• Záverečné skúšky 2023/2024

  • Záverečné skúšky v školskom roku 2023/2024

    

   Klasifikačná porada pre triedu III.C, II.D -  5. júna 2024

    

   1. Praktická časť    12.a 13. 6. 2024

   2. Ústna časť          14. 6. 2024

    

         Študijné voľno 7. – 11. júna 2024

        Zmena termínov vyhradená na návrh KŠÚ Banská Bystrica.