• Aktuality

    • Deň Zeme na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani
     • Deň Zeme na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

      26. 4. 2018

      Deň Zeme na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

       

          Deň Zeme si každoročne pripomíname dňa 22. apríla. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a začal sa oslavovať v roku 1970. Iniciátorom bol environmentálny aktivista a senátor Spojených štátov amerických z Wisconsinu Gaylord Nelson. Cieľom tohto dňa je uvedomiť si, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, preto sa treba venovať otázkam životného prostredia na globálnej a lokálnej úrovni, aby sme našu Zem uchránili aj pre budúce generácie.

           SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani si Deň Zeme pripomína každoročne. Triedni učitelia zorganizujú pre svojich žiakov prednášky a besedy s tematikou ochrany životného prostredia a postupne zapoja svojich žiakov do úpravy okolia našej školy.  V tomto školskom roku sme upratovali dňa 24. apríla, počasie nám prialo, tak nám bolo veselo.  Každý priložil ruku k dielu,  za pár hodín bolo okolie školy vyčistené a my sme mali dobrý pocit, že sme urobili aspoň máličko pre skrášlenie  životného priestoru okolo nás.

       

                                                                                              PaedDr. Slavomíra Gáborová a Mgr. Jana Káčerová

    • Exkurzia v Nitre
     • Exkurzia v Nitre

      26. 4. 2018

      Exkurzia v Nitre

      Dňa 19. apríla 2018 sa študenti  II. A a I. N triedy SOŠ obchodu a služieb zúčastnili exkurzie v Nitre. Našou prvou zastávkou bol Nitriansky hrad a hradný areál, ktoré  patria k najvýraznejším dominantám Nitry.  Nitriansky hrad sa zaraďuje medzi národné kultúrne pamiatky a spolu s Horným mestom na južnom svahu hradného kopca bol vyhlásený za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nitriansky hrad sa skladá zo štyroch samostatných častí: katedrály, biskupského paláca, hospodárskych budov a vonkajšieho opevnenia s jedinou vstupnou bránou. Prezreli sme si areál hradu a keďže počasie nám prialo, mali sme nádherný výhľad na celú Nitru.

      Ďalej sme pokračovali na výstavisko Agrokomplex, kde sa konal 22.ročník medzinárodnej  predajnej záhradníckej výstavy GARDENIA 2018. Na výstave bolo viac ako 400 vystavovateľov, mali sme možnosť vidieť vodopád exotických kvetov, kvetinovú retro expozíciu, galériu bonsajov, najväčší výber letničiek, drevín a kvetov. Takisto sme mali možnosť vidieť aj ukážky ľudových remesiel a oboznámiť sa s najnovšími trendmi v záhrade.

       

      V priestoroch Agrokomplexu prebiehal aj 13. ročník komplexnej stavebnej výstavy a výstavy pre fotovoltiku a solárnu techniku DOMEXPO 2018, kde sme sa mali možnosť dozvedieť veľa zaujímavých vecí.


      Verím, že každý študent si z exkurzie niečo odniesol, či už zážitok z návštevy národnej kultúrnej pamiatky, z výstavy GARDENIA, alebo zo sprievodnej výstavy DOMEXPO. 

       

                                                                     Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • DEŇ NARCISOV 2018
     • DEŇ NARCISOV 2018

      17. 4. 2018

      DEŇ NARCISOV 2018

      Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a v roku 2018 sa konal jej 22. ročník. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 13. apríla 2018 – zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov sa zároveň naakumulovali finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

      Vďaka podpore obyvateľov mesta Nová Baňa, žiakov a učiteľom SOŠ obchodu a služieb  sa nám podarilo počas zbierky Deň narcisov vyzbierať sumu 82,64 EUR .

      Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

      Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých, a že majú našu podporu.

                         PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor ŽŠR

    • Veľkonočná pošta v Domove dôchodcov v Novej Bani
     • Veľkonočná pošta v Domove dôchodcov v Novej Bani

      12. 4. 2018

      Veľkonočná pošta v Domove dôchodcov  v Novej Bani

      Študenti   I.A, II.A, II.N vytvorili krásne Veľkonočné pohľadnice.  St arkých navštívili osobne študentky II. A triedy, ktoré im tieto  pohľadnice aj s Veľkonočným prianím odovzdali. Navštívili starčekov na ich izbách, prehodili s nimi pár slov a srdečne im zablahoželali pekné a pokojné Veľkonočné sviatky.  Videli sme, že naša návšteva starkých potešila a milo prekvapila.  V týchto aktivitách budeme aj naďalej určite pokračovať, pretože naši študenti prejavili o túto akciu  veľký záujem.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prejavili záujem a zapojili sa.

                                                                                                                    Ing. Mária Lenčová

    • MONEYMAKER – investujte s nami
     • MONEYMAKER – investujte s nami

      28. 3. 2018

      MONEYMAKER – investujte s nami

       

      Naša škola sa zapája  do nového projektu, ktorý  spúšťa  Nadácia SLSP a ktorý je zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti.

      Cieľom projektu je pochopenie základov a rozdielov medzi jednotlivými bankovými produktmi.

      Žiaci atraktívnou formou získajú prehľad o rôznych možnostiach zhodnotenia úspor, spoznajú produkty a služby bánk, naučia sa prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia. Hravou formou si zvýšia vedomosti a zručnosti z finančnej gramotnosti.

      Celá hra simuluje fiktívne situácie.

      Navrhnuté situácie v slovenskom a svetovom prostredí sú čisto náhodné a vymyslené, ale snažia sa čo najviac priblížiť realite.

      Pre prehľadnosť boli vybrané základné investičné produkty, ktorých správanie je v hre zámerne zjednodušené. Účelom hry je pochopenie rizikového a menej rizikového investičného správania a práca s portfóliom produktov.

      Hra je určená hlavne pre študentov stredných škôl.

      Hra simuluje priebeh jedného kalendárneho roka. Prebieha celkovo 12 kalendárnych dní. Jeden hrací kalendárny deň = simulácia 1 mesiaca. t.j. vyplácanie úrokov, výnosov a sankčných poplatkov sa deje na mesačnej báze.

      Prvý deň sa všetci hráči musia zaregistrovať – vytvoriť si svoj hráčsky profil, vyplniť test a urobiť úvodné investície. Registrácia hráčov je možná iba v prvý deň. Hra neumožňuje dodatočné prihlásenie a absolvovanie testu.

      Počas hry hráči môžu vstupovať do hry neobmedzene, vždy cez prihlásenie na www.moneymaker.sk zadaním mena a hesla.  A naopak, nie je nevyhnutné sa každý deň prihlásiť do hry. Odporúčame to však kvôli sledovaniu vývoja na domácom a zahraničných trhoch.

      Hra je zaujímavá tým, že v každom kole má študent k dispozícii správu analytika a môže si pozrieť videá, ktoré hovoria o situácii na domácich i zahraničných trhoch. Na základe týchto informácií by mal zvážiť svoju investíciu.

      Na konci hry, 13. deň, bude zverejnený kompletný rebríček umiestnenia hráčov podľa zostatkovej sumy na účte - Aktíva.

      Každý hráč má vstupnú sumu 50 000 eur, ktorú si môže správne vyplneným vstupným testom navýšiť na 57 500 eur. Vklady do jednotlivých produktov nemajú limity, ani minimálnu a maximálnu výšku. Jediným limitom je aktuálna výška prostriedkov na bežnom účte.

      Každý hráč musí povinne absolvovať vstupný test, na základe ktorého mu bude pripísaná suma na investovanie. Test obsahuje 20 otázok, vždy je správna iba jedna odpoveď. Pri dosiahnutí 18 a viac správnych odpovedí, hráč dostane až 7 500 euro naviac k základnej vstupnej sume.

      Po ukončení hry študenti získajú certifikát.

      Verím, že tento projekt bude pre našich študentov zaujímavý svojou atraktívnou a netradičnou formou a prispeje tak k zvýšeniu ich vedomostí o finančnom trhu, ktoré im určite poslúžia aj v budúcnosti v reálnej praxi.

       

                                                     Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

       

    • Finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy – II. kolo
     • Finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy – II. kolo

      28. 3. 2018

      Finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy – II. kolo

      FINANČNÁ OLYMPIÁDA ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu. Druhé kolo bolo otvorené 15.2.2018 a trvalo do 24.3.2018.

      II. uzavreté kolo súťaže predstavovalo online test. Online test nebol verejný a bol prístupný len účastníkom súťaže, ktorí boli upovedomení o postupe do II. uzavretého kola súťaže, a ktorým bola doručená vygenerovaná pozvánka obsahujúca prihlasovacie meno a heslo pre prihlásenie sa k online testu II. uzavretého kola súťaže.

      Online test pozostáva zo 16 testových otázok a 4 slovných úloh z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu.  Test bol dosť náročný, hlavne slovné úlohy vyžadovali zdravý úsudok.  Po 40 minútach sa online test zablokoval, v dôsledku čoho nebolo možné naďalej zodpovedať nezodpovedané testové otázky , alebo slovné úlohy a meniť vybratý variant odpovede.

      Našu školu v II. kole reprezentovali: Petra Haringová, Slávka Kekešiová, Xénia Fulmeová, Sally Popracová, Michaela Hollá, Matej Meliš.

      Do III. finálového kola súťaže postúpi prvých 20 najlepších účastníkov súťaže, ktorí sa zúčastnili II. uzavretého kola.

      Všetkým študentom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole. Veríme, že získané vedomosti z oblasti finančného vzdelávania v budúcnosti ocenia v praktickom živote.

                                                                           Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

    • Návšteva predstavenia „Čarovná flauta“
     • Návšteva predstavenia „Čarovná flauta“

      28. 3. 2018

      Návšteva predstavenia „Čarovná flauta“

      V tomto sviatočnom čase  sa študenti I. A triedy vybrali na návštevu Štátnej opery v Banskej 

      Bystrici  na predstavenie opery Čarovná flauta od Wolfganga Amadea Mozarta. Cesta vlakom ubehla rýchlo a všetci sme sa tešili na predstavenie. Prešli sme sa bystrickými uličkami a potom sa započúvali do krásnych melódií „zázračného skladateľa“.  Scéna aj melódie boli pekné a tak sme si odniesli nádherný umelecký zážitok.

      Aby všetci boli spokojní, prebehli sme sa aj po obchodoch a pozreli Veľkonočnú výzdobu, aj novú autobusovú stanicu, na ktorú môžu byť Bystričania právom hrdí.

      Do mesta pod Urpínom sa radi znova vrátime a pozrieme čo sme ešte nestihli.

      Ing. Mária Lenčová

    • MAREC – MESIAC KNIHY
     • MAREC – MESIAC KNIHY

      27. 3. 2018

      MAREC – MESIAC KNIHY

         Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých a starých.  Prečo si mesiac kníh pripomíname v marci?

         Marec – mesiac knihy bol prvýkrát vyhlásený v bývalom Československu v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy. Matej Hrebenda bol legendárnym šíriteľom slovenskej a českej knihy a vzdelanosti hlavne na území Gemera a Malohontu. Dnes už úlohu šíriteľa čítania plnia knižnice a hoci svoju činnosť vykonávajú počas celého roka, v mesiaci marci o niečo viac rozvíjajú svoje aktivity .

         Školská knižnica na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani v rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti  pripravila žiakom  niekoľko aktivít.  V prvom rade to bola výstavka a burza  kníh, ktoré  škola dostala ako dar od vyučujúcich a rodičov žiakov. Žiaci si mohli knihy zakúpiť za dobrovoľnú a symbolickú cenu, aby podporili charitatívnu činnosť v projekte Adopcia srdca. Ďalšou aktivitou boli hodiny slovenského jazyka a cudzích jazykov  v priestoroch školskej knižnice a hodiny tvorivého čítania, ktoré zrealizovali vyučujúce slovenského jazyka, nemeckého jazyka a anglického jazyka. V tomto mesiaci sme zaznamenali aj zvýšený záujem o vypožičanie kníh z knižnice, čo nás nesmierne teší a dúfame, že v tomto trende budú žiaci aj naďalej pokračovať.

                                                         PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor školskej knižnice

    • Veľkonočná pošta
     • Veľkonočná pošta

      27. 3. 2018

      Veľkonočná pošta

      Po úspešnej aktivite „Vianočná pošta“, sme sa rozhodli, že starkých potešíme aj na Veľkú noc. Študenti I. A, I. C, II. A, III. C, I. N a II. N  triedy  vytvorili nádherné veľkonočné pozdravy, ktoré majú spríjemniť veľkonočné sviatky starkým v domovoch dôchodcov. Okrem toho, že vznikla zaujímavá kolekcia veľkonočnej pošty, veľmi nás teší záujem a ochota žiakov robiť radosť ostatným. Určite budeme v podobných aktivitách pokračovať aj v budúcnosti. Táto veľkonočná pošta je určená seniorom v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Novej Bani a v zariadení sociálnych služieb  „Borinka“ v Nitre.

       

                                      Ing. Erika Struhárová, Ing. Mária Lenčová, RNDr. Michaela Kostelanská

    • „Rozbehni svoj nápad!“
     • „Rozbehni svoj nápad!“

      27. 3. 2018

              „Rozbehni svoj nápad!“

      SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa zapojila do projektu Rozbehni svoj nápad!  Ide o zaujímavý projekt, ktorý učí študentov (budúcich podnikateľov) ako rozbehnúť svoje podnikanie. Je to rýchlokurz začiatkov podnikania v 21. storočí. Obsahuje 4 videolekcie ako rozbehnúť podnikanie a záverečný test. Po úspešnom absolvovaní testu študenti získavajú certifikát. V súčasnosti má projekt už 2500 absolventov zo 60 škôl. Škola musí mať vyškoleného ambasádora, ktorý žiakom predstaví Rozbehnisa!Academy.  Škola získava certifikát o zapojení sa do projektu a samozrejme všetci študenti, ktorí úspešne zvládnu záverečný test, takisto získavajú certifikáty.  V tomto školskom roku získali certifikáty títo študenti:

       

      Bronislava Beniaková, IV. A

      Bianka Bieliková, IV. A

      Ľubica Beňová, IV. A

      Xénia Fulmeková, IV. A

      Petra Haringová, IV. A

      Ján Hudec, IV. A

      Slávka Kékešiová, IV. A

      Veronika Kosejová, IV. A

      Erik Nemec, IV. A

      Patrik Podrásky, IV. A

      Sally Popracová, IV. A

      Anna Budová, II. N

      Viliam Búry, II. N

      Natália Hollá, II. N

      Patrik Janček, II. N

      Nikola Jančová, II. N

      Jozef Koniar, II. N

      Matej Meliš, II. N

      Viera Pocklanová, II. N

      Lucia Zacharovská, II. N

      Eduard Dunko, I. N

      Martin Forgáč, I. N

      Stanislava Gregorová, I. N

      Radka Holienčinová, I. N

      Martin Korbeľ, I. N

      Tobias Šarkôzi, I. N

                                                       Ing. Erika Struhárová,  koordinátor pre podnikateľské zručností

       

    • 2% dane
     • 2% dane

      14. 2. 2018

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Ďakujeme.

      Vyhlasenie_o_poukazani_2__dane.pdf​​​​​​​    (tlačivo)

       

    • Súťaž v príprave jedál medzinárodnej kuchyne
     • Súťaž v príprave jedál medzinárodnej kuchyne

      21. 3. 2018

      Súťaž v príprave jedál medzinárodnej kuchyne

      Dňa 15.marca 2018 žiaci tretieho ročníka učebného odboru kuchár mali možnosť predviesť svoje zručnosti v školskom kole v príprave jedál ne tému: ,,Jedlá medzinárodnej kuchyne“

      Každý žiak si vopred vyžreboval jednu medzinárodnú kuchyňu. Ich úlohou bolo zvoliť si a pripraviť jedlo typické pre danú kuchyňu. Žiaci mali možnosť predviesť nielen svoje zručnosti ale aj kreativitu a fantáziu. Hodnotiaca komisia  ich sledovala počas celej práce,  pričom okrem chuti a vzhľadu  jedla sa hodnotila aj technologická príprava a hygiena práce ako aj dodržanie pracovného limitu.

      Po  celkovom zhodnotení boli za najlepšie ohodnotené práce:

      1. miesto: Matej Goral -   Bravčová krkovička, syrová omáčka, žemľová knedľa, Česká kuchyňa           
      2. miesto: Zuzana  Paulová – Talianske mäsové guľky, hráškové pyré
      3. miesto: Rozália Kováčová   - Bliny, Ruská kuchyňa

      Víťazom srdečne blahoželáme, no nielen víťazné, ale všetky pripravené jedlá boli takmer na profesionálnej úrovni, čo pozitívne odzrkadľuje  prácu majstrov  odborného výcviku a prípravu  študentov k júnovým  záverečným skúškam, na základe ktorých získajú  výučný list. 

                                                              Ing. Katarína Garajová, učiteľka odborných predmetov

    • Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici
     • Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici

      15. 3. 2018

      Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici

      Dňa 15. februára 2018 sa konalo krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici. Študenti s najlepšími vedomosťami z ekonómie a financií z Banskobystrického kraja, ktorí sa osvedčili v školskom kole súťaže, sa zúčastnili krajského kola v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  Podujatie otvorila Monika Olejárová, riaditeľka Ekonomickej olympiády. Predstavila inštitút INESS a v krátkosti zhrnula výsledky školského kola súťaže, ktorého sa zúčastnilo viac ako 4000 stredoškolákov z celého Slovenska. Študentom a sprevádzajúcim pedagógom predstavil možnosti štúdia na univerzite dekan Ekonomickej fakulty, doc. Peter Krištofík, ako aj člen Odbornej rady Ekonomickej olympiády doc. Ján Šebo. Krajského kola sa zúčastnilo takmer 50 najšikovnejších ekonomických olympionikov z 15 stredných škôl Banskobystrického kraja. Po krátkom úvode nasledoval písomný test, v ktorom súťažiaci mali preukázať svoj všeobecný prehľad ako aj analytické zručnosti.  Po ňom ich už čakalo občerstvenie a spoločná fotka.  Našu školu reprezentovali: Kristína Mištíková II. A, Anežka Šipikalová II. A, Viliam Búry II. N, Matej Meliš II. N, Eduard Dunko I. N, Sally Popracová IV. A trieda. Výsledky krajského kola sa dozvieme v priebehu marca. Držíme všetkým palce. Najlepší súťažiaci postúpia do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať 26. apríla 2018 v Bratislave, za účasti organizátorov z INESS, partnerov projektu či ďalších známych slovenských ekonómov.

                                                       Ing. Erika Struhárová, koordinátor ekonomickej olympiády

    • Olympiáda Mladý účtovník
     • Olympiáda Mladý účtovník

      5. 3. 2018

      Olympiáda Mladý účtovník   

      Olympiáda Mladý účtovník je celoštátna súťaž pre študentov stredných škôl v účtovníctve, ktorú každoročne organizuje Slovenská komora certifikovaných účtovníkov v spolupráci s firmou KROS, a.s.. Cieľom olympiády je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia žiakov pri štúdiu účtovnej problematiky. Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo olympiády Mladý účtovník 28. februára 2018. Zúčastnili sa ho žiaci štvrtého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie, ktorí preukázali svoje vedomosti a zručnosti pri riešení súvislého príkladu z podvojného účtovníctva v programe Omega od firmy KROS. Najlepšie výsledky dosiahla Ľubica Beňová, Slávka Kékešiová a Bronislava Beniaková.  

      Úspešným riešiteľkám blahoželám a všetkým zúčastneným želám veľa úspechov na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

                                                                       Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Fašiangy sa skončili
     • Fašiangy sa skončili

      16. 2. 2018

                  Stalo sa tradíciou, že aj my v SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani si každoročne pripomíname koniec fašiangov. Fašiangy - obdobie veselosti, zábavy, hodovania a hojnosti.

      Tento rok sme rozhodli priblížiť tradície fašiangov aj žiakom základných škôl.

       V posledný fašiangový deň 13.2.2018 sme zorganizovali oficiálny DOD, aby si žiaci základných škôl a široká verejnosť mohli prezrieť vynovené priestory školy, učebne a dielne. Zároveň žiaci mohli získať informácie o možnostiach štúdia na našej škole.

      Tento deň bol aj ďalším ,,Tematickým dňom,“ ktorý bol zameraný na tému: ,,Fašiangové zvyky, tradície a jedlá.“

      V jedálni školy sa uskutočnila prezentácia, ktorú pripravili žiaci 2. ročníka nadstavbového štúdia študijného odboru Spoločné stravovanie,  pod vedením Ing. Garajovej v rámci predmetu Regionálna gastronómia. Žiaci základných škôl spolu s našimi žiakmi sa dozvedeli o histórii fašiangov, tradíciách a zvykoch ako sú fašiangové sprievody, masky a  pochovávanie basy.

      Prítomní sa ďalej dozvedeli, že k fašiangom neodmysliteľne patrí zabíjačka a jej špeciality,  ako aj tradičné jedlá ako sú šišky, fánky a pagáče.

      Prezentácia, ako už u nás býva zvykom,  nebola len na teoretickej rovine, ale bola ukončená ochutnávkou fašiangových špecialít. Vynikajúce špeciality pripravili

      na odbornom výcviku žiaci učebného odboru kuchár pod vedením majstrov OV. Na ponukových stoloch nechýbali  šišky, fánky, pagáče, klobásy, jaternice,  tlačenka.....

                  Z ponukových stolov postupne všetko zmizlo a aj fašiangy sa rozplynuli

      do stratena. Nastal čas pôstu, čas zahĺbenia sa do seba......

                                                                                       

                                                                                                    Ing. Katarína Garajová

       

    • Krajské kolo Olympiády ľudských práv
     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

      14. 2. 2018

      Krajské kolo Olympiády ľudských práv

       

                  Dňa 8.2.2018 sa v centre voľného času Junior v Banskej Bystrici konalo Krajské kolo XX. ročníka Olympiády ľudských práv. Nosnou témou XX. ročníka OĽP je Aténska škola 21. storočia: demokracia a ľudské práva. 

                   Krajské kolo OĽP pozostáva z dvoch kôl. V prvom kole žiaci riešia vedomostný test a v druhom kole prezentujú vylosovanú tézu pred odbornou  komisiou. Olympiáda ľudských práv má za cieľ posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí.

                  SOŠ obchodu a služieb sa každoročne zúčastňuje OĽP a v rámci tejto súťaže sme v priebehu minulých ročníkov  dosiahli  veľmi pekné výsledky. V tomto školskom roku nás reprezentovala žiačka IV.A triedy Veronika Kosejová , ktorá sa umiestnila na 28. mieste spomedzi 31  súťažiacich zo všetkých typov škôl v Banskobystrickom kraji.

       

                                                                   Mgr. Pavol Lipták, vyučujúci občianskej náuky

                                                            PaedDr. Slavomíra Gáborová , koordinátorka ľudských práv

    • Finančná olympiáda – výsledky I. kola
     • Finančná olympiáda – výsledky I. kola

      1. 2. 2018

      Finančná olympiáda – výsledky I. kola

       

      Finančná vedomostná súťaž z oblasti financií ponúka študentom stredných škôl možnosť preveriť si svoje vedomosti zo sveta financií a získať atraktívne výhry pre seba a finančný príspevok pre svoju školu.

      Súťaž sa koná každoročne v prvom polroku školského roka. Organizovaná je v troch kolách, aby si študenti mohli svoje vedomosti postupne dopĺňať, a aby sa skutočným víťazom stal ten, kto zvládne aj zvyšujúcu sa náročnosť testov. V prvých dvoch kolách, ktoré prebehnú formou on-line testu môžu študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky.

       Vo finálovom kole, ktoré je organizované prezenčnou formou, sa študenti musia spoľahnúť iba na svoje finančné vedomosti.

      Vyplnením registračného formulára po ukončení I. kola on-line testu je automaticky každý študent spolu so školou, ktorú navštevuje, zaradený do súťaže. Hoci je súťaž určená študentom stredných škôl, svoje vedomosti v I. otvorenom kole si môže v otestovať úplne každý.

                      Do druhého kola v silnej konkurencii všetkých typov stredných škôl  z našej školy postúpili:

      Bartošová Lenka, Blizňáková Lucia, Hollá Michaela, Senešiová Viktória, Tomčáni Erik – študenti I. A

      Haringová Petra, Kekešiová Slávka, Popracová Sally, Fulmeková Xénia – študenti IV. A

      Meliš Matej, Jančová Nikola – študenti II. N

      Druhé kolo bude prebiehať od 15.2.2018 – 24.3.2018.  Študentom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.

                                                                                        Ing. Mária Lenčová,  koordinátor finančnej gramotnosti

    • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády
     • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

      31. 1. 2018

      Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

      V termíne od 15. do 19. januára 2018 prebehli školské kolá ekonomickej olympiády.  Naši študenti boli úspešní,  do krajského kola sa prebojovali:

      Kristína Mištíková II. A

      Anežka Šipikalová II. A

      Eduard Dunko I. N

      Sally Popracová IV. A

      Matej Meliš, II. N

      Viliam Búry II. N

      Koniar Jozef II. N

      Šarkôzi Tobias II. N

      Tokolyová Lea I. A

      Úspešným študentom blahoželáme a želáme im veľa úspechov v krajskom kole, ktoré  sa bude konať dňa 15.februára 2018 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

       

      Ing. Erika Struhárová, koordinátor ekonomickej olympiády

    • Barmanský kurz
     • Barmanský kurz

      21. 12. 2017

       Chcete si rozšíriť svoje vzdelanie?

      Teraz máte možnosť absolvovať  Barmanský kurz

      Cieľ kurzu: osvojiť si základy prípravy miešaných nápojov, ich charakteristiku, dekoráciu pohárov……

      Určený pre: študentov všetkých odborov

      Termín:    marec- apríl 2018  

      Dĺžka kurzu: 1 týždeň

      Kurz vedú:  členovia Slovenskej barmanskej   asociácie

      Ukončenie: záverečnou skúškou a získaním  Certifikátu   s platnosťou vo všetkých  štátoch, ktoré sú členmi Svetovej   barmanskej asociácie

       / 53 štátov/

      Cena kurzu: 100 eur – zahŕňa – teoretickú a         

        praktickú prípravu, spotrebu surovín, učebný materiál

      Informácie:  Ing. Garajová, Bc Kvaššayová

    • Ekonomická olympiáda štartuje
     • Ekonomická olympiáda štartuje

      8. 1. 2018

      Ekonomická olympiáda štartuje

      Ekonomická olympiáda je celorepubliková súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru.  Študenti môžu taktiež vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu.

      Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV).

      Ekonomická olympiáda je jednotná pre celé územie Slovenskej republiky a má formu súťažných kôl.

      Školské kolo prebehne formou online testu, v krajskom kole budú študenti testovaní formou písomného testu, ktorý je zložený z otvorených a uzavretých otázok.   Finále ekonomickej olympiády prebehne v Bratislave formou písomnej a následne ústnej skúšky. Zo 40 finalistov postúpi do užšieho výberu 10 najlepších, ktorí budú obhajovať svoje znalosti ústne pred odbornou porotou. 

      Ekonomickej olympiády sa môže zúčastniť každý študent strednej školy a otestovať si tak úroveň svojich vedomostí. Na Slovensku ide o prvý ročník tejto olympiády, využili sme túto príležitosť a zapojili sme sa do tejto zaujímavej aktivity aj my.

      Ing. Erika Struhárová, koordinátor Ekonomickej olympiády