• Aktuality

     • Le bistro Fou – alebo na chvíľku vo Francúsku

      23. 3. 2022

      V jeden pekný marcový deň hodina stolovania a technológie v triede I.C prebiehala trochu inak.

      Vybrali sme sa na návštevu novootvorenej prevádzky v centre mesta s názvom Le bistro Fou. Keďže už názov znie trochu netradične, boli sme zvedaví čo nás tam čaká. Privítal nás majiteľ bistra pán Martin Čakloš. Usadili sme sa v pekne riešenom vnútornom priestore, ktorý bol tak trochu v industriálnom štýle. V letných mesiacoch hosťom slúži aj vonkajšia terasa.

      Pán majiteľ našim študentom porozprával o svojich začiatkoch, ktoré siahajú na jeho strednú školu, ako sa dostal na odbornú stáž do Francúzska, kde pracoval, čo zažil, kde cestoval. Francúzsko ho očarilo tak, že tam zostal pracovať ešte ďalších 10 rokov, na rôznych pozíciách a v krásnych vysokohorských hoteloch.

      Vrátil sa však na Slovensko a začal v našom meste podnikať. Preto aj ten netradičný francúzsky názov. Hovoril o svojich podnikateľských začiatkoch, ktoré neboli ľahké a ešte ich skomplikoval aj COVID 19. Ale dnes prevádzka beží, našla si svojich zákazníkov a mnoho ďalších ju určite ešte objaví. Vo svojom rozprávaní vyzdvihol aj svoj pracovný kolektív, na ktorý sa môže vo všetkom spoľahnúť a aj to je záruka kvalitných služieb. Ponuka je tiež zaujímavá napr. slimáky na bylinkovom masle, mušle, krevety, syrový lopárik, šunkové dienko podávané  na drevených podnosoch, lososové tartaletky, grilované rebierka,  cheesecake rôznych druhov, miešané nápoje a pod. Bistro zabezpečuje aj katering na rôzne rodinné oslavy, denné menu a mnoho ďalších služieb podľa želania zákazníkov.

      Pre našich študentov bola táto beseda inšpiratívna, zaujímavá, dozvedeli sa niečo nové.

      Aj touto cestou sa chceme pánovi majiteľovi poďakovať za čas, ktorý nám venoval, vyrozprával zaujímavý životný príbeh a prajeme mu veľa podnikateľských úspechov a spokojných zákazníkov.

                                                                                                     Ing. Mária Lenčová

     • Humanitárna pomoc Ukrajine

      21. 3. 2022

      Školský parlament SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa rozhodol zapojiť do humanitárnej zbierky pre vojnových utečencov z Ukrajiny, ktorú zorganizovala spoločnosť Mediform s.r.o. Študenti, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy priniesli to, čo ľudia utekajúci  pred vojnovým konfliktom najviac potrebujú - drogériu, šatstvo, hygienické potreby a trvanlivé potraviny, ktoré v označených balíkoch s popisom odovzdali dňa 02.03.2022 spoločnosti Mediform, s.r.o.  Nová Baňa.

      SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani aj týmto spôsobom ukázala, že to, čo sa deje v susednej krajine jej nie je ľahostajné. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto forme pomoci ďakujeme.             

                              Ing. Erika Struhárová,  koordinátor Školského parlamentu

     • R! LIVE workshop Rozbehnisa!Academy

      21. 3. 2022

      R__LIVE_workshop_Rozbehni_sa.pdf

      Koncom februára sa študenti zapojení v programe Rozbehnisa! Academy zúčastnili R! LIVE workshopu. V úvode si študenti prostredníctvom videa pripomenuli, čím všetkým počas programu Rozbehnisa! od septembra prešli – od modulu Spoznaj podnikanie, cez Podnikateľskú prípravku, modul Vymysli nápad, odovzdávanie certifikátov až po prihlasovanie nápadov a sledovanie príbehov.

      Následne boli žiakom premietnuté dva príbehy stredoškolských tímov, ktoré otestovali svoje nápady do 100 €. Študenti tak spoznali príbehy o tom, ako ich rovesníci rozbehli svoje nápady.

      Ďalej bola študentom predstavená možnosť zapojiť sa do súťaže o 365 €. Ich úlohou je sledovanie ďalších príbehov na R! LIVE a do príslušného formulára vyplniť svoje ponaučenia.

      Študenti tak nahliadli do zákulisia rozbiehania nápadov svojich rovesníkov a zistili, že podnikať sa dá začať aj popri škole a s minimálnym štartovacím kapitálom.


      Ing. Erika Struhárová, ambasádor programu


     • Fašiangový súťažný deň

      4. 3. 2022

       

      Fašiangy – symbol veselosti a zábavy.

      Je už dlhoročnou tradíciou, že v SOŠ obchodu a služieb si každoročne pripomíname fašiangové tradície rôznym spôsobom. V minulosti to bol karnevalový sprievod, pochovávanie basy či fašiangová veselica s tradičným pohostením.

      Tento  rok sme Fašiangy poňali trošku inak a pripravili sme pre žiakov ,, Fašiangový súťažný deň“ .

      Žiaci si zábavu užili prostredníctvom súťaží, pričom ukázali svoje zručnosti v odboroch, ktoré  študujú.

      ,, Príprava a servírovanie tradičných fašiangových šišiek“ , bola súťaž pre študentov učebných odborov kuchár a čašník, servírka. Ich úlohou bolo pripraviť a naservírovať šišky podľa vlastného receptu. Odborná komisia hodnotila vzhľad, chuť, prepečenosť, servírovanie ale aj dodržiavanie zásad HACCP a BOZP.  Každé šišky boli iné, ale všetky výborné. Víťazom sa stalo družstvo prváčok, v zastúpení Viktórie Michalovej, Irenky Považanovej a Evky Mikuláškovej.

      Žiaci učebného odboru mechanik, opravár boli rozdelení do dvoch kategórií. Prváci súťažili v zručnosti v meraní, orysovaní, pílení ručnou pílkou, pilovaní pilníkom a ohýbaní kovového profilu za studena. Prísne oko Ing. Šályovej  a p. Šinkoviča  hodnotilo  pracovný postup, presnosť jednotlivých úkonov a dodržiavanie BOZP. Víťazom sa stal Nikolas Goral.

      Úlohou žiakov druhého a tretieho ročníka bolo vymeniť spúšťač spaľovacieho motora. Okrem správnosti výmeny sa hodnotilo aj dodržiavanie pravidiel BOZP a očistenie a uloženie použitého náradia a pracoviska. V tejto skupine zvíťazil Martin Vozár.

      Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme

      V závere tohto fašiangového súťažného dňa si žiaci pripomenuli fašiangové zvyky a tradície prostredníctvom komentovanej prezentácie a následne boli všetci žiaci pohostení tradičnými fašiangovými špecialitami: klobásou, hurkou a šiškami.

      Fašiangy sa skončili, nastal čas pôstu a pre nás aj čas písomných maturít a príprav na záverečné skúšky.

                                                                                                                                      Ing. Katarína Garajová

     • SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani pokračuje v poskytovaní bonusov

      18. 2. 2022

      O tom, že sme škola, kde učíme žiakov hlavne pre prax v oblasti gastronómie, mechanizácie, obchodu a služieb svedčí množstvo spokojných a úspešných absolventov. Neposkytujeme žiakom len formálne vedomosti, ale učíme ich pre prax, zapájaním priamo do prevádzky v školských strediskách odborného výcviku a na pracoviskách so zmluvnými partnermi. Aby sme žiakom uľahčili vyučovanie a  ich uplatnenie na trhu práce, poskytujeme im niekoľko bonusov:

      • TABLETY vďaka sponzorskému daru Tekovskej kúrii v zastúpení p. Gondu , budú budúcim prvákom poskytnuté pre lepšie zvládnutie hybridného vyučovania, ale aj pre aplikáciu moderných trendov v prezenčnom vyučovaní,
      • PRACOVNÉ OBLEČENIE pre všetkých žiakov učebných odborov,
      • VODIČSKÝ A ZVÁRAČSKÝ KURZ pre žiakov učebného odboru mechanik opravár s finančným príspevkom  školy,
      • BARMANSKÝ KURZ pre žiakov učebných odborov kuchár a čašník, servírka s finančným príspevkom  školy,
      • PROSPECHOVÉ ŠTIPENDIUM pre najlepších žiakov vo forme finančnej odmeny minimálne 1x ročne,
      • vynovené zmodernizované priestory školy s bufetom a oddychovými zónami sú dnes samozrejmosťou.

      Škola pripravuje projekt „Učiť sa dá aj inak“, kde hlavnou myšlienkou je zapojenie žiakov do aktivít školy a za tieto žiacke firmy budú zodpovední práve žiaci .

      Sme regionálna stredná škola, ktorá poskytuje kvalitné vzdelanie bez toho, aby naše deti museli náročne dochádzať alebo  bývať mimo domova v tejto neľahkej situácii.

       

                                        Ing. Katarína Garajová, výchovný poradca

     • Zručnosti našich prvákov

      18. 2. 2022

      Prvý polrok školského roka 2021/2022 ubehol ako voda a aj napriek rôznym proti  pandemickým  prekážkam sme vyučovanie  v  SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani zvládli úspešne. Veľká zmena nastala u prvákov, ktorí z pohodlia základných škôl, respektíve dištančného vyučovania vhupli do stredoškolského života a najmä do víru prevádzky školskej kuchyne, kde vykonávajú odborný výcvik. Počas polroka si osvojili zručnosti a pracovné návyky pri príprave jedál a ich servírovaní.

      Žiaci prvého ročníka učebného odboru kuchár predviedli svoje nadobudnuté zručnosti v súťaži na tému: Predbežná úprava potravín rastlinného pôvodu.

      Ich úlohou bolo očistiť a nakrájať zeleninu, pričom sa okrem času hodnotila hlavne kvalita, vzhľad a  rovnomernosť nakrájaných častí.

      I keď sa im trošku triasli ruky, ich výkony boli takmer rovnocenné. Víťazkou sa stala Anna Kristína Novosadová pred Teréziou Tomášovou a Peťom Benčaťom.

      Žiačky učebného odboru čašník, servírka  súťažne ukázali svoje zručnosti v oblasti obsluhy. Súťaž pozostávala  z dvoch častí :

      1. Skladanie obrúskov na slávnostné stolovanie – ich úlohou bolo vytvoriť 5 rôznych druhov poskladaných obrúskov vhodných pre slávnostné stolovanie.

      2. Nosenie tanierov s vodou dvojtanierovým spôsobom- plytké taniere naplnené vodou, bolo potrebné správne uchopiť, preniesť  po stanovenej trase  bez vyliatia vody, za čo najkratší čas.

      Nadobudnuté zručnosti z odborného výcviku prezentovali takmer profesionálnym spôsobom s vedomím, že stále sa majú v čom zdokonaľovať. Obidve časti najlepšie zvládla Evka Mikulášková pred Erikou Repiskou a Sofiou Grégerovou.

      Všetkým blahoželáme a prajeme veľa entuziazmu pri zdokonaľovaní svojich gastro zručností.


      Ing. Katarína Garajová, učiteľka odborných predmetov     • Finančná olympiáda pokračuje

      14. 2. 2022

      Finančná olympiáda pokračuje

      Tak, ako po minulé roky aj v tomto školskom roku v novembri sa naši študenti zapojili do finančnej olympiády.

      Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry. Prvé dve kolá prebiehajú online a potom nasleduje finálové kolo.

      Z našej školy do II.kola postúpili nasledovní študenti: Brandová Michaela, Feriancová Katarína, Hanzlovičová Erika, Hudec Martin, Máčeková Sofia, Pavlíková Martina, Rafaelová Karin, Štrba David.

      Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v II. kole súťaže.

                           Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

     • Voľné pracovné miesto

      28. 1. 2022

      Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa

      Hľadá učiteľa  - Slovenský jazyk a literatúra

      Miesto výkonu práce

      Osvety 17, 968 01 Nová Baňa

      Aprobácia

      Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii ANJ, OBN, TSV, ETV

      Termín nástupu

      ihneď

      Platové podmienky

      Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

      Kontakt: Ing. Jozef Koperdák, riaditeľ školy

                     Tel.: 0905493007, 045 6855585, sekretariat@sosnb.sk

     • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

      10. 1. 2022

      V mesiaci december prebehlo online školské kolo Ekonomickej olympiády. Naši študenti boli úspešní, do krajského kola sa prebojovali:

      Štrba Dávid, I. N

      Hudec Martin, II. N

      Rafaelová Karin, I. N

      Feriancová Katarína, I. N

      Úškrt Patrik, I. N

      Úspešným študentom blahoželáme a želáme im veľa úspechov v krajskom kole.

       

                                                                                                 Ing. Erika Struhárová                                   

                                                                               koordinátor Ekonomickej olympiády

     • Ekonomická olympiáda štartuje

      8. 12. 2021

      Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Jej cieľom je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru.

      Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských univerzít bez prijímacích skúšok, navyše môžu vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu.

      Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity,  Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV) a Českej národnej banky.

      Ekonomická olympiáda je jednotná pre celé územie Slovenskej republiky a má formu súťažných kôl. Ide o postupovú súťaž, súťažiaci teda začína v školskom kole, ak je úspešný postupuje do krajského kola a ďalej do celoslovenského kola.

      Ekonomickej olympiády sa môže zúčastniť každý študent strednej školy a otestovať si tak úroveň svojich vedomostí.

      Našim študentom prajeme veľa úspechov pri riešení jednotlivých zadaní Ekonomickej olympiády.

                                                                                                  Ing. Erika Struhárová,

                                                                                             koordinátor Ekonomickej olympiády

     • Projekt „Vianočná pošta úspešne zrealizovaný“

      7. 12. 2021

      Do výzvy „Spravme Vianoce neznámym starkým“ sa naša škola zapojila už piatykrát. Ing. Lenčová a Ing. Struhárová so žiakmi zhotovili nádherné vianočné pozdravy, ktoré majú spríjemniť Vianoce starkým a starenkám v CSS v Kysuckom Novom Meste. Dúfame, že ich vianočné pozdravy potešia a prispejú k sviatočnej nálade.

      Túto krásnu myšlienku určite podporíme aj v nasledujúcom roku.

                                                                                                Ing. Erika Struhárová

                                                                                                                        koordinátorka Žiackej školskej rady

     • Učíme sa pre prax

      3. 12. 2021

       

      Žiačky I. C triedy, učebného odboru čašník, servírka sa v rámci odborného predmetu Stolovanie  učili umeniu skladania servítok, aby si svoje teoretické vedomosti overili v praxi. Zistili, že bez trpezlivosti, fantázie a tvorivosti to však nejde. Naučte sa kreatívne tvoriť spolu s nami, ponúkame Vám malú inšpiráciu. Tieto tvorivé nápady môžete využiť aj  pri výzdobe slávnostného štedrovečerného stola   

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

       

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      26. 11. 2021

      Vyhodnotenie

      10. ročníka celoslovenského projektu

      Záložka do knihy spája slovenské školy

           Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2021 pre stredné školy 10. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: „ Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia).“  Do projektu sa  aj napriek sťaženým podmienkam spôsobených pandémiou Covid -19  prihlásilo 170 stredných škôl s celkovým počtom 8 495  žiakov.

           SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa dostala do výberu celoslovenského projektu, ktorý vypracovala Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a odborný garant celoslovenského projektu.  Pracovali sme už  tretíkrát s partnerskou školou SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi  a Slovenská pedagogická knižnica  udelila obidvom školám  diplom.

         Výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu hodnotenými  strednými školami spolu s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so samotnými najkrajšími záložkami je dostupný na webovej adrese:

      http://www.spgk.sk/?aktuality&sprava=vyhodnotenie-10-rocnika-celoslovenskeho-projektu-pre-stredne-skoly-zalozka-do-knihy-spaja-slovenske-skoly

       

                           PaedDr. Slavomíra Gáborová

                        koordinátor čitateľskej gramotnosti

     • FinQ – program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy

      23. 11. 2021

      FinQ – program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy

      V tomto školskom roku  bola naša škola v rámci BBSK vybraná do programu FinQ, ktorý pripravila nadácia SLSP.   

       Program FinQ pomôže žiakom stredných škôl rozvíjať kritické a systémové myslenie v celkovom kontexte financií.

      Vzdelávací program tvoria tri Q vo finančnej rovnici:

      IQ + EQ + FinQ = 3Q pre život

      Inteligenčný a emočný kvocient odzrkadľuje schopnosti človeka poznávať a rozumieť prejavom a správaniu okolia. Využívať kritické myslenie s cieľom aktívne ovplyvniť finančnú situáciu seba a spoločnosti predstavuje FinQ – kvocient finančnej kultúry.

      Unikátny vzdelávací program FinQ, ktorý sa zameriava na zvyšovanie finančnej kultúry žiakov a mladých ľudí, predstavuje ucelený inovatívny prístup k finančnému vzdelávaniu na školách. Jeho pilierom je jednotný referenčný rámec úrovní kompetencií v oblasti finančného vzdelávania (A1 – B2) rozvoja kritického myslenia a vyšších kognitívnych procesov žiakov.

      Pre úspech programu FinQ je nevyhnutná aj angažovanosť a dobrá úroveň vedomostí pedagógov. Vybraní pedagógovia Ing. Mária Lenčová a Ing. Erika Struhárová si budú zvyšovať ich profesijné kompetencie, pomocou komplexnej metodickej podpory v oblasti finančného vzdelávania, ktorá podporuje akčný prístup formou flexibilných vzdelávacích modulov. Program prináša kvalitatívne nové didaktické pomôcky vo forme metodických a podporných materiálov pre učiteľov a žiakov. Uvedené nástroje pomôžu učiteľom  osvojiť si zručnosti, rozvíjať finančnú kultúru u žiakov a zvyšovať ich finančnú gramotnosť.

      Veríme, že rozvojom finančnej kultúry a kritického myslenia žiakov  prispejeme aj v našej škole k tomu, že v budúcnosti budú naši študenti finančne zdatní, budú sa zodpovedne správať voči sebe a svojmu okoliu a aktívne sa budú zapájať do ekonomického a spoločenského života.

                                     Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

     • 17. november - Medzinárodný deň študentstva

      18. 11. 2021

      17.november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Nacisti strieľali do davu a zasiahli študenta 4. ročníka medicíny na Karlovej univerzite Jana Opletala a robotníka Václava Sedláčka. Obaja neskôr zraneniam podľahli. Pohreb vysokoškoláka  sa spontánne premenil na masovú manifestáciu proti nacizmu.

      Dva roky po týchto udalostiach bol vo Veľkej Británii za účasti zástupcov študentov 17.november vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva.

      V roku 1989 si v tento deň študenti v uliciach opäť pripomenuli smrť medika Jana Opletala, zatvorenie vysokých škôl a súčasne protestovali proti komunistickému režimu. Všetky akcie, ktoré sa odohrávali na uliciach, prebiehali pokojnou cestou, vyústili do tzv. „Nežnej revolúcie“ a umožnili slobodné demokratické voľby. 17. november sa zapísal do dejín ako prelomový deň pre Čechov a Slovákov.

      Súčasní mladí ľudia sa narodili do demokracie a nezažili totalitu. Môžu slobodne cestovať, vyjadrovať svoje názory či surfovať po internete. Môžu si slobodne vybrať školu, či prácu, môžu podnikať...... ale nezabúdajme, sloboda nie je samozrejmosť!

      Vzdelávací portál zmudri.sk pripravil pre školy pri príležitosti výročia 17.novembra „Sériu na tému moderných dejín Slovenska“. V Sérii sa venuje témam, ako nástup komunizmu, Pražská jar 1968, Nežná revolúcia 1989, či vznik samostatnej Slovenskej republiky.  Študenti I. N a II. N triedy absolvovali videá z uvedenej série a po úspešnom zvládnutí kvízov v každej kapitole získali diplom. Aj takouto formou sme si pripomenuli 17. november na našej škole.

                      Ing. Erika Struhárová, koordinátorka Žiackej školskej rady

     • FINANČNÁ OLYMPIÁDA ŠTARTUJE

      9. 11. 2021

      FINANČNÁ OLYMPIÁDA ŠTARTUJE

      Aj tento školský rok sa naša škola zapája do finančnej olympiády. Je to:

      Finančno-vedomostná
      súťaž pre stredné školy

      Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať
      a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a
      zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu
      .

      Kto sa môže do súťaže zapojiť?

      Každý študent strednej školy a príslušného ročníka 8-ročného gymnázia na území SR.

      Kto bude zaradený do súťaže?

      Študent, ktorý vyplní registračný formulár po ukončení I. kola online testu na webovej stránke www.financnaolympiada.sk, bude automaticky i so školou, ktorú navštevuje, zaradený do súťaže.

      Časový harmonogram súťaže

      I. otvorené kolo súťaže – 02. 11. 2021 o 12.00 hod. – 02. 02. 2022 o 23.59 hod.
      II. uzavreté kolo súťaže – 22. 02. 2022 o 00.00 hod. – 06. 04. 2022 o 23.59 hod.
      III. finálové kolo súťaže – presný termín finalistom oznámime prostredníctvom e-mailovej správy.

      V prvých dvoch kolách, ktoré prebehnú formou online testu, môžu študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky. Vo finálovom kole, ktoré sa organizuje prezenčnou formou, je študent odkázaný už iba na svoje finančné vedomosti.

       

      Našim študentom prajeme veľa úspechov pri riešení a dobrý pocit z vykonanej práce.

                   Ing. Mária Lenčová, koordinátor fin. gramotnosti

     • Medzinárodný deň účtovníctva

      9. 11. 2021

      Za Medzinárodný deň účtovníctva sa považuje 10. november.  Dátum bol vybratý na počesť talianskeho mnícha Luca Pacioliho a vydania jeho knihy “Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita“, ktorá je považovaná za bibliu účtovníctva. Týmto dielom sa Luca Pacioli zapísal do dejín ako „Otec moderného účtovníctva“.

      Na Medzinárodný deň účtovníctva si pre nás spoločnosť KROS, a.s., výrobca ekonomického a stavebného softvéru, pripravila prekvapenie – bezplatný online event pre všetkých účtovníkov.

      Naši študenti na odborných predmetoch pracujú v programoch ALFA plus – jednoduché účtovníctvo, OLYMP – mzdy a personalistika a OMEGA – podvojné účtovníctvo, od firmy KROS.  Získané zručnosti z uvedených programov si overujú na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov