• Aktuality

     • Mobilita pracovníkov v školskom vzdelávaní

      13. 3. 2020

      Mobilita pracovníkov v školskom vzdelávaní

      Erasmus+ je programom Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu a ktorý sa realizuje v rokoch 2014 – 2020. Hlavnou filozofiou programu Erasmus+ je podpora vzdelávacej mobility, vytváranie partnerstiev vzdelávacích inštitúcií a podpora politík na základe medzisektorového prístupu, pričom je zameraná na podporu všetkých sektorov vzdelávania (školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania, neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, vzdelávania dospelých).

      V období 23.02.2020 do 07.03.2020 vyučujúca cudzích jazykov SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani Mgr. Mária Falatová sa zúčastnila štruktúrovaných kurzov CLIL in Dublin a Intensive English and CLIL v rámci programu Erasmus+, KA1 - Mobilita pracovníkov v školskom vzdelávaní. Obsah kurzov bol zameraný nie len na implementáciu metódy CLIL vo vyučovaní, ale aj na zvýšenie profesionálneho rozvoja účastníkov, získavania nových zručnosti v oblasti školského vzdelávania a výmenu skúseností s učiteľmi z rôznych EU krajín.

      Bohatý bol aj kultúrny a sociálny program, počas ktorého účastníci mali možnosť spoznať históriu, kultúru a tradície hosťujúcej krajiny, Írskej republiky a taktiež predstaviť svoju vysielajúcu organizáciu a krajinu.

      Chcela by som poďakovať za pomoc a podporu pri organizácii a uskutočnení mobility  študentom a kolegom z SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani, MsÚ v Novej Bani,  prednostke MsÚ Mgr. Ľudmile Rajnohovej, vedúcej oddelenia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania  Mgr. Ivete Lukáčovej a pracovníčkam informačného centra za poskytnutie propagačného materiálu na  prezentáciu mesta a krajiny a RODINE. 

                                                          Vyučujúca  cudzích jazykov SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani,

                                                          Mgr. Mária Falatová

     • Finančná akadémia

      10. 3. 2020

      ​​​​​​​Kontakt so svetom financií je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a rozhodnutia, ktoré ľudia robia, môžu významne ovplyvniť ich budúcnosť. 

      Nadácia PARTNERS sa aktívne podieľa na aktivitách zameraných na zvyšovanie finančného povedomia.

      Vzdelávací cyklus Finančná akadémia je určený pre študentov  a jeho cieľom je viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti. Štvrtý ročník úspešných prednášok dokazuje, že mladí ľudia majú záujem dozvedieť sa, ako správne pracovať s peniazmi. Zaujímavou cestou dostávajú návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu.

      Finančná akadémia je interaktívna forma vzdelávania, umožňujúca študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych modelových situáciách.

       Lekcie Finančnej akadémie mapujú sektory finančného trhu a prinášajú študentom odborné základy vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, ako aj praktické a užitočné informácie. Odbornými garantmi a školiteľmi lekcií sú odborníci na financie zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

       Finančná akadémia má šesť lekcií, pričom je možné absolvovať celý cyklus, ako i vybrané lekcie jednotlivo – podľa preferencií a časových možností školy. Vzdelávací cyklus je školám poskytnutý zdarma. Študenti sa oboznámia s nasledovnými témami:

      Bohatí alebo chudobní, Dobrý alebo zlý hospodár, Vlastné bývanie, Život v istote, S istotou do rizika, Pre lepšiu budúcnosť.

      Touto cestou sa chcem poďakovať pani Cesnakovej Ľubici zo spoločnosti Partners Group SK za netradičnú prednášku, spojenú s praktickými príkladmi, zaujímavými kvízmi. Máme za sebou  prvé dve lekcie a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

                                                                             Ing. Mária Lenčová, Ing. Erika Struhárová

     • Školské  kolo olympiády Mladý účtovník

      5. 3. 2020

      Školské  kolo olympiády Mladý účtovník

      V stredu 12. februára 2020 si študenti zmerali svoje sily v riešení rôznych úloh z podvojného účtovníctva. Žiaci pracovali v dvoch kategóriách a to žiaci tretieho ročníka a žiaci štvrtého ročníka. Prostredníctvom súťaže si mali možnosť overiť svoje doteraz nadobudnuté vedomosti z účtovníctva.

      Výsledky školského kola sú nasledovné:

      Kategória: III. ročník

      1. miesto       Viktória Senešiová           
      2. miesto       Michaela Hollá      
      3. miesto       Daniela Ridajová        

      Kategória: IV. ročník

      1. miesto       Kristína Mištíková     
      2. miesto       Anežka Šipikalová     
      3. miesto       Simona Brodzianska 

      Víťazom srdečne blahoželáme a štvrtáčkam držíme palce na maturitných skúškach, ktoré ich o chvíľku čakajú.

                                                                   Ing. Erika Struhárová,  učiteľka odborných predmetov

     • Finančná olympiáda

      5. 3. 2020

      Študenti našej školy sa každý rok zapájajú do tejto finančno-vedomostnej súťaže, v ktorej dosahujú veľmi pekné výsledky.

      Súťaž je jednou z aktivít, ktoré Nadácia PARTNERS realizuje pod hlavičkou edukatívneho projektu Deň finančnej gramotnosti.

      Motiváciou pre študentov i učiteľov sú aj zaujímavé výhry. Súťaž má tri kolá. Do druhého kola z našej školy úspešne postupujú:

      Lenka Bartošová, Bianka Ciglanová, Karin Gažiová, Sofia Gažiová, Filip Hudec, Henrieta Kocáková,  Zuzana Kováčová, Matej Alex Kurinec, Kristína Mištíková, Marek Pittner, Daniela Ridajová.

      Všetkým gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a držíme palce v druhom kole.

                                                Ing. Mária Lenčová,  koordinátor finančnej  gramotnosti

     • Druhá časť projektu e Twinning 2019/2020 - ZIMA

      18. 2. 2020

      Druhá časť projektu e Twinning pod názvom „Udržujme tradície počas celého roka“ sa týkala zimných mesiacov december, január a február, preto podstránka projektu  dostala pomenovanie ZIMA. Cieľom tejto časti projektu bolo priblíženie tradícií jednotlivých krajín počas zimného obdobia.

      Žiaci z našej školy prostredníctvom projektov a fotografií predstavili svojim kamarátom tradičné ľudové zvykoslovie na Slovensku, ktoré sa dodržiavalo  počas adventného času a v čase vianočných sviatkov. Formou prezentácie spracovali aj obdobie fašiangových zábav  na Slovensku, v našom meste a v našej škole.

      Žiaci z Rumunska vytvorili prezentáciu o typických vianočných zvykoch v Rumunsku v súčasnosti a v minulosti  a žiaci zo Španielska v prezentácii zachytili prekrásnu atmosféru Vianoc v Barcelone, ako aj výrobu vianočných pohľadníc v škole.  

      V projekte pracujú aj štyri školy z Turecka z oblastí Ordu, Hatay, Burzy a Izmiru. Turecko ako moslimská krajina oslavuje najmä sviatky Nového roka, kedy sa spoločne stretnú  v kruhu svojej rodiny a hrajú rôzne spoločenské hry. Typickým zimným sviatkom je pre Turkov sviatok Dervišov a oslavy na počesť básnika Rumiho,  s ktorými sme sa oboznámili formou videí, prezentácií a fotografií.

      Súčasťou projektu je aj výmena malých darčekov. Naše darčeky putovali do Turecka a Španielska a my sme dostali prekrásny kalendár z Manresy zo Španielska. Priestor Twinspace sa tak zaplnil množstvom fotografií, pozdravov, poďakovaní a prianí všetkého dobrého počas celého roka. 

                                         PaedDr. Slavomíra Gáborová.  koordinátorka projektu e Twinning

                                                                 SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

     • Krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

      17. 2. 2020

      Krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

      13. februára 2020 sa v SOŠ obchodu a služieb v Krupine konal 54. ročník súťaže v spracovaní informácií na počítači. Víťazi školských kôl si zmerali sily v troch disciplínach:

      ► písanie na počítači – podmienkou účasti je splnenie limitu 270 čistých úderov za minútu pri presnosti písania najmenej 99,75% /0,25% chýb/. Za každú chybu je penalizácia 50 trestných bodov.

      úprava textu na počítači

      ►wordprocessing – profesionálne spracovanie textu

      Súťaž bola zorganizovaná na vysokej úrovni. Našu školu reprezentovala študentka IV. ročníka študijného odboru obchod a podnikanie Kristína Mištíková, za čo jej ďakujeme.

                                                                     Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

       

     • Fašiangy a Valentín v škole

      4. 2. 2020

      Vítame záujemcov o štúdium, rodičov, výchovných poradcov a učiteľov. Predstavíme možnosti štúdia u nás. Dozviete sa všetko potrebné o štúdiu a zistíte, čím naša škola žije. Tešíme sa na Vás.

                                                   14.2.2020 od 8,00  do 14,00 hod.

      Tešíme sa na Vás.

     • Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici

      6. 2. 2020

      31. januára 2020 sa konalo Krajské kolo ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici.  Najúspešnejší študenti banskobystrického kraja sa stretli v slávnostnej aule Ekonomickej fakulty UMB, aby otestovali svoj ekonomický rozhľad.  Študentov stredných škôl privítal a možnosti štúdia na univerzite predstavil prodekan a člen Odbornej rady Ekonomickej olympiády doc. Ján Šebo. Maturantov zaujala predovšetkým informácia o odpustení prijímacích skúšok v prípade, ak postúpia do finále ekonomickej olympiády. Ďalej sa študentom prihovorila Monika Budzák, riaditeľka Ekonomickej olympiády. Predstavila inštitút INESS a v krátkosti zhrnula výsledky školského kola súťaže, ktorého sa tento rok zúčastnilo viac ako 6 500 stredoškolákov z celého Slovenska. Riaditeľka Ekonomickej olympiády ocenila dve študentky s najlepším výsledkom zo školského kola v kraji, odovzdala im diplom a novú knihu Roberta Chovanculiaka pod názvom Pokrok bez povolenia. Sme hrdí na to, že jednou zo študentiek bola naša Daniela Ridajová, žiačka III. A triedy.  Potom už nasledoval písomný test, v ktorom súťažiaci mali preukázať svoj všeobecný prehľad ako aj analytické zručnosti. Našu školu reprezentovali: Kristína Mištíková IV. A, Viktória Senešiová III. A, Michaela Hollá III. A, Bianka Ciglanová II. N a Henrieta Kocáková II. N trieda. Výsledky krajského kola sa dozvieme v priebehu mesiaca marec. Najlepší súťažiaci postúpia do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať 28.apríla 2020 v Bratislave, za účasti organizátorov INESS, partnerov projektu a ďalších známych slovenských ekonómov.

                                                              Ing. Erika Struhárová, koordinátor ekonomickej olympiády

     • EXPERT Geniality Show

      6. 2. 2020

      EXPERT Geniality Show

      V šk.roku 2019/2020 SOŠ obchodu a služieb sa zapojila do súťaže Expert Geniality Show.  Je to celoslovenská súťaž, ktorá podporuje u žiakov logické myslenie a súťaživosť. Žiaci majú možnosť využiť informácie získane nielen v škole, ale aj z iných mimoškolských aktivít. Po zhodnotení  výsledkov žiak získava pre seba spätnú väzbu o svojich vedomostiach a tiež aj motiváciu získavať ďalšie informácie  a vzdelávať sa.

       Dňa 28.11.2019 žiaci III.A, IN a II.N tried si mali možnosť otestovať svoje vedomosti zo 6 tém: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstva prírody, Do you speak English?, Góly, body, sekundy. Každý žiak si vybral 2 súťažné témy a pracoval počas 60 minút.

      Výsledky sú nasledovne:

      Diplom účastníka získali:

      Henrieta Kocáková – II.N, Bianka Ciglanová – II.N, Sofia Gažiová – I.N, Annamária Kosejová – III.A, Viktória Senešiová – III.A, Lea Tokolyová – III.A, Daniela    Ridajová – III.A

      EXPERT na Góly, body sekundy :

      Lenka Bartošová – III.A, Miroslav Ižold – II.C

      EXPERT na Od Dunaja k Tatrám:

      Filip Hudec – I.N, Ľuboš Škvarka – I.N

      EXPERT na Tajomstvá prírody:

      Lucia Blizňaková – III.A

       

      Všetkým účastníkom blahoželáme a tešíme sa na Vašu účasť aj  v budúcom školskom roku.

                                                             PK Všeobecnovzdelávacích predmetov: Mgr. Káčerová, Mgr. Falatová

                                                             PK Odborných predmetov: Ing. Lenčová, Ing. Struhárová

     • Súťaž – spracovanie informácií na počítači

      24. 1. 2020

       Dňa 21. januára 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže – spracovanie informácií na počítači.

      Zúčastnili sa ho študentky III.A, IV. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie. Po rozcvičke nasledoval 10. minútový odpis.

      Podmienkou postupu do krajského kola, ktoré sa uskutoční 13. februára 2020 v SOŠ obchodu a služieb v Krupine je splnenie limitu 270 čistých úderov za minútu, pri presnosti písania najmenej 99,75% /0,25% chýb/.

      Výsledky sú nasledovné:

      1. miesto – Kristína Mištíková IV. A

      2. miesto – Michaela Hollá III. A

      3. miesto – Anežka Šipikalová IV. A

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a držíme palce Kristíne Mištíkovej, ktorá nás bude reprezentovať v  krajskom kole.

                                                                          Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

     • Vianočná akadémia

      8. 1. 2020

      Vianočná akadémia

      V tomto predvianočnom období členovia Žiackej školskej rady pripravili pre študentov a pedagógov vianočnú akadémiu. Prostredníctvom prezentácie im študentka  tretieho ročníka, Viktória Senešiová, priblížila vianočné zvyky a tradície. Súčasťou posedenia bolo aj vyhodnotenie Súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu, v ktorej 1. miesto získala III. A trieda, na druhom mieste sa umiestnila IV. A trieda a tretie miesto obsadili triedy III. C a I. C.  Víťazné triedy získali sladkú odmenu. Posedenie pokračovalo ochutnávkou vianočného punču a vianočných koláčikov, ktoré študenti priniesli. Stretnutie spríjemnili vianočné melódie a rozprávky.

       

                                                                 Ing. Erika Struhárová,  koordinátorka Žiackej školskej rady

     • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

      8. 1. 2020

      Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania a Českej národnej banky.

      Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. Celonárodná ekonomická súťaž ich prepojí s ekonómami a expertmi, ktorí môžu študentov následne inšpirovať a podporovať na študijnej a kariérnej ceste. Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských univerzít bez prijímacích skúšok, navyše môžu vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu.


      Ekonomická olympiáda je jednotná pre celé územie Slovenskej republiky a má formu súťažných kôl.  Ide o postupovú súťaž, súťažiaci začína v školskom  kole, ak je úspešný, postupuje do krajského kola a ďalej do finále. V jednotlivých kolách súťaže účastníci riešia test s uzavretými a  otvorenými otázkami. V dňoch 10. až 14. 12. 2019 prebiehali školské kolá ekonomickej olympiády. V rámci Slovenska sa zapojilo viac ako 6 500 študentov a 696 z nich postúpilo do krajského kola.  Naša škola je už tradične súčasťou tejto súťaže a naši študenti boli znovu úspešní. Do krajského kola postupuje 9 študentov našej školy.   Študentom srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole, ktoré sa bude konať v termíne od 30.1.2020 do 28.02.2020. Každá škola, ktorej študenti postúpili do krajského kola získala zaujímavú učebnicu Ekonómia v 31 hodinách. 

                                                                                               Ing. Erika Struhárová

                                                                                                    koordinátorka Ekonomickej olympiády

     • Projekt Vianočná pošta úspešne zrealizovaný

      17. 12. 2019

      Projekt Vianočná pošta úspešne zrealizovaný

      Do výzvy „Spravme Vianoce neznámym starkým“ sa dobrovoľníčky z radov študentov  zapojili aj tento rok.  Začiatkom decembra nám boli doručené adresy starkých v Domovoch dôchodcov v Galante a v Bratislave.  Dúfame, že vianočné pozdravy zhotovené  našimi študentmi starkých a starenky potešia, a sme radi, že sme mohli aspoň takto prispieť k sviatočnej nálade. Pretože pre starčekov je rukou písané prianie naozajstný dar, symbol toho, že na nich niekto myslí a že nie sú na svete sami.

      Je to krásny projekt, do ktorého sa určite zapojíme aj o rok.

                                                               Ing. Erika Struhárová, koordinátorka Žiackej školskej rady

     • Absolventi barmanského kurzu

      17. 12. 2019

      Základný barmanský kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú zdokonaliť v tejto nádhernej práci a taktiež by radi získali certifikát SkBA, platný aj v zahraničí vo všetkých krajinách, ktoré sú členmi Medzinárodnej barmanskej asociácie - IBA

      Kurzu sa zúčastňujú prevažne študenti hotelových akadémií alebo stredných škôl so zameraním na gastronómiu, spoločné stravovanie alebo  cestovný ruch. Certifikát Slovenskej barmanskej asociácie obdržia študenti až po absolvovaní záverečnej skúšky.

      Práve takýto základný barmanský kurz absolvovali  v dňoch 2. – 5. 12.2019 naši žiaci SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  - Karin Rafaelová, Viktória Senešiová, René Tomčáni a Timotej Grec  v rámci dobrej spolupráce na pôde SOŠ obchodu a služieb v Žiari nad Hronom.

      Celý kurz bol rozdelený do štyroch dní.

      Prvý deň prebiehal v teoretickej rovine, kde sa preberali témy z histórie barmanstva, spôsoby prípravy miešaných nápojov, základné tovaroznalectvo- prehľad destilátov, likérov, tichých vín, dezertných vín, sektov a šampanských vín, barmanský inventár , barové sklo a pod.

      Ďalšie dni boli určené na praktickú prípravu nápojov, počas ktorej si vyskúšali prípravu koktailov zo zoznamu IBA.

      V posledný deň prebieha záverečná skúška z preberaného učiva. 

       Naši žiaci úspešne absolvovali celý kurz, vyhoveli požadovaným kritériám a získali certifikát Slovenskej barmanskej asociácie, potvrdený pečiatkou a podpisom prezidenta SkBA , spolu s podpisom Ing. Jozefa Rotha, odborného lektora, ktorý viedol barmanský kurz.

       Študentom srdečne blahoželáme a veríme, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti budú naďalej rozvíjať vo svojom profesionálnom živote.

       

                                                                 Ing. Katarína Garajová, učiteľka odborných predmetov

     • Korešpondenčný seminár zo slovenského jazyka a literatúry

      13. 12. 2019

      CVČ JUNIOR v Banskej Bystrici vyhlásilo súťaž žiakov stredných škôl pod názvom Korešpondenčný seminár zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci mali za úlohu vypracovať test a zaslať ho do Centra voľného času v Banskej Bystrici. Súťaž sa uzavrie v mesiaci máj, kedy budú vyhlásené výsledky.

      Našu školu reprezentovali žiačky:

      Simona Brodzianska

      Sofia Gažiová

      Kristína Mištíková

      Simona Harabová

      Michaela Hollá

      Lucia Blizňáková

      Lea Tokolyová

      Lenka Bartošová

      Zúčastneným ďakujeme a prajeme aby boli úspešné riešiteľky !

                                                                              PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátor čitateľskej gramotnosti

     • Advent v Banskej Bystrici

      11. 12. 2019

      V tento vzácny adventný čas sme sa so študentmi našej školy vybrali nadýchať krásnej vianočnej atmosféry na vianočné trhy do Banskej Bystrice. Prešli sme sa nádherne vyzdobeným mestom a všade okolo nás sa šírila príjemná vôňa vianočného punču , rôznych dobrôt i vianočných melódií.  Zabehli sme aj do nádherne vyzdobeného nákupného centra. Keďže táto exkurzia bola z predmetu cestovný ruch zavítali sme aj do dreveného artikulárneho kostola v Hronseku, ktorý bol zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO 7. júla 2008. Zastavili sme sa aj pri najstaršej stavbe v obci Hronsek , ktorou je goticko-renesančný kaštieľ z roku 1576 tzv. „ Vodný hrad“. 

      Príjemne unavení, s peknými zážitkami sme sa tak, ako vždy vrátili vlakom domov.

                                                                                                                                   Ing. Mária Lenčová

                                                                                                                           učiteľka odborných predmetov

     • Mikuláš

      11. 12. 2019

      Začiatkom decembra to už zo všetkých strán začína dýchať Vianocami. Mestá sa začínajú odievať do svojho krásneho vianočného šatu a červený bradatý deduško na saniach ťahaných sobmi sa čoraz častejšie začína objavovať aj na televíznych obrazovkách. Mikuláš prichádza 6. decembra  snáď do každej domácnosti, na všetky námestia. Neobišiel ani našu školu. So svojimi pomocníkmi navštívili všetky triedy a študentom porozdávali darčeky. Žiaci ich za to odmenili vtipnou vianočnou básničkou, či pesničkou. Celý deň na škole vládla príjemná predvianočná atmosféra. A o tom, že bolo veselo, svedčia aj nasledujúce fotografie. 

       

                                                                                                  Ing. Erika Struhárová

                                                                                                       koordinátorka Žiackej školskej rady

     • Kariérne poradenstvo

      3. 12. 2019

      Žiaci maturitných ročníkov mali možnosť zúčastniť sa kariérneho poradenstva, ktoré pre našu školu zabezpečovalo CPPPaP v Žarnovici. Túto možnosť využilo 9 študentov našej školy.  Výsledky  by im mali pomôcť orientovať sa  pri výbere vysokej školy.

      Ing. Erika Struhárová, výchovná poradkyňa

     • Stredoškolák 2019

      3. 12. 2019

      Dňa 26. novembra 2019 sa v Žiari nad Hronom konal  23. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl žiarskeho regiónu pod názvom STREDOŠKOLÁK. Žiaci a ich rodičia mali možnosť získať prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách a aktuálne informácie o študijných a učebných odboroch otváraných v školskom roku 2020/2021. Naša škola si pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl pripravila ochutnávku koláčikov ako aj toastov, ktoré rozvoniavali po celom Mestskom kultúrnom centre. Okrem toho návštevníci mohli vidieť ukážku slávnostného stolovania pri príležitosti vianočných sviatkov. Záujemci o našu školu dostali propagačné materiály a zároveň aj pozvanie na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 11. decembra 2019. Poďakovanie za úspešný priebeh celej akcie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na jeho príprave, najmä však prezentujúcim žiakom Viktórii Senešiovej, Vladimírovi Oláhovi a Renému Tomčánimu.

      Ing. Erika Struhárová, výchovná poradkyňa