• Aktuality

     • Konferencia o sociálnom podnikaní

      4. 12. 2023

      29. novembra 2023 sme sa so študentmi I.N, I.A triedy zúčastnili Konferencie o sociálnom
      podnikaní, ktorá sa konala v aule Strednej odbornej školy polytechnickej v Zlatých
      Moravciach. Konferencia bola organizovaná v rámci projektu Erasmus plus „Mladí sociálni
      podnikatelia“. Na konferenciu boli pozvaní učitelia a študenti okolitých škôl s cieľom dostať
      do povedomia problematiku sociálneho podnikania, ale aj zástupcovia sociálnych podnikov
      v Zlatých Moravciach a okolí. Novú Baňu na tejto konferencii zastupovala Mgr. Ing. Eliška
      Vallová, ktorá zastrešuje aj sociálny podnik pôsobiaci v meste. Na toto podujatie prijal
      pozvanie aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš,
      ktorý detailne a na príkladoch rozobral problematiku sociálneho podnikania v Slovenskej
      republike.
      Z tohto podujatia sme si všetci odniesli zaujímavé poznatky, ktoré môžeme využiť
      v odborných predmetoch.

      Ing. Erika Struhárová, Ing. Mária Lenčová
      učiteľky odborných predmetov

     • „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"

      1. 12. 2023

      Naša škola sa zapojila do 6. ročníka výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Podarilo sa nám vyzbierať a naplniť  a odovzdať 28 krabíc, ktoré tieto Vianoce potešia seniorov po celom Slovensku.

      Ďakujeme  všetkým, ktorí sa zapojili do výzvy - zamestnancom školy, žiakom a priateľom školy. Osobitne ďakujem  Mgr. Janke Gromanovej  a členom Školského parlamentu za pomoc s balením krabíc.

      Ing. Nikola Babincová

     • Červené stužky sú symbolom boja proti AIDS

      1. 12. 2023

      Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.                                              Červené stužky sú symbolom a názvom kampane boja proti AIDS, ktorá je pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku.  AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.  So žiakmi našej školy sme si vyrobili červené stužky. Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Rozdávali ich žiačky III.C triedy, odbor kuchár, čašník, servírka spolužiakom a zamestnancom školy.

      Za pomoc pri výrobe stužiek veľmi pekne ďakujem pani učiteľke Mgr. Janke Gromanovej.

      Ďakujem všetkým, za zapojenie sa do kampane, Ing. Nikola Babincová.

     • Zážitkový nábor do zamestnania

      23. 11. 2023

       

      Banskobystrická regionálna správa ciest dnes na pôde naše školy odprezentovala svoju spoločnosť s možnosťou budúceho zamestnania pre žiakov učeného odboru mechanik opravár a nadstavbového štúdia.

      Lákadlom boli benefity pre nových zamestnancov, či možnosť brigády

      Súčasťou bola prezentácia modernej techniky.

      Ďakujeme za kariérnu motiváciu

     • Deň študenstva sme oslávili stužkovaním aj imatrikuláciami

      23. 11. 2023

      17. november je významným historickým medzníkom v novodobej histórii Slovenskej republiky. Pripomíname si nielen Deň boja za slobodu a demokraciu, ale tento deň je od roku 1941 aj Medzinárodným dňom študentstva.

      Pri tejto príležitosti Školský parlament pod vedením Ing. Babincovej  zorganizoval oficiálne imatrikulácie pre našich prvákov. Prváci po prečítaní sľubu slávnostne prisahali na symboly svojho odboru, získali certifikát  a tak boli oficiálne prijatí do študenskej komunity našej školy.

      Pre mnohých maturantov je tento školský rok ich posledným školským rokom, preto im boli pri príležitosti Medzinárodného dňa študenstva pripnuté zelené maturitné stužky, ktoré sú symbolom nádeje a povzbudenia pred maturitami.

      Slávnosť sme zakončili skvelým pohostením vo forme mafiniek, ktoré nám pripravili MOV so žiakmi.

     • Finančná akadémia

      20. 11. 2023

      Kontakt so svetom financií je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a rozhodnutia, ktoré ľudia robia, môžu významne ovplyvniť ich budúcnosť. 

      Nadácia PARTNERS sa aktívne podieľa na aktivitách zameraných na zvyšovanie finančného povedomia.

      Vzdelávací cyklus Finančná akadémia je určený pre študentov  a jeho cieľom je viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti. Zaujímavou cestou dostávajú návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu.

      Finančná akadémia je interaktívna forma vzdelávania, umožňujúca študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych modelových situáciách.

       Lekcie Finančnej akadémie mapujú sektory finančného trhu a prinášajú študentom odborné základy vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, ako aj praktické a užitočné informácie. Odbornými garantmi a školiteľmi lekcií sú odborníci na financie zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

      V rámci Finančnej akadémie sa študenti oboznámili s nasledovnými témami - Bohatí alebo chudobní, Dobrý alebo zlý hospodár, Vlastné bývanie, Život v istote, S istotou do rizika, Pre lepšiu budúcnosť.

      Touto cestou sa chceme poďakovať pani Cesnakovej Ľubici zo spoločnosti Partners Group SK za netradičnú prednášku, spojenú s praktickými príkladmi, zaujímavými kvízmi. Máme za sebou  niekoľko lekcií a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

                                               Ing. Mária Lenčová, Ing. Struhárová

                                                 učiteľky odborných predmetov

                                                                                                       

       

     • Aktivity v rámci odborných predmetov

      10. 11. 2023

      V priebehu mesiacov september, október sme zrealizovali v rámci odborných predmetov množstvo aktivít. Pri príležitosti Dňa súkromného podnikania sme so žiakmi zrealizovali podnikateľský kvíz, pri príležitosti Svetového dňa sporenia si žiaci otestovali svoje vedomosti a zručnosti v kvíze finančnej gramotnosti prostredníctvom ponuky JA Slovensko, n.o.

                       Finančná olympiáda

      Naši študenti sa každoročne zapájajú aj do finančnej olympiády. Tento rok to boli triedy I. A, I. N, II. N, III. C, II. C. Vďaka finančnej olympiáde si môžu stredoškoláci otestovať a navzájom porovnať svoje finančné vedomosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

      Časový harmonogram súťaže

      Súťaž prebieha v 3 kolách. Prvé dve kolá prebehnú formou on-line testu. Vo finálovom kole, ktoré sa realizuje prezenčnou formou, je študent odkázaný len na svoje finančné vedomosti.

      Víťazi súťaže získajú finančnú výhru a tak isto získajú finančnú výhru pre pedagóga školy, ktorý viedol vedomostnú prípravu študenta na súťaž a finančnú cenu pre strednú školu.  Prvé miesto – 1.000,- EUR, druhé miesto 750,- EUR, tretie miesto – 500,- EUR.

      Naša škola už druhý rok pracuje v inovatívnom programe FinQ, ktorý má za cieľ naučiť študentov myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií. V jesenných mesiacoch prebehlo priebežné testovanie.

      Našim študentom držíme palce, aby dosiahli čo najlepšie výsledky a úspešne reprezentovali našu školu.

                     Ing. Mária Lenčová, Ing. Erika, Struhárová,  

                         učiteľky odborných predmetov

       

     • Školské kolo Olympiády ľudských práv

      8. 11. 2023

      Dňa 8.11.2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv.  V roku 2023 je to už 26. ročník,  ktorého nosnou témou je  „Hrádza proti nenávisti.“

      Školského kola sa zúčastnilo 10 žiakov z tried I.A, I.N a II.N . Súťažiaci mali vypracovať test s počtom bodov 100, úspešným riešiteľom  sa stáva  žiak s počtom bodov 60, ostatní sú riešitelia.

      Najlepšie sa umiestnil Adrián Tisovský z II.N triedy s počtom bodov 60 , na druhom mieste skončil Pavol Vozár z I.N s počtom bodov 48 a na treťom mieste sa umiestnila Viktória Tužinská s počtom bodov 44.

      Víťazom blahoželáme a všetkým žiakom ďakujeme za účasť.

        PaedDr. Slavomíra Gáborová

        Koordinátor ľudských práv 

     • Rýchle prsty našich prvákov

      6. 11. 2023

      Študenti prvého ročníka študijného odboru Škola podnikania majú v rámci odborných predmetov aj predmet Administratíva a korešpondencia.

      Jeho úlohou je umožniť žiakom  získať zručnosti v písaní na počítači desaťprstovou hmatovou metódou. Študenti píšu v programe  „ATF – All Ten Fingers“, ktorý ich bez problémov naučí písať všetkými desiatimi prstami rýchlo a presne. V prvom a druhom ročníku je dôležité zvládnuť hmatovú metódu a hlavne písať presne v ďalších ročníkoch sa zameriame na obchodnú korešpondenciu.

      Priebežne sú zahrnuté aj opakovacie lekcie, ale aj lekcie v anglickom a nemeckom jazyku. Lekcie sú cielene štruktúrované tak, aby zdynamizovali a spestrili vyučovaciu hodinu. Zaraďuje sa aj gymnastická príprava, ktorá slúži na rozcvičovanie prstov. Hmatové cvičenia vedú k osvojeniu si správneho prstokladu. Rytmické cvičenia umožňujú bezpečne zvládnuť prstovú techniku, písať presne, plynulo a bez námahy.

      Niektorí prváci už píšu celkom dobre, črtajú sa nám aj talenty, ktoré určite podporíme v príprave na súťaže. Spomeniem aspoň niektorých – Martin Maďar, Sabína Marková, Kristína Krátka . V rámci hodiny sme si zaspomínali aj na staré časy a študenti si vyskúšali písanie  na klasických písacích strojoch, kedy bolo písanie oveľa namáhavejšie ako dnes.

      Písať desaťprstovou hmatovou metódou znamená písať racionálne, všetkými desiatimi prstami, hmatom, podľa prstokladu, t. j. naslepo, bez zrakovej kontroly.

      Verím, že naši študenti sa budú neustále zlepšovať a budú úspešne reprezentovať našu školu.

       

            Ing. Mária Lenčová

            učiteľka odborných predmetov

     • Školské kolo súťaže Skills Slovakia Gastro Junior Metro Cup

      30. 10. 2023

      Dňa 26.10.2023 sa uskutočnilo v priestoroch odborného výcvikuSOŠ obchodu a služieb v Novej Bani,   školské kolo súťaže Skills Slovakia Gastro Junior Metro Cup. Na súťaž sa pripravili dvojčlenné tímy žiakov  tretieho ročníka učebného odboru kuchár.

      Hlavnou surovinou boli kuracie prsia s kosťou a kožou. Na jednu porciu mali súťažiaci použiť 150 g mäsa, pričom mali prsia vykostiť, a kosť a kožu použiť v recepte.

      Súťaže sa zúčastnili 4 súťažné tímy, ktoré pripravovali jedlá s charakterom „ Špecialita regiónu v modernej úprave, teda jedlo , ktoré vychádza z kulinárskych tradícií regiónu.

      Pripravovali jedlá :

      1. Trhané kuracie mäso s BBQ omáčkou, domáca žemľa, cesnakový dresing, grilovaná zelenina
      2. Vyprážaná kuracia kapsa plnená brokolicou a feta syrom, zemiakovo cviklové pyré
      3. Krémové rizoto s hlivou a  s kuracím steakom na tymiáne
      4. Kurací steak, sparený bio lila karfiol, zelerová omáčka

      Súťažiaci  pripravili veľmi chutné a oku lahodiace jedlá

      Odborná komisia rozhodla, že prvé miesto si zaslúžili dievčatá 1.týmu, Anna Novosadová a Irena Považanová, ktoré pripravovali Trhané kuracie mäso.

      Víťazkám gratulujeme a veríme, že postúpia v korešpondenčnom  výberovom kole a dostanú sa do Krajského semifinálového kola, ktoré sa uskutoční v SOŠ obchodu a služieb v Piešťanoch.

      Držíme palce!

      MOV Bc.Kvaššayová Andrea

     • Medzinárodný deň školských knižníc

      23. 10. 2023

      Medzinárodný deň školských knižníc sa každoročne oslavuje štvrtý pondelok v mesiaci október a my sa pravidelne zapájame do tohto podujatia.

      Naša školská knižnica si pre žiakov pripravila vedomostné kvízy zo slovenského jazyka. Prvenstvo patrilo I. A triede. V priestoroch školskej knižnice sme pripravili burzu kníh spojenú s výstavkou záložiek z partnerskej školy z SOŠ obchodu a služieb v Komárne, ktoré sme si vymenili v rámci projektu Záložka do knihy. Žiaci si mohli preveriť vedomosti z pravopisu v doplňovačke, najlepšie obstál  Marko Štefanka z I.N. Na záver sa mohli všetci občerstviť čerstvým ovocím.

       Mgr. J. Gromanová, PaedDr. S. Gáborová

       

     • Svetový deň zdravej výživy

      17. 10. 2023

      16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy, ktorý vyzýva k spolupráci, aby právo na potraviny mali všetci obyvatelia našej planéty.  Pretože, výživa spoločne s fyzickou aktivitou a genetickou dispozíciou je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie.

      Na našej škole sa pri  tejto príležitosti  uskutočnila prednáška o zdravej výžive a ochutnávka zdravých dobrôt z cvikle a tekvice. Žiaci všetkých ročníkoch spoločne s učiteľmi si pochutili na cviklovej a tekvicovej nátierke, čokoládových muffinoch s cviklou, cviklovom perníku, tekvicovej roláde s mascarpone krémom a bezlepkovom tekvicovom koláči. Taktiež sme mali zabezpečený pitný režim nápojov z cvikle a tekvice, ďalej čerstvé ovocie a detské výživy.

      Za toto zdravé a chutné občerstvenie veľmi pekne ďakujeme majstrom odbornej výchovy a žiakom odborného výcviku.

      Ing. Nikola Babincová

     • Odborná exkurzia – Hronsek, Banská Bystrica

      13. 10. 2023

      Dňa 10.10.2023 sa naši študenti študijného odboru Škola podnikania a nadstavbového štúdia Podnikanie v remeskách a službách  zúčastnili odbornej exkurzie zameranej na cestovný ruch. Na našej škole sa cestovný ruch vyučuje ako odborný predmet.

      Navštívili sme drevený artikulárny kostol v Hronseku, ktorý bol v roku 2008 zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Výklad bol veľmi zaujímavý a študenti sa dozvedeli veľa nových informácií ako napr. -  kostol bol postavený v roku 1725, má pôdorys kríža, má 30 okien, má 1100 miest na sedenie, má výbornú akustiku, má päť vchodov, strecha je šindľová, orgán v kostole je stále funkčný –  pochádza z roku 1764 od majstra Martina Podkonického z Banskej Bystrice. Nádvorie kostola zdobia 4 mohutné lipy, z ktorých dve sú také staré ako kostol. Súčasne s kostolom bola postavená aj zvonica.

      Potom naše kroky smerovali do Vodného hradu, ktorý sa tiež nachádza v Hronseku. Dozvedeli sme sa o histórii hradu, ktorá začína v 14. storočí a do súčasnej podoby bol hrad prestavaný na konci 16. storočia, o  novodobej rekonštrukcii, ale taktiež sme si pozreli výnimočné nástenné maľby a zaujímavý interiér. Hrad v súčasnosti ponúka ubytovanie v nadštandardných zrekonštruovaných apartmánoch, ktoré dýchajú históriou, konajú sa tu svadby, oslavy, firemné eventy, ale aj divadelné predstavenia a rôzne kultúrne podujatia. Krásne vynovené priestory zladené s históriou nás naozaj veľmi očarili.

      Ďalej sme sa presunuli do Banskej Bystrice, kde sme si prezreli expozíciu v pamätníku SNP a potom sme si dopriali trošku oddychu v nákupnom centre Európa.

      Myslím, že exkurzia sa všetkým páčila a pozitívne naladení sme sa vrátili domov.

                                                                             Ing. Mária Lenčová, Ing. Erika Struhárová

                                                                                       učiteľky odborných predmetov

     • Projekt Záložka do knihy

      11. 10. 2023

      V roku 2023 pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc  bol  Slovenskou pedagogickou knižnicou vyhlásený 12. ročník  projektu Záložka do knihy .

       Cieľom  celoslovenského projektu  je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému „Hrdinovia detektívnych románov.“ Výmenu záložiek môžu školy využiť aj k nadviazaniu spolupráce, kontaktov a poznávaniu života žiakov z rôznych kútov Slovenska a zároveň ako súčasť školského projektu.

      SOŠ obchodu a služieb sa pravidelne zapája do tohto projektu, vyrobené záložky posielame partnerskej škole SOŠ obchodu a služieb v Komárne.

        PaedDr. Slavomíra Gáborová

         Mgr. Jana Gromanová

     • Priebežné testovanie v programe FinQ

      11. 10. 2023

      Inovatívny program FinQ, ako prvý na Slovensku, má za cieľ naučiť deti myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií. Prináša komplexné metodické a podporné materiály pre školy, vytvorené s cieľom rozvíjať finančné vzdelávanie a finančnú kultúru žiakov na základných a stredných školách. Problematika financií a rozvoja finančnej kultúry je začlenená do rôznych vyučovacích predmetov.

      Naša škola je zapojená v tomto programe už druhý rok.

      FinQ učí rozmýšľať

      Program FinQ podporuje rozvoj kritického myslenia. Žiaci dokážu dôslednejšie zvažovať, ako funguje a aký význam má svet financií.

      V priebehu tohto týždňa prebiehalo priebežné testovanie žiakov III.C triedy učebný odbor kuchár, čašník. Priebežný test trval 90 minút a vyžadoval si dosť veľké sústredenie.

      Oblasti, v ktorých sa žiaci testovali boli jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, posudzovanie a rozhodovanie sa. Zadania boli dosť náročné, museli zvládnuť úlohy zamerané na čítanie s porozumením, korektné argumentovanie, overovanie hypotéz, abstrahovanie a modelovanie, posúdenie a výber alternatív konania.

      V porovnaní s minulým školským rokom sa väčšine žiakov podarilo zlepšiť a posunúť na vyššiu úroveň.

      Chcem sa triede III.C poďakovať za trpezlivosť, pekný a nerušený prístup k testovaniu. Verím, že spoločnými silami docielime, že sa ich finančná gramotnosť bude neustále zvyšovať a budú vedieť urobiť správne finančné rozhodnutia.

       Ing. Mária Lenčová

      koordinátor fin. gramotnosti

       

       

     • Moderný pomocník v kuchyni

      9. 10. 2023

      Predbežná úprava zeleniny pri príprave jedál je veľmi dôležitá, avšak zdĺhavá a náročná práca. V našej školskej kuchyni nepracujeme s polotovarmi, ale vždy s čerstvou zeleninou, či zemiakmi a ich očistenie a hlavne rovnomerné nakrájanie na požadovanú veľkosť zaberie veľmi veľa času. Žiaci si síce zdokonaľujú svoje zručnosti, avšak v modernej kuchyni majú stroje na predbežnú úpravu nezastupiteľné miesto.  Aj z tohto dôvodu plánujeme obohatiť školskú kuchyňu o ďalšieho takéhoto pomocníka.

      Dňa 2.10.2023 nám p. Tomáš Takács, ktorý zastupuje  firmu Robot – Coupe, prezentoval vysokovýkonný , multifunkčný  stroj na predbežnú úpravu potravín. Výmena diskov zabezpečuje rozmanitosť strúhania či krájania s vysokým výkonom, o čom nás presvedčila názorná ukážka.

       Takýto pomocník, by bol veľmi osožný a využitý, ale.......a potešili by sa mu najmä žiaci. I napriek tomu veríme , že čoskoro sa stane súčasťou našej školskej kuchyne.

     • DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

      2. 10. 2023

      Deň 8. september je dňom gramotnosti, ktorým medzinárodné spoločenstvo upozorňuje na všeobecnú negramotnosť. Tú však v Európe rieši povinná školská dochádzka, a tak nepredstavuje významnú tému.

      Projekt „Deň finančnej gramotnosti“ je dlhodobý vzdelávací projekt, ktorého cieľom je poukázať na tento fakt a zároveň poskytnúť vzdelávacie aktivity na zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku, ktoré sa konajú počas celého mesiaca september.

       Nadácia PARTNERS tiež pripravuje a zastrešuje konkrétne vzdelávacie projekty, aktivity, pomôcky a vzdelávacie materiály pre podporenie finančného vzdelávania obyvateľstva.

      FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ NA SLOVENSKU

      Priemerná úroveň finančnej gramotnosti Slovákov je 62,5 %.

      Aktuálnu úroveň finančnej gramotnosti obyvateľov Slovenska určil prieskum nezávislej agentúry Focus. Takmer rovnaké percento opýtaných – 64 %, si myslí, že sa vyzná veľmi dobre alebo dobre v oblasti financií a starostlivosti o vlastné peniaze. Až 43 % domácností neušetrí z mesačnej výplaty ani cent.

      FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

      Prieskumy poukazujú na nízku úroveň finančnej gramotnosti. Nie je to iba slovenský fenomén, ale dlhodobejší svetový problém , ktorého riešením sa už niekoľko rokov zaoberá aj Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD).

      Naša škola sa každoročne zapája do aktivít, ktoré organizuje nadácia PARTNERS. Triedy I.N, II.N, I.A a III.C si otestovali svoj finančný kvocient – FQ a zároveň sa zapojili do súťaže o pekné ceny .

      Našim študentom prajeme, aby sa stále zdokonaľovali v tejto oblasti,  získali nové vedomosti, zručnosti , vedeli robiť správne finančné rozhodnutia.

      Ing. Mária Lenčová, koordinátor FG

     • Európsky deň jazykov 2023 vo vynovenej učebni

      26. 9. 2023

      26. septembra 2023 sa SOŠ obchodu a služieb aktívne zapojila do Európskeho dňa jazykov. Riaditeľka školy Ing. Katarína Garajová slávnostne otvorila vynovenú Učebňu jazykov, ktorú sa nám podarilo renovovať a revitalizovať vďaka nášmu sponzorovi a partnerovi v duálnom vzdelávaní firme Agroján s.r.o. prevádzka Tekovská Kúria. Modernejšie priestory sú spojené  s inováciami, ktoré zefektívňujú výučbu, robia ju atraktívnou, aktívne zapájajú žiakov do vyučovacieho procesu a zároveň sa deti i učitelia cítia v škole príjemne. Tieto ciele sa dajú dosiahnuť využívaním nových prístupov vo výučbe, napríklad zaradením interaktívnych pomôcok do vyučovania. V tomto smere však zohráva rolu aj priestorové riešenie tried, odborných učební a chodieb.

      Žiaci školy pod vedením vyučujúcich jazykov Mgr. M. Falatovej  a Mgr. J. Gromanovej  boli zapojení do rôznych aktivít: V krátkej prezentácii sa dozvedeli viac informácií o Európskom dni jazykov. Následne si  jazyky  precvičili v skupinovej práci, kde úlohou žiakov bolo priradiť správny cudzí jazyk k fráze „ľúbim ťa“, ktorú sme si pripravili v 20 jazykoch. Rovnako si žiaci v skupinovej práci viac potrénovali anglický jazyk, v ktorom mali pripravené rôzne aktivity. Dali sme priestor aj nášmu rodnému slovenskému jazyku, kde sme sa pozreli na jeho dialekty.

      Touto netradičnou formou a organizáciou vyučovacieho procesu chceli vyučujúce poukázať na dôležitosť cudzojazyčného vzdelania nielen pre školu, ale aj pre spojenie s praxou v oblasti podnikania, remesiel a služieb nielen na Slovensku a aj v celej Európe a vo svete.

      Mgr. Mária Falátová

      Mgr. Jana Gromanová

     • Štafetový polmaratón

      21. 9. 2023

      Dňa 21.9.2023 sme sa zúčastnili Štafetového polmaratónu stredných škôl okresu Žarnovica, ktoré každoročne organizuje Gymnázium Františka Švantnera v Novej Bani. Trasa začínala pred budovou gymnázia, pokračovala centrom mesta, cez  Banícke námestie, Štúrovu ulicu  a končila  opäť pred gymnáziom.  Súťažiaci mali odbehnúť 20 kôl, každý jedno s dĺžkou 1,1 km, ale našli na aj u nás takí, ktorí zabehli po dve kolá. Zúčastnení žiaci boli z rôznych tried, napriek tomu ukázali, že vedia držať spolu a navzájom sa podporovať, čo nám nakoniec prinieslo krásne 2. miesto a strieborné medaily.