• Projekty

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     •               Záložka do knihy spája slovenské školy

       

       

                 Žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novej Bani sa pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc s elánom  zapojili do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája slovenské školy, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Cieľom daného projektu bolo nielen nadviazanie kontaktov medzi slovenskými základnými školami a strednými školami,  ale aj podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili  ľubovoľnou technikou.

                Na základe prihlášok boli zo slovenských škôl vytvorené dvojice podľa typu školy a počtu prihlásených žiakov. Do 1. októbra 2012 bola našej  škole zaslaná kontaktná adresa pridelenej partnerskej školy v Komárne. Po vytvorení záložiek na témy Anton Bernolák, vesmír, škola a voľná téma , pri ktorých nechýbalo využitie bohatej  fantázie a originálnych kreatívnych nápadov našich žiakov,   sme zaslali 60 ks záložiek na výmenu našej partnerskej škole a zároveň sme dostali záložky, ktoré vytvorili žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Komárne.

             Následne sme zaslali do Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave na vyhodnotenie informácie o priebehu celoslovenského projektu a pripojili sme k nim aj fotografie najkrajších záložiek. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili na spomínanom projekte.

                                                                                                               Mgr. Marta Vozárová