• Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa ponúka možnosť štúdia v nasledovných 2- ročných učebných odboroch:

     • 2982 F potravinárska výroba
     • 3686 F stavebná výroba

      Štúdium je dvojročné. Je určené pre žiakov, ktorí neukončili  9.ročník základnej školy. Počas štúdia majú možnosť súbežne na našej škole ukončiť 9.ročník, a tak získať základné vzdelanie.