• Aktuality

     • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

      10. 1. 2022

      V mesiaci december prebehlo online školské kolo Ekonomickej olympiády. Naši študenti boli úspešní, do krajského kola sa prebojovali:

      Štrba Dávid, I. N

      Hudec Martin, II. N

      Rafaelová Karin, I. N

      Feriancová Katarína, I. N

      Úškrt Patrik, I. N

      Úspešným študentom blahoželáme a želáme im veľa úspechov v krajskom kole.

       

                                                                                                 Ing. Erika Struhárová                                   

                                                                               koordinátor Ekonomickej olympiády

     • Ekonomická olympiáda štartuje

      8. 12. 2021

      Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Jej cieľom je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru.

      Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských univerzít bez prijímacích skúšok, navyše môžu vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu.

      Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity,  Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV) a Českej národnej banky.

      Ekonomická olympiáda je jednotná pre celé územie Slovenskej republiky a má formu súťažných kôl. Ide o postupovú súťaž, súťažiaci teda začína v školskom kole, ak je úspešný postupuje do krajského kola a ďalej do celoslovenského kola.

      Ekonomickej olympiády sa môže zúčastniť každý študent strednej školy a otestovať si tak úroveň svojich vedomostí.

      Našim študentom prajeme veľa úspechov pri riešení jednotlivých zadaní Ekonomickej olympiády.

                                                                                                  Ing. Erika Struhárová,

                                                                                             koordinátor Ekonomickej olympiády

     • Projekt „Vianočná pošta úspešne zrealizovaný“

      7. 12. 2021

      Do výzvy „Spravme Vianoce neznámym starkým“ sa naša škola zapojila už piatykrát. Ing. Lenčová a Ing. Struhárová so žiakmi zhotovili nádherné vianočné pozdravy, ktoré majú spríjemniť Vianoce starkým a starenkám v CSS v Kysuckom Novom Meste. Dúfame, že ich vianočné pozdravy potešia a prispejú k sviatočnej nálade.

      Túto krásnu myšlienku určite podporíme aj v nasledujúcom roku.

                                                                                                Ing. Erika Struhárová

                                                                                                                        koordinátorka Žiackej školskej rady

     • Učíme sa pre prax

      3. 12. 2021

       

      Žiačky I. C triedy, učebného odboru čašník, servírka sa v rámci odborného predmetu Stolovanie  učili umeniu skladania servítok, aby si svoje teoretické vedomosti overili v praxi. Zistili, že bez trpezlivosti, fantázie a tvorivosti to však nejde. Naučte sa kreatívne tvoriť spolu s nami, ponúkame Vám malú inšpiráciu. Tieto tvorivé nápady môžete využiť aj  pri výzdobe slávnostného štedrovečerného stola   

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

       

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      26. 11. 2021

      Vyhodnotenie

      10. ročníka celoslovenského projektu

      Záložka do knihy spája slovenské školy

           Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2021 pre stredné školy 10. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: „ Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia).“  Do projektu sa  aj napriek sťaženým podmienkam spôsobených pandémiou Covid -19  prihlásilo 170 stredných škôl s celkovým počtom 8 495  žiakov.

           SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa dostala do výberu celoslovenského projektu, ktorý vypracovala Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a odborný garant celoslovenského projektu.  Pracovali sme už  tretíkrát s partnerskou školou SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi  a Slovenská pedagogická knižnica  udelila obidvom školám  diplom.

         Výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu hodnotenými  strednými školami spolu s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so samotnými najkrajšími záložkami je dostupný na webovej adrese:

      http://www.spgk.sk/?aktuality&sprava=vyhodnotenie-10-rocnika-celoslovenskeho-projektu-pre-stredne-skoly-zalozka-do-knihy-spaja-slovenske-skoly

       

                           PaedDr. Slavomíra Gáborová

                        koordinátor čitateľskej gramotnosti

     • FinQ – program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy

      23. 11. 2021

      FinQ – program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy

      V tomto školskom roku  bola naša škola v rámci BBSK vybraná do programu FinQ, ktorý pripravila nadácia SLSP.   

       Program FinQ pomôže žiakom stredných škôl rozvíjať kritické a systémové myslenie v celkovom kontexte financií.

      Vzdelávací program tvoria tri Q vo finančnej rovnici:

      IQ + EQ + FinQ = 3Q pre život

      Inteligenčný a emočný kvocient odzrkadľuje schopnosti človeka poznávať a rozumieť prejavom a správaniu okolia. Využívať kritické myslenie s cieľom aktívne ovplyvniť finančnú situáciu seba a spoločnosti predstavuje FinQ – kvocient finančnej kultúry.

      Unikátny vzdelávací program FinQ, ktorý sa zameriava na zvyšovanie finančnej kultúry žiakov a mladých ľudí, predstavuje ucelený inovatívny prístup k finančnému vzdelávaniu na školách. Jeho pilierom je jednotný referenčný rámec úrovní kompetencií v oblasti finančného vzdelávania (A1 – B2) rozvoja kritického myslenia a vyšších kognitívnych procesov žiakov.

      Pre úspech programu FinQ je nevyhnutná aj angažovanosť a dobrá úroveň vedomostí pedagógov. Vybraní pedagógovia Ing. Mária Lenčová a Ing. Erika Struhárová si budú zvyšovať ich profesijné kompetencie, pomocou komplexnej metodickej podpory v oblasti finančného vzdelávania, ktorá podporuje akčný prístup formou flexibilných vzdelávacích modulov. Program prináša kvalitatívne nové didaktické pomôcky vo forme metodických a podporných materiálov pre učiteľov a žiakov. Uvedené nástroje pomôžu učiteľom  osvojiť si zručnosti, rozvíjať finančnú kultúru u žiakov a zvyšovať ich finančnú gramotnosť.

      Veríme, že rozvojom finančnej kultúry a kritického myslenia žiakov  prispejeme aj v našej škole k tomu, že v budúcnosti budú naši študenti finančne zdatní, budú sa zodpovedne správať voči sebe a svojmu okoliu a aktívne sa budú zapájať do ekonomického a spoločenského života.

                                     Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

     • 17. november - Medzinárodný deň študentstva

      18. 11. 2021

      17.november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Nacisti strieľali do davu a zasiahli študenta 4. ročníka medicíny na Karlovej univerzite Jana Opletala a robotníka Václava Sedláčka. Obaja neskôr zraneniam podľahli. Pohreb vysokoškoláka  sa spontánne premenil na masovú manifestáciu proti nacizmu.

      Dva roky po týchto udalostiach bol vo Veľkej Británii za účasti zástupcov študentov 17.november vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva.

      V roku 1989 si v tento deň študenti v uliciach opäť pripomenuli smrť medika Jana Opletala, zatvorenie vysokých škôl a súčasne protestovali proti komunistickému režimu. Všetky akcie, ktoré sa odohrávali na uliciach, prebiehali pokojnou cestou, vyústili do tzv. „Nežnej revolúcie“ a umožnili slobodné demokratické voľby. 17. november sa zapísal do dejín ako prelomový deň pre Čechov a Slovákov.

      Súčasní mladí ľudia sa narodili do demokracie a nezažili totalitu. Môžu slobodne cestovať, vyjadrovať svoje názory či surfovať po internete. Môžu si slobodne vybrať školu, či prácu, môžu podnikať...... ale nezabúdajme, sloboda nie je samozrejmosť!

      Vzdelávací portál zmudri.sk pripravil pre školy pri príležitosti výročia 17.novembra „Sériu na tému moderných dejín Slovenska“. V Sérii sa venuje témam, ako nástup komunizmu, Pražská jar 1968, Nežná revolúcia 1989, či vznik samostatnej Slovenskej republiky.  Študenti I. N a II. N triedy absolvovali videá z uvedenej série a po úspešnom zvládnutí kvízov v každej kapitole získali diplom. Aj takouto formou sme si pripomenuli 17. november na našej škole.

                      Ing. Erika Struhárová, koordinátorka Žiackej školskej rady

     • FINANČNÁ OLYMPIÁDA ŠTARTUJE

      9. 11. 2021

      FINANČNÁ OLYMPIÁDA ŠTARTUJE

      Aj tento školský rok sa naša škola zapája do finančnej olympiády. Je to:

      Finančno-vedomostná
      súťaž pre stredné školy

      Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať
      a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a
      zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu
      .

      Kto sa môže do súťaže zapojiť?

      Každý študent strednej školy a príslušného ročníka 8-ročného gymnázia na území SR.

      Kto bude zaradený do súťaže?

      Študent, ktorý vyplní registračný formulár po ukončení I. kola online testu na webovej stránke www.financnaolympiada.sk, bude automaticky i so školou, ktorú navštevuje, zaradený do súťaže.

      Časový harmonogram súťaže

      I. otvorené kolo súťaže – 02. 11. 2021 o 12.00 hod. – 02. 02. 2022 o 23.59 hod.
      II. uzavreté kolo súťaže – 22. 02. 2022 o 00.00 hod. – 06. 04. 2022 o 23.59 hod.
      III. finálové kolo súťaže – presný termín finalistom oznámime prostredníctvom e-mailovej správy.

      V prvých dvoch kolách, ktoré prebehnú formou online testu, môžu študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky. Vo finálovom kole, ktoré sa organizuje prezenčnou formou, je študent odkázaný už iba na svoje finančné vedomosti.

       

      Našim študentom prajeme veľa úspechov pri riešení a dobrý pocit z vykonanej práce.

                   Ing. Mária Lenčová, koordinátor fin. gramotnosti

     • Medzinárodný deň účtovníctva

      9. 11. 2021

      Za Medzinárodný deň účtovníctva sa považuje 10. november.  Dátum bol vybratý na počesť talianskeho mnícha Luca Pacioliho a vydania jeho knihy “Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita“, ktorá je považovaná za bibliu účtovníctva. Týmto dielom sa Luca Pacioli zapísal do dejín ako „Otec moderného účtovníctva“.

      Na Medzinárodný deň účtovníctva si pre nás spoločnosť KROS, a.s., výrobca ekonomického a stavebného softvéru, pripravila prekvapenie – bezplatný online event pre všetkých účtovníkov.

      Naši študenti na odborných predmetoch pracujú v programoch ALFA plus – jednoduché účtovníctvo, OLYMP – mzdy a personalistika a OMEGA – podvojné účtovníctvo, od firmy KROS.  Získané zručnosti z uvedených programov si overujú na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

     • Vianočná pošta pre seniorov 2021

      3. 11. 2021

      Už 5 rokov spája „Vianočná pošta“ dobrovoľníkov z celého sveta, aby mohli napísať na Vianoce pozdrav neznámym starkým do domovov dôchodcov. Aby seniorom dopriali niečo, bez čoho Vianoce pre nich nemajú ten správny charakter.  Podstatou tohto projektu je, že tradícia, kedy si ľudia navzájom zvykli priať príjemné sviatky rukou písanými pohľadnicami sa postupne vytráca. Seniori sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané listy, či pohľadnice. Je to pre nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí.

      Naša škola je súčasťou projektu „Vianočná pošta“ od jeho úplného začiatku, a aj tento rok sme sa rozhodli podporiť túto krásnu myšlienku a zapojili sme sa do výzvy „Spravme Vianoce neznámym starkým“.  Starkým totiž začínajú Vianoce s prvým pozdravom na stolčeku.

      Projekt Vianočná pošta je dokonalý nápad ako potešiť starkých a zároveň naučiť mládež úcte k starším.

      Za opätovné zapojenie sa do projektu „Vianočná pošta“ škola získala certifikát pisateľa Vianočnej pošty.

                     Ing. Erika Struhárová, koordinátor Žiackej školskej rady

     • SOŠ obchodu a služieb pomáha

      3. 11. 2021

      SOŠ obchodu a služieb pomáha

      Naša škola sa okrem výchovno-vzdelávacej činnosti venuje aj tej charitatívnej.  Už niekoľko rokov sa zapájame do Zbierky vrchnákov z plastových fliaš,  a aj touto formou sa snažíme pomôcť ľuďom v zložitých životných situáciách.  Stačí tak málo – nevyhadzovať vrchnáky do koša, ale odkladať ich a pomôcť tak chorým a sociálne slabším ľuďom. Pre niekoho sú vrchnáky z plastových fliaš len nepotrebným odpadom, ktorého sa zbavujú hneď, ako dopijú posledný dúšok nápoja. No aj takáto maličkosť, ako je vrchnák z plastovej fľaše, môže pomôcť dobrej veci. Vrchnáky sú vyrobené z kvalitného plastu, a preto je ich recyklácia výhodná nielen z ekonomického ale aj z ekologického hľadiska.                     

                              Ing. Erika Struhárová, koordinátor Žiackej školskej rady

     • Rozbehnisa!Academy

      3. 11. 2021

              ​​​​​​​Naša škola je súčasťou programu Rozbehnisa!Academy aj v tomto školskom roku. Ide o   program, ktorý učí mladých ľudí ako rozbehnúť vlastné podnikanie. Rozbehnisa!Academy je praktický doplnok podnikateľského vzdelávania a rozvoja finančnej gramotnosti. Program pomáha žiakom nájsť podnikateľský nápad a overiť si, či je dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis. Študentov sprevádza programom Rozbehnisa!Academy ambasádor programu na škole. V priebehu mesiacov september – október študenti absolvovali modul Spoznaj podnikanie, ktorého zámerom bolo zábavnou formou ukázať žiakom, že si môžu vyskúšať podnikanie v malom popri škole. Žiaci sa následne registrovali do programu a absolvovali modul Podnikateľská prípravka, v ktorom sa  oboznámili so základnou logikou testovania a rozbiehania biznis nápadov bez zbytočného rizika a s minimálnym štartovacím kapitálom.  Modul Vymysli nápad dopĺňa Prípravku a učí rozpoznávať inovatívne podnikateľské nápady.  Dňa 21.10.2021 sa realizoval triedny workshop, kde študenti diskutovali o tom, čo ich na module Prípravka zaujalo a zároveň prezentovali vlastné nápady. Na záver workshopu boli študentom odovzdané certifikáty o absolvovaní Prípravky a úspešnom zvládnutí záverečného testu. V projekte pokračujeme ďalej, naši žiaci si zvolia podnikateľský nápad z celého Slovenska, ktorý budú počas nasledujúcich mesiacov sledovať a následne vypracujú správu o priebehu a úspechu vybraného nápadu. Naučia sa tak, ako sa dá rozbehnúť úspešný podnikateľský projekt.

                                                  Ing. Erika Struhárová, ambasádor programu

     • Projekt Cena štátu    

      3. 11. 2021

      Projekt Cena štátu          

      Cena štátu je projekt neziskovej organizácie INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz). Projekt je nepolitický, teda informuje a nehodnotí.  V priebehu minulého týždňa nám bol doručený Učiteľský balíček, ktorý obsahuje pomôcky na výučbu predmetu Ekonomika. Balíček uľahčí vysvetľovanie princípov fungovania verejnej správy, jej základných funkcií a spôsobu financovania.

      Učiteľský balíček obsahuje:

      • plagáty „Vesmír verejných výdavkov 2021“
      • bločky „Účet za služby štátu“
      • informácie o učebnici „Ekonómia v 31 hodinách“
      • informácie o Ekonomickej olympiáde

      K dispozícii sú aj pomôcky v elektronickej podobe, ktoré sú súčasťou e-portálu Cena štátu.  Ide napríklad o powerpointové prezentácie, videoprezentácie, návrhy testov, edukatívne videá a ďalšie doplňujúce nástroje, link na učiteľský manuál k učebnici Ekonómia v 31 hodinách.

      Portál www.cenastatu.sk, kde sú sústredené všetky informácie a relevantné materiály je spracovaný jednoduchou formou zrozumiteľnou pre študentov.

      V rámci projektu sa pripravujú aj ďalšie možnosti ekonomického vzdelávania, ako napríklad Ekonomický kvíz, ktorý bude možné využívať pri výučbe predmetu Ekonomika kedykoľvek počas roka.

      Uvedený projekt je pre nás a našich študentov užitočnou pomôckou.   

                                                                                       Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

     • Medzinárodná výročná  konferencia e Twinning v Bruseli

      3. 11. 2021

       

       

         Medzinárodná výročná  konferencia eTwinning  sa konala v Bruseli v dňoch  28. - 30.10.2021 pod názvom Mediálna gramotnosť a dezinformácie.  Konferencia sa uskutočnila on line kvôli pandémii Covid -19 a zúčastnilo sa jej 500 učiteľov prevažne z európskych krajín.

      Účastníkov na konferenciu vyberali  národné  agentúry jednotlivých krajín na základe práce v projekte e Twinning. Národná agentúra e Twinning v našej krajine ma poctila možnosťou zúčastniť sa na  medzinárodnej konferencii na základe  mojej doterajšej práce. Získala som dva celoslovenské certifikáty kvality za projekty Time machine a Keeping traditions a jeden európsky certifikát kvality za projekt Time machine.

      Na konferencii som strávila tri dni, ktoré boli naplnené bohatým programom. Absolvovala som prednášky profesorky Zeynep Tufekci , ktorá je stála dopisovateľka New York Times  a odborníčky na mediálnu výchovu   Arjany Blazic . Prednášky boli zamerané na rozvoj mediálnej gramotnosti a spôsob, ako sa naučiť čeliť dezinformáciám v prostredí e Twinningu a v reálnom živote. Zúčastnila som sa slávnostného ceremoniálu a prezentácií víťazných projektov a pracovala som vo workshopoch spoločne s kolegami z rôznych krajín. Súčasťou konferencie boli aj panelové diskusie s odborníkmi, ktorí vysvetľovali nebezpečenstvo šírenia dezinformácií v školskom prostredí.

      Medzinárodná konferencia e Twinning bola obsahovo a organizačne  zvládnutá na veľmi vysokej úrovni a som rada, že som dostala možnosť týmto spôsobom reprezentovať našu školu.

       

                                                               PaedDr. Slavomíra Gáborová

                                                             SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

       

     • Záložky od partnerskej školy

      27. 10. 2021

      Naša partnerská škola SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi v projekte Záložka do knihy spája slovenské školy poslala našim žiakom pekný balíček, v ktorom sme našli farebné záložky, sprievodný list od pani učiteľky a knižočku vydanú pri príležitosti 100. výročia školy.

      Teší nás, že s partnerskou  školou spolupracujeme už tretí rok v tomto peknom a hodnotnom projekte podporujúcom záujem o literatúru.

                  

                                                                  PaedDr. Slavomíra Gáborová

                                                                 Koordinátorka čitateľskej  gramotnosti

     • Trochu inak 

      26. 10. 2021

      V jeden krásny, slnečný , októbrový deň sa skupinka študentov III. C  vybrala na  „Zvoničku“. V rámci predmetov stolovanie, technológia, potraviny a výživa  sme sa bližšie pozreli na toto v dnešnej dobe dosť navštevované miesto nielen Novobančanmi, ale aj turistami z rôznych miest Slovenska. O tomto zariadení nám  porozprávala zamestnankyňa pani Blanka Ševčovičová a náš študent René Tomčáni, ktorý tu vo voľnom čase brigáduje. V rámci krátkej prezentácie sme sa dozvedeli aké menu bufet  poskytuje, aký je nápojový lístok, aké stolovanie sa používa,  prezreli sme si priestory, posedeli na peknej terase v krásnom prostredí lesa. Videli sme jedlá, ktoré v ten deň boli v ponuke , vyzerali naozaj veľmi pekne aj vizuálne a podľa reakcií hostí sme usúdili, že im naozaj chutí. Na svoje si môžu prísť milovníci klasických domácich, ale i netradičných polievok, vegetariáni i prívrženci mäsa a v ponuke je vždy aj chutný koláčik.

      Na záver môžeme skonštatovať, že tu máme krásnu oddychovú zónu, ktorú využívajú nielen turisti, ale aj rodiny s deťmi, ktoré sa tu môžu do sýtosti vyšantiť. Táto zastávka dobre padne, ak sa vraciate z túry na rozhľadňu Háj, alebo z potuliek po novobanských náučných chodníkoch, ktoré sa z roka na rok rozrastajú, čo sa kilometrov týka.

      Ďakujeme majiteľom, že tomuto miestu vdýchli novú dušu a my sme mali trochu netradičnú, ale peknú vyučovaciu hodinu.

                                                                         Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

     • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 25. októbra 2021

      24. 10. 2021

      Slovenská pedagogická knižnica  vyhlásila 17. ročník celoslovenského projektu  pod záštitou

      Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“.

      SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani pripravila pre svojich žiakov niekoľko sprievodných aktivít v týždni od 18.10 do 22.10. 2021.

       Žiaci 1.C triedy vytvorili projekt o živote  a diele P.O. Hviezdoslava a B.S Timravy, pretože v roku 2021  si pripomíname  100. výročie úmrtia P.O. Hviezdoslava  70. výročie úmrtia B.S. Timravy. V priestoroch školskej  knižnice sme zorganizovali   burzu kníh a výťažok z burzy venujeme J.B. Bagororwovi, ktorého máme v adopcii v projekte Adopcia srdca už jedenásty rok. Školská  knižnica sa stala aj miestom na výrobu záložiek v projekte Záložka do knihy spája slovenské školy.

      V súčasnosti sa školská knižnica renovuje, tak sa tešíme na príjemné a podnetné prostredie.

       

                                                                                            PaedDr. Slavomíra Gáborová

                                                                                          koordinátor čitateľskej gramotnosti

       

     • Takto sme si pripomenuli 16. október – Deň zdravej výživy

      22. 10. 2021

      Ide o jeden z medzinárodne uznávaných dní podľa Svetovej zdravotníckej organizácie. Každoročne poukazuje na problematiku globálnej potravinovej bezpečnosti a nedostatku či dostupnosti potravín vo svete. Deň 16. október ako Svetový deň výživy sa zapísal do dejín v roku 1979 a je uznávaný vo viac ako 150 krajinách po celom svete, vrátane Slovenska.

      Zdravá výživa
      Racionálna výživa predstavuje systém, ktorý kvantitou aj kvalitou živín, úpravou pokrmov, spôsobom a rytmom prijímania denných jedál zodpovedá odporúčaniam podľa najnovších vedeckých poznatkov. Je biologicky hodnotná a obsahuje správny pomer základných zložiek potravy: bielkovín, tukov, cukrov, vitamínov a minerálnych látok.

      Stravovanie detí a mládeže
      V stravovaní detí a mládeže je správna výživa prvým a základným krokom v predchádzaní chorôb v dospelosti. Dieťa získava stravovacie návyky a postoje k jedlu v rodine, ak rodina vedie dieťa k správnym stravovacím návykom, zdravá výživa sa môže pre dieťa stať úplne prirodzenou. V stravovní detí a mládeže sa pomerne často stretávame s nadmerným energetickým príjmom potravy, nedostatočnou konzumáciu ovocia, zeleniny, rýb a nesprávnym stravovacím režimom. Na základe týchto skutočnosti prijímajú viac energie ako ich organizmus dokáže spotrebovať, nemajú dostatočný príjem vitamínov, minerálnych látok a vlákniny, často vynechávajú raňajky a hlavným jedlom dňa je večera. Následky nesprávnej výživy  detí a mládeže sa môžu prejaviť poruchami rastu a vývinu, vznikom obezity, zubného kazu alebo chudokrvnosti.

      Ochutnávka výrobkov zdravej výživy v školskej aule

      Pod vedením majstrov  odborného výcviku pripravili študenti odboru kuchár a potravinárska výroba ochutnávku zdravých výrobkov. Tento rok  sa zamerali na  „zdravé pochúťky z mrkvy“. Ponuka bola veľmi pútavá: mrkvová nátierka, výborný mrkvovo jablkový šalátik, a zo sladkých variácií to boli mrkvové mafiny, koláčiky plnené slivkovým lekvárom a mrkvový koláč s jogurtovo čokoládovou polevou. Z nápojov chutné mrkvovo pomarančové smoothie so zázvorom.

      Prezentáciu pripravila Ing. Mária Lenčová spolu so žiakmi 3.C, učebného odboru kuchár. Žiak René Tomčáni túto prezentáciu aj prezentoval pre všetky ročníky našej školy.   Poukázali v nej na význam zdravej výživy, zdravého životného štýlu, zásady racionálnej výživy a vysvetlili princíp „potravinovej pyramídy“.

      Takto prebiehal „ zdravý“ deň na našej škole. Poďakovanie patrí vyučujúcim, majstrom OV,  študentom, ktorí sa do tejto akcie zapojili. 

       

      Bc.Kvaššayová Andrea

     • ŠTUDIJNÉ POBYTY, JAZKOVÉ KURZY, FINANČNÉ ODMENY, PLATENÉ STÁŽE, NÁVŠTEVA EURÓPSKEHO PARLAMENTU, PREZENTÁCIA ŠKÔL VÍŤAZNÝCH PRÁC...

      22. 10. 2021

      Vážení študenti,

       

      agentúra Star production pripravila v poradí 12. ročník projektu Veľvyslanectvo mladých.

      Projekt je určený študentom stredných a vysokých škôl.  Súčasťou projektu je aj prezentácia škôl víťazných projektov.

      Uzávierka prihlášok a projektov je 15. mája 2022

      Ústredná téma pre stredné a vysoké školy: Vráťme našej zemi, čo sme jej vzali. 

      Téma pre stredné školy: Skvalitnenie života, životného prostredia, cestovného ruchu,  verejného priestoru, kultúrno-spoločenského života v obci/regióne, kde žijú 

      Prečo sa zapojiť do projektu: Projekt veľvyslanectvo mladých je  podporovaný  diplomatmi z rôznych krajín, vysokoškolskými pedagógmi a podnikateľmi nadnárodných spoločností. Víťaz sa na rok stáva veľvyslancom mladých. Okrem zaujímavých cien bude môcť víťaz svoj vlastný projekt zameraný na skvalitnenie verejného priestoru, prípadne kultúrno-spoločenského život aj zrealizovať.

      Študenti sa so svojimi projektami môžu zameriavať na čokoľvek, čo prispeje ku skvalitneniu životav našej spoločnosti. Na všetko, čo chýba, alebo by malo fungovať inak, lepšie. Na projekty súvisiace so životným prostredím,  s výstavbou,  rekonštrukciou, projekty kultúrne, športové, informačné alebo charitatívne... Na všetko, čo možno označiť ako verejnoprospešné pre študentov stredných a vysokých škôl.

      Študentov majú motivovať nielen zaujímavé ceny, ale tiež možnosť stretnúť sa s významnými predstaviteľmi viacerých krajín – s veľvyslancami pôsobiacimi na Slovensku.

      Svoje prihlášky s vypracovaným projektom v slovenskom a anglickom, prípadne v inom cudzom  jazyku posielajte na lubica.janegova@starproduction.sk, prípadne vyplňte formulár priamo na web stránke http://www.velvyslanec-mladych.sk/o-projekte/

      Osobnej prezentácie pred porotou sa zúčastnia traja najlepších autori projektov, z ktorých porota určí víťaza. Prezentácia projektov je naplánovaná na jún 2021.

      Pre študentov sú pripravené atraktívne ceny – študijné pobyty, finančné ceny, jazykové kurzy, návšteva európskeho parlamentu, platené stáže, stáže na veľvyslanectvách a iné zaujímavé ceny. 

      Ďalšie informácie na:  www.velvyslanec-mladych.sk