• Projekty

     • Zahraničná prax

     •               Zahraničná prax

       

                                 Najlepšia možnosť, ako si overiť získané teoretické vedomosti je reálna prax. To sa podarilo aj našim študentom         

            z odboru kuchár- čašník a obchod a podnikanie. Pýtate sa ako?Jednou zo súčastí odborného

            rastu našich študentov je aj prax v zahraničí..Absolvovať ju môže každý študent, ktorý má záujem,

            dosiahne osemnásť rokov, preukáže požadované  vedomosti v danom jazyku a odborné zručnosti. 

            S jej realizáciou sme začali v roku 2005, kedy prvý naši študenti nastúpili na zahraničnú prax na ostrov

            Cyprus prostredníctvom spol. CEEMA Consulting Ltd. Cyprus.  Organizačným garantom slovenskej

           strany je zmluvný partner spoločnosti CEEMA Consulting Ltd. – RS Management, s.r.o., vzdelávacia spoločnosť pôsobiaca na Slovensku.

           CEEMA Consulting Ltd., je poradensko-vzdelávacia spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou, garantuje organizáciu programov

           z cyperskej strany. Zámerom celého projektu – medzinárodného výmenného vzdelávacieho programu – je rozvoj zručností a znalostí

           v oblasti starostlivosti o zákazníka, spojený so získaním praktických skúseností v jednej z najrozvinutejších destinácií Európy na Cypre.

           Prvú fázu programu tvoril tréningový seminár, ktorý sa konal v mesiaci marec na Združenej strednej škole služieb v Žiari nad Hronom.

           Hlavnou podmienkou bola znalosť anglického jazyka, vedieť komunikovať,vystupovať v rôznych situáciách, byť flexibilný, zručný, ovládať

           zásady slušného správania a pod. Na základe výsledkov uvedeného pohovoru sa študenti dozvedeli, či sa môžu zúčastniť 6 mesačnej

           praxe vo vybraných hotelových zariadeniach vyššej kategórie priamo na Cypre.

           Od roku 2008 spolupracujeme so spoločnosťou TECOMA CONTRACT s.r.o. prostredníctvom ktorej naši nštudenti môžu nastúpiť

           na zahraničnú   prax na ostrov Cyprus alebo do Grécka s tým, že pracujú aj na rôznych gréckych ostrovoch. Zaujímavosťou Cypru

           je odlišnosť zamerania jednotlivých destinácií ostrova. Oblasť Ayia Napy a Protarasu na východnej časti ostrova je doslova rajom

           pre mladých ľudí, nočný život tu pulzuje v plnom prúde. Oblasti Limasolu a Larnaky sú určené pre návštevníkov uprednostňujúcich

           pasívnu dovolenku. Tieto mestá sú tiež obchodnými a ekonomickými centrami ostrova. Západná oblasť ostrova s historickým

           centrom Paphosu je vhodná pre vyznavačov histórie a prírodnej scenérie. A práve v Paphose v sieti hotelov Louis-Imperial ,

           pracujú aj naši študenti. Našli sme ich v hoteloch Ledra / kapacita okolo 800 hostí/ a Phaeton /kapacita okolo 1 200 hostí/.

           Zaujímavosťou Grécka je jeho rozľahlosť, preto naši študenti sa majú možnosť dostať pracovať do hotelov sídliacich na ostrovoch

           Kréta, Rhodos, Samos, Kos, Chalkidiky a poloostrov Peloponez. Študenti pracujú na rôznych pozíciách – čašníci, barmani,

           chyžné, podľa potrieb hotelov. Ako sami tvrdia je to pre nich obrovská skúsenosť, možnosť zdokonaliť sa v anglickom jazyku,

           získať nové praktické zručnosti a spoznať krásnu krajinu, jej históriu, mentalitu národa a pod. A čo povedať na záver?

           Prajeme našim študentom veľa elánu, chuti do práce a veľa krásnych zážitkov.