•  

               Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

            Zoznam členov rady školy

     volených  a delegovaných  v súlade so Zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Platí od  1.06.2023)

                  

     P.č.

     Priezvisko, meno členov rady školy

     Je volený/delegovaný za

     1.

     Tužinský Michal, Bc.– predseda

     zástupca pedagogických zamestnancov

     2.

     Benčaťová Monika

     zástupca za rodičov

     3.

     Suchá Katarína

     zástupca za rodičov

     4.

     Tisovský Maroš

     zástupca za rodičov

     5.

     Žoltická Janka, Ing.

     zástupca zriaďovateľa BBSK 

     6.

     Hollá Ľubica, Mgr.

     Slovenská živnostenská komora 

     7.

     Jaďuď Branislav, Mgr. MVDr. MBA

     poslanec BBSK za okres Žarnovica 

     8.

     Mašlárová Silvia, Mgr.

     zástupca za zriaďovateľa BBSK 

     9.

     Šályová Monika, Ing.

     zástupca pedagogických zamestnancov

     10.

     Budinská Zuzana, Bc.

     zástupca za ostatných zamestnancov

     11.

     Mádel Miroslav

     zástupca za žiakov školy