• Študijné odbory

     • kuchár

     •            6445  M   kuchár

       

             dĺžka prípravy:            4 roky

                ukončenie štúdia:        maturitná skúška, maturitné vysvedčenie, výučný list

                Úspešným ukončením štúdia maturitnou skúškou získajú študenti aj výučný list. Absolvent sa môže zamestnať v reštaurácii,

                hotely a v zariadeniach spoločenského stravovania.  Vynikajúci študenti majú možnosť vykonávať odbornú prax v zahraničí.

                Možnosť ďalšieho zvyšovania kvalifikácie je vysokoškolské štúdium.