• Učebné odbory 3-ročné

     • hostinský

     •                              6489 H    hostinský

       

       

           dĺžka prípravy:            3 roky

          ukončenie štúdia:        záverečná skúška, výučný list


          Absolvent získa poznatky o gastronomických pravidlách a zásadách pri zostavovaní jedálnych a nápojových lístkov,

                                                    získa aj poznatky o organizácii práce vo výrobných, odbytových a ubytovacích zariadení. Žiaci majú počas štúdia

                                                    možnosť absolvovať barmanský kurz a po absolvovaní 3 rokov štúdia majú možnosť nadstavbového štúdia

                                                    ukončeného maturitnou skúškou