•  

               Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

            Zoznam členov rady školy

     volených  a delegovaných  v súlade so Zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Platí od 16.10.2021)

                  

     P.č.

     Priezvisko, meno členov rady školy

     Je volený/delegovaný za

     1.

     Tužinský Michal, Bc.– predseda

     zástupca pedagogických zamestnancov

     2.

     Tužinská Zdenka

     zástupca za rodičov

     3.

     Brandová Lucia

     zástupca za rodičov

     4.

     Mikulášková Zuzana

     zástupca za rodičov

     5.

     Havran Ján, Mgr.

     zástupca za zriaďovateľa BBSK 

     6.

     Hollá Ľubica, Mgr.

     Slovenská živnostenská komora 

     7.

     Danko Kamil

     poslanec BBSK za okres Žarnovica 

     8.

     Mašlárová Silvia, Mgr.

     zástupca za zriaďovateľa BBSK 

     9.

     Ivaničová Gabriela, Ing.

     zástupca pedagogických zamestnancov

     10.

     Budinská Zuzana Bc.

     zástupca za ostatných zamestnancov

     11.

     Tomčáni René

     zástupca za študentov