• Aktuality

     • Učíme sa prostredníctvom umeleckého zážitku

      13. 12. 2023

      Zážitkové učenie je každému z nás v dnešnej dobe dobre známe, preto sme sa rozhodli, že navštívime Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene a pozrieme si hru W. Shakespeara Hamlet. Chceli sme sa naučiť maturitnú otázku v rámci slovenského aj anglického jazyka a v predvianočnom čase spojiť príjemné s užitočným.

      Zážitok, ktorý nám pripravili herci pod režijným vedením Petra Pavlíka, nám však  doslova učaroval. Súčasné otázky v klasickom pôdoryse príbehu prepájajú dve obdobia atraktívnym vizuálom a pôsobivou zvukovou kulisou. Príbeh dánskeho princa, ktorý sa odmieta zmieriť s pravidlami „ vykĺbenej doby“ je mimoriadne blízky nielen mladej generácii. Je možné zachovať si v špine a marazme čistý štít? Dokáže v mravne a ideologicky toxickej realite prežiť ľudská empatia? Odpovede na tieto otázky prináša mrazivé finále, naživo interpretované songy a výstižné bonmoty. Odmenou pre hercov bol neutíchajúci potlesk a skutočné nadšenie.  Hoci predstavenie trvalo takmer tri hodiny, pokojne by sme si ho pozreli ešte raz. Cestou domov sme horlivo diskutovali, vyjadrovali svoje dojmy  a už teraz sa tešíme na ďalšie umelecké zážitky.

                                                                                         PaedDr. Gáborová, Mg.  Falatová

     • Ocenenie SRDCE NA DLANI získala SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

      10. 12. 2023

      Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania vykonávané bez nároku na finančnú odmenu. Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné.

          Dňa 8.12.2023 sme zažili  výnimočný večer, v divadle J. G Tajovského vo Zvolene sa konal jubilejný  25. ročník podujatia  Srdce na dlani. V Banskobystrickom kraji bolo prijatých 37 platných nominácií v 12 kategóriách. Odborná komisia udelila 13 ocenení a 6 nominácií posunula do národného oceňovania.  Sme nesmerne potešení a šťastní, že v kategórii Podpora dobrovoľníctva bola ocenená SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani. Ocenenie sme získali za to, že škola vytvára podmienky na zapájanie žiakov do rôznych charitatívnych dobrovoľníckych projektov.

       

         Škola pracuje 13 rokov v projekte Adopcia srdca, ktorý zastrešuje misijné združenie Pallotini so sídlom v Bratislave. O príbehu malého černošského chlapca z Rwandy sme vás pravidelne informovali, dnes je z neho samostatne zárobkovo činný mladý muž, ktorý preberie starostlivosť za svojich súrodencov. Počas rokov sme sa snažili dobrovoľníckou činnosťou žiakov zlepšiť materiálne podmienky rodiny a okrem pravidelného školného sme rodine prispeli finančnou pomocou navyše, rodina si tak mohla postaviť dom, kúpiť pole a chlapec si otvoril vlastné holičstvo. Pomoc neprichádzala samozrejme ako mávnutím čarovného prútika, sú za tým roky neúnavného snaženia sa,  organizovania zbierok ,  školského plesu,  pečenia koláčov, búrz kníh a oblečenia. Úsilie sa vyplatilo a my budeme sledovať , ako sa bude Jeanovi Baptistovi ďalej dariť.

       

         Žiaci našej školy však boli a naďalej sú aktívni v ďalších projektoch, ako sú Biela pastelka určená na pomoc nevidiacim,  Liga proti rakovine, Hodina deťom zameraná na pomoc  deťom zo sociálne slabých rodín , zapojili sme sa  do programu Slovenskej nadácie UNICEF  a získali sme titul Škola priateľská k deťom, prispievame do fudraisingových aktivít, ako sú Modrý gombík a pomoc pre utečencov z Ukrajiny, ktorá bola organizovaná našim mestom. Nezabúdame ani na charitatívne projekty,  ako sú projekty  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, Vianočná pošta seniorom v programe „ Spravme Vianoce našim starkým“, zapájame sa do aktivít v mesiaci október a prejavujeme úctu k starším vystúpeniami v Domove dôchodcov v Novej Bani, podporujeme benefičný koncert „ My a naše mesto.

         Počas slávnostného večera sme mali možnosť sledovať inšpiratívne  príbehy ocenených. Videli sme zanietených mladých ľudí, ale aj seniorov ochotných pomáhať, sledovali sme, ako nadšení dobrovoľníci zachraňujú kultúrne pamiatky, organizujú festivaly,  kultúrne a športové podujatia, videli sme pomáhajúce rodiny v seniorských centrách, videli sme  podať pomocnú ruku utečencom aj  matkám, ktoré prišli o nenarodené deti,  ako aj  pomoc  deťom, ktoré opustili matky. Výpovede ľudí boli veľmi silné , emotívne,  dojemné a láskyplné. Ľudia pomáhajú všade tam, kde zlyháva pomoc štátu, nezištne šíria lásku a DOBRO.   Ďakujeme za to, že sme mohli zažiť neopakovateľnú  atmosféru tohto podujatia a ďakujeme za ocenenie našej práce.

       

                                                     PaedDr. S. Gáborová, Ing. E. Struhárová, Ing. K. Garajová

     • Súťažíme ...

      10. 12. 2023

      Koncom novembra sa žiaci I. A, I. N, II. N, II. C a III. C zapojili do súťaže vyhlásenej portálom zmudri.sk.

       

      Portál zmudri.sk využívame aj pri výučbe odborných predmetov. Tentokrát sme si vybrali sériu Ako si vybrať štúdium a kariéru. Uvedená séria obsahovala štyri videokurzy. Po absolvovaní každého videokurzu,  študenti museli zvládnuť kvíz.  Úspešní študenti získali diplomy:

      • I. A -  Kristína Krátka, Mária Zigová, Sabína Marková
      • I. N – Pavol Vozár
      • II. N – Timotej Grec, Vratko Babiak, Adrián Tisovský
      • II. C – Alexandra Arvajová, Adriána Mihaliková, Mária Lenčová, Stela Sruhárová                                                                                                     Ing. Erika Struhárová                                                                                                                                      učiteľka odborných predmetov
     • Ocenenie za celoživotný prínos vo vzdelávaní

      6. 12. 2023

      Dňa  5.12.2023 získali naši dlhodobí zamestnanci Ing. Jozef Koperdák, Mgr. Jana Káčerová a Ing. Mária Schwarzová  ocenenie priamo od predsedu BBSK Mgr. Ondreja Luntera za celoživotný prínos vo vzdelávaní a výchove  v prítomnosti podpredsedu BBSK Mgr. Mikuláša Pála, riaditeľky odboru školstva Mgr. Zuzany Lafférsovej a riaditeľov stredných škôl.

      Našim bývalým zamestnancom  srdečne blahoželáme a ďakujeme, že boli súčasťou histórie našej školy a podieľali  sa  na výchove a vzdelávaní našich absolventov. Do ďalších rokov im prajeme pevné zdravie.

      Ing. Katarína Garajová

       

     • Navštívil nás Mikuláš

      6. 12. 2023

      V stredu 6.12.2023 zavítala mikulášska nálada aj na našu školu. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada, akoby sa duch Sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami .

      Náš Mikuláš postupne navštevoval všetky naše triedy, kabinety a odborný výcvik, aby obdarúval každých našich žiakov a zamestnancov školy. Výdatnú pomoc mu pri tejto náročnej činnosti zabezpečili pomocníci anjeli a čerti.

      Všetkým žiakom III.C triedy chcem veľmi pekne poďakovať za pomoc.

      Ing. Nikola Babincová.

     • Konferencia o sociálnom podnikaní

      4. 12. 2023

      29. novembra 2023 sme sa so študentmi I.N, I.A triedy zúčastnili Konferencie o sociálnom
      podnikaní, ktorá sa konala v aule Strednej odbornej školy polytechnickej v Zlatých
      Moravciach. Konferencia bola organizovaná v rámci projektu Erasmus plus „Mladí sociálni
      podnikatelia“. Na konferenciu boli pozvaní učitelia a študenti okolitých škôl s cieľom dostať
      do povedomia problematiku sociálneho podnikania, ale aj zástupcovia sociálnych podnikov
      v Zlatých Moravciach a okolí. Novú Baňu na tejto konferencii zastupovala Mgr. Ing. Eliška
      Vallová, ktorá zastrešuje aj sociálny podnik pôsobiaci v meste. Na toto podujatie prijal
      pozvanie aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš,
      ktorý detailne a na príkladoch rozobral problematiku sociálneho podnikania v Slovenskej
      republike.
      Z tohto podujatia sme si všetci odniesli zaujímavé poznatky, ktoré môžeme využiť
      v odborných predmetoch.

      Ing. Erika Struhárová, Ing. Mária Lenčová
      učiteľky odborných predmetov

     • „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"

      1. 12. 2023

      Naša škola sa zapojila do 6. ročníka výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Podarilo sa nám vyzbierať a naplniť  a odovzdať 28 krabíc, ktoré tieto Vianoce potešia seniorov po celom Slovensku.

      Ďakujeme  všetkým, ktorí sa zapojili do výzvy - zamestnancom školy, žiakom a priateľom školy. Osobitne ďakujem  Mgr. Janke Gromanovej  a členom Školského parlamentu za pomoc s balením krabíc.

      Ing. Nikola Babincová

     • Červené stužky sú symbolom boja proti AIDS

      1. 12. 2023

      Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.                                              Červené stužky sú symbolom a názvom kampane boja proti AIDS, ktorá je pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku.  AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.  So žiakmi našej školy sme si vyrobili červené stužky. Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Rozdávali ich žiačky III.C triedy, odbor kuchár, čašník, servírka spolužiakom a zamestnancom školy.

      Za pomoc pri výrobe stužiek veľmi pekne ďakujem pani učiteľke Mgr. Janke Gromanovej.

      Ďakujem všetkým, za zapojenie sa do kampane, Ing. Nikola Babincová.

     • Zážitkový nábor do zamestnania

      23. 11. 2023

       

      Banskobystrická regionálna správa ciest dnes na pôde naše školy odprezentovala svoju spoločnosť s možnosťou budúceho zamestnania pre žiakov učeného odboru mechanik opravár a nadstavbového štúdia.

      Lákadlom boli benefity pre nových zamestnancov, či možnosť brigády

      Súčasťou bola prezentácia modernej techniky.

      Ďakujeme za kariérnu motiváciu

     • Deň študenstva sme oslávili stužkovaním aj imatrikuláciami

      23. 11. 2023

      17. november je významným historickým medzníkom v novodobej histórii Slovenskej republiky. Pripomíname si nielen Deň boja za slobodu a demokraciu, ale tento deň je od roku 1941 aj Medzinárodným dňom študentstva.

      Pri tejto príležitosti Školský parlament pod vedením Ing. Babincovej  zorganizoval oficiálne imatrikulácie pre našich prvákov. Prváci po prečítaní sľubu slávnostne prisahali na symboly svojho odboru, získali certifikát  a tak boli oficiálne prijatí do študenskej komunity našej školy.

      Pre mnohých maturantov je tento školský rok ich posledným školským rokom, preto im boli pri príležitosti Medzinárodného dňa študenstva pripnuté zelené maturitné stužky, ktoré sú symbolom nádeje a povzbudenia pred maturitami.

      Slávnosť sme zakončili skvelým pohostením vo forme mafiniek, ktoré nám pripravili MOV so žiakmi.

     • Finančná akadémia

      20. 11. 2023

      Kontakt so svetom financií je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a rozhodnutia, ktoré ľudia robia, môžu významne ovplyvniť ich budúcnosť. 

      Nadácia PARTNERS sa aktívne podieľa na aktivitách zameraných na zvyšovanie finančného povedomia.

      Vzdelávací cyklus Finančná akadémia je určený pre študentov  a jeho cieľom je viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti. Zaujímavou cestou dostávajú návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu.

      Finančná akadémia je interaktívna forma vzdelávania, umožňujúca študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych modelových situáciách.

       Lekcie Finančnej akadémie mapujú sektory finančného trhu a prinášajú študentom odborné základy vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, ako aj praktické a užitočné informácie. Odbornými garantmi a školiteľmi lekcií sú odborníci na financie zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

      V rámci Finančnej akadémie sa študenti oboznámili s nasledovnými témami - Bohatí alebo chudobní, Dobrý alebo zlý hospodár, Vlastné bývanie, Život v istote, S istotou do rizika, Pre lepšiu budúcnosť.

      Touto cestou sa chceme poďakovať pani Cesnakovej Ľubici zo spoločnosti Partners Group SK za netradičnú prednášku, spojenú s praktickými príkladmi, zaujímavými kvízmi. Máme za sebou  niekoľko lekcií a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

                                               Ing. Mária Lenčová, Ing. Struhárová

                                                 učiteľky odborných predmetov

                                                                                                       

       

     • Aktivity v rámci odborných predmetov

      10. 11. 2023

      V priebehu mesiacov september, október sme zrealizovali v rámci odborných predmetov množstvo aktivít. Pri príležitosti Dňa súkromného podnikania sme so žiakmi zrealizovali podnikateľský kvíz, pri príležitosti Svetového dňa sporenia si žiaci otestovali svoje vedomosti a zručnosti v kvíze finančnej gramotnosti prostredníctvom ponuky JA Slovensko, n.o.

                       Finančná olympiáda

      Naši študenti sa každoročne zapájajú aj do finančnej olympiády. Tento rok to boli triedy I. A, I. N, II. N, III. C, II. C. Vďaka finančnej olympiáde si môžu stredoškoláci otestovať a navzájom porovnať svoje finančné vedomosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

      Časový harmonogram súťaže

      Súťaž prebieha v 3 kolách. Prvé dve kolá prebehnú formou on-line testu. Vo finálovom kole, ktoré sa realizuje prezenčnou formou, je študent odkázaný len na svoje finančné vedomosti.

      Víťazi súťaže získajú finančnú výhru a tak isto získajú finančnú výhru pre pedagóga školy, ktorý viedol vedomostnú prípravu študenta na súťaž a finančnú cenu pre strednú školu.  Prvé miesto – 1.000,- EUR, druhé miesto 750,- EUR, tretie miesto – 500,- EUR.

      Naša škola už druhý rok pracuje v inovatívnom programe FinQ, ktorý má za cieľ naučiť študentov myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií. V jesenných mesiacoch prebehlo priebežné testovanie.

      Našim študentom držíme palce, aby dosiahli čo najlepšie výsledky a úspešne reprezentovali našu školu.

                     Ing. Mária Lenčová, Ing. Erika, Struhárová,  

                         učiteľky odborných predmetov

       

     • Školské kolo Olympiády ľudských práv

      8. 11. 2023

      Dňa 8.11.2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv.  V roku 2023 je to už 26. ročník,  ktorého nosnou témou je  „Hrádza proti nenávisti.“

      Školského kola sa zúčastnilo 10 žiakov z tried I.A, I.N a II.N . Súťažiaci mali vypracovať test s počtom bodov 100, úspešným riešiteľom  sa stáva  žiak s počtom bodov 60, ostatní sú riešitelia.

      Najlepšie sa umiestnil Adrián Tisovský z II.N triedy s počtom bodov 60 , na druhom mieste skončil Pavol Vozár z I.N s počtom bodov 48 a na treťom mieste sa umiestnila Viktória Tužinská s počtom bodov 44.

      Víťazom blahoželáme a všetkým žiakom ďakujeme za účasť.

        PaedDr. Slavomíra Gáborová

        Koordinátor ľudských práv 

     • Rýchle prsty našich prvákov

      6. 11. 2023

      Študenti prvého ročníka študijného odboru Škola podnikania majú v rámci odborných predmetov aj predmet Administratíva a korešpondencia.

      Jeho úlohou je umožniť žiakom  získať zručnosti v písaní na počítači desaťprstovou hmatovou metódou. Študenti píšu v programe  „ATF – All Ten Fingers“, ktorý ich bez problémov naučí písať všetkými desiatimi prstami rýchlo a presne. V prvom a druhom ročníku je dôležité zvládnuť hmatovú metódu a hlavne písať presne v ďalších ročníkoch sa zameriame na obchodnú korešpondenciu.

      Priebežne sú zahrnuté aj opakovacie lekcie, ale aj lekcie v anglickom a nemeckom jazyku. Lekcie sú cielene štruktúrované tak, aby zdynamizovali a spestrili vyučovaciu hodinu. Zaraďuje sa aj gymnastická príprava, ktorá slúži na rozcvičovanie prstov. Hmatové cvičenia vedú k osvojeniu si správneho prstokladu. Rytmické cvičenia umožňujú bezpečne zvládnuť prstovú techniku, písať presne, plynulo a bez námahy.

      Niektorí prváci už píšu celkom dobre, črtajú sa nám aj talenty, ktoré určite podporíme v príprave na súťaže. Spomeniem aspoň niektorých – Martin Maďar, Sabína Marková, Kristína Krátka . V rámci hodiny sme si zaspomínali aj na staré časy a študenti si vyskúšali písanie  na klasických písacích strojoch, kedy bolo písanie oveľa namáhavejšie ako dnes.

      Písať desaťprstovou hmatovou metódou znamená písať racionálne, všetkými desiatimi prstami, hmatom, podľa prstokladu, t. j. naslepo, bez zrakovej kontroly.

      Verím, že naši študenti sa budú neustále zlepšovať a budú úspešne reprezentovať našu školu.

       

            Ing. Mária Lenčová

            učiteľka odborných predmetov

     • Školské kolo súťaže Skills Slovakia Gastro Junior Metro Cup

      30. 10. 2023

      Dňa 26.10.2023 sa uskutočnilo v priestoroch odborného výcvikuSOŠ obchodu a služieb v Novej Bani,   školské kolo súťaže Skills Slovakia Gastro Junior Metro Cup. Na súťaž sa pripravili dvojčlenné tímy žiakov  tretieho ročníka učebného odboru kuchár.

      Hlavnou surovinou boli kuracie prsia s kosťou a kožou. Na jednu porciu mali súťažiaci použiť 150 g mäsa, pričom mali prsia vykostiť, a kosť a kožu použiť v recepte.

      Súťaže sa zúčastnili 4 súťažné tímy, ktoré pripravovali jedlá s charakterom „ Špecialita regiónu v modernej úprave, teda jedlo , ktoré vychádza z kulinárskych tradícií regiónu.

      Pripravovali jedlá :

      1. Trhané kuracie mäso s BBQ omáčkou, domáca žemľa, cesnakový dresing, grilovaná zelenina
      2. Vyprážaná kuracia kapsa plnená brokolicou a feta syrom, zemiakovo cviklové pyré
      3. Krémové rizoto s hlivou a  s kuracím steakom na tymiáne
      4. Kurací steak, sparený bio lila karfiol, zelerová omáčka

      Súťažiaci  pripravili veľmi chutné a oku lahodiace jedlá

      Odborná komisia rozhodla, že prvé miesto si zaslúžili dievčatá 1.týmu, Anna Novosadová a Irena Považanová, ktoré pripravovali Trhané kuracie mäso.

      Víťazkám gratulujeme a veríme, že postúpia v korešpondenčnom  výberovom kole a dostanú sa do Krajského semifinálového kola, ktoré sa uskutoční v SOŠ obchodu a služieb v Piešťanoch.

      Držíme palce!

      MOV Bc.Kvaššayová Andrea

     • Medzinárodný deň školských knižníc

      23. 10. 2023

      Medzinárodný deň školských knižníc sa každoročne oslavuje štvrtý pondelok v mesiaci október a my sa pravidelne zapájame do tohto podujatia.

      Naša školská knižnica si pre žiakov pripravila vedomostné kvízy zo slovenského jazyka. Prvenstvo patrilo I. A triede. V priestoroch školskej knižnice sme pripravili burzu kníh spojenú s výstavkou záložiek z partnerskej školy z SOŠ obchodu a služieb v Komárne, ktoré sme si vymenili v rámci projektu Záložka do knihy. Žiaci si mohli preveriť vedomosti z pravopisu v doplňovačke, najlepšie obstál  Marko Štefanka z I.N. Na záver sa mohli všetci občerstviť čerstvým ovocím.

       Mgr. J. Gromanová, PaedDr. S. Gáborová

       

     • Svetový deň zdravej výživy

      17. 10. 2023

      16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy, ktorý vyzýva k spolupráci, aby právo na potraviny mali všetci obyvatelia našej planéty.  Pretože, výživa spoločne s fyzickou aktivitou a genetickou dispozíciou je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie.

      Na našej škole sa pri  tejto príležitosti  uskutočnila prednáška o zdravej výžive a ochutnávka zdravých dobrôt z cvikle a tekvice. Žiaci všetkých ročníkoch spoločne s učiteľmi si pochutili na cviklovej a tekvicovej nátierke, čokoládových muffinoch s cviklou, cviklovom perníku, tekvicovej roláde s mascarpone krémom a bezlepkovom tekvicovom koláči. Taktiež sme mali zabezpečený pitný režim nápojov z cvikle a tekvice, ďalej čerstvé ovocie a detské výživy.

      Za toto zdravé a chutné občerstvenie veľmi pekne ďakujeme majstrom odbornej výchovy a žiakom odborného výcviku.

      Ing. Nikola Babincová

     • Odborná exkurzia – Hronsek, Banská Bystrica

      13. 10. 2023

      Dňa 10.10.2023 sa naši študenti študijného odboru Škola podnikania a nadstavbového štúdia Podnikanie v remeskách a službách  zúčastnili odbornej exkurzie zameranej na cestovný ruch. Na našej škole sa cestovný ruch vyučuje ako odborný predmet.

      Navštívili sme drevený artikulárny kostol v Hronseku, ktorý bol v roku 2008 zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Výklad bol veľmi zaujímavý a študenti sa dozvedeli veľa nových informácií ako napr. -  kostol bol postavený v roku 1725, má pôdorys kríža, má 30 okien, má 1100 miest na sedenie, má výbornú akustiku, má päť vchodov, strecha je šindľová, orgán v kostole je stále funkčný –  pochádza z roku 1764 od majstra Martina Podkonického z Banskej Bystrice. Nádvorie kostola zdobia 4 mohutné lipy, z ktorých dve sú také staré ako kostol. Súčasne s kostolom bola postavená aj zvonica.

      Potom naše kroky smerovali do Vodného hradu, ktorý sa tiež nachádza v Hronseku. Dozvedeli sme sa o histórii hradu, ktorá začína v 14. storočí a do súčasnej podoby bol hrad prestavaný na konci 16. storočia, o  novodobej rekonštrukcii, ale taktiež sme si pozreli výnimočné nástenné maľby a zaujímavý interiér. Hrad v súčasnosti ponúka ubytovanie v nadštandardných zrekonštruovaných apartmánoch, ktoré dýchajú históriou, konajú sa tu svadby, oslavy, firemné eventy, ale aj divadelné predstavenia a rôzne kultúrne podujatia. Krásne vynovené priestory zladené s históriou nás naozaj veľmi očarili.

      Ďalej sme sa presunuli do Banskej Bystrice, kde sme si prezreli expozíciu v pamätníku SNP a potom sme si dopriali trošku oddychu v nákupnom centre Európa.

      Myslím, že exkurzia sa všetkým páčila a pozitívne naladení sme sa vrátili domov.

                                                                             Ing. Mária Lenčová, Ing. Erika Struhárová

                                                                                       učiteľky odborných predmetov

     • Projekt Záložka do knihy

      11. 10. 2023

      V roku 2023 pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc  bol  Slovenskou pedagogickou knižnicou vyhlásený 12. ročník  projektu Záložka do knihy .

       Cieľom  celoslovenského projektu  je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému „Hrdinovia detektívnych románov.“ Výmenu záložiek môžu školy využiť aj k nadviazaniu spolupráce, kontaktov a poznávaniu života žiakov z rôznych kútov Slovenska a zároveň ako súčasť školského projektu.

      SOŠ obchodu a služieb sa pravidelne zapája do tohto projektu, vyrobené záložky posielame partnerskej škole SOŠ obchodu a služieb v Komárne.

        PaedDr. Slavomíra Gáborová

         Mgr. Jana Gromanová