• Uznané kredity

 • PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  Mgr. Jana Káčerová Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 15
  Mgr. Mária Falátová Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6 12
  Hodnotenie ústnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
  Ing. Katarína Garajová Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 15
  Ing. Gabriela Ivaničová Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 15
  Mgr. Pavol Lipták Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 15
  Ing. Anastázia Mádelová Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky z nemeckého jazyka 8 23
  Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15
  Ing. Erika Struhárová Podnikanie v cestovnom ruchu 25 25


  © aScAgenda 2020.0.1204 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.05.2020