• Aktuality

     • Oznam

      7. 7. 2020

      Počas školských prázdnin, v čase čerpania dovoleniek  sú stanovené

      úradné hodiny  školy  v pracovných dňoch od 7.00 do 11.00 hod.

      V prípade potreby telef. číslo  : 0905 493 007

                                           e-mail : koperdak56@gmail.com

     • Nadstavbové štúdium

      10. 6. 2020

      Máte výučný list a potrebovali by ste maturitu?  SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani otvára pre školský rok 2020/2021 dvojročné nadstavbové štúdium v odbore Podnikanie v remeslách a službách. Prihlášky je možné podávať do 25.6.2020. NEČAKAJTE, PRÍĎTE MEDZI NÁS.

     • Voľné miesta v prijímacom konaní do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

      5. 6. 2020

      Voľné miesta v prijímacom konaní do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

       

      Kód odboru               Názov odboru                Dĺžka štúdia         Voľné miesta

      2466 H 02                   mechanik opravár

                                         – stroje a zariadenia                  3                            3

      2982 F                        potravinárska výroba                 2                            9

      3686 F                        stavebná výroba                        2                           15

      6444 H                        čašník, servírka                         3                            8

      6445 H                        kuchár                                       3                            4

       Nečakajte, príďte medzi nás.

     • Certifikáty pre úspešných študentov

      1. 6. 2020

      Certifikáty pre úspešných študentov

      Firma KROS, a.s. každoročne udeľuje  za vynikajúce výsledky žiakom certifikáty.  Žiaci štvrtého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie počas školského roka pracovali v rámci predmetu Seminár z účtovníctva v účtovných programoch ALFA plus – jednoduché účtovníctvo, OMEGA – podvojné účtovníctvo  a OLYMP – mzdy a personalistika. Tí najlepší, po splnení stanovených podmienok získali certifikáty.  Certifikát deklaruje, že jeho majiteľ vie program ovládať a pracovať s ním. Je známkou prestíže a zlepšuje pozíciu študentov na trhu práce.  V tomto školskom roku certifikáty za úspešné zvládnutie programov získava:

      Anežka Šipikalová

      Kristína Mištíková

      Simona Brodzianska

      Dievčatám srdečne blahoželám a verím, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti využijú v ďalšom štúdiu na vysokých školách.               

                                                                                             Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

     • Poďakovanie maturantov II.N

      28. 5. 2020

      Poďakovanie

      Vážený pán riaditeľ, vážená pani zástupkyňa, drahí učitelia, zamestnanci školy, milí spolužiaci.

      Stretávame sa v tento slávnostný okamih, aby sme sa rozlúčili. Bok po boku sme strávili dva roky, niektorí päť, naše cesty  sa rozchádzajú, aby sme brázdili nekonečný priestor sveta každý sám.

      V mene svojich spolužiakov by som sa chcela poďakovať naším drahým triednym učiteľom. Za ich dobré rady, za ochrannú ruku, ktorú nad nami držali, za kilometre, ktoré kvôli nám nabehali. Drahí učitelia, neplačte. Veď nie sme na pohrebe. Nevidíme sa naposledy. Len prechádzame do ďalšej etapy nášho života, aby sme naštartovali náš dospelácky život, naše ďalšie štúdium alebo kariéru.

      A vy tu musíte zostať, aby sme mali koho navštevovať a tiež, aby ste vychovali ďalšiu generáciu kuchárov, čašníkov, mechanikov a odbor ako sme boli my obchod a podnikanie v remeslách a službách s rovnakou láskou, akú ste dopriali nám.

      Chcela by som sa takto v mene všetkých mojich spolužiakov poďakovať jednotlivo našim učiteľom.

      Pani učiteľka PaedDr. Slavomíra Gáborová vždy keď ste nám vysvetľovali novu latku literárneho diela nebrali sme to ako nové učivo ale rozprávku ktorú ste nám prerozprávali a my sme si ju na koniec hodiny hneď zapamätali. Váš smiech nám vždy zlepšil deň. Ďakujeme.

      Pani učiteľka Mgr. Mária Falatová nie vždy to bolo s nami ľahké, ale okrem angličtiny sme sa trochu priučili aj iných dôležitých ku životu veci. Vždy ste tu pre nás boli, keď sme niečo potrebovali zato vám. Ďakujeme.

      Pani učiteľka Ing. Gabriela Ivaničová, hodiny s vami boli jedným slovom užasne. Veľa krát ste nám dávali aj príklady zo života čo nám pomáhalo lepšie si zapamätať učivo. Ďakujeme.

      Pani učiteľka Ing. Erika Struhárová, keď ste prišli do triedy vždy ste zažiarili ako slniečko, vaša pozitívna energia a úsmev  nás hnali vypočítať par príkladíkov. Ďakujeme.

      Pani učiteľka Ing. Mária Lenčová, s vami sme sa nikdy nenudili, zo všetkým nám pomáhali a snažili sa nás pripraviť na život po skole a vaše drahocenné rady sme si zobrali k srdcu. Ďakujeme.

      Pani učiteľka Mgr. Jana Káčerová, matematika ani chémia neboli naše silné stránky, ťahalo sa to z nás ako chlpatej deky, ale spoločnými silami sme to zvládli. Ďakujeme.

      Pani učiteľka Ing. Ingrid Barancová, ďakujeme vám za trpezlivosť na hodinách informatiky, manažmentu a marketingu.  

      Triedny učiteľ Mgr. Pavol Lipták, vám ďakujeme hlavne za trpezlivosť, ktorú ste s nami mali, nebolo to vždy ružové, ale stále ste stali pri nás pomáhali nám zo všetkým  a veľa kráť sme sa spolu aj všetci zasmiali. Ďakujeme, že sme to spolu dobojovali až do konca.

      Samozrejme, nesmieme zabudnúť na Pána riaditeľa, Ing. Koperdáka. Pán riaditeľ, chceme vám poďakovať za študijné podmienky, ktoré na tejto škole vytvárate a tiež za dobré meno, ktoré si táto škola aj vďaka vám zachováva.

      V neposlednom rade chcem poďakovať aj ostatným zamestnancom školy. Aj keď sme sa nestretávali tak často, vieme, že bez Vás by to tu nemohlo fungovať. Veď, nech je mechanizmus akokoľvek veľký, obsahuje maličké nity, bez ktorých by sa veľmi rýchlo rozpadol. A práve tie určujú jeho efektivitu.

      Na záver sa chcem rozlúčiť aj s vami, milí spolužiaci. Aj keď nie vždy sme nažívali v symbióze a občas sa objavila aj istá forma parazitizmu, radšej spomínajme na časy, kedy nám bolo spolu dobre…

      Takto sa končí naša spoločná púť a začína sa púť jednotlivca.

                                                                Žiaci II.N triedy, Podnikanie v remeslách a službách

     • Poďakovanie maturantov IV.A

      28. 5. 2020

      Poďakovanie

      Milý pán riaditeľ, milí učitelia,

                  dnes je deň, keď si každý z nás povie: ,,To naozaj tak rýchlo ubehlo?" Len nedávno sme v jedno septembrové ráno neisto prišli do novej školy a hľadali známu tvár. Všetko bolo pre nás nové, ale tešili sme sa na naše nové životné obdobie.

                  Naši učitelia boli počas nášho štúdia našimi druhými rodičmi. Od prvých dní, keď sme nesmelo prekročili prah našej triedy. Práve oni boli tí, ktorí nás viedli a odovzdávali nám svoje vedomosti. Určite to nebolo ľahké, ale to že tu dnes stojíme svedčí, že ich práca a snaženie neboli zbytočné.

      Zažili ste s nami ťažké chvíle, ale nedovolili ste nám poľaviť. Za to by sme sa vám chceli poďakovať, vedeli ste sa s nami zabávať, smiať, ale pre všetkých ste chceli byť hlavne vzorom.

      Veľká vďaka patrí hlavne našej triednej pani učiteľke Falatovej, že to s nami vydržala 4 roky a držala nad nami ochrannú ruku. Prežili ste si  s nami aj ťažké chvíle, chvíle našej ,,vzbury" ale teraz už vieme, že všetko ste to s nami mysleli dobre, len my sme to vtedy ešte nechápali. Potom prišli tie pekne chvíle, kedy ste nám boli ako kamarátka, vždy sme sa na vás mohli spoľahnúť, pretože sme vedeli, že sa nám pokúsite pomôcť. Nad veľa vecami ste zatvárali oči a všetky naše problémy ste nám pomáhali riešiť. Vedeli ste sa s nami zasmiať, aj ste nás veľa naučili ale rovnako ste nám vedeli odpustiť zabudnuté úlohy. Za všetko vám patrí obrovské ĎAKUJEM!​​​​​​​

      Nesmiem zabudnúť aj na druhých učiteľov...

      Pani učiteľka Ing. Struhárová, v našej triede ste trávili asi najviac času, ale dobre Vám u nás bolo... Ďakujeme za Vašu nekonečnú trpezlivosť, s ktorou ste nám vysvetľovali účtovníctvo a iné predmety, s Vami sme sa naučili aj to, čo sme si mysleli že nikdy vedieť nebudeme. Vždy ste boli na nás pripravená či už s písomkami alebo novým učivom. Vám patrí tiež Veľké ďakujem!

      Pani učiteľka Ing. Lenčová, vy ste boli vždy vysmiata ako slniečko, dobrá nálada išla vás sprevádzala všade a pomáhali ste nám s každou prekážkou ktorú sme nevedeli prekonať. Ďakujeme vám za zaujímavé a vtipné vysvetľovanie učiva.

      Pani učiteľka PaedDr. Gáborová, Vám ďakujeme za vtipné hodiny slovenčiny a tiež za historky, ktoré ste nám rozprávali, Vaše hodiny môžeme nazvať tými najkrajšími hlavne kvôli tomu, že s Vami bola každá hodina iná. Často ste nás trápili so slohmi ale vieme, že to bolo pre naše dobro.

      Pán učiteľ Mgr. Lipták, vždy ste nám vedeli odpustiť zabudnuté úbory alebo našu lenivosť a nikdy ste nebrali vážne naše šomranie na behanie. Ďakujeme!

      Pani učiteľka Ing. Ivaničová, vy ste nám vždy do triedy doniesli nejakú novinku, ďakujeme vám za odpustené písomky alebo odpovede, keď sme sa nenaučili.

      Pani učiteľka Ing. Garajová, vám ďakujeme za vždy pripravenú desiatu, voňavé a chutné toasty a hot-dogy.

      Pani učiteľka Mgr. Káčerová, vám tiež patrí vďaka za trpezlivosť na matematike aj za nové príklady pri ktorých sme sa vždy zapotili, ale niekedy to bolo naozaj ťažké.

      Pani učiteľka Ing. Barancová, ďakujeme vám za vašu trpezlivosť a dobrú náladu na našich hodinách a za všetko čo ste nás naučili.

      Pani učiteľka Ing. Mádelová, neboli ste s nami dlho ale aj tak vám ďakujeme za všetky veci, ktoré ste nám odpustili a za vašu snahu nás naučiť nemčinu.

                  Zažili sme s vami pekné chvíle, na ktoré budeme všetci spomínať. V mene všetkých maturantov vám ĎAKUJEME takouto cestou!

     • Certifikát kvality za realizáciu projektu eTwinning 2019/2020

      25. 5. 2020

      Certifikát kvality za realizáciu projektu eTwinning 2019/2020

      V školskom roku 2019/2020 realizujeme projekt e Twinning pod názvom  „Udržujme tradície počas celého roka“.  Máme za sebou tri fázy ako tri ročné obdobia Jeseň, Zima, Jar a  naše úsilie bolo dňa 19.5.2020 odmenené Národným certifikátom kvality ( QL ), ktorý nám udelila Slovenská národná podporná agentúra. Certifikát kvality sa udeľuje projektom, ktoré dosiahli  národnú úroveň.

      Sme veľmi radi, pretože povzbudíme svojich partnerov z Turecka, Rumunska a Španielska, aby požiadali o certifikát kvality v ich krajinách a spoločne sa pustíme do poslednej letnej časti projektu. Najviac náš teší, že projekt žije aj napriek zatvoreným školám v tomto náročnom období!

                                                        PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor projektu eTwinning

     • Tretia časť projektu eTwinning 2019/2020

      18. 5. 2020

      Tretia časť projektu eTwinning 2019/2020

           Tretia časť projektu eTwinning „Udržujme tradície počas celého roka“ pod názvom JAR prebiehala v mesiacoch marec, apríl a máj. V marci sme si vymenili s partnerskými školami darčeky, naše darčeky putovali do Turecka, Rumunska a Španielska a my sme dostali balík so suvenírmi z Turecka z oblasti Ordu. V tom istom týždni sa v dôsledku pandémie Covid -19  brány škôl zatvorili nielen na Slovensku, ale postupne aj v partnerských krajinách. Aktivity spojené s projektom však nezastali a pokračovali sme spoločne naďalej v internetovom prostredí.

         Študenti z Rumunska priblížili partnerským krajinám festival Martisor, čo znamená začiatok jari. 1. marca  sa nosia  červené a biele náramky, ktoré majú zabezpečiť zdravie a prosperitu počas celého roka. Španielski žiaci  poslali zaujímavú prezentáciu o Dni sv. Juraja 23. apríla. Podľa legendy princ Juraj premohol draka a na znak úcty daroval svojej vyvolenej ružu. V tento deň je preto typické, že muži kupujú pre svoje manželky a priateľky ruže, ktoré sa predávajú v stánkoch na námestiach.

         Najkrajšími jarnými sviatkami sú v európskych krajinách  veľkonočné sviatky. Rumunskí študenti nám ukázali, ako sa pripravujú tradičné veľkonočné jedlá, my sme vytvorili prezentácie o  ľudových zvykoch počas veľkonočného obdobia, ako aj prezentáciu o rôznych druhoch tradičných techník, ktorými sa vyzdobujú slovenské kraslice. Našich partnerov tiež zaujali aj zvyklosti pri stavaní májov v minulosti a v súčasnosti a ukážky ľudových tancov.

         Tureckí študenti  natočili video o jarnom festivale Nowruz, v preklade nový život, ktorý sa oslavuje v deň jarnej rovnodennosti. Azda najsmutnejšie bolo video o oslavách Dňa detí v Turecku, kedy vládne v školách a na námestiach slávnostná atmosfére sprevádzaná bohatým programom. V tomto roku v dôsledku pandémie Covid – 19 boli ulice a školy prázdne, okná a balkóny si obyvatelia vyzdobili vlajkami a balónmi a sviatok detí sa oslavoval v domácnostiach.

         Projekt eTwinning sa pomaly chýli k záveru, ešte máme pred sebou jedno ročné obdobie a po lete projekt vyhodnotíme. Nevieme, kedy budú školy opäť otvorené a žiaci budú môcť pracovať so svojimi vyučujúcimi. Sme radi, že aj napriek ťažkej situácii sme nepoľavili a navzájom sme sa povzbudzovali. Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí  projekt úspešne dokončiť.

                                PaedDr. Slavomíra Gáborová, SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

     • Upozornenie pre žiakov

      4. 5. 2020

      Vážení rodičia, milí žiaci, dôrazne vás upozorňujeme, že v našej škole prebieha dištančná forma vzdelávania - štúdium z domu. Učitelia žiakom postupne zasielajú zadania, úlohy, projekty a pracovné listy. Žiadame žiakov o  dôsledné a priebežné plnenie zadávaných úloh, ktoré bude zhodnotené k 29.5.2020.

      V prípade, že jednotliví vyučujúci zhodnotia spätnú väzbu u žiaka po tomto termíne ako nedostatočnú, po prerokovaní v pedagogickej rade v týchto prípadoch budú žiaci pozvaní na komisionálnu skúšku.

     • Mobilita pracovníkov v školskom vzdelávaní

      13. 3. 2020

      Mobilita pracovníkov v školskom vzdelávaní

      Erasmus+ je programom Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu a ktorý sa realizuje v rokoch 2014 – 2020. Hlavnou filozofiou programu Erasmus+ je podpora vzdelávacej mobility, vytváranie partnerstiev vzdelávacích inštitúcií a podpora politík na základe medzisektorového prístupu, pričom je zameraná na podporu všetkých sektorov vzdelávania (školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania, neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, vzdelávania dospelých).

      V období 23.02.2020 do 07.03.2020 vyučujúca cudzích jazykov SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani Mgr. Mária Falatová sa zúčastnila štruktúrovaných kurzov CLIL in Dublin a Intensive English and CLIL v rámci programu Erasmus+, KA1 - Mobilita pracovníkov v školskom vzdelávaní. Obsah kurzov bol zameraný nie len na implementáciu metódy CLIL vo vyučovaní, ale aj na zvýšenie profesionálneho rozvoja účastníkov, získavania nových zručnosti v oblasti školského vzdelávania a výmenu skúseností s učiteľmi z rôznych EU krajín.

      Bohatý bol aj kultúrny a sociálny program, počas ktorého účastníci mali možnosť spoznať históriu, kultúru a tradície hosťujúcej krajiny, Írskej republiky a taktiež predstaviť svoju vysielajúcu organizáciu a krajinu.

      Chcela by som poďakovať za pomoc a podporu pri organizácii a uskutočnení mobility  študentom a kolegom z SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani, MsÚ v Novej Bani,  prednostke MsÚ Mgr. Ľudmile Rajnohovej, vedúcej oddelenia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania  Mgr. Ivete Lukáčovej a pracovníčkam informačného centra za poskytnutie propagačného materiálu na  prezentáciu mesta a krajiny a RODINE. 

                                                          Vyučujúca  cudzích jazykov SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani,

                                                          Mgr. Mária Falatová

     • Finančná akadémia

      10. 3. 2020

      ​​​​​​​Kontakt so svetom financií je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a rozhodnutia, ktoré ľudia robia, môžu významne ovplyvniť ich budúcnosť. 

      Nadácia PARTNERS sa aktívne podieľa na aktivitách zameraných na zvyšovanie finančného povedomia.

      Vzdelávací cyklus Finančná akadémia je určený pre študentov  a jeho cieľom je viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti. Štvrtý ročník úspešných prednášok dokazuje, že mladí ľudia majú záujem dozvedieť sa, ako správne pracovať s peniazmi. Zaujímavou cestou dostávajú návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu.

      Finančná akadémia je interaktívna forma vzdelávania, umožňujúca študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych modelových situáciách.

       Lekcie Finančnej akadémie mapujú sektory finančného trhu a prinášajú študentom odborné základy vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, ako aj praktické a užitočné informácie. Odbornými garantmi a školiteľmi lekcií sú odborníci na financie zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

       Finančná akadémia má šesť lekcií, pričom je možné absolvovať celý cyklus, ako i vybrané lekcie jednotlivo – podľa preferencií a časových možností školy. Vzdelávací cyklus je školám poskytnutý zdarma. Študenti sa oboznámia s nasledovnými témami:

      Bohatí alebo chudobní, Dobrý alebo zlý hospodár, Vlastné bývanie, Život v istote, S istotou do rizika, Pre lepšiu budúcnosť.

      Touto cestou sa chcem poďakovať pani Cesnakovej Ľubici zo spoločnosti Partners Group SK za netradičnú prednášku, spojenú s praktickými príkladmi, zaujímavými kvízmi. Máme za sebou  prvé dve lekcie a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

                                                                             Ing. Mária Lenčová, Ing. Erika Struhárová

     • Školské  kolo olympiády Mladý účtovník

      5. 3. 2020

      Školské  kolo olympiády Mladý účtovník

      V stredu 12. februára 2020 si študenti zmerali svoje sily v riešení rôznych úloh z podvojného účtovníctva. Žiaci pracovali v dvoch kategóriách a to žiaci tretieho ročníka a žiaci štvrtého ročníka. Prostredníctvom súťaže si mali možnosť overiť svoje doteraz nadobudnuté vedomosti z účtovníctva.

      Výsledky školského kola sú nasledovné:

      Kategória: III. ročník

      1. miesto       Viktória Senešiová           
      2. miesto       Michaela Hollá      
      3. miesto       Daniela Ridajová        

      Kategória: IV. ročník

      1. miesto       Kristína Mištíková     
      2. miesto       Anežka Šipikalová     
      3. miesto       Simona Brodzianska 

      Víťazom srdečne blahoželáme a štvrtáčkam držíme palce na maturitných skúškach, ktoré ich o chvíľku čakajú.

                                                                   Ing. Erika Struhárová,  učiteľka odborných predmetov

     • Finančná olympiáda

      5. 3. 2020

      Študenti našej školy sa každý rok zapájajú do tejto finančno-vedomostnej súťaže, v ktorej dosahujú veľmi pekné výsledky.

      Súťaž je jednou z aktivít, ktoré Nadácia PARTNERS realizuje pod hlavičkou edukatívneho projektu Deň finančnej gramotnosti.

      Motiváciou pre študentov i učiteľov sú aj zaujímavé výhry. Súťaž má tri kolá. Do druhého kola z našej školy úspešne postupujú:

      Lenka Bartošová, Bianka Ciglanová, Karin Gažiová, Sofia Gažiová, Filip Hudec, Henrieta Kocáková,  Zuzana Kováčová, Matej Alex Kurinec, Kristína Mištíková, Marek Pittner, Daniela Ridajová.

      Všetkým gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a držíme palce v druhom kole.

                                                Ing. Mária Lenčová,  koordinátor finančnej  gramotnosti

     • Druhá časť projektu e Twinning 2019/2020 - ZIMA

      18. 2. 2020

      Druhá časť projektu e Twinning pod názvom „Udržujme tradície počas celého roka“ sa týkala zimných mesiacov december, január a február, preto podstránka projektu  dostala pomenovanie ZIMA. Cieľom tejto časti projektu bolo priblíženie tradícií jednotlivých krajín počas zimného obdobia.

      Žiaci z našej školy prostredníctvom projektov a fotografií predstavili svojim kamarátom tradičné ľudové zvykoslovie na Slovensku, ktoré sa dodržiavalo  počas adventného času a v čase vianočných sviatkov. Formou prezentácie spracovali aj obdobie fašiangových zábav  na Slovensku, v našom meste a v našej škole.

      Žiaci z Rumunska vytvorili prezentáciu o typických vianočných zvykoch v Rumunsku v súčasnosti a v minulosti  a žiaci zo Španielska v prezentácii zachytili prekrásnu atmosféru Vianoc v Barcelone, ako aj výrobu vianočných pohľadníc v škole.  

      V projekte pracujú aj štyri školy z Turecka z oblastí Ordu, Hatay, Burzy a Izmiru. Turecko ako moslimská krajina oslavuje najmä sviatky Nového roka, kedy sa spoločne stretnú  v kruhu svojej rodiny a hrajú rôzne spoločenské hry. Typickým zimným sviatkom je pre Turkov sviatok Dervišov a oslavy na počesť básnika Rumiho,  s ktorými sme sa oboznámili formou videí, prezentácií a fotografií.

      Súčasťou projektu je aj výmena malých darčekov. Naše darčeky putovali do Turecka a Španielska a my sme dostali prekrásny kalendár z Manresy zo Španielska. Priestor Twinspace sa tak zaplnil množstvom fotografií, pozdravov, poďakovaní a prianí všetkého dobrého počas celého roka. 

                                         PaedDr. Slavomíra Gáborová.  koordinátorka projektu e Twinning

                                                                 SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

     • Krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

      17. 2. 2020

      Krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

      13. februára 2020 sa v SOŠ obchodu a služieb v Krupine konal 54. ročník súťaže v spracovaní informácií na počítači. Víťazi školských kôl si zmerali sily v troch disciplínach:

      ► písanie na počítači – podmienkou účasti je splnenie limitu 270 čistých úderov za minútu pri presnosti písania najmenej 99,75% /0,25% chýb/. Za každú chybu je penalizácia 50 trestných bodov.

      úprava textu na počítači

      ►wordprocessing – profesionálne spracovanie textu

      Súťaž bola zorganizovaná na vysokej úrovni. Našu školu reprezentovala študentka IV. ročníka študijného odboru obchod a podnikanie Kristína Mištíková, za čo jej ďakujeme.

                                                                     Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

       

     • Fašiangy a Valentín v škole

      4. 2. 2020

      Vítame záujemcov o štúdium, rodičov, výchovných poradcov a učiteľov. Predstavíme možnosti štúdia u nás. Dozviete sa všetko potrebné o štúdiu a zistíte, čím naša škola žije. Tešíme sa na Vás.

                                                   14.2.2020 od 8,00  do 14,00 hod.

      Tešíme sa na Vás.

     • Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici

      6. 2. 2020

      31. januára 2020 sa konalo Krajské kolo ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici.  Najúspešnejší študenti banskobystrického kraja sa stretli v slávnostnej aule Ekonomickej fakulty UMB, aby otestovali svoj ekonomický rozhľad.  Študentov stredných škôl privítal a možnosti štúdia na univerzite predstavil prodekan a člen Odbornej rady Ekonomickej olympiády doc. Ján Šebo. Maturantov zaujala predovšetkým informácia o odpustení prijímacích skúšok v prípade, ak postúpia do finále ekonomickej olympiády. Ďalej sa študentom prihovorila Monika Budzák, riaditeľka Ekonomickej olympiády. Predstavila inštitút INESS a v krátkosti zhrnula výsledky školského kola súťaže, ktorého sa tento rok zúčastnilo viac ako 6 500 stredoškolákov z celého Slovenska. Riaditeľka Ekonomickej olympiády ocenila dve študentky s najlepším výsledkom zo školského kola v kraji, odovzdala im diplom a novú knihu Roberta Chovanculiaka pod názvom Pokrok bez povolenia. Sme hrdí na to, že jednou zo študentiek bola naša Daniela Ridajová, žiačka III. A triedy.  Potom už nasledoval písomný test, v ktorom súťažiaci mali preukázať svoj všeobecný prehľad ako aj analytické zručnosti. Našu školu reprezentovali: Kristína Mištíková IV. A, Viktória Senešiová III. A, Michaela Hollá III. A, Bianka Ciglanová II. N a Henrieta Kocáková II. N trieda. Výsledky krajského kola sa dozvieme v priebehu mesiaca marec. Najlepší súťažiaci postúpia do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať 28.apríla 2020 v Bratislave, za účasti organizátorov INESS, partnerov projektu a ďalších známych slovenských ekonómov.

                                                              Ing. Erika Struhárová, koordinátor ekonomickej olympiády

     • EXPERT Geniality Show

      6. 2. 2020

      EXPERT Geniality Show

      V šk.roku 2019/2020 SOŠ obchodu a služieb sa zapojila do súťaže Expert Geniality Show.  Je to celoslovenská súťaž, ktorá podporuje u žiakov logické myslenie a súťaživosť. Žiaci majú možnosť využiť informácie získane nielen v škole, ale aj z iných mimoškolských aktivít. Po zhodnotení  výsledkov žiak získava pre seba spätnú väzbu o svojich vedomostiach a tiež aj motiváciu získavať ďalšie informácie  a vzdelávať sa.

       Dňa 28.11.2019 žiaci III.A, IN a II.N tried si mali možnosť otestovať svoje vedomosti zo 6 tém: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstva prírody, Do you speak English?, Góly, body, sekundy. Každý žiak si vybral 2 súťažné témy a pracoval počas 60 minút.

      Výsledky sú nasledovne:

      Diplom účastníka získali:

      Henrieta Kocáková – II.N, Bianka Ciglanová – II.N, Sofia Gažiová – I.N, Annamária Kosejová – III.A, Viktória Senešiová – III.A, Lea Tokolyová – III.A, Daniela    Ridajová – III.A

      EXPERT na Góly, body sekundy :

      Lenka Bartošová – III.A, Miroslav Ižold – II.C

      EXPERT na Od Dunaja k Tatrám:

      Filip Hudec – I.N, Ľuboš Škvarka – I.N

      EXPERT na Tajomstvá prírody:

      Lucia Blizňaková – III.A

       

      Všetkým účastníkom blahoželáme a tešíme sa na Vašu účasť aj  v budúcom školskom roku.

                                                             PK Všeobecnovzdelávacích predmetov: Mgr. Káčerová, Mgr. Falatová

                                                             PK Odborných predmetov: Ing. Lenčová, Ing. Struhárová

     • Súťaž – spracovanie informácií na počítači

      24. 1. 2020

       Dňa 21. januára 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže – spracovanie informácií na počítači.

      Zúčastnili sa ho študentky III.A, IV. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie. Po rozcvičke nasledoval 10. minútový odpis.

      Podmienkou postupu do krajského kola, ktoré sa uskutoční 13. februára 2020 v SOŠ obchodu a služieb v Krupine je splnenie limitu 270 čistých úderov za minútu, pri presnosti písania najmenej 99,75% /0,25% chýb/.

      Výsledky sú nasledovné:

      1. miesto – Kristína Mištíková IV. A

      2. miesto – Michaela Hollá III. A

      3. miesto – Anežka Šipikalová IV. A

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a držíme palce Kristíne Mištíkovej, ktorá nás bude reprezentovať v  krajskom kole.

                                                                          Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov