• Projekty

     • E Twinning

     •  

            E Twinning

       

          V školskom roku 2010/2011 sa SOŠ Obchodu a služieb zapojila do projektu Socrates Comenius – E Twinning.

      E Twinning je medzinárodný projekt, ktorého zmyslom je príprava slopočného projektu zúčastnených krajín

      prostredníctvom E-learningu, mailovej komunikácie, výmeny dokumentov, prezentácií, fotografií, videí a podobne.

      Naša škola spolupracuje so Španielskom, Rumunskom, Poľskom a Gréckom na projekte pod názvom “Culture box”.

      Koordinátorka projektu je PaeDr. Slavomíra Gáborová, ktorá vedie skupinu študentov z 2.A triedy.

      V mesiaci október bolo projektovou úlohou vytvoriť prezentácie o svojej krajine a zaslať ich medzinárodnému koordinátorovi v Španielsku.

      Všetky materiály sú vytvorené v anglickom jazyku, čo vlastne umožňuje študentom zdokonalovať sa v cudzom jazyku a učiť sa ho aktívne používať.

      V mesiaci november predstavíme členským krajinám našu školu a študentov, ako aj mimoškolské aktivity, ktoré patria ku študentskému životu,

      ako aj študentov, ktorí v tomto školskom roku študujú v Írsku a Nemecku. V decembri nás čaká priblíženie vianočných zvykov a tradícií,

      receptov tradičnej slovenskej kuchyne a niektorých vianočných dobrôt. Slovensko je krásna krajina a my sa tešíme, že prostredníctvom

      E – Twinningu môžeme prezentovať nasú krajinu a aj našu školu.