• Aktuality

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      17. 12. 2020

      Vyhodnotenie

      9. ročníka celoslovenského projektu

      Záložka do knihy spája slovenské školy

       

           Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2020 pre stredné školy 9. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby.  Do projektu sa  aj napriek sťaženým podmienkam spôsobených pandémiou Covid -19  prihlásilo 162 stredných škôl s celkovým počtom 8 431  žiakov.

           SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa dostala do výberu celoslovenského projektu, ktorý vypracovala Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a odborný garant celoslovenského projektu.  Pracovali sme už druhýkrát s partnerskou školou SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi  a Slovenská pedagogická knižnica  udelila obidvom školám  diplom.

         Výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu hodnotenými  strednými školami spolu s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so samotnými najkrajšími záložkami je dostupný na webovej adrese:

      https://mail.azet.sk/inbox/dorucene/msg/1608115790335476/view/hodnotenie_9_rocnika_celoslovenskeho_projektu_zalozka_do_knihy_spaja_slovenske_skoly_strednymi_skolami.pdf?i9=62f858559308&data-external=yes&token=1039c7b5836d4532c726532b188a8b2

                                     

       PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor čitateľskej gramotnosti

     • Projekt Vianočná pošta   

      4. 12. 2020

      Súčasťou projektu „Vianočná pošta“ sme od jeho úplného začiatku, teda už štvrtý rok.  Stali sme sa tak súčasťou malého zázraku, v ktorom sa spojilo množstvo dobrovoľníkov so seniormi v domovoch dôchodcov. Vianočná pošta je dokonalý nápad ako potešiť starkých a zároveň naučiť mládež úcte k starším. Podstatou tohto projektu je, že tradícia, kedy si ľudia navzájom zvykli  priať príjemné sviatky rukou písanými pohľadnicami sa postupne stala niečím výnimočným. Seniori sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané listy, či pohľadnice. Je to pre nich ozajstný dar, symbol toho, že na nich niekto myslí. Začiatkom decembra nám boli doručené adresy starkých v Domove dôchodcov v Kružlove. Dúfame, že vianočné pozdravy zhotovené  našimi študentkami starkých a starenky potešia, a sme radi, že sme mohli aspoň takto prispieť k sviatočnej nálade.  Okrem vianočných pozdravov sme vyjadrili vďaku všetkým pracovníkom zariadenia za ich namáhavú a obetavú prácu a popriali sme aj im príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný a úspešný Nový rok 2021.

      Za opätovné zapojenie sa do projektu „Vianočná pošta“, škola získala ďakovný certifikát pisateľa Vianočnej pošty.

      Do tohto krásneho projektu sa určite zapojíme aj o rok.

                                                              Ing. Erika Struhárová, koordinátorka Žiackej školskej rady

     • FINANČNÁ OLYMPIÁDA 

      10. 11. 2020

      ​​​​​​​Aj v tomto školskom roku, aj keď prebieha dištančné vzdelávanie sa naša škola zapojila do 9. ročníka finančno-vedomostnej súťaže s názvom FINANČNÁ OLYMPIÁDA. Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

      Študent, ktorý vyplní registračný formulár po ukončení I. kola online testu na webovej stránke www.financnaolympiada.sk, bude automaticky i so školou, ktorú navštevuje, zaradený do súťaže.

      Naša škola sa každý rok zapája do tejto súťaže a dosahuje veľmi pekné výsledky.

      Časový harmonogram súťaže:

      I. otvorené kolo súťaže

      – 02. 11. 2020 o 12.00 hod. – 02. 02. 2021 o 23.59 hod.

      II. uzavreté kolo súťaže

      – 23. 02. 2021 o 00.00 hod. – 06. 04. 2021 o 23.59 hod.

      III. finálové kolo súťaže

      – koniec mesiaca apríl 2021, presný termín bude finalistom oznámený prostredníctvom e-mailovej správy.

      V prvých dvoch kolách, ktoré prebehnú formou online testu, môžu študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky.
      Vo finálovom kole, ktoré sa organizuje prezenčnou formou, je študent odkázaný už iba na svoje finančné vedomosti.

      Pre tých najlepších sú určené pekné ceny:

      1. miesto – vecná cena Apple iPad pre študenta, darčekové poukážky Edenred v hodnote 1 000 Eur pre pedagóga a finančná cena 1 000 Eur pre školu
      2. miesto – vecná cena Apple iPhone SE pre študenta, darčekové poukážky Edenred v hodnote 750 Eur pre pedagóga a finančná cena 750 Eur pre školu
      3. miesto – vecná cena Apple Watch Series 3 pre študenta, darčekové poukážky Edenred v hodnote 500 Eur pre pedagóga a finančná cena 500 Eur pre školu

      Našim študentom prajeme veľa úspechov pri riešení finančnej olympiády.

                                                                              Ing. Mária Lenčová, koordinátor fin. gramotnosti

     • SOŠ obchodu a služieb pomáha ...

      10. 11. 2020

      Naša škola sa okrem výchovno-vzdelávacej činnosti venuje aj tej charitatívnej.  Už niekoľko rokov sa zapájame do Zbierky vrchnákov z plastových fliaš,  a aj touto formou sa snažíme pomôcť ľuďom v zložitých životných situáciách.  Pre niekoho sú vrchnáky z plastových fliaš len nepotrebným odpadom, ktorého sa zbavujú hneď, ako dopijú posledný dúšok nápoja. No aj takáto maličkosť, ako je vrchnák z plastovej fľaše, môže pomôcť dobrej veci.

        Ing. Erika Struhárová, koordinátor Žiackej školskej rady

     • Ekonomická olympiáda štartuje

      10. 11. 2020

      Naša škola je súčasťou Ekonomickej olympiády od úplného začiatku, teda už štvrtý rok.

      Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru.  Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských univerzít bez prijímacích skúšok, navyše môžu vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu.

      Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity,  Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV) a Českej národnej banky.

      Ekonomická olympiáda je jednotná pre celé územie Slovenskej republiky a má formu súťažných kôl. Ide o postupovú súťaž, súťažiaci teda začína v školskom kole, ak je úspešný postupuje do krajského kola a ďalej do celoslovenského kola. Minulý rok sa po prvýkrát  realizovalo aj medzinárodné finále Ekonomickej olympiády.

      Ekonomickej olympiády sa môže zúčastniť každý študent strednej školy a otestovať si tak úroveň svojich vedomostí. Tak neváhajte a zapojte sa!

                                                            Ing. Erika Struhárová, koordinátor Ekonomickej olympiády

     • Oznam

      13. 10. 2020

      Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa Vám oznamuje, že na základe Usmernenia Úradu banskobystrického samosprávneho kraja sú od 12.10.2020 priestory telocvične UZATVORENÉ.

                                                                                         Ing. Jozef Koperdák v.r.

                                                                                               riaditeľ školy

     • Oznam

      11. 10. 2020

      Na základe opatrenia MŠVVaŠ prechádza naša škola od pondelka 12.10.2020 na dištančné vzdelávanie. Všetky pokyny k ďalšiemu vzdelávaniu zverejníme 12.10. 2020.

      Ďakujeme za spoluprácu!

      Ing. Jozef Koperdák, riaditeľ školy

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      8. 10. 2020

      IX. ročník celoslovenského projektu

      Záložka do knihy spája slovenské školy

       

         SOŠ obchodu a služieb sa  deviatykrát  zapojila do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája slovenské školy.  V tomto školskom roku sa do projektu zapojilo 40 žiakov školy  z  učebných odborov a žiakov nadstavbového štúdia.

          Záložky žiaci vyrábali na hodinách slovenského jazyka v rúškach, keďže tento rok vyučovanie poznačila pandémia Covid -19.  Téma 9. ročníka celoslovenského projektu bola „Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby (100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku).“

         Vyrobené záložky pošleme svojej partnerskej škole , ktorou je  SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi, do balíka  pribalíme aj propagačné materiály školy a nášho mesta.  Veríme, že  v budúcnosti môžeme  našu spoluprácu podporiť aj v iných projektoch.

              

                                                                                   PaedDr. Slavomíra Gáborová

                                                                              koordinátorka čitateľskej gramotnosti

     • Získanie titulu Škola priateľská k deťom

      1. 10. 2020

      Naša škola sa v uplynulom školskom roku zapojila do projektu UNICEF – Škola priateľská k deťom.  Pre získanie tohto titulu boli stanovené kritériá, ktoré bolo potrebné splniť. V dôsledku pandémie COVID-19 bolo nutné kritériá upraviť.  Jedným z kritérií bolo vyplnenie dotazníka, v ktorom sme informovali o realizácii aktivít, ako aj o vzdelávaní  žiakov počas pandémie COVID-19.  Aj napriek sťaženým podmienkam sa nám tento titul podarilo získať. SOŠ obchodu a služieb sa teda môže pýšiť titulom ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.

      Cieľom tohto projektu je vzdelávať našich žiakov a učiť ich pomáhať, aby nám vyrastala generácia ohľaduplná k svojmu okoliu.

                                               Ing. Erika Struhárová,  koordinátorka Žiackej školskej rady

       

     • Biela pastelka

      1. 10. 2020

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá pomáha zlepšiť životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Organizátorom tejto zbierky je občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia, príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Výnos Bielej pastelky je použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Piatok, 18. september 2020 bol tento rok hlavným dňom tejto zbierky a naša škola sa do nej už tradične zapojila. Dievčatá z IV. A triedy, Viktória Senešiová a Michaela Hollá vyrazili v bielych tričkách do ulíc Novej Bane a vďaka podpore žiakov a učiteľov SOŠ obchodu a služieb, ako aj obyvateľov mesta, sa im to podarilo vyzbierať krásnu sumu, ktorá pôjde na ten správny cieľ a pomôže tým, ktorí to potrebujú.

                                                                                             Ing. Erika Struhárová, koordinátorka Žiackej školskej rady

     • 26.September - Európsky deň jazykov

      23. 9. 2020

      26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov.

      Cieľom Európskeho dňa jazykov je pripomínať si význam jazykového vzdelávania, dôležitosť podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov, ako aj zvyšovania povedomia o jazykoch Európy.

      V Európe sa používa okolo 225 pôvodných jazykov

      • Medzi jazykmi existujú podobné vzťahy ako medzi členmi rodiny. Väčšina európskych jazykov patrí do troch širokých skupín: germánske, románske a slovanské jazyky.
      • Slovenský jazyk patrí do skupiny západoslovanských jazykov, obsahuje však niektoré prvky juhoslovanských jazykov.
      • Slovenčina ako kodifikovaný jazyk neexistovala až do konca 18. storočia, keď sa rímskokatolícky kňaz Anton Bernolák rozhodol vytvoriť slovenský literárny jazyk. Svoju tvorbu založil na západoslovenskom dialekte a vytvoril fonetický pravopis (taký, ktorý je napísaný tak, ako je vyslovovaný). Bernolák publikoval svoj koncept kodifikovaného jazyka vo svojom „Grammatica Slavica“ v roku 1790.
      •  Kodifikácia sa ďalej rozvíjala v roku 1843, keď sa dosiahla dohoda o kodifikácii slovenského jazyka. Na jeho čele stál Ľudovít Štúr, ktorý si ako základ zvolil centrálny dialekt a veril, že je to najčistejšia forma.​​​​​​​

      Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých - človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty.

      V období 23.02.2020 do 07.03.2020 vyučujúca cudzích jazykov SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani Mgr. Mária Falatová sa zúčastnila štruktúrovaných kurzov CLIL in Dublin a Intensive English and CLIL v rámci programu Erasmus+, KA1 - Mobilita pracovníkov v školskom vzdelávaní. Bohatý bol aj kultúrny a sociálny program, počas ktorého účastníci mali možnosť spoznať históriu, kultúru a tradície hosťujúcej krajiny, Írskej republiky a taktiež predstaviť svoju vysielajúcu organizáciu a krajinu.

      Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť  kultúrne rozdiely rôznych krajín.

                                                                   Mgr. Mária Falatová, vyučujúca CJ

      Presentation_Dublin.pdf

     • Pokyny k stravovaniu v školskej jedálni

      27. 8. 2020

      Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nová Baňa

       

      POKYNY  

      k stravovaniu v školskej jedálni (ŠJ)

       

       

      Zápisný lístok na stravovanie  v ŠJ SOŠ  obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa pre žiakov SOŠ a GFŠ  nájdete na stránke SOŠ v  sekcii pre žiakov a rodičov-  stravovanie. Žiaci I. ročníkov , ktorí majú záujem o stravovanie si môžu stiahnuť   zápisný lístok na stravovanie , po vyplnení doniesť vedúcej ŠJ. Vedúca ŠJ vystaví šek na stravovanie. Stravníci, ktorí mali stravu predplatenú z 03/2020 budú platiť nižšiu sumu.

      Číslo účtu školskej jedálne:     SK63 8180 0000 0070 0039 4275

       

      POKYNY

      pre  opatrenia v súvislosti s ochorením COVID- 19 pre stravovanie

      v ŠJ SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

       

      Pri vstupe do priestorov budovy ŠJ je potrebné dodržiavať:

      - DEZINFEKCIU RÚK

      -  používať rúško

      -  pri kašlaní a kýchaní  zakryť ústa a nos jednorazovou    vreckovkou

      -  dodržiavať odstupy

       

      Objednávanie  obedov:

      Vzhľadom na predpisy a opatrenia k pandémii je objednávanie obedov  cez internet alebo telefonicky na telef.č. 045/ 6856 903 príp. na odkazovači deň vopred do 13, 00 hodiny.

      Výdaj obedov v ŠJ je časovo oddelený , záväzný  a s pedagogickým dozorom:

      od 11,00 do 11,50 hod.  žiaci SOŠ odborného výcviku+ zamestnanci

      od 11.55 do 12.20 hod  žiaci  SOŠ teoretické vyučovanie

      od 12,00 do 12,30 hod. cudzí stravníci

      od 12,40 do  14,00 hod.  žiaci GFŠ + zamestnanci

       

      Obedy pripravené v ŠJ je nutné skonzumovať v ŠJ !!

      / stravu nevydáme do vlastných prinesených nádob/

      Stravník si obed (hlavné jedlo + polievka) prevezme pri okienku prekrytom plexisklom na tácke s príborom a nápojom.

      Tieto nariadenia pre ŠJ sú prepracované na základe pokynov Hlavného hygienika SR k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa par.24 zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (SOPZŠČ/4317/98672/2020).

      Pokyn vypracovala: Jarmila Hoghová, vedúca ŠJ

      Dátum 25.08.2020

       

                                                                                                       Ing. Jozef Koperdák

                                                                                                             riaditeľ školy

     • Pokyny pri nástupe do školy.

      25. 8. 2020

      Oznam zákonným zástupcom a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

      Pri nástupe do školy je potrebné odovzdať vyplnený a podpísaný zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka, alebo plnoletého žiaka.

      RODIČIA A INÉ OSOBY MAJÚ ZAKAZ VSTUPU DO BUDOVY!!!

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_nove.docx

      Zdravotny_dotaznik_pre_ziaka_nove.docx
     • Začiatok školského roka

      25. 8. 2020

      Milí žiaci,

      nový školský rok 2020/2021 sa v našej SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani začína dňa 2. septembra 2020 o 8,30 hod. v jednotlivých triedach školy pod vedením pedagogických zamestnancov. Žiaci prvých ročníkov prídu na sekretariát školy, kde si ich prevezmú triedni učitelia.

      Tešíme sa na Vás.

     • Štvrtá časť projektu e Twinning 2019/2020

      25. 8. 2020

      Štvrtá časť projektu e Twinning 2019/2020

           Leto sa končí  a spolu s ním sa  skončila  aj štvrtá časť projektu e Twinning s rovnakým názvom LETO.  V medzinárodnom projekte, ktorého cieľom bolo priblížiť tradície svojho mesta počas štyroch ročných období,  pracovali školy zo Slovenska, Rumunska, Španielska a štyri školy z Turecka, pričom naša škola bola zostavovateľom a koordinátorom celého  projektu.  Posledná časť bola žiaľ poznačená opatreniami, ktoré mali spomaliť šírenie vírusu Covid -19, takže mnohé tradičné podujatia a letné festivaly sa v daných krajinách nemohli uskutočniť. Napriek nepriaznivej situácii priniesli letné mesiace niekoľko zaujímavých podujatí.

            Naši študenti pripravili pre svojich partnerov prezentáciu o tradičnom baníckom fakľovom sprievode a Anna bále na Zvoničke. Súčasťou prezentácie sú aj informácie o histórii baníctva v Novej Bani, o náučnom baníckom chodníku a o archeologickom  objave Potterovej strojovne.

            Rumunskí študenti informovali o oslavách Dňa detí, ktorého  cieľom je pripomenúť si, že deti majú svoje práva. Pred dvomi rokmi bol v Rumunsku tento deň uznaný ako štátny sviatok, takže deti môžu celý deň stráviť so svojimi rodičmi.  Zaujímavý sviatok v Rumunsku je sviatok Sanzienele , ktorý sa oslavuje 24. júna. Sanziele sú  podľa starodávnej tradície vlastne dobré víly, ktoré sa za nepriaznivých podmienok môžu meniť na nebezpečné rusalky. V tento deň dievčatá stretávajú svojich vyvolených,  ľudia vijú vence  a umiestňujú  ich na strechy domu, ak veniec zostane na streche a neskĺzne,  znamená to šťastie a  dobrý rok.

          Španielski študenti  priniesli recept koláča sv. Jána, ktorý sa pečie v Španielsku  24. júna. Je to kysnutý sladký koláč ozdobený orieškami a čerešňami  a nechýba ani v jednej domácnosti.

          Tureckí partneri nám  priblížili  festival nábytku v Burse,  koná sa  dvakrát za rok a má medzinárodnú platnosť. Pod jednou strechou sa vystavujú moderné, klasické, avantgardné a rustikálne nábytky.  V Turecku sa v lete organizuje  pre nás netradičný  festival vo wrestlingu. Je  to typický turecký sviatok s bohatou tradíciou a  zúčastňujú sa ho  tisícky wrestlerov po celej krajine. Festival je kombináciou moslimskej kultúry a tureckej tradície. Súčasťou festivalu v Izmire  sú aj bohaté sprievodné podujatia.

         Projekt e Twinning bol časovo náročný a veľmi obsažný, trval celý uplynulý  školský rok.  Priestor TwinSpace sa zaplnil množstvom prezentácií, obrázkov, dokumentov, článkov a videí, s partnermi sme si vymenili aj pekné ručne vyrobené darčeky.  Po uplynutí projektu jednotlivé krajiny spracujú daný materiál vo forme tlačených kníh, e kníh, bulletinov, CD, DVD, ktoré sa budú môcť využívať vo výučbe cudzích jazykov, dejepisu alebo geografie. Výsledky projektu budú poskytnuté aj informačným centrám v jednotlivých mestách.

        Prácu na projekte doposiaľ  ocenili národné agentúry na Slovensku a v Španielsku. SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani a Strednej odbornej škole v Manrese boli udelené Národné certifikáty kvality ( NQL ).

                                                            PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor projektu

     • Oznam

      18. 8. 2020

      Riaditeľstvo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novej Bani oznamuje záujemcom o nadstavbové štúdium v študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách, že od 17.8. do 31.8.2020 pokračuje prijímacie konanie na uvedený odbor. V prípade záujmu je potrebné poslať prihlášku na nadstavbové štúdium a doložiť kópiu výučného listu na e-mailovú adresu sekretariat@sosnb.sk.

     • Oznam

      18. 8. 2020

      Riaditeľstvo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novej Bani oznamuje záujemcom o  štúdium v učebných odboroch 6444 H čašník, servírka , 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia a 2982 F potravinárska výroba,  že od 17.8. do 31.8.2020 pokračuje prijímacie konanie na uvedené odbory. V prípade potreby nás kontaktujte na telef. číslo  : 0905 493 007 alebo e-mail:  sekretariat@sosnb.sk

       

     • Príkaz riaditeľa školy

      8. 7. 2020

      Dobrý deň,

      na základe Pokynov  č.10/2020 a č. 11/2020 Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja

      k prijatým opatreniam v súvislosti so šírením COVID – 19 ,  Vám v prílohe zasielam Príkazný list č. 1

      riaditeľa školy a upozorňujem Vás na jeho dodržiavanie.

      Každý zamestnanec je povinný do 10.7.2020 potvrdiť prijatie a preštudovanie uvedeného príkazu

      na emailovej adrese koperdak56@gmail.com

      V prípade nových pokynov zašlem ďalšie informácie.​​​​​​​

      V Novej Bani  8.7.2020

      Ing.Jozef Koperdák, riaditeľ školy

      Prikazny_list_riaditela_skoly__2020.pdf