• Učebné odbory 3-ročné

     • murár

     •                3661 H   murár

       

                dĺžka prípravy:            3 roky
                ukončenie štúdia:        záverečná skúška, výučný list

                Pracovné uplatnenie absolventa bude v stavebných firmách zaoberajúcich sa výrobou a obnovou stavieb.

                Po absolvovaní 3 rokov štúdia majú možnosti ďalšieho vzdelávania v nadstavbovom štúdiu v odbore 3659 4 stavebníctvo.