našim študentom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

                                                                                   Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

     • „Teraz dajte slovo nám“

      12. 11. 2019

           Dňa 7. novembra 2019  sme sa zúčastnili zaujímavého workshopu pod názvom „Teraz dajte slovo nám“, ktorý sa konal v ZŠ s MŠ v Brehoch pod záštitou Komenského inštitútu. Jeho cieľom bola výmena skúseností  medzi členmi žiackych školských rád jednotlivých zúčastnených škôl.  Účastníkmi workshopu boli koordinátori a členovia žiackych školských rád zo ZŠ s MŠ Pliešovce, ZŠ Komárno,  ZŠ Lužianky, ZŠ s MŠ Brehy, ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, GFŠ Františka Švantnera Nová Baňa, SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa, Súkromná umelecká škola Hodruša-Hámre a iné.  Workshopu sa zúčastnila aj Mgr. Gabriela Selecká z CVČ Junior Banská Bystrica, ktoré sa venuje podpore žiackych školských rád na stredných školách od roku 2005.

      Toto stretnutie bolo podnetné a zaujímavé, prinieslo nové nápady a príležitosti a jednou z nich je pre nás aj spolupráca našej žiackej školskej rady so žiackymi radami základných škôl.

                                                                        Ing. Erika Struhárová, koordinátorka žiackej školskej rady

     • Medzinárodný deň účtovníctva

      12. 11. 2019

      Korene účtovníctva siahajú až do starovekého Egypta, je to jedno z najstarších povolaní vôbec. Stranu MD a D ako ich poznáme dnes, nám priniesol v roku 1494 taliansky mních Luca Bartolemes Pacioli. Z krajiny olivového oleja, vína a úzkych uličiek – priamo z Benátok. Pacioli bol považovaný za otca účtovníctva.

      10. november je medzinárodný deň účtovníkov. Dátum bol vybratý práve na počesť talianskeho mnícha Luca Pacioleho a vydania jeho knihy, ktorá je považovaná za bibliu účtovníctva.  Pri tejto príležitosti firma Kros, a.s. vyhlásila súťaž o atraktívne ceny.  Do tejto súťaže sa ako správne účtovníčky zapojili aj študentky štvrtého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie. Študentky každý deň od 5-eho do 10-eho novembra riešili kvíz so zadanými úlohami, ktoré boli zverejňované na facebooku. Dievčatám držíme palce pri maturite, na ktorej preukážu svoje zručnosti a schopnosti v oblasti účtovníctva.

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

     • Návšteva divadla J.G Tajovského vo Zvolene

      12. 11. 2019

      V roku 2019 si pripomíname 145. výročie narodenia J.G. Tajovského. Pri tejto príležitosti žiaci II.C a I.N  SOŠ obchodu a služieb navštívili dňa 8.11.2019  divadlo J.G.Tajovského vo Zvolene, kde si pozreli divadelné predstavenie „ Do konca“.

      Divadelné predstavenie priblížilo žiakom prierez života a diela spisovateľa, ktorý prispel k rozvoju divadelného umenia v období realizmu. Pred našimi očami ožili známe postavy nielen z divadelných hier, ale aj z poviedkovej tvorby. Názov Do konca symbolizuje Tajovského pracovitosť, usilovnosť a životné hodnoty, ktorým bol verný až do konca svojho života.

                                                 PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor čitateľskej gramotnosti

     • „Vianočná pošta“ – Spravme Vianoce neznámym starkým aj tento rok!

      5. 11. 2019

      „Vianočná pošta“ – Spravme Vianoce neznámym starkým aj tento rok!

      Súčasťou projektu „Vianočná pošta“ sme od jeho úplného začiatku, teda už tretí rok.  Stali sme sa tak súčasťou malého zázraku, v ktorom sa spojilo množstvo dobrovoľníkov so seniormi v domovoch dôchodcov. V roku 2018 sa Vianočná pošta dostala medzi finalistov Detského činu roka. Podstatou tohto projektu je, že tradícia, kedy si ľudia navzájom zvykli  priať príjemné sviatky rukou písanými pohľadnicami sa postupne stala niečím výnimočným. Namiesto pohľadníc si radšej vymieňame SMS správy, prípadne zašleme obrázok v podobe priania na sociálnej sieti. Seniori sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané listy, či pohľadnice. Je to pre nich ozajstný dar - rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí. Vianočná pošta je jedným z ich tradičných symbolov Vianoc, ktorý dnes už akosi vyšiel z módy.  Pridajte sa aj vy k tohtoročným dobrovoľníkom a potešte seniorov v domovoch dôchodcov. Seniorom začínajú Vianoce prvým pozdravom na stolčeku.  

       

      Za opätovné zapojenie sa do projektu „Vianočná pošta“, škola získala ďakovný certifikát pisateľa Vianočnej pošty.

       

                                                       Ing. Erika Struhárová, koordinátorka žiackej školskej rady

     • Medzinárodný deň kávy, Svetový deň jablka

      5. 11. 2019

      Pri príležitosti Medzinárodného dňa kávy a Svetového dňa jablka Žiacka školská rada v spolupráci s predmetovou komisiou obchod a podnikanie pripravila pre študentov ako aj pre pedagógov zaujímavé podujatie. Začali sme prezentáciou o káve, ďalej nasledoval kvíz o káve, v ktorom si žiaci mali možnosť preveriť  svoje vedomosti. Pokračovali sme pútavým videom, v ktorom sme sledovali prácu baristov a prezentáciou o jablku, kde sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o tomto ovocí a o jeho význame v ľudskej výžive. V priestoroch školského bufetu sa konala ochutnávka kávy a jablkových koláčikov, ktoré pripravili  naši žiaci. Týmto  sa im chcem poďakovať za ochotu a spoluprácu pri organizovaní  podujatia.

      Ing. Erika Struhárová, Ing. Mária Lenčová

     • ÚSPECH V PROJEKTE E TWINNING

      4. 11. 2019

      V školskom roku 2018/2019 sa SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani zapojila do  projektu

       e Twinning pod názvom TIME MACHINE.  e Twinning je projekt zameraný na podporu moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. E je skratka pre elektronický a Twinning  znamená partnerstvo alebo družba.

        V projekte pracovali žiaci II. A triedy študijného  odboru Obchod a podnikanie pod vedením PaedDr. Slavomíry Gáborovej spoločne so školami z Portugalska, Španielska a Chorvátska.  Pracovným jazykom bola angličtina  a priestorom pre spoluprácu bol TwinSpace, kde sme zverejňovali svoje prezentácie, fotografie, videá a články na aktuálnu tému. Našou úlohou bolo spracovať históriu slovenského jazyka, internetu, slovenského tanca, príbeh lásky, ktorý je známy z histórie a priblížiť zaujímavú historickú pamiatku. Po splnení všetkých úloh nám boli udelené dve ceny.

       Slovenský Certifikát Kvality – QL za realizáciu projektu nám udelila NSS -  Národná podporná služba Slovensko so sídlom v Žilinskej  univerzite v  Žiline dňa 2.9.2019.  Jeho získanie znamená, že projekt dosiahol určitú národnú úroveň a môže byť nominovaný na udelenie európskeho certifikátu.

      Európsky certifikát kvality – EQL nám udelila CSS – Central Support Service - Centrálna podporná služba v Bruseli  dňa 30.10.2019. CSS je súčasťou európskej siete škôl European Schoolnet ( EUN ). Získanie európskeho certifikátu znamená, že projekt dosiahol európsku úroveň a certifikát kvality sa udelil učiteľovi, ktorý projekt viedol, ako aj škole. Zoznam škôl je prístupný na adrese:

      https://www.etwinning.net/en/pub/newsroom/highlights/schools-awarded-the-european-.htm

      Z úspechu sa veľmi tešíme a v projekte e Twinning  pokračujeme aj v tomto školskom roku!

                                                 PaedDr. Slavomíra Gáborová, SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

     • Medzinárodný deň školských knižníc

      28. 10. 2019

      Medzinárodný deň školských knižníc

      Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila v školskom roku 2019/2020  15. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 28. októbra 2019.   Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

       Medzinárodný deň školských knižníc  sa  koná každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“.

      SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  pripravila pre svojich žiakov burzu kníh a  čítanie z poviedok J.G.Tajovského. Na základe poznatkov o jeho živote a diele žiaci vytvorili projekt pod názvom " Tajní boháči". Tajní boháči boli podľa Tajovského obyčajní jednoduchí ľudia, ktorí boli bohatí svojou skromnosťou, pracovitosťou a pokorou.  Výťažok z burzy bude poukázaný na charitatívny projekt Adopcia srdca.

                                                   PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor čitateľskej gramotnosti

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      18. 10. 2019

      VIII. ročník celoslovenského projektu

      Záložka do knihy spája slovenské školy

         SOŠ obchodu a služieb sa už osem rokov  zapája do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája slovenské školy.  V tomto školskom roku sa do projektu zapojilo 40 žiakov školy zo študijného odboru Obchod a podnikanie, učebných odborov a žiakov nadstavbového štúdia.

          Záložky sme vyrábali na hodinách slovenského jazyka  v triedach a v priestoroch školskej knižnice. Téma 8. ročníka celoslovenského projektu bola „Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu,“ preto sme si prostredníctvom prezentácií priblížili osobnosti z  histórie, ale aj zo súčasnosti, ktoré stáli za zrodom demokracie v našej krajine. 

         Vyrobené záložky sme poslali  svojej partnerskej škole , ktorou je  SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi, do balíka sme pribalili propagačné materiály školy a veríme, že  v budúcnosti môžeme  našu spoluprácu podporiť aj v iných projektoch.

                                               PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátorka čitateľskej gramotnosti

     • Divadelné  predstavenie „ Na konci“

      18. 10. 2019

      Divadelné  predstavenie „ Na konci“

      V jeden pekný októbrový deň sme sa s našimi študentmi vybrali na lyrickú hru Na konci .....  do divadla JGT vo Zvolene.

      Inscenácia mapuje život významného realistického spisovateľa a dramatika Tajovského, osudové chvíle formujúce jeho osobnosť, spomienky na starého otca, prelomové dejinné udalosti aj postavy z jeho hier a poviedok. Jozefa Gregora Tajovského vníma ako človeka akčného a citlivého, zanieteného pre veci národné, podporujúceho vzdelávanie mládeže, šírenie materinskej reči a literatúry. A hlavne ako človeka schopného aj po početných prehrách znovu vstať, človeka verného sebe samému. A s úsmevom tiež ako človeka, ktorý bol zápalistým, i keď nie veľmi úspešným, vinohradníkom a ovocinárom.

      Jozef Gregor Tajovský (1874 – 1940) bol spisovateľ, prozaik, dramatik, redaktor, učiteľ, úradník, politik, najvýraznejšia osobnosť druhej vlny slovenského literárneho realizmu a od roku 1954 patrón zvolenského divadla. Inscenácia Na konci… je určená nielen študentom, ale aj všetkým, ktorí sa chcú pútavo zoznámiť s jeho výnimočným životom a nadýchnuť sa nefalšovanej človečiny – „tajovskovčiny“.

      Z divadla naše kroky smerovali do slnkom zaliateho mesta a potom cesta vlakom domov.

                 

                                                                                                    Ing. Mária Lenčová

    • 26.September - Európsky deň jazykov
     • 26.September - Európsky deň jazykov

      1. 10. 2019

      26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov.

      Cieľom Európskeho dňa jazykov je pripomínať si význam jazykového vzdelávania, dôležitosť podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov, ako aj zvyšovania povedomia o jazykoch Európy. Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých - človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty.Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

      Jazykové vyučovanie na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

      • Vyučujú sa SJL, ANJ a NEJ
      • Počas vyučovania sa používajú rôzne formy a metódy vyučovania ako projektová práca, skupinová práca, IKT, digitálne vyučovanie s pomocou i-Tools a digitálneho obsahu EnglishGo, interaktívne učebnice.
      • Vyučuje jazykov, PaedDr. Slavomíra Gáborová, Mgr. Mária Falatová a Ing. Anastázia Mádelová ochotné pomôžu Vám s jazykovými úlohami v rámci krúžkov alebo konzultačných hodín.

                                                                      Mgr. Mária Falatová, vyučujúca anglického jazyka

      Europsky_Den_jazykov.pdf


    • Finálové prezentácie - Rozbehni sa!
     • Finálové prezentácie - Rozbehni sa!

      24. 9. 2019

      Banskobystrický samosprávny kraj realizuje program Rozbehni sa! a zostaň v kraji. Cieľom tohto programu je inšpirovať mladých ľudí k podnikaniu a podporiť ich pri rozbiehaní ich nápadu. Finálové prezentácie 6 najzaujímavejších nápadov pilotného ročníka, do ktorého sa zapojilo 800 mladých ľudí na 38 školách, sa uskutočnili dňa 16. septembra 2019 v Banskej Bystrici.  Všetci finalisti prešli inkubátorom školy podnikania Rozbehni sa!Academy, za ktorou stojí Juraj Kováč. V rámci projektu sa študenti naučili  vyhľadávať nápady, otestovať ich potenciál, zrealizovať zákaznícky prieskum, prieskum konkurencie, vytvoriť testovací web, pomocou testovacej kampane zistiť záujem o výrobok a získať prvé predobjednávky. Počas celého trvania projektu bol študentom k dispozícii skúsený mentor - Juraj Kováč,  ktorý ich správne motivoval, usmerňoval, viedol v  každej fáze ich práce.  Cieľom projektu je pripraviť študentov pre trh práce, v prípade, keď im nikto neponúkne prácu snov a potrebujú sa naučiť, ako si ju vytvoria sami.

      Naše študentky, Bianka Ciglanová a Radka Holienčinová pracovali na nápade pod názvom „SOS WC balík“ - antibakteriálna sada pre prežitie  návštevy verejných toaliet, a prebojovali sa medzi šiestich najúspešnejších.

      Ďalšie prezentované nápady:

      • Bikemi - exkluzívny drevený bicykel na mieru
      • Cieľožrút - kreatívna sada pre tvorbu nástenky cieľov a vízií
      • Recykláčik - eko program pre obce zvyšujúci povedomie domácnosti o zerowaste
      • TreeApp - revitalizácia priestoru a komunitné sadenie stromov
      • XXL džemy - manufaktúra 100% ovocných džemov a práca pre ľudí s postihom

      Našim študentkám gratulujeme a držíme im palce, aby získali čo najviac predobjednávok. V prípade záujmu verejnosti plánujú produkt ponúkať v obchodných centrách, v lekárňach ako aj na čerpacích staniciach.

      V rámci uvedeného podujatia sa konala aj panelová diskusia o rozvoji podnikavosti s Andreou Uličnou,  s Viktóriou Kiripolskou a ambasádorkou programu Erikou Struhárovou.  

      Touto cestou by som sa chcela poďakovať Jurajovi Kováčovi, autorovi projektu za možnosť zapojiť sa, za cenné rady, informácie, konzultácie a ochotu pomáhať mladým ľuďom.

                                        Ing. Erika Struhárová, ambasádorka projektu

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

      24. 9. 2019

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka Vašej pomoci pomáha zlepšiť životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Organizátorom tejto zbierky je občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia, príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Výnos Bielej pastelky je použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Piatok, 20. september bol tento rok hlavným dňom tejto zbierky a naša škola sa do nej už tradične zapojila. Dievčatá z III. A triedy, Viktória Senešiová a Lea Tokolyová vyrazili v bielych tričkách do ulíc Novej Bane a vďaka podpore žiakov a učiteľov SOŠ obchodu a služieb, ako aj obyvateľov mesta, sa im to podarilo vyzbierať krásnu sumu, ktorá pôjde na ten správny cieľ a pomôže tým, ktorí to potrebujú.

                                                            Ing. Erika Struhárová, koordinátorka Žiackej školskej rady

    • Projekt - „Škola priateľská k deťom“
     • Projekt - „Škola priateľská k deťom“

      24. 9. 2019

       

      SOŠ obchodu a služieb sa  v školskom roku 2019/2020 zapojila do projektu UNICEF - „Škola priateľská k deťom“.  Pre získanie tohto titulu je potrebné, aby škola splnila štyri kritériá:

      • urobiť niektorú z aktivít podľa vlastného výberu pre minimálne 40 detí
      • zapojiť sa do 16.ročníka celoslovenskej zbierky MODRÝ GOMBÍK, ktorá prebieha v máji a vyzbierané peniažky poputujú na pomoc deťom, ktoré sa ocitli v núdzi
      • vyplniť evaluačný formulár, v ktorom sa podelíme  o svoje skúsenosti, nápady
      • zorganizovať na škole akciu (divadelné predstavenie, predaj oblátok, športové podujatie, koncert...). Finančné dary, ktoré sa vďaka tejto akcií získajú budú venované deťom v krajinách, ktoré zasiahla humanitárna kríza a zároveň na podporu programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

      V rámci projektu sa žiaci dozvedia, ako prebieha humanitárna pomoc a kde našu pomoc deti najviac potrebujú. Cieľom projektu je vzdelávať našich žiakov a učiť ich pomáhať, aby nám vyrastala generácia ohľaduplná k svojmu okoliu.

                                                               Ing. Erika Struhárová, koordinátorka Žiackej školskej rady

    • Dni finančného spotrebiteľa    
     • Dni finančného spotrebiteľa    

      24. 9. 2019

      Dni finančného spotrebiteľa                      

      Národná banka Slovenska si uvedomuje význam vzdelávania širokej verejnosti k zodpovednému prístupu k financiám. Jedným z prostriedkov na dosiahnutie tohto cieľa sú aj rôzne vzdelávacie aktivity.

      V rámci týchto aktivít NBS pripravuje už druhý ročník podujatia s názvom Dni finančného spotrebiteľa, ktorého nosnou témou je:  „Ako sa má správať zodpovedný spotrebiteľ?“

      Aj naša škola sa zapojila do týchto aktivít. Majú rozšíriť praktické vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti. Vstupenkou na podujatie je úspešné absolvovanie on-line kvízu. Kritérium úspešnosti je získaný priemerný počet bodov v kvíze za celú triedu. Otázky v kvíze vychádzajú z reálnych životných situácií v oblasti finančnej gramotnosti a ochrany finančného spotrebiteľa. Štyri najlepšie triedy budú pozvané do NBS, kde bude pripravený atraktívny program. Študenti sa stretnú s najvyššími predstaviteľmi banky, zúčastnia sa interaktívneho vzdelávania, môžu sa zapojiť do rôznych súťaží a ďalších zaujímavých aktivít. A nakoniec tí najlepší z najlepších si budú môcť potrieť Bratislavu z 31. poschodia ústredia NBS.

      Našim študentom  držíme palce a prajeme veľa úspechov.

                                                                                    Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

    • Nový projekt  e Twinning v školskom roku 2019/2020
     • Nový projekt  e Twinning v školskom roku 2019/2020

      24. 9. 2019

      Na základe úspešného e Twinningovania v uplynulom školskom roku sme sa v  školskom roku 2019/2020 zapojili do nového projektu pod názvom „ Keeping traditions all the year round“, čo v preklade znamená Udržiavanie tradícií počas celého roka.

      Projekt bude teda zameraný na priblíženie tradícií a zvykov v našom malom meste počas štyroch ročných období formou prezentácií, článkov, krátkych videí, obrázkov, ako aj výrobou malých darčekových predmetov. Do projektu sa zapojili žiaci 3.A a 4.A triedy pod vedením  PaedDr. Gáborovej a Mgr. Falatovej,  ale projekt je otvorený aj ďalším študentom, ktorých radi uvítame.

      E Twinning je medzinárodný projekt, spoločne s nami budú pracovať žiaci z Rumunska,  zo Španielska a z Turecka. Prostredníctvom žiackych prác sa dozvieme o tradíciách v iných krajinách a vymeníme si aj ručne zhotovené  darčeky, ako sú pohľadnice a rôzne malé suveníry a upomienkové predmety.  O výsledkoch práce budeme pravidelne informovať na stránke školy a v miestnej tlači. Na záver projektu zorganizujeme projektový deň, výstavku žiackych prác  a predstavíme informačný bulletin, ktorý má byť výsledným produktom.

                                                                                                            PaedDr. Slavomíra. Gáborová

    • Zručnosti pre úspech
     • Zručnosti pre úspech

      4. 9. 2019

      Zručnosti pre úspech

      V školskom roku 2019/2020 sa naša škola zapojila do nového vzdelávacieho programu JA Slovensko, n.o., pod názvom Zručnosti pre úspech.

      Program rozvíja základné zručnosti pre zamestnateľnosť, proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti, samostatnej aj tímovej práce, schopnosti riešiť problémy, identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad. Program tiež rozvíja znalosti a zručnosti žiakov v oblasti prezentácie, sebaprezentácie a komunikácie. Využíva metódu „learning by doing“, teda učenie sa skúsenosťou. Žiaci sa prostredníctvom praktických aktivít postupne  oboznámia so základnými znalosťami pre tvorbu nápadu/projektu, jeho prípravy, overovania a prezentácie.

       

                                                                                                         Ing. Erika Struhárová

      učiteľka odborných predmetov