• Aktuality

    • Turistická vychádzka
     • Turistická vychádzka

      12. 7. 2018

      Turistická vychádzka

      Leto, prázdniny už klopú na dvere a po náročnom ročníku v novej škole, v novom prostredí sme sa s triedou I. A vybrali do prírody. V krásnom prostredí novobanského Tajchu sme sa poprechádzali, opekali, oddychovali a v pokoji   porozprávali o tom čo sme spolu tento rok prežili a tak neformálne sme zhodnotili život na našej škole.

      Mojim študentom prajem krásne prázdniny, plné pohody, oddychu a teším sa na stretnutie v novom školskom roku.

                                                                                                    Ing. Mária Lenčová

    • Exkurzia v pivovare
     • Exkurzia v pivovare

      12. 7. 2018

      Exkurzia v pivovare

      Poslednou exkurziou v tomto školskom roku bola návšteva pivovaru Steiger vo Vyhniach, kde sme sa vybrali s triedou I.A študijného odboru obchod a podnikanie.

      Prečo sme sa rozhodli navštíviť tento pivovar?

      • Keďže na hodinách tovaroznalectva preberáme tému pivo, vybrali sme sa technológiu výroby piva pozrieť v praxi.
      • Je to prvý pivovar na Slovensku založený v roku 1473.  Prvé pivo na Slovensku v dedinke Vyhne začali variť mnísi už pred viac ako päťsto rokmi.
      • Všetky pivá sú vyrábané klasickou technológiou, ktorá sa líši od pív z veľkovýroby využívaním tradičných pivných surovín, sladu, chmeľu, vody a pivovarských kvasníc. Už prvý proces varenie surovín prebieha inak, samostatne na každú stupňovitosť, aby sa neskôr pivo vyššej stupňovitosti neriedilo vodou na nižšiu.
      • Klasická chuť piva.

              Rozdiely postupov klasickej výroby a veľkovýroby sú jasné. Pomalé a prirodzené nasycovanie piva kysličníkom počas dlhého kvasenia sa odrazí aj v pene, ktorá vydrží a na pohári po každom napití zanechá po obvode krúžky.

              Prezreli  sme si priestory závodu, nové moderné technológie výroby, balenia, kontroly kvality  piva, chladné pivnice, kde pivo „leží“ po dobu 30-35 dní v ležiackych tankoch. Dozvedeli sme sa o histórii závodu, jeho súčasnom sortimente.

           Na záver sme si posedeli v malej krčmičke, kde prebehla ochutnávka niektorých pív. Ďakujeme pani Pramukovej, ktorá nám podala odborný výklad a sprevádzala nás.

              Exkurzia bola zaujímavá, veď vidieť niečo na vlastné oči, je úplné iné ako si to len prečítať z knihy.

       

                                                                                                                                                Ing. Mária Lenčová

       

    • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2017/2018
     • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2017/2018

      27. 6. 2018

      Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2017/2018

         Dňa 21.6.2018  sa v obradnej sieni Pohronského múzea v Novej Bani uskutočnilo slávnostné podujatie pod názvom „Vyhodnotenie najlepších žiakov  novobanských škôl v školskom roku 2017/2018.“  Na tomto mieste sa stretli najlepší žiaci materských, základných a stredných škôl mesta Nová Baňa, ktorí reprezentovali školy na obvodných, regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach. Žiaci prijali ocenenie a poďakovanie za reprezentáciu školy z rúk primátora mesta Mgr. Jána Havrana a vykonali slávnostný zápis do pamätnej knihy mesta.

      SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  zastupovali žiačky II. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie Kristína MištíkováLea Haringová,  ktoré patria k najlepším žiakom našej školy v školskom roku 2017/2018.

      Kristína Mištíková  je všestranne nadaná študentka, dosahuje výborné študijné výsledky, zapája sa do všetkých aktivít organizovaných školou, reprezentovala školu v rámci všeobecnovzdelávacích i odborných predmetov. Zúčastnila sa školských kôl olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, olympiády z anglického jazyka, olympiády ľudských práv. Kristína  reprezentovala našu školu aj na krajskom kole ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici. Zapojila sa aj do finančnej olympiády, pracovala v projekte Digitálna garáž, Poznaj svoje peniaze, zapájala sa aj do charitatívnych aktivít – Vianočná pošta, Veľkonočná pošta, Biela pastelka, Deň narcisov. U Kristíny oceňujem svedomitosť, slušnosť, ochotu pomôcť spolužiakom, ako aj zodpovedný prístup k plneniu školských povinností.

      Lea Haringová je všestranne nadaná študentka, dosahuje veľmi dobré študijné výsledky, zapája sa do rôznych aktivít organizovaných školou, reprezentovala školu v rámci všeobecnovzdelávacích i odborných predmetov. Zúčastnila sa školského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, olympiády ľudských práv. Lea získala v krajskom kole korešpondenčnej súťaže zo slovenského jazyka a literatúry „Slovenčinárik“ II. miesto.  Zapojila sa do ekonomickej olympiády, finančnej olympiády, pracovala v projektoch Digitálna garáž, Poznaj svoje peniaze, Deň kariéry, zapájala sa aj do charitatívnych aktivít – Vianočná pošta, Veľkonočná pošta, Červené stužky, Deň narcisov.  Lea je svedomitá, slušná, kreatívna, ochotná pomôcť spolužiakom, zodpovedná.

       

      Oceneným žiačkam srdečne blahoželám a prajem veľa úspechov v ďalšom štúdiu.       

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • SLOVENČINÁRIK
     • SLOVENČINÁRIK

      15. 6. 2018

      Korešpondenčná súťaž zo slovenského jazyka a literatúry

      SLOVENČINÁRIK  II. kolo

       

                  V školskom roku 2017/2018 pripravilo CVČ – JUNIOR v Banskej Bystrici korešpondenčnú súťaž zo slovenského jazyka a literatúry pod názvom SLOVENČINÁRIK, do ktorej sa zapojila aj SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani. Z našej školy sa  do prvého a druhého   kola zapojili nasledovní žiaci: 

      1. Erik Tomčáni – I.A

      2. Lucia Blizňáková – I.A

      3. Anna Mária Kosejová – I.A

      4. Lea Haringová – II.A

      5. Anežka Šipikalová – II.A

      6. Simona Brodzianska – II.A

                  Úlohy korešpondenčnej súťaže sú rozdelené do dvoch kôl v mesiacoch december 2017 až máj 2018. V júni  bola  súťaž vyhodnotená a traja najlepší riešitelia budú odmenení finančnými poukážkami. Naša úspešná riešiteľka je Lea Haringová z II. A triedy,  ktorá sa v rámci Banskobystrického kraja umiestnila na výbornom  II. mieste. Srdečne blahoželáme !!!

       

                                                                                PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátor čitateľskej gramotnosti

    • Ročníková súťaž vo varení
     • Ročníková súťaž vo varení

      15. 6. 2018

      Ročníková súťaž vo varení

      Dňa 11.5.2018  sa uskutočnila ročníková súťaž  žiakov prvého ročníka učebného odboru kuchár .

      Pod vedením majsterky odborného výcviku Bc. Forgáčovej ,  žiaci pripravovali jedlá na tému: Príprava jednoduchého jedla.

      Odborná komisia hodnotila technologickú prípravu, chuť, vzhľad, hygienu práce a dodržanie časového limitu. Všetky pripravované jedlá boli chutné, lahodiace oku.

      Výsledky:

      1. Laura Černáková- Bryndzové pirohy s kyslou kapustou

      2. Adam Kňažko – Zemiakové placky

      3. Monika Búryová – Garanadír

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa kulinárskych úspechov. Všetci zúčastnení dokázali, že počas prvého ročníka si osvojili kuchárske umenie a v ďalších ročníkoch ho budú zdokonaľovať.  Držíme im v tom palce.

                                                                                                                    Ing. Katarína Garajová

    • Kurz na ochranu zdravia, života a prírody
     • Kurz na ochranu zdravia, života a prírody

      15. 6. 2018

      Kurz na ochranu zdravia, života a prírody

      V dňoch 5.- 7.6.2018 absolvovali žiaci druhého ročníka učebného odboru kuchár povinný ,,Kurz na ochranu  zdravia ,života a prírody.“

      Počas týchto dní   okrem turistiky na Veľký Inovec si osvojili aj základy streľby zo  vzduchovky, určovanie azimutu, spôsoby odhadu vzdialenosti či základy prvej pomoci.

      Kurz vyvrcholil branným pretekom, v rámci ktorého plnili jednotlivé disciplíny v časovom limite. Po sčítaní všetkých bodov a trestných minút najzdatnejšie obstáli:

      Ľuboš Boris Suchý

      Laura Červíková

      Okrem získania nových vedomostí, zručností a skúseností ,žiaci zažili veľa zábavy čo poslúžilo aj na upevnenie  triedneho kolektívu.

                                                                                                                                   Ing. Katarína Garajová

    • Exkurzia do podniku K-PLAST v Novej Bani
     • Exkurzia do podniku K-PLAST v Novej Bani

      12. 6. 2018

      Exkurzia do podniku K-PLAST v Novej Bani

      Dňa 11. júna 2018 sa žiaci I. A, II. A a I. N triedy zúčastnili  odbornej exkurzie vo výrobnom družstve K-PLAST Nová Baňa.  Exkurzia bola v rámci predmetov ekonomika, podnikanie, tovaroznalectvo a jej cieľom bolo oboznámiť študentov s výrobou, výrobným programom, so zásobovaním, skladovaním, exportom a s technológiou výroby plastov. Privítal nás Ing. Bohumil Červenka, predseda družstva, a oboznámil nás s históriou družstva, organizačnou štruktúrou, personálnou politikou. Prevádzkou nás sprevádzal Ing. Budinský, ktorý nám priblížil ako firma reálne funguje a dal študentom veľa praktických rád do života. 

                                                                    Ing. Erika Struhárová, Ing. Mária Lenčová, učiteľky odborných predmetov

    • Čo je nové v projekte Adopcia srdca ?
     • Čo je nové v projekte Adopcia srdca ?

      6. 6. 2018

      Čo je nové v projekte Adopcia srdca ?

           Projekt Adopcia srdca , ktorí organizujú Pallotíni so sídlom v Bratislave už nie je nikomu neznámy. Je to projekt adopcie detí  na diaľku v  Rwande, Demokratickej republike Kongo, Kamerune, Brazílii, Indii a na Filipínach. SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani má za sebou siedmy rok adopcie, „ adoptívnymi“ rodičmi už boli dve triedy, ktorých žiaci  zmaturovali a zanechali po sebe kus dobre odvedenej práce.

           Našim adoptívnym dieťaťom je Jean Baptista Bagororwa z Rwandy, ktorý v tomto roku dovŕši 14 rokov. Chlapec chodí do školy, na ktorú pravidelne mesačne prispievame, pretože rodina je veľmi chudobná, matka má okrem Jeana ešte ďalšie dve deti. Ako píšu Pallotíni v sprievodných listoch, ktoré sme dostali tento školský rok,  matka  nemá možnosť hradiť školské poplatky. Príležitostne sa živia predajom hlinených hrncov, ktoré si dokážu vyrobiť, ale iné možnosti obživy nemajú. Jean Baptista plní v rodine aj úlohu otca, musí pomáhať matke a súrodencom, často býva chorý, mal zlomenú ruku, v škole nedosahuje požadované výsledky , musel zopakovať ročník, ale to nie je neobvyklé, pretože na postup do vyššieho ročníka je potrebný pomerne vysoký počet bodov v záverečnom teste a mnohé deti majú problém želaný výsledok dosiahnuť.

           Počas siedmych rokov adopcie sme sa pokúsili zlepšiť životné podmienky  rodiny posielaním drobných darčekov, ako sú školské pomôcky pre Jeana, kúpili sme futbalovú loptu, domáce zviera a z výťažku z charitatívneho plesu postavili misionári rodine murovaný dom namiesto prístrešku z hliny. V tomto školskom roku v apríli  sme poslali sumu 500  EUR na zakúpenie poľa pre rodinu, aby sa mohla stať sebestačnou. Vyzbieranú sumu sme poslali ako mimoriadny dar pod dohode s Misijným združením Pallotíni  v Bratislave.  Danú sumu sme zbierali počas troch rokov prostredníctvom vianočných zbierok v škole, na ktoré prispeli žiaci a vyučujúci, organizovali sme burzy kníh v priestoroch školskej knižnice, ale do  zbierky prispeli aj obyvatelia nášho mesta, za čo sme im nesmierne vďační.

           V rámci projektu Adopcia srdca sa aj vzdelávame, pretože odoberáme časopis Echo z misií, ktorý majú žiaci k dispozícii a môžu sa dozvedieť o živote v jednotlivých krajinách. V rámci celoslovenskej kampane Červené stužky sme si  v decembri premietli film Adopcia srdca  - Púť adoptívnych rodičov do Rwandy, ktorý je veľmi emotívny a  žiaci sa mohli oboznámiť s reakciami adoptívnych rodičov a ich adoptívnych detí priamo v Rwande, nakoľko film zachytáva zážitky z púte v roku 2017. Film približuje osudy detí žijúce v Rwande, ktoré dostali možnosť byť adoptované a týmto spôsobom získali nádej na dôstojný a lepší život. Sme radi, že sme v projekte vydržali, chceme sa všetkým poďakovať za doterajšiu pomoc a spoluprácu . Veríme, že budeme aj naďalej vytrvalí a nápomocní. Máme pred sebou ešte dlhú cestu.

                   PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor výchovy k ľudským právam

    • Deň kariéry
     • Deň kariéry

      5. 6. 2018

      Deň kariéry

      Dňa 31. mája 2018 sa študentky II. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie Lea Haringová a Simona Brodzianska zúčastnili workshopu pod názvom Deň kariéry – Career Day.  Uvedené podujatie pripravila nezisková organizácia JA Slovensko v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia.  Workshop bol zameraný na všeobecné princípy úspešného budovania si kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní. Počas celého dňa sa študentom venovali pracovníci zo spoločnosti AT&T, podelili sa s nimi o svoje skúsenosti z oblasti kariérneho plánovania a rastu. Workshop bol pre študentky veľmi podnetný a zaujímavý, za jeho absolvovanie získali certifikát. Ďakujeme organizátorom za jeho zrealizovanie.

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Súťaž v príprave bezmäsitých jedál
     • Súťaž v príprave bezmäsitých jedál

      30. 5. 2018

      Súťaž v príprave bezmäsitých jedál

      Dňa 25.mája 2018 žiaci druhého ročníka učebného odboru kuchár mali možnosť predviesť svoje zručnosti v školskom kole v príprave jedál ne tému: ,,Príprava bezmäsitých pokrmov“ Bezmäsité pokrmy sú jedlá, ktoré môžu obsahovať aj mäso, ale nie je základnou surovinou daného pokrmu. Zvyčajne sa v týchto pokrmoch nachádzajú  mäsové výrobky alebo mäso nadrobno pokrájané či rozomleté.

      Žiaci si sami zvolili pripravované jedlo, pričom mali možnosť predviesť nielen svoje zručnosti, ale aj kreativitu a fantáziu. Hodnotiaca komisia  ich sledovala počas celej práce,  pričom okrem chuti a vzhľadu  jedla sa hodnotila aj technologická príprava a hygiena práce ako aj dodržanie pracovného limitu. Všetci pripravili veľmi chutné jedlá, lahodiace oku, a tak to mala porota veľmi ťažké. Pri celkovom hodnotení nakoniec zavážila aj náročnosť technologického postupu.

      Po  celkovom zhodnotení boli za najlepšie ohodnotené práce:

      1. miesto: Dominika Goralová -   Francúzke zemiaky, zeleninový šalát
      2. miesto: Sofia Gažiová  –  Granadír
      3. miesto: Michal  Polák   - Jablková žemľovka

                               Matej Kurinec  - Vyprážaný camembert,

                                                           opekané zemiaky na bylinkách

       

      Víťazom srdečne blahoželáme, no nielen víťazné, ale všetky pripravené jedlá boli takmer na profesionálnej úrovni, čo pozitívne odzrkadľuje  prácu majstrov  odborného výcviku. 

                                                              Ing. Katarína Garajová

    • Literárno – odborná exkurzia
     • Literárno – odborná exkurzia

      30. 5. 2018

      Literárno – odborná exkurzia

      Dňa 15.5.2018 sa žiaci 3.C a 1.N zúčastnili literárno – odbornej exkurzie. Najskôr  sme absolvovali odbornú časť v Hoteli Termál vo Vyhniach, kde nám  poskytli prehliadku hotelových apartmánov, izieb,  kongresových miestností, Wellnesu , stravovacích priestorov a  kuchyne. Dozvedeli sme sa o prevádzke hotela, vyťaženosti a iné dôležité informácie z manažérskych činností hotela.

      Z Vyhní sme sa presunuli do Banskej Štiavnice. Navštívili  Dom Maríny, v ktorom sa nachádza Epicentrum lásky, čo je zážitková expozícia venovaná Najdlhšej ľúbostnej básni na svete, ktorú napísal Andrej Sládkovič Maríne.  Veľký zážitok v nás zanechala okrem samotnej expozície Banka lásky. Je to zrkadlová nekonečná klenbová knižnica, ktorá slúži na uchovanie symbolov lásky.

      Exkurzia v žiakoch zanechala nielen nové informácie , ale aj nové, príjemné zážitky, pretože mnohí sa plánujú do Banskej Štiavnice vrátiť.

                                                                             Ing. Garajová Katarína

    • Maturity 2018
     • Maturity 2018

      30. 5. 2018

      Maturity 2018

           V dňoch   21.5.2018  - 23.5.2018  sa konali  na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani ústne maturitné skúšky tried  IV. A a II. N  Žiaci týchto tried maturovali v predmetoch slovenský  jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk a v odborných predmetoch.  Výsledky žiakov boli veľmi pekné, maturitné komisie zhovievavé a záverečnou bodkou za maturitami bolo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení v obradnej sieni mesta Nová Baňa za účasti primátora mesta Mgr. Jána Havrana, riaditeľa SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani Ing. Jozefa Koperdáka  a triednych učiteliek.

           Našim úspešným maturantom prajeme, aby sa im podarilo dostať na vysnívané vysoké školy, aby si našli dobré zamestnanie a aby sa im splnili všetky ich sny a túžby, ktoré ku mladosti neodmysliteľne patria.

                                                                       PaedDr. Slavomíra Gáborová, Ing. Erika Struhárová

                                                                                 triedne učiteľky IV. A a II. N

    • Múzeum holokaustu v Seredi
     • Múzeum holokaustu v Seredi

      22. 5. 2018

      Múzeum holokaustu v Seredi

      Dňa 21. mája 2018 sa žiaci I. A a II. A triedy  v rámci dejepisu zúčastnili exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi. Toto múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi a je to autentické miesto, ktoré sa viaže na tragické obdobie „riešenia židovskej otázky“ na Slovensku v období druhej svetovej vojny.

      Prezreli sme si vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety  súvisiace s prenasledovaním Židov na Slovensku. Vypočuli sme si prednášku na tému Židovský kódex a deportácie zo Slovenska, čo je vlastne súčasťou preberaného učiva z dejepisu v druhom ročníku. Mali sme možnosť vidieť dobytčí vagón, v ktorom deportovali slovenských Židov do koncentračného tábora Auschwitz v Osvienčime.

      Okrem stálej expozície bola v múzeu aj výstava rakúskeho fotografa Ericha Lessinga              „ Lessing presents Lessing“. E. Lessing je rakúsky fotograf, ktorý počas nástupu Hitlera k moci musel ako žid emigrovať do Izraelu. po návrate do Rakúska  dokumentoval politiku    v povojnovej Európe , najmä v komunistických krajinách. Mali sme možnosť vidieť jeho  fotografie zachytávajúce napr. prvomájové oslavy vo východnom a západnom Berlíne z roku 1959, západnú vlakovú stanicu vo Viedni z roku 1953, Alžírsku krízu – rok 1958, Samit v Ženeve z roku 1955, Revolúciu v Maďarsku z roku 1956, ale aj fotografie prekrásnej prírody.

      Návšteva tohto miesta, kde sa písali konkrétne tragické dejiny nášho národa v nás zanechala hlboké dojmy a poznanie, že takéto činy by sa už nikdy a nikde na svete nemali konať.

                                                                             RNDr. Michaela Kostelanská, učiteľka dejepisu

    • FINANČNÝ MARATÓN
     • FINANČNÝ MARATÓN

      21. 5. 2018

      FINANČNÝ MARATÓN

      Dňa 9. mája 2018 sme na našej škole v rámci predmetu „manažment osobných financií“ zorganizovali tzv. „finančný maratón“.. Súťaž pozostávala z 3 kôl. V prvom kole si študenti otestovali svoje vedomosti vo finančnom kvíze, druhé kolo bolo zamerané na riešenie úloh z finančnej matematiky a v treťom kole riešili finančný IQ test. Súťaže sa zúčastnili študenti I.A, II.A, I.N triedy.

      Výsledky sú nasledovné:

      1. miesto       Viktória Senešiová I. A, Veronika Tencerová  II. A            29 bodov
      2. miesto       Simona Harabová II. A                                                      27,5 boda
      3. miesto       Michaela Hollá, Lenka Bartošová, Lea Tokolyová I.A,       27. Bodov
      4. miesto       Simona Brodzianska II.A                                                    26 bodov
      5. miesto       Anna Mária Kosejová I.A                                                    25 bodov
      6. miesto       Erik Tomčáni  I. A,                                                               23 bodov
      7. miesto       Martin Korbeľ            I.N,                                                     25,5 boda
      8. miesto       Stanka Gregorová      I.N,                                                    22 bodov
      9. miesto       Radka Holienčinová   I.N,                                                    18 bodov
      10. miesto       Lucia Bližňáková       I.A,                                                     17 bodov
      11. miesto       Martin Forgáč             I.N                                                     14 bodov

      Všetkým ďakujeme za účasť, verím že sa študenti budú naďalej zlepšovať v oblasti finančnej gramotnosti.

                                                                     Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

    • Rozlúčka s maturantmi
     • Rozlúčka s maturantmi

      15. 5. 2018

      Rozlúčka s maturantmi

      Poslednýkrát vo svojej triede, poslednýkrát vo svojej lavici ... . Áno, takto sme mohli vidieť našich maturantov v piatok, 11. mája, poslednýkrát. V tento deň sa konala rozlúčková slávnosť,  maturanti sa lúčili so svojimi učiteľmi, i mladšími spolužiakmi.  V úvode zaznela hymna študentov Gaudeamus Igitur,  nasledoval  príhovor riaditeľa školy Ing. Jozefa Koperdáka a  príhovor žiakov.

      Následne Ing. Erika Struhárová odovzdala certifikáty  najlepším študentom, ktorí pracovali v programoch KROS.

      Triedne učiteľky jednotlivých tried, PaedDr. Slavomíra Gáborová a Ing. Erika Struhárová, ocenili študentov, ktorí počas štúdia dosiahli výborné výsledky a reprezentovali školu, či už vo vedomostných alebo športových súťažiach - Slávka Kékešiová, Ľubica Beňová, Petra Haringová, Anna Budová, Matej Meliš.

         Všetkým prajeme veľa úspechov na maturitnej skúške, v ďalšom štúdiu na vysokých školách, pri hľadaní  nového zamestnania i v osobnom živote.

      Ing. Erika Struhárová, PaedDr. Slavomíra Gáborová

       

    • Penzión Drozdovo, Starohutský vodopád
     • Penzión Drozdovo, Starohutský vodopád

      10. 5. 2018

      Penzión Drozdovo, Starohutský vodopád

      Študenti II. A a I. N triedy sa v piatok, 27. apríla 2018, vybrali na zaujímavú exkurziu do blízkeho okolia Novej Bane.  Najskôr sme navštívili Penzión Drozdovo. Toto zariadenie je známe už z deväťdesiatych rokov 20.storočia, kedy bolo využívané ako rekreačné zariadenie firmy Calex. Pamiatkou na toto obdobie je turistická časť penziónu, ku ktorej bola neskôr pristavená hotelová časť spoločne s veľkou sálou. Penzión Drozdovo sa nachádza  priamo v centre zimných športov a letnej turistiky. Penzión je vhodný na organizovanie svadieb, osláv, rôznych firemných akcií, či lyžiarskych zájazdov. Počas letnej sezóny si hostia môžu zahrať tenis, posedieť v altánku pri krbe, prípadne len tak oddychovať v krásnej prírode Pohronského Inovca. Penzión je situovaný na samote, v tichom prostredí lesa. Prostredie poskytuje príležitosti aj milovníkom horskej cyklistiky. Tieto zaujímavé informácie o penzióne nám poskytla Ing. Hana Bieliková, PhD., ktorej sa chceme touto cestou poďakovať za jej čas, ochotu a milý prístup.

      Našou ďalšou zastávkou bola národná prírodná pamiatka Starohutský vodopád. Ide o vyhľadávanú turistickú atrakciu Pohronského Inovca. Nachádza sa vo výške 505 metrov nad morom a je jeden z najkrajších a najmohutnejších vodopádov stredného Slovenska.  Krásny je v každom ročnom období, no v jarnom období, keď sa topí sneh je najmohutnejší.  V okolí vodopádu žijú rôzne chránené živočíchy, my sme mali možnosť vidieť salamandru škvrnitú.

      Počasie nám prialo, trasa nebola náročná a všetkým sa tento deň strávený v prekrásnej prírode veľmi páčil.

                                                                   Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Výstava ,,Mladý tvorca 2018“
     • Výstava ,,Mladý tvorca 2018“

      3. 5. 2018

      Výstava ,,Mladý tvorca 2018“

               V dňoch  26.-27.4.2018 sa v Nitre konal 26. ročník celoštátnej prezenčnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania  ,, Mladý tvorca 2018“.

      Cieľom tejto výstavy je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie a systém duálneho vzdelávania a taktiež nadviazať a prehĺbiť spoluprácu stredných odborných škôl  so zamestnávateľmi. Výstava je tradične spojená s  Veľtrhom práce -  JOB EXPO2018 a množstvom sprievodných akcií.

      Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Bani sa každoročne zúčastňuje tejto výstavy so svojím prezenčným stánkom. Ani tento rok tomu nebolo inak.

          V tomto ročníku  školu a rovnako  i mesto Nová Baňa prezentovali Ing. Ivaničová a Ing. Garajová so žiakmi učebného odboru kuchár -  Karin Gažiovou, Zuzanou Kovácsovou a Ľubošom Suchým. V pútavo pripravenom prezenčnom stánku, ktorý nám pomohla zrealizovať  šikovná majsterka odborného výcviku Bc.  Andrea Kvaššayová,  sme prezentovali život v škole pomocou stále bežiacej prezentácie  a pútačov. Návštevníkov k vystavenému  stánku  prilákala vôňa francúzskych palaciniek so šľahačkou a ovocím, ktoré študenti pripravovali priamo pred zrakmi okoloidúcich. Okrem palaciniek sme ponúkali aj domáce zemiakové pagáče a rôzne druhy mafiniek.

      Touto cestou chceme poďakovať mestu Nová Baňa za finančnú podporu, zúčastneným žiakom za  ich zodpovedný a profesionálny prístup a všetkým ostatným, ktorí nám pomohli zrealizovať účasť a prezentáciu našej školy a nášho mesta.

                                                                                                    Ing. Katarína Garajová