• Aktuality

     • Advent v Banskej Bystrici

      11. 12. 2019

      V tento vzácny adventný čas sme sa so študentmi našej školy vybrali nadýchať krásnej vianočnej atmosféry na vianočné trhy do Banskej Bystrice. Prešli sme sa nádherne vyzdobeným mestom a všade okolo nás sa šírila príjemná vôňa vianočného punču , rôznych dobrôt i vianočných melódií.  Zabehli sme aj do nádherne vyzdobeného nákupného centra. Keďže táto exkurzia bola z predmetu cestovný ruch zavítali sme aj do dreveného artikulárneho kostola v Hronseku, ktorý bol zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO 7. júla 2008. Zastavili sme sa aj pri najstaršej stavbe v obci Hronsek , ktorou je goticko-renesančný kaštieľ z roku 1576 tzv. „ Vodný hrad“. 

      Príjemne unavení, s peknými zážitkami sme sa tak, ako vždy vrátili vlakom domov.

                                                                                                                                   Ing. Mária Lenčová

                                                                                                                           učiteľka odborných predmetov

     • Mikuláš

      11. 12. 2019

      Začiatkom decembra to už zo všetkých strán začína dýchať Vianocami. Mestá sa začínajú odievať do svojho krásneho vianočného šatu a červený bradatý deduško na saniach ťahaných sobmi sa čoraz častejšie začína objavovať aj na televíznych obrazovkách. Mikuláš prichádza 6. decembra  snáď do každej domácnosti, na všetky námestia. Neobišiel ani našu školu. So svojimi pomocníkmi navštívili všetky triedy a študentom porozdávali darčeky. Žiaci ich za to odmenili vtipnou vianočnou básničkou, či pesničkou. Celý deň na škole vládla príjemná predvianočná atmosféra. A o tom, že bolo veselo, svedčia aj nasledujúce fotografie. 

       

                                                                                                  Ing. Erika Struhárová

                                                                                                       koordinátorka Žiackej školskej rady

     • Kariérne poradenstvo

      3. 12. 2019

      Žiaci maturitných ročníkov mali možnosť zúčastniť sa kariérneho poradenstva, ktoré pre našu školu zabezpečovalo CPPPaP v Žarnovici. Túto možnosť využilo 9 študentov našej školy.  Výsledky  by im mali pomôcť orientovať sa  pri výbere vysokej školy.

      Ing. Erika Struhárová, výchovná poradkyňa

     • Stredoškolák 2019

      3. 12. 2019

      Dňa 26. novembra 2019 sa v Žiari nad Hronom konal  23. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl žiarskeho regiónu pod názvom STREDOŠKOLÁK. Žiaci a ich rodičia mali možnosť získať prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách a aktuálne informácie o študijných a učebných odboroch otváraných v školskom roku 2020/2021. Naša škola si pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl pripravila ochutnávku koláčikov ako aj toastov, ktoré rozvoniavali po celom Mestskom kultúrnom centre. Okrem toho návštevníci mohli vidieť ukážku slávnostného stolovania pri príležitosti vianočných sviatkov. Záujemci o našu školu dostali propagačné materiály a zároveň aj pozvanie na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 11. decembra 2019. Poďakovanie za úspešný priebeh celej akcie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na jeho príprave, najmä však prezentujúcim žiakom Viktórii Senešiovej, Vladimírovi Oláhovi a Renému Tomčánimu.

      Ing. Erika Struhárová, výchovná poradkyňa

     • Navždy sa zachová v pamäti naša stužková.....

      2. 12. 2019

      Deň 29.11.2019 navždy zostane v pamäti pre žiakov 4.A triedy odboru Obchod a podnikanie a 2.N triedy Podnikanie v remeslách a službách SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani, kedy oslávili svoju stužkovú slávnosť, ktorá ich priblížila opäť o krok bližšie k prahu dospelosti.

      V slávnostnom príhovore žiaci poďakovali rodičom a príbuzným za krásne strávene detstvo a pedagógom školy za výnimočný čas dospievania. Po dekorovaní symbolickými zelenými stužkami, riaditeľ školy Ing. Jozef Koperdak a triedny učiteľ 2.N triedy Mgr. Pavol Lipták sa obrátili s prejavom na žiakov a tiež rodičov, v ktorom zaželali úspešné zvládnutie maturitných skúšok a štart do života dospelých. 

      Počas programu žiaci pripravili prezentácie o svojom živote počas štúdia na škole, rodičia museli absolvovať kvíz „Čí poznám školu a štúdium môjho dieťaťa“ a taktiež zaujímavú predvianočnú tombolu.

      O občerstvenie počas stužkovej slávnosti sa postarali majstri odborného výcviku Bc. Michal  Tužinský, Bc. Andrea Kvaššayová a žiaci učebného  odboru kuchár, čašník.

      Do budúcnosti želáme maturantom veľa šťastia do života a výber tých najlepších otázok počas maturitných skúšok.

                                                                 Triedna učiteľka 4.A triedy Mgr. Mária Falatová

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      29. 11. 2019

      Vyhodnotenie

      8. ročníka celoslovenského projektu

      Záložka do knihy spája slovenské školy

       

           Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2019 pre stredné školy 8. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu.  Do projektu sa prihlásilo 184 stredných škôl s celkovým počtom 9 397  žiakov.

           SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa dostala do výberu celoslovenského projektu, ktorý vypracovala Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a odborný garant celoslovenského projektu. Za našu prácu spoločne s partnerskou školou SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi  nám Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave udelila diplom.

         Výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu hodnotenými  strednými školami spolu s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so samotnými najkrajšími záložkami je dostupný na webovej adrese:

      https://mail.azet.sk/inbox/dorucene/msg/1574933363358279/view/hodnotenie_8._rocnika_celoslovenskeho_projektu_zalozka_do_knihy_spaja_skoly_strednymi_skolami.pdf?i9=16cc163a9d08&data-external=yes&token=78403b0c4b0d9b36604f9c40edb532ad_1574967771

                                      

                                                                                             PaedDr. Slavomíra Gáborová

                                                                                         koordinátor čitateľskej gramotnosti

     • e Twinning  2019/2020 „ Udržiavame tradície počas celého roka“

      21. 11. 2019

      e Twinning  2019/2020 „ Udržiavame tradície počas celého roka“

      JESEŇ

      V školskom roku 2019/2020 sa triedy III.A  IV.A študijného odboru Obchod a podnikanie  pod vedením PaedDr. Slavomíry Gáborovej zapojili do projektu e Twinning  pod názvom „Keeping traditions all the year round“, v preklade „Udržiavame tradície počas celého roka“. Projekt má štyri hlavné časti rovnako ako štyri ročné obdobia.  Spoločne s nami pracujú  školy z Turecka, Španielska a Rumunska.

      Máme za sebou jednu časť projektu -  JESEŇ. Počas jesenných mesiacov sme si navzájom predstavili svoje tímy formou padletu, prezentácií, fotografií a videí. Na stránky škôl pribudli aj informácie o školách a ich aktivitách a krátke propagačné videá škôl.

      Hlavná činnosť projektu je zameraná na priblíženie tradícií v mestách, dedinách alebo regiónoch, v ktorých sa školy nachádzajú.  Žiaci zo Španielska spracovali formou prezentácií typický  jesenný festival v meste Manresa, ktorý je podobný nášmu novobanskému jarmoku. Žiaci z Rumunska nás oboznámili s  festivalom kvetov v meste Braila. Žiaci z Turecka z oblastí Ordu a Bursa  spracovali jesenný festival Ashura alebo Noemov puding, čo znamená, že v tento deň sa na základe tradície o Neomovej arche varí špeciálny puding, ktorý potom rozdávajú chudobným a akcia nadobúda charitatívny rozmer.  Žiaci z Tureckého mesta Izmir nám priblížili medzinárodný festival remesiel a tradičnej kuchyne. Naši žiaci spracovali novobanský jarmok, výstavu plodov zeme v rámci tradície Roľnícka nedeľa a spôsob oslavovania sviatku Dušičky versus Halloween.

      V každej škole pribudli nástenky prác žiakov z iných krajín a  priestor TwinSpace v projekte sa zaplnil fotografiami, prezentáciami, článkami a krátkymi videami. Všetky materiály navzájom zdieľame a oboznamujeme sa s tradíciami iných kultúr na hodinách anglického jazyka, ale aj vo svojom voľnom čase.

                                                   PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátorka projektu e Twinning

     • Zavítali sme do Štátnej opery v Banskej Bystrici

      21. 11. 2019

      Chodiť do opery je vymoženosť. Práve Banská  Bystrica je tým miestom, ktoré svoj operný dom má. Opera patrí moderným ľuďom, ktorí majú radi kvalitné umenie, silné emócie a neobyčajný estetický zážitok.

      Žiaci našej školy navštívili  Štátnu operu v Banskej Bystrici niekoľkokrát.  Videli sme už muzikál Cigánske korenie, hudobno –tanečné predstavenie Carmen a scénické tanečné predstavenie Nemé tváre.  V tomto školskom roku  žiaci IV.A, II.N a I.N sledovali  operné predstavenie Čarovná flauta od W. A. Mozarta.  Opera ako spojenie hudby, spevu, herectva, tanečného a výtvarného umenia je najkomplexnejším divadelným útvarom.  Dielo Čarovná flauta spĺňa všetky atribúty čarovného rozprávkového príbehu a filozofického odkazu, ktorý zostáva nadčasový.

      My sme mali možnosť počas štúdia na našej škole nadobudnúť známosť s operou a vytvoriť si trvalé hudobné priateľstvo. Kto mu raz prepadne, obyčajne ho drží navždy.                                                                              

                                                                                                                      PaedDr. S. Gáborová a Mgr. M. Falatová

     • XXX. ročník Olympiády v anglickom jazyku na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

      21. 11. 2019

      Olympiáda v anglickom jazyku je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž, ktorá je vyhlasovaná každoročne.

      Dňa 19.11.2019 na SOŠ obchodu a služieb sa konal XXX. ročník Olympiády v anglickom jazyku. Do súťaže sa prihlásilo 10 žiakov, ktorí preukázali svoje vedomosti a zručnosti v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením, gramatike a slovnej zásobe. Ďalej nasledovala ústna časť, ktorá pozostávala z voľného rozhovoru  s vyučujúcim a práce s vizuálnym podnetom.

      Výsledky sú nasledovné:

      Úspešní  riešitelia:  Michal Šimkovič, Karin Gažiová, Adam Švec – II.N, Anežka Šipikalová, Simona Harabová, Simona Brodzianská  - IV.A

      III. Miesto  -     Kristína Mištiková, IV.A

      II. Miesto   -     Lucia Blizňaková, III.A

      I.Miesto     -     Martina Nagyová, III.A, ktorá bude reprezentovať našu školu v okresnom  kole.

      Všetkým účastníkom ďakujeme, želáme veľa úspechov v štúdiu anglického jazyka a tešíme sa na Vašu účasť aj v budúcom školskom roku.   

                                                                          Mgr. Mária Falatová, vyučujúca ANJ

     • Naše deti si zaslúžia dobré školy v našom regióne

      20. 11. 2019

      ​​​​​​​Mesto  Žarnovica zorganizovalo pre  žiakov 8. a 9 ročníkov ako aj pre ich rodičov prezentáciu stredných škôl okresu pod názvom „Naše deti si zaslúžia dobré školy v našom regióne“.  Naša škola si pripravila pre žiakov základných škôl ochutnávku sladkých a slaných koláčikov, ale aj zdravých nátierok.  Záujemci o našu školu dostali propagačné materiály a samozrejme aj pozvanie na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 11. decembra 2019.  Poďakovanie za úspešný priebeh akcie patrí majstrom odborného výcviku, ktorí pripravili so žiakmi chutné občerstvenie, ako aj našim prezentujúcim študentom – Lenke Bartošovej, René Tomčánimu, Vladimírovi Oláhovi a Martinovi Hudecovi.

                                          Ing. Erika Struhárová

     • Hodina deťom 2019

      20. 11. 2019

      ​​​​​​​Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom  na celom Slovensku. Každý rok spájame tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť. Zbierka Hodina deťom na Slovensku funguje nepretržite 21 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska.

      Aj dnešný rok sa naša škola SOŠ obchodu a služieb zapojila do 21. ročníka tejto  zbierky dňa 14. 11. 2019. Zorganizovali sme tím dobrovoľníčok žiačok III. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie Leu Tökölyovú a Viktóriu Senešiovú, ktoré dostali pokladničku a boli vyberať dobrovoľné príspevky  v uliciach  nášho  mesta. Do pokladničky vyzbierali celkovú sumu 64,78€, ktoré sme vložili na účet Nadácie pre deti Slovenska.

                                                                                 Ing. Gabriela Ivaničová, koordinátorka zbierky

     • „SOŠ obchodu a služieb pomáha“     

      19. 11. 2019

          

           Aj naša škola sa pripojila k charitatívnej zbierke  organizovanej Mládežníckym parlamentom  mesta Nová Baňa pod názvom „Každé kilo pomôže“,  určenej pre novobanské rodiny v núdzi v predvianočnom období. V priebehu uplynulého týždňa študenti, ako aj zamestnanci školy priniesli do školy trvanlivé potraviny,  ktoré v piatok, predseda žiackej školskej rady Filip Hudec, spolu s jej  koordinátorkou, Ing. Struhárovou, odovzdali v stánku  pri Lidli.  Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili a ukázali tak, že im osud iných nie je ľahostajný.

                                                     Ing. Erika Struhárová,  koordinátorka Žiackej školskej rady

     • XXII. ročník Olympiády ľudských práv

      14. 11. 2019

           Dňa 13.11. 2019 sa v priestoroch učebne anglického jazyka  konalo  školské kolo

       XXII. ročníka Olympiády ľudských práv.

      Školské kolo zorganizovali  PaedDr. Gáborová a Mgr. Pavol Lipták  na základe odporúčaní a organizačného poriadku IUVENTY. Účasť žiakov v školskom kole je dobrovoľná a zúčastnili sa ho 12 žiaci z  III.A, IV.A,  I.N a II. N  triedy.   

      Žiaci napísali  vedomostný test  na základe téz z predchádzajúcich ročníkov v trvaní 30 minút  s počtom bodov 20.   

          Výsledky školského kola sú nasledovné:

      1. Anežka Šipikalová  -  IV. A – 18/20
      2. Simona Harabová – IV.A – 14/20
      3. Lucia Blizňáková – III.A   Adam Švec  – II.N – 12/20
      4. Veronika Tencerová- IV.A, Kristína Mištíková – IV.A , Karin Gažiová – I.N, Annamária  Kosejová – III.A – 10/20
      5. Lea Tokolyová- III.A, Lenka Bartošová – III.A – 8/20
      6. Tatiana Mikulášková II.N, Viktória Senešiová- III.A – 6/20

           Školské kolá mali  prebehnúť do 6.12.2019 a prihláška do krajského kola sa posiela do 13.12.2019. Príprava na krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 6.2.2020 v centre voľného času JUNIOR v Banskej Bystrici, sa bude realizovať podľa manuálu KOMPAS pod vedením vyučujúcich  občianskej náuky PaedDr. Gáborovej a Mgr. Pavol Liptáka.  

         Víťazom školského kola srdečne blahoželáme!!!                              


                                 PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor ľudských práv

     • Výstava ,,Mladý tvorca 2019“

      12. 11. 2019

                  V dňoch  5.- 6.11.2019 sa v Nitre konal 27. ročník celoštátnej prezenčnej výstavy stredných odborných škôl ,, Mladý tvorca 2019“.

       Je  to najväčšie podujatie na podporu a propagáciu odborného vzdelávania a prípravy žiakov na Slovensku. Pomáha rozvíjať potenciál segmentu odborného školstva a firiem nielen vo vzťahu k duálnemu vzdelávaniu, ale aj k novým trendom súvisiacim s témou digitálnych zručností a inteligentného priemyslu. Cieľom výstavy je zviditeľniť alternatívy pre uplatnenie absolventov škôl na trhu práce a v podnikaní mladých. Rodičom a žiakom základných škôl  poskytuje väčší prehľad o profilácii škôl a napomáha ich nasmerovať  na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce.

      Program podujatia dotvárali interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže Skills Slovakia  a Medzinárodný veľtrh cvičných firiem.

      Výstava bola tentokrát  spojená s kontraktačno predajným  veľtrhom zameraným na trendy modernej gastronómie, potraviny, nápoje a zdravý životný štýl- GASTRA & KULINÁRIA 2019 a s Európskym  veľtrhom pomaturitného a celoživotného vzdelávania -  GAUDEAMUS NITRA 2019 .

      Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Bani sa i tento rok  zúčastnila výstavy  „Mladý tvorca“ so svojím prezenčným stánkom. Pod vedením Ing. Ivaničovej a Ing. Garajovej žiačky  študijného odboru Podnikanie v remeslách a službách   Zuzana Kovácsová a Monika Vallová spolu s žiakom učebného odboru kuchár – Renné Tomčánim dôstojne reprezentovali školu i mesto Nová Baňa.

      V pútavo pripravenom výstavnom stánku, ktorý nám pomohla zrealizovať majsterka odborného výcviku Bc.  Andrea Kvaššayová,  sme priblížili hosťom život v škole pomocou stále bežiacej prezentácie a pútačov. Návštevníkov k nášmu  stánku  prilákala vôňa francúzskych palaciniek so šľahačkou a ovocím, ktoré študenti pripravovali priamo pred zrakmi okoloidúcich. Okrem palaciniek sme ponúkali aj  tradičné domáce tvarohové koláče z kysnutého cesta. Svojou návštevou nás poctili aj zástupcovia BBSK Ing. Miroslav Martiš a Ing. Jana Slačková,  ale i kolegovia a spolužiaci, ktorí v rámci exkurzie navštívili aj ostatné sprievodné akcie a výstavy.

      Touto cestou chceme poďakovať mestu Nová Baňa za finančnú podporu, zúčastneným žiakom za  ich zodpovedný a profesionálny prístup a všetkým ostatným, ktorí nám pomohli zrealizovať účasť a prezentáciu našej školy a nášho mesta.

                                                                                                    Ing. Katarína Garajová

                                                                                            učiteľka odborných predmetov

     • FINANČNÁ OLYMPIÁDA 

      12. 11. 2019

      Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 8. ročníka finančno-vedomostnej súťaže s názvom FINANČNÁ OLYMPIÁDA. Študenti stredných škôl budú mať aj tento rok šancu preveriť si svoje finančné vedomosti, porovnať sa s rovesníkmi a získať cenné vedomosti využiteľné v praktickom živote. Počas doterajších siedmich ročníkov sa do súťaže zapojilo viac ako 32 000 študentov z celého Slovenska.

      Naša škola sa každý rok zapája do tejto súťaže a dosahuje veľmi pekné výsledky.

      Pre troch najúspešnejších riešiteľov, ich pedagógov aj školy sú i v tomto roku pripravené atraktívne ceny:

      1. miesto – iPad PRO pre študenta, 1 000 eur pre pedagóga, 1 000 eur pre školu
      2. miesto – iPad MINI pre študenta, 750 eur pre pedagóga, 750 eur pre školu
      3. miesto – iPad pre študenta, 500 eur pre pedagóga, 500 eur pre školu

      Súťažiť sa bude v troch kolách.  Prvé dve kolá prebehnú formou online testu. Finálové kolo bude prezenčné, 20 najúspešnejších riešiteľov si vo finálovom kole koncom apríla 2020 zmeria svoje finančné vedomosti v priestoroch Nadácie PARNERS.

      Našim študentom prajeme veľa úspechov pri riešení finančnej olympiády.

                                                                    Ing. Mária Lenčová, koordinátor fin. gramotnosti

     • Odborná exkurzia v Nitre

      12. 11. 2019

      Odborná exkurzia v Nitre

      V jeden pekný novembrový deň  sa naša škola vybrala na výstavisko Agrokomplex v Nitre. Program bol veľmi bohatý. Navštívili sme výstavu „Mladý Tvorca“, kde mala propagačný stánok aj naša škola.

      Cieľom výstavy bolo podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe. Program podujatia dotvárali interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže Skills Slovakia a programy z oblasti záujmovej činnosti žiakov.

      Ďalej sme si prezreli súťažné stánky v rámci „Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem“, ktorého sa zúčastnili aj tímy zo zahraničia napr. Talianska, Českej republiky, Poľska. Úlohou zúčastnených bolo prezentovať na pódiu svoju činnosť, pripraviť si propagačné materiály, pripraviť stánok.

      V ďalšom pavilóne na nás čakal veľtrh „Gaudeamus“, ktorý bol zameraný na možnosti štúdia. Ponuka vzdelávania bola sústredená na jednom mieste a jej spektrum zahŕňalo všetky formy pomaturitného štúdia dostupného v SR i v mnohých krajinách v zahraničí. Medzi unikátne informačné kanály veľtrhu patria najmä prednášky vystavovateľov a možnosť osobného stretnutia so zástupcami a študentmi jednotlivých škôl. Ďalšou jedinečnou súčasťou veľtrhu je poradenský servis, ktorý dokáže študentom pomôcť pri voľbe ich budúceho štúdia, vyhľadať vhodnú školu, alebo študijný odbor podľa ich preferencií.

      Ďalšou zastávkou bola výstava „ Gastra&Kulinária“ , ktorá bola zameraná na prezentáciu výrobcov a dodávateľov kvalitných potravín, nápojov a ingrediencií. Predstavili sa inovácie v technológiách a vybavení pre potravinárky priemysel, gastronomické a ubytovacie zariadenia. Hlavným cieľom tejto výstavy však bolo podporenie trendu návratu k lokálnym tradíciám a k lokálnym výrobkom vysokej kvality, ktorý dnes predstavujú slovenskí výrobcovia.

      Verím, že študenti sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií, ktoré budú môcť využiť aj v škole.

                                                                                                      Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

     • Dni finančného spotrebiteľa - vyhodnotenie  

      12. 11. 2019

      Dni finančného spotrebiteľa - vyhodnotenie                     

      Národná banka Slovenska si uvedomuje význam vzdelávania širokej verejnosti k zodpovednému prístupu k financiám. Jedným z prostriedkov na dosiahnutie tohto cieľa sú aj rôzne vzdelávacie aktivity.

      V rámci týchto aktivít NBS pripravuje už druhý ročník podujatia s názvom Dni finančného spotrebiteľa, ktorého nosnou témou je:  „Ako sa má správať zodpovedný spotrebiteľ?“

      Aj naša škola sa zapojila do týchto aktivít. Majú rozšíriť praktické vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti. Vstupenkou na podujatie je úspešné absolvovanie on-line kvízu. Kritérium úspešnosti je získaný priemerný počet bodov v kvíze za celú triedu. Otázky v kvíze vychádzajú z reálnych životných situácií v oblasti finančnej gramotnosti a ochrany finančného spotrebiteľa.

      Do tejto súťaže sa zapojili triedy III.A, IV.A, I.N, II.N. Trieda  III.A dosiahla v tomto kvíze priemernú úspešnosť 97,5% a trieda IV.A  80% úspešnosť, trieda II.N 90% úspešnosť.

      Našim študentom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

                                                                                   Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

     • „Teraz dajte slovo nám“

      12. 11. 2019

           Dňa 7. novembra 2019  sme sa zúčastnili zaujímavého workshopu pod názvom „Teraz dajte slovo nám“, ktorý sa konal v ZŠ s MŠ v Brehoch pod záštitou Komenského inštitútu. Jeho cieľom bola výmena skúseností  medzi členmi žiackych školských rád jednotlivých zúčastnených škôl.  Účastníkmi workshopu boli koordinátori a členovia žiackych školských rád zo ZŠ s MŠ Pliešovce, ZŠ Komárno,  ZŠ Lužianky, ZŠ s MŠ Brehy, ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, GFŠ Františka Švantnera Nová Baňa, SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa, Súkromná umelecká škola Hodruša-Hámre a iné.  Workshopu sa zúčastnila aj Mgr. Gabriela Selecká z CVČ Junior Banská Bystrica, ktoré sa venuje podpore žiackych školských rád na stredných školách od roku 2005.

      Toto stretnutie bolo podnetné a zaujímavé, prinieslo nové nápady a príležitosti a jednou z nich je pre nás aj spolupráca našej žiackej školskej rady so žiackymi radami základných škôl.

                                                                        Ing. Erika Struhárová, koordinátorka žiackej školskej rady

     • Medzinárodný deň účtovníctva

      12. 11. 2019

      Korene účtovníctva siahajú až do starovekého Egypta, je to jedno z najstarších povolaní vôbec. Stranu MD a D ako ich poznáme dnes, nám priniesol v roku 1494 taliansky mních Luca Bartolemes Pacioli. Z krajiny olivového oleja, vína a úzkych uličiek – priamo z Benátok. Pacioli bol považovaný za otca účtovníctva.

      10. november je medzinárodný deň účtovníkov. Dátum bol vybratý práve na počesť talianskeho mnícha Luca Pacioleho a vydania jeho knihy, ktorá je považovaná za bibliu účtovníctva.  Pri tejto príležitosti firma Kros, a.s. vyhlásila súťaž o atraktívne ceny.  Do tejto súťaže sa ako správne účtovníčky zapojili aj študentky štvrtého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie. Študentky každý deň od 5-eho do 10-eho novembra riešili kvíz so zadanými úlohami, ktoré boli zverejňované na facebooku. Dievčatám držíme palce pri maturite, na ktorej preukážu svoje zručnosti a schopnosti v oblasti účtovníctva.

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov