• Uznané kredity

  • PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
    Mgr. Mária Falátová Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6 12
    Hodnotenie ústnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6


    © aScAgenda 2022.0.1362 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.07.2022