• Aktuality

     • Vianočná pošta pre seniorov 2021

      3. 11. 2021

      Už 5 rokov spája „Vianočná pošta“ dobrovoľníkov z celého sveta, aby mohli napísať na Vianoce pozdrav neznámym starkým do domovov dôchodcov. Aby seniorom dopriali niečo, bez čoho Vianoce pre nich nemajú ten správny charakter.  Podstatou tohto projektu je, že tradícia, kedy si ľudia navzájom zvykli priať príjemné sviatky rukou písanými pohľadnicami sa postupne vytráca. Seniori sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané listy, či pohľadnice. Je to pre nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí.

      Naša škola je súčasťou projektu „Vianočná pošta“ od jeho úplného začiatku, a aj tento rok sme sa rozhodli podporiť túto krásnu myšlienku a zapojili sme sa do výzvy „Spravme Vianoce neznámym starkým“.  Starkým totiž začínajú Vianoce s prvým pozdravom na stolčeku.

      Projekt Vianočná pošta je dokonalý nápad ako potešiť starkých a zároveň naučiť mládež úcte k starším.

      Za opätovné zapojenie sa do projektu „Vianočná pošta“ škola získala certifikát pisateľa Vianočnej pošty.

                     Ing. Erika Struhárová, koordinátor Žiackej školskej rady

     • SOŠ obchodu a služieb pomáha

      3. 11. 2021

      SOŠ obchodu a služieb pomáha

      Naša škola sa okrem výchovno-vzdelávacej činnosti venuje aj tej charitatívnej.  Už niekoľko rokov sa zapájame do Zbierky vrchnákov z plastových fliaš,  a aj touto formou sa snažíme pomôcť ľuďom v zložitých životných situáciách.  Stačí tak málo – nevyhadzovať vrchnáky do koša, ale odkladať ich a pomôcť tak chorým a sociálne slabším ľuďom. Pre niekoho sú vrchnáky z plastových fliaš len nepotrebným odpadom, ktorého sa zbavujú hneď, ako dopijú posledný dúšok nápoja. No aj takáto maličkosť, ako je vrchnák z plastovej fľaše, môže pomôcť dobrej veci. Vrchnáky sú vyrobené z kvalitného plastu, a preto je ich recyklácia výhodná nielen z ekonomického ale aj z ekologického hľadiska.                     

                              Ing. Erika Struhárová, koordinátor Žiackej školskej rady

     • Rozbehnisa!Academy

      3. 11. 2021

              ​​​​​​​Naša škola je súčasťou programu Rozbehnisa!Academy aj v tomto školskom roku. Ide o   program, ktorý učí mladých ľudí ako rozbehnúť vlastné podnikanie. Rozbehnisa!Academy je praktický doplnok podnikateľského vzdelávania a rozvoja finančnej gramotnosti. Program pomáha žiakom nájsť podnikateľský nápad a overiť si, či je dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis. Študentov sprevádza programom Rozbehnisa!Academy ambasádor programu na škole. V priebehu mesiacov september – október študenti absolvovali modul Spoznaj podnikanie, ktorého zámerom bolo zábavnou formou ukázať žiakom, že si môžu vyskúšať podnikanie v malom popri škole. Žiaci sa následne registrovali do programu a absolvovali modul Podnikateľská prípravka, v ktorom sa  oboznámili so základnou logikou testovania a rozbiehania biznis nápadov bez zbytočného rizika a s minimálnym štartovacím kapitálom.  Modul Vymysli nápad dopĺňa Prípravku a učí rozpoznávať inovatívne podnikateľské nápady.  Dňa 21.10.2021 sa realizoval triedny workshop, kde študenti diskutovali o tom, čo ich na module Prípravka zaujalo a zároveň prezentovali vlastné nápady. Na záver workshopu boli študentom odovzdané certifikáty o absolvovaní Prípravky a úspešnom zvládnutí záverečného testu. V projekte pokračujeme ďalej, naši žiaci si zvolia podnikateľský nápad z celého Slovenska, ktorý budú počas nasledujúcich mesiacov sledovať a následne vypracujú správu o priebehu a úspechu vybraného nápadu. Naučia sa tak, ako sa dá rozbehnúť úspešný podnikateľský projekt.

                                                  Ing. Erika Struhárová, ambasádor programu

     • Projekt Cena štátu    

      3. 11. 2021

      Projekt Cena štátu          

      Cena štátu je projekt neziskovej organizácie INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz). Projekt je nepolitický, teda informuje a nehodnotí.  V priebehu minulého týždňa nám bol doručený Učiteľský balíček, ktorý obsahuje pomôcky na výučbu predmetu Ekonomika. Balíček uľahčí vysvetľovanie princípov fungovania verejnej správy, jej základných funkcií a spôsobu financovania.

      Učiteľský balíček obsahuje:

      • plagáty „Vesmír verejných výdavkov 2021“
      • bločky „Účet za služby štátu“
      • informácie o učebnici „Ekonómia v 31 hodinách“
      • informácie o Ekonomickej olympiáde

      K dispozícii sú aj pomôcky v elektronickej podobe, ktoré sú súčasťou e-portálu Cena štátu.  Ide napríklad o powerpointové prezentácie, videoprezentácie, návrhy testov, edukatívne videá a ďalšie doplňujúce nástroje, link na učiteľský manuál k učebnici Ekonómia v 31 hodinách.

      Portál www.cenastatu.sk, kde sú sústredené všetky informácie a relevantné materiály je spracovaný jednoduchou formou zrozumiteľnou pre študentov.

      V rámci projektu sa pripravujú aj ďalšie možnosti ekonomického vzdelávania, ako napríklad Ekonomický kvíz, ktorý bude možné využívať pri výučbe predmetu Ekonomika kedykoľvek počas roka.

      Uvedený projekt je pre nás a našich študentov užitočnou pomôckou.   

                                                                                       Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

     • Medzinárodná výročná  konferencia e Twinning v Bruseli

      3. 11. 2021

       

       

         Medzinárodná výročná  konferencia eTwinning  sa konala v Bruseli v dňoch  28. - 30.10.2021 pod názvom Mediálna gramotnosť a dezinformácie.  Konferencia sa uskutočnila on line kvôli pandémii Covid -19 a zúčastnilo sa jej 500 učiteľov prevažne z európskych krajín.

      Účastníkov na konferenciu vyberali  národné  agentúry jednotlivých krajín na základe práce v projekte e Twinning. Národná agentúra e Twinning v našej krajine ma poctila možnosťou zúčastniť sa na  medzinárodnej konferencii na základe  mojej doterajšej práce. Získala som dva celoslovenské certifikáty kvality za projekty Time machine a Keeping traditions a jeden európsky certifikát kvality za projekt Time machine.

      Na konferencii som strávila tri dni, ktoré boli naplnené bohatým programom. Absolvovala som prednášky profesorky Zeynep Tufekci , ktorá je stála dopisovateľka New York Times  a odborníčky na mediálnu výchovu   Arjany Blazic . Prednášky boli zamerané na rozvoj mediálnej gramotnosti a spôsob, ako sa naučiť čeliť dezinformáciám v prostredí e Twinningu a v reálnom živote. Zúčastnila som sa slávnostného ceremoniálu a prezentácií víťazných projektov a pracovala som vo workshopoch spoločne s kolegami z rôznych krajín. Súčasťou konferencie boli aj panelové diskusie s odborníkmi, ktorí vysvetľovali nebezpečenstvo šírenia dezinformácií v školskom prostredí.

      Medzinárodná konferencia e Twinning bola obsahovo a organizačne  zvládnutá na veľmi vysokej úrovni a som rada, že som dostala možnosť týmto spôsobom reprezentovať našu školu.

       

                                                               PaedDr. Slavomíra Gáborová

                                                             SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

       

     • Záložky od partnerskej školy

      27. 10. 2021

      Naša partnerská škola SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi v projekte Záložka do knihy spája slovenské školy poslala našim žiakom pekný balíček, v ktorom sme našli farebné záložky, sprievodný list od pani učiteľky a knižočku vydanú pri príležitosti 100. výročia školy.

      Teší nás, že s partnerskou  školou spolupracujeme už tretí rok v tomto peknom a hodnotnom projekte podporujúcom záujem o literatúru.

                  

                                                                  PaedDr. Slavomíra Gáborová

                                                                 Koordinátorka čitateľskej  gramotnosti

     • Trochu inak 

      26. 10. 2021

      V jeden krásny, slnečný , októbrový deň sa skupinka študentov III. C  vybrala na  „Zvoničku“. V rámci predmetov stolovanie, technológia, potraviny a výživa  sme sa bližšie pozreli na toto v dnešnej dobe dosť navštevované miesto nielen Novobančanmi, ale aj turistami z rôznych miest Slovenska. O tomto zariadení nám  porozprávala zamestnankyňa pani Blanka Ševčovičová a náš študent René Tomčáni, ktorý tu vo voľnom čase brigáduje. V rámci krátkej prezentácie sme sa dozvedeli aké menu bufet  poskytuje, aký je nápojový lístok, aké stolovanie sa používa,  prezreli sme si priestory, posedeli na peknej terase v krásnom prostredí lesa. Videli sme jedlá, ktoré v ten deň boli v ponuke , vyzerali naozaj veľmi pekne aj vizuálne a podľa reakcií hostí sme usúdili, že im naozaj chutí. Na svoje si môžu prísť milovníci klasických domácich, ale i netradičných polievok, vegetariáni i prívrženci mäsa a v ponuke je vždy aj chutný koláčik.

      Na záver môžeme skonštatovať, že tu máme krásnu oddychovú zónu, ktorú využívajú nielen turisti, ale aj rodiny s deťmi, ktoré sa tu môžu do sýtosti vyšantiť. Táto zastávka dobre padne, ak sa vraciate z túry na rozhľadňu Háj, alebo z potuliek po novobanských náučných chodníkoch, ktoré sa z roka na rok rozrastajú, čo sa kilometrov týka.

      Ďakujeme majiteľom, že tomuto miestu vdýchli novú dušu a my sme mali trochu netradičnú, ale peknú vyučovaciu hodinu.

                                                                         Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

     • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 25. októbra 2021

      24. 10. 2021

      Slovenská pedagogická knižnica  vyhlásila 17. ročník celoslovenského projektu  pod záštitou

      Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“.

      SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani pripravila pre svojich žiakov niekoľko sprievodných aktivít v týždni od 18.10 do 22.10. 2021.

       Žiaci 1.C triedy vytvorili projekt o živote  a diele P.O. Hviezdoslava a B.S Timravy, pretože v roku 2021  si pripomíname  100. výročie úmrtia P.O. Hviezdoslava  70. výročie úmrtia B.S. Timravy. V priestoroch školskej  knižnice sme zorganizovali   burzu kníh a výťažok z burzy venujeme J.B. Bagororwovi, ktorého máme v adopcii v projekte Adopcia srdca už jedenásty rok. Školská  knižnica sa stala aj miestom na výrobu záložiek v projekte Záložka do knihy spája slovenské školy.

      V súčasnosti sa školská knižnica renovuje, tak sa tešíme na príjemné a podnetné prostredie.

       

                                                                                            PaedDr. Slavomíra Gáborová

                                                                                          koordinátor čitateľskej gramotnosti

       

     • Takto sme si pripomenuli 16. október – Deň zdravej výživy

      22. 10. 2021

      Ide o jeden z medzinárodne uznávaných dní podľa Svetovej zdravotníckej organizácie. Každoročne poukazuje na problematiku globálnej potravinovej bezpečnosti a nedostatku či dostupnosti potravín vo svete. Deň 16. október ako Svetový deň výživy sa zapísal do dejín v roku 1979 a je uznávaný vo viac ako 150 krajinách po celom svete, vrátane Slovenska.

      Zdravá výživa
      Racionálna výživa predstavuje systém, ktorý kvantitou aj kvalitou živín, úpravou pokrmov, spôsobom a rytmom prijímania denných jedál zodpovedá odporúčaniam podľa najnovších vedeckých poznatkov. Je biologicky hodnotná a obsahuje správny pomer základných zložiek potravy: bielkovín, tukov, cukrov, vitamínov a minerálnych látok.

      Stravovanie detí a mládeže
      V stravovaní detí a mládeže je správna výživa prvým a základným krokom v predchádzaní chorôb v dospelosti. Dieťa získava stravovacie návyky a postoje k jedlu v rodine, ak rodina vedie dieťa k správnym stravovacím návykom, zdravá výživa sa môže pre dieťa stať úplne prirodzenou. V stravovní detí a mládeže sa pomerne často stretávame s nadmerným energetickým príjmom potravy, nedostatočnou konzumáciu ovocia, zeleniny, rýb a nesprávnym stravovacím režimom. Na základe týchto skutočnosti prijímajú viac energie ako ich organizmus dokáže spotrebovať, nemajú dostatočný príjem vitamínov, minerálnych látok a vlákniny, často vynechávajú raňajky a hlavným jedlom dňa je večera. Následky nesprávnej výživy  detí a mládeže sa môžu prejaviť poruchami rastu a vývinu, vznikom obezity, zubného kazu alebo chudokrvnosti.

      Ochutnávka výrobkov zdravej výživy v školskej aule

      Pod vedením majstrov  odborného výcviku pripravili študenti odboru kuchár a potravinárska výroba ochutnávku zdravých výrobkov. Tento rok  sa zamerali na  „zdravé pochúťky z mrkvy“. Ponuka bola veľmi pútavá: mrkvová nátierka, výborný mrkvovo jablkový šalátik, a zo sladkých variácií to boli mrkvové mafiny, koláčiky plnené slivkovým lekvárom a mrkvový koláč s jogurtovo čokoládovou polevou. Z nápojov chutné mrkvovo pomarančové smoothie so zázvorom.

      Prezentáciu pripravila Ing. Mária Lenčová spolu so žiakmi 3.C, učebného odboru kuchár. Žiak René Tomčáni túto prezentáciu aj prezentoval pre všetky ročníky našej školy.   Poukázali v nej na význam zdravej výživy, zdravého životného štýlu, zásady racionálnej výživy a vysvetlili princíp „potravinovej pyramídy“.

      Takto prebiehal „ zdravý“ deň na našej škole. Poďakovanie patrí vyučujúcim, majstrom OV,  študentom, ktorí sa do tejto akcie zapojili. 

       

      Bc.Kvaššayová Andrea

     • ŠTUDIJNÉ POBYTY, JAZKOVÉ KURZY, FINANČNÉ ODMENY, PLATENÉ STÁŽE, NÁVŠTEVA EURÓPSKEHO PARLAMENTU, PREZENTÁCIA ŠKÔL VÍŤAZNÝCH PRÁC...

      22. 10. 2021

      Vážení študenti,

       

      agentúra Star production pripravila v poradí 12. ročník projektu Veľvyslanectvo mladých.

      Projekt je určený študentom stredných a vysokých škôl.  Súčasťou projektu je aj prezentácia škôl víťazných projektov.

      Uzávierka prihlášok a projektov je 15. mája 2022

      Ústredná téma pre stredné a vysoké školy: Vráťme našej zemi, čo sme jej vzali. 

      Téma pre stredné školy: Skvalitnenie života, životného prostredia, cestovného ruchu,  verejného priestoru, kultúrno-spoločenského života v obci/regióne, kde žijú 

      Prečo sa zapojiť do projektu: Projekt veľvyslanectvo mladých je  podporovaný  diplomatmi z rôznych krajín, vysokoškolskými pedagógmi a podnikateľmi nadnárodných spoločností. Víťaz sa na rok stáva veľvyslancom mladých. Okrem zaujímavých cien bude môcť víťaz svoj vlastný projekt zameraný na skvalitnenie verejného priestoru, prípadne kultúrno-spoločenského život aj zrealizovať.

      Študenti sa so svojimi projektami môžu zameriavať na čokoľvek, čo prispeje ku skvalitneniu životav našej spoločnosti. Na všetko, čo chýba, alebo by malo fungovať inak, lepšie. Na projekty súvisiace so životným prostredím,  s výstavbou,  rekonštrukciou, projekty kultúrne, športové, informačné alebo charitatívne... Na všetko, čo možno označiť ako verejnoprospešné pre študentov stredných a vysokých škôl.

      Študentov majú motivovať nielen zaujímavé ceny, ale tiež možnosť stretnúť sa s významnými predstaviteľmi viacerých krajín – s veľvyslancami pôsobiacimi na Slovensku.

      Svoje prihlášky s vypracovaným projektom v slovenskom a anglickom, prípadne v inom cudzom  jazyku posielajte na lubica.janegova@starproduction.sk, prípadne vyplňte formulár priamo na web stránke http://www.velvyslanec-mladych.sk/o-projekte/

      Osobnej prezentácie pred porotou sa zúčastnia traja najlepších autori projektov, z ktorých porota určí víťaza. Prezentácia projektov je naplánovaná na jún 2021.

      Pre študentov sú pripravené atraktívne ceny – študijné pobyty, finančné ceny, jazykové kurzy, návšteva európskeho parlamentu, platené stáže, stáže na veľvyslanectvách a iné zaujímavé ceny. 

      Ďalšie informácie na:  www.velvyslanec-mladych.sk

       

     • Rozumieť financiám je IN!

      12. 10. 2021

      Od roku 1966 si svet každý rok presne 8. septembra pripomína Medzinárodný deň gramotnosti, ktorého cieľom je bojovať proti analfabetizmu. Na Slovensku je tento problém zanedbateľný, rieši ho povinná školská dochádzka. Avšak jedným z veľkých rizík dnešnej spoločnosti je negramotnosť finančná, ktorá je i jedným z faktorov, ktoré prispeli k finančnej kríze. Neschopnosť robiť správne finančné rozhodnutia veľmi negatívne zasahuje do života ľudí. Projekt „Deň finančnej gramotnosti“ je dlhodobý vzdelávací projekt, ktorého cieľom je poukázať na tento fakt a zároveň poskytnúť vzdelávacie aktivity na zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku.

      Na našej škole sme vyskúšali študentov nadstavbového štúdia. Prvým krokom bolo otestovať si svoje finančné vedomosti v FQ teste. Výsledky si každý mohol porovnať s indexom reprezentujúcim priemer pre územie Slovenska.

      Záber projektu ide však omnoho ďalej. Cieľom je úroveň finančnej gramotnosti nielen konštatovať. Zámerom Nadácie Partners je aktívne sa podieľať na jej zvyšovaní. Významnou súčasťou aktivít bude aj séria vzdelávacích cyklov, prednášok, školení či príprava vzdelávacích pomôcok, vďaka ktorým sa budú mať možnosť finančne vzdelávať rôzne skupiny obyvateľstva – či už žiaci, študenti alebo dospelí či seniori, ale i sociálne slabšie skupiny, na ktoré Nadácia zameria aktivity špeciálne prispôsobené ich potrebám.

       S nadáciou Partners spolupracujeme v rámci  vzdelávacieho cyklu Finančná akadémia a máme za sebou už zrealizované veľmi zaujímavé workshopy. Ak nám to dovolí pandemická situácia, veľmi radi by sme v tejto spolupráci pokračovali aj v tomto školskom roku.

                                                                    Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

     • X. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy

      3. 10. 2021

         SOŠ obchodu a služieb sa  každoročne zapája do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája slovenské školy.  V tomto školskom roku je to už desiaty ročník a   do projektu  sa zapojilo 40 žiakov školy z učebných odborov a žiakov nadstavbového štúdia.

          Záložky sme vyrábali na hodinách slovenského jazyka  v triedach a v priestoroch školskej knižnice. Téma 10. ročníka celoslovenského projektu bola „ Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia).“ Počas mesiaca október si prostredníctvom prezentácií a filmov priblížime našich najznámejších spisovateľov a ich diela, v priestoroch školskej knižnice vytvoríme  projekt o živote a diele týchto slovenských velikánov.  

         Vyrobené záložky  pošleme svojej partnerskej škole , ktorou je už tretíkrát   SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi, do balíka pribalíme aktuálne propagačné materiály školy a mesta a budeme čakať na zásielku od partnerskej školy.  

       

           PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátorka čitateľskej gramotnosti

     • 26.September - Európsky deň jazykov

      23. 9. 2021

      26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov.

      Cieľom Európskeho dňa jazykov je pripomínať si význam jazykového vzdelávania, dôležitosť podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov, ako aj zvyšovania povedomia o jazykoch Európy.

      V Európe sa používa okolo 225 pôvodných jazykov

      • Medzi jazykmi existujú podobné vzťahy ako medzi členmi rodiny. Väčšina európskych jazykov patrí do troch širokých skupín: germánske, románske a slovanské jazyky.
      • Slovenský jazyk patrí do skupiny západoslovanských jazykov, obsahuje však niektoré prvky juhoslovanských jazykov.
      • Slovenčina ako kodifikovaný jazyk neexistovala až do konca 18. storočia, keď sa rímskokatolícky kňaz Anton Bernolák rozhodol vytvoriť slovenský literárny jazyk. Svoju tvorbu založil na západoslovenskom dialekte a vytvoril fonetický pravopis (taký, ktorý je napísaný tak, ako je vyslovovaný). Bernolák publikoval svoj koncept kodifikovaného jazyka vo svojom „Grammatica Slavica“ v roku 1790.
      •  Kodifikácia sa ďalej rozvíjala v roku 1843, keď sa dosiahla dohoda o kodifikácii slovenského jazyka. Na jeho čele stál Ľudovít Štúr, ktorý si ako základ zvolil centrálny dialekt a veril, že je to najčistejšia forma.

      Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých - človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty.

      V školskom roku 2021/2022  Stredná odborná škola obchodu a služieb  prostredníctvom príspevku Ministerstva  školstva SR  nakúpila nové učebnice Headway Pre Intermediate a Headway Intermediate z vydavateľstva Oxford University Press. Ku týmto učebniciam sme z vydavateľstva  Oxford University Press dostali  aj interaktívne  programy, ktoré budeme využívať vo vynovenej učebni cudzích jazykov. V učebni cudzích jazykov pribudla nová podlaha, vkusne omaľované steny a moderná interaktívna technika.

       

       V  ponuke krúžkov   v tomto školskom  roku môžu žiaci  nájsť nasledovné krúžky, kde sa zdokonalia v jazykoch.

      - Anglicky s úsmevom: Mgr. Falatová

      -  Mediálny krúžok : PaedDr. Gáborová

      Ďalšie informácie žiaci  získajú  u vyučujúcich Slovenského a Anglického jazyka.  

       

                                                                                      Mgr. Mária Falatová, PaedDr.Gáborová

     • Nový školský rok 2021 /2022  na SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

      23. 9. 2021

           Nový školský rok 2021 /2022  klopal na dvere v našej škole už o čosi skôr, lebo počas letných prázdnin sa v škole neoddychovalo, naopak, pracovalo sa na vynovení a modernizácii priestorov školy a školskej jedálne.

            Na začiatku školského roka 2021/2022 sme našich žiakov preto  mohli privítať  vo vynovených priestoroch. Čakali na nich čerstvo vymaľované, zmodernizované triedy , niektoré s novými podlahami  a výpočtovou technikou.

           Po jarnej a  letnej modernizácii priestorov kuchyne a jedálne  sa spoločenské priestory stali reprezentatívnejšie a modernejšie. Po ukončení prác sa z celej budovy stalo  moderné výcvikové stravovacie centrum nielen pre študentov spoločného stravovania a  učebných  odborov kuchár,  čašník, ale aj pre širokú verejnosť.  Steny sú omietnuté novými stierkami a obložené vkusnými obkladmi, jedáleň sa rozšírila o vnútorný priestor , vybudovali sa nové sociálne zariadenia a priestor jedálne spĺňa moderné štandardy pre uskutočnenie spoločenských a rodinných podujatí aj väčšieho charakteru.

           Svoje podnikateľské zručnosti si v našej škole  osvojujú študenti učebných odborov, ale aj študenti nového študijného odboru  Škola podnikania, ktorý máme v ponuke pre uchádzačov o štúdium. Tento študijný odbor je nový a nahrádza pôvodný odbor Obchod a podnikanie, ktorý mal na škole dlhodobú tradíciu. Dúfame, že aj odbor Škola podnikania osloví žiakov základných škôl v našom regióne. 

            Veríme, že pandemická situácia bude priaznivá a umožní prezenčné vyučovanie a poskytovanie gastronomických služieb  študentom a verejnosti.

           V tomto školskom roku nás čaká ešte veľký kus práce, nakoľko sme začali nový projekt modernizácie priestorov administratívnej a prevádzkovej budovy školy, ktorý sa v rámci energetickej úspornosti zateplí a zmení svoju fasádu. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, prijímateľom je Banskobystrický samosprávny kraj a riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR.

           Prajeme všetkým študentom, zamestnancom a priateľom školy úspešný nový školský rok 2021/2022.

                                      

                                                                                         Ing. Katarína Garajová,  SOŠ OaS Nová Baňa

     • Pravidlá fungovania škôl od septembra 2021

      27. 8. 2021

      Ministerstvo školstva predstavilo pred začiatkom školského roka pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku. Po novom nebude ministerstvo zatvárať školy plošne, na nástup do školy sa nevyžaduje test a pri pozitívnom prípade sa postupuje podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva.

       

      Školy sa budú riadiť takzvaným „Školským semaforom,“ ktorý poznajú z minulosti. Rezort odporúča minimalizovať miešanie tried, realizovať ranný filter, či zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu priestorov škôl.

      Test nebude podmienkou na nástup do školy, no pre tých, ktorí majú záujem rezort poskytne PCR kloktacie testy pre základné a špeciálne základné školy. Okrem toho žiakom základných, stredných a špeciálnych škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. Inštrukcie ako objednať testy dostanú školy mailom.

      Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

      Ministerstvo školstva tiež poskytne školám financie na zvýšené náklady spojené so zabezpečením bezpečnej prevádzky škôl počas pandémie. Materské školy a špeciálne materské školy dostanú 5 eur na každého zamestnanca a 150 eur na školu. Ostatné školy dostanú 5 eurový príspevok na každého zamestnanca aj žiaka. Školy nemusia o financie žiadať, dostanú ich automaticky a využiť ich môžu na zabezpečenie dezinfekcie, ochranných pomôcok či na iné náklady spojené s vytvorením bezpečného prostredia na školách.

      Novinkou je tiež možnosť zisťovania protilátok. Rodič žiaka, ktorý neabsolvoval PCR test bude môcť požiadať všeobecného lekára pre deti a dorast o test na protilátky proti ochoreniu COVID-19 po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s pozitívnou osobou a aj po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

      Školy sa nebudú plošne zatvárať ani podľa Covid automatu ani z rozhodnutia ministerstva. Zatvárať sa budú môcť iba individuálne triedy, ak sa v nich objaví pozitívna osoba. Podľa platných pravidiel ÚVZ SR vtedy idú do karantény osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovaným človekom 2 dni pred jeho testovaním. V tomto prípade prejde trieda na dištančnú výučbu, pokým sa neukončí karanténa. Rodičom vtedy tiež vzniká nárok na tzv. OČR, teda ošetrovné.

      Rodičia môžu aj v tom školskom roku ospravedlniť žiaka na maximálne 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Nárok na OČR vtedy rodičom nevzniká. Ministerstvo školstva však upozorňuje, že ak bude rodič alebo plnoletý žiak zneužívať, žiakovi môže hroziť komisionálne preskúšanie a škola môže na túto skutočnosť upozorniť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.


      Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      20487-Priloha-2-Oznamenie-o-vynimke-z-karanteny.docx

      20558_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_navstevnik.docx

      Skolsky_semafor_2021_2022.pdf

     • Pokyny pre stravníkov

      26. 8. 2021

           Všetci, ktorí majú záujem o školské stravovanie v školskom roku 2021/2022 sú povinní:

      1. Vyplniť zápisný lístok stravníka a doručiť ho do ŠJ
      2. Zakúpiť si čip u vedúcej ŠJ a postupovať podľa jej pokynov.
      3. Prihlásiť sa na obedy cez www.sosnb.sk, alebo v školskej jedálni.

                                                                                         Jarmila Hoghová, vedúca školskej jedálne

      ​​​​​​​

            Zapisny_listok_na_skolske_stravovanie_2021(1).pdf