• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
   • Veľkonočná pošta v Domove dôchodcov v Novej Bani
    • Veľkonočná pošta v Domove dôchodcov v Novej Bani

    • 12. 4. 2018
    • Veľkonočná pošta v Domove dôchodcov  v Novej Bani

     Študenti   I.A, II.A, II.N vytvorili krásne Veľkonočné pohľadnice.  St arkých navštívili osobne študentky II. A triedy, ktoré im tieto  pohľadnice aj s Veľkonočným prianím odovzdali. Navštívili starčekov na ich izbách, prehodili s nimi pár slov a srdečne im zablahoželali pekné a pokojné Veľkonočné sviatky.  Videli sme, že naša návšteva starkých potešila a milo prekvapila.  V týchto aktivitách budeme aj naďalej určite pokračovať, pretože naši študenti prejavili o túto akciu  veľký záujem.

     Ďakujeme všetkým, ktorí prejavili záujem a zapojili sa.

                                                                                                                   Ing. Mária Lenčová

   • MONEYMAKER – investujte s nami
    • MONEYMAKER – investujte s nami

    • 28. 3. 2018
    • MONEYMAKER – investujte s nami

      

     Naša škola sa zapája  do nového projektu, ktorý  spúšťa  Nadácia SLSP a ktorý je zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti.

     Cieľom projektu je pochopenie základov a rozdielov medzi jednotlivými bankovými produktmi.

     Žiaci atraktívnou formou získajú prehľad o rôznych možnostiach zhodnotenia úspor, spoznajú produkty a služby bánk, naučia sa prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia. Hravou formou si zvýšia vedomosti a zručnosti z finančnej gramotnosti.

     Celá hra simuluje fiktívne situácie.

     Navrhnuté situácie v slovenskom a svetovom prostredí sú čisto náhodné a vymyslené, ale snažia sa čo najviac priblížiť realite.

     Pre prehľadnosť boli vybrané základné investičné produkty, ktorých správanie je v hre zámerne zjednodušené. Účelom hry je pochopenie rizikového a menej rizikového investičného správania a práca s portfóliom produktov.

     Hra je určená hlavne pre študentov stredných škôl.

     Hra simuluje priebeh jedného kalendárneho roka. Prebieha celkovo 12 kalendárnych dní. Jeden hrací kalendárny deň = simulácia 1 mesiaca. t.j. vyplácanie úrokov, výnosov a sankčných poplatkov sa deje na mesačnej báze.

     Prvý deň sa všetci hráči musia zaregistrovať – vytvoriť si svoj hráčsky profil, vyplniť test a urobiť úvodné investície. Registrácia hráčov je možná iba v prvý deň. Hra neumožňuje dodatočné prihlásenie a absolvovanie testu.

     Počas hry hráči môžu vstupovať do hry neobmedzene, vždy cez prihlásenie na www.moneymaker.sk zadaním mena a hesla.  A naopak, nie je nevyhnutné sa každý deň prihlásiť do hry. Odporúčame to však kvôli sledovaniu vývoja na domácom a zahraničných trhoch.

     Hra je zaujímavá tým, že v každom kole má študent k dispozícii správu analytika a môže si pozrieť videá, ktoré hovoria o situácii na domácich i zahraničných trhoch. Na základe týchto informácií by mal zvážiť svoju investíciu.

     Na konci hry, 13. deň, bude zverejnený kompletný rebríček umiestnenia hráčov podľa zostatkovej sumy na účte - Aktíva.

     Každý hráč má vstupnú sumu 50 000 eur, ktorú si môže správne vyplneným vstupným testom navýšiť na 57 500 eur. Vklady do jednotlivých produktov nemajú limity, ani minimálnu a maximálnu výšku. Jediným limitom je aktuálna výška prostriedkov na bežnom účte.

     Každý hráč musí povinne absolvovať vstupný test, na základe ktorého mu bude pripísaná suma na investovanie. Test obsahuje 20 otázok, vždy je správna iba jedna odpoveď. Pri dosiahnutí 18 a viac správnych odpovedí, hráč dostane až 7 500 euro naviac k základnej vstupnej sume.

     Po ukončení hry študenti získajú certifikát.

     Verím, že tento projekt bude pre našich študentov zaujímavý svojou atraktívnou a netradičnou formou a prispeje tak k zvýšeniu ich vedomostí o finančnom trhu, ktoré im určite poslúžia aj v budúcnosti v reálnej praxi.

      

                                                    Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

      

   • Finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy – II. kolo
    • Finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy – II. kolo

    • 28. 3. 2018
    • Finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy – II. kolo

     FINANČNÁ OLYMPIÁDA ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu. Druhé kolo bolo otvorené 15.2.2018 a trvalo do 24.3.2018.

     II. uzavreté kolo súťaže predstavovalo online test. Online test nebol verejný a bol prístupný len účastníkom súťaže, ktorí boli upovedomení o postupe do II. uzavretého kola súťaže, a ktorým bola doručená vygenerovaná pozvánka obsahujúca prihlasovacie meno a heslo pre prihlásenie sa k online testu II. uzavretého kola súťaže.

     Online test pozostáva zo 16 testových otázok a 4 slovných úloh z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu.  Test bol dosť náročný, hlavne slovné úlohy vyžadovali zdravý úsudok.  Po 40 minútach sa online test zablokoval, v dôsledku čoho nebolo možné naďalej zodpovedať nezodpovedané testové otázky , alebo slovné úlohy a meniť vybratý variant odpovede.

     Našu školu v II. kole reprezentovali: Petra Haringová, Slávka Kekešiová, Xénia Fulmeová, Sally Popracová, Michaela Hollá, Matej Meliš.

     Do III. finálového kola súťaže postúpi prvých 20 najlepších účastníkov súťaže, ktorí sa zúčastnili II. uzavretého kola.

     Všetkým študentom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole. Veríme, že získané vedomosti z oblasti finančného vzdelávania v budúcnosti ocenia v praktickom živote.

                                                                          Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

   • Návšteva predstavenia „Čarovná flauta“
    • Návšteva predstavenia „Čarovná flauta“

    • 28. 3. 2018
    • Návšteva predstavenia „Čarovná flauta“

     V tomto sviatočnom čase  sa študenti I. A triedy vybrali na návštevu Štátnej opery v Banskej 

     Bystrici  na predstavenie opery Čarovná flauta od Wolfganga Amadea Mozarta. Cesta vlakom ubehla rýchlo a všetci sme sa tešili na predstavenie. Prešli sme sa bystrickými uličkami a potom sa započúvali do krásnych melódií „zázračného skladateľa“.  Scéna aj melódie boli pekné a tak sme si odniesli nádherný umelecký zážitok.

     Aby všetci boli spokojní, prebehli sme sa aj po obchodoch a pozreli Veľkonočnú výzdobu, aj novú autobusovú stanicu, na ktorú môžu byť Bystričania právom hrdí.

     Do mesta pod Urpínom sa radi znova vrátime a pozrieme čo sme ešte nestihli.

     Ing. Mária Lenčová

   • MAREC – MESIAC KNIHY
    • MAREC – MESIAC KNIHY

    • 27. 3. 2018
    • MAREC – MESIAC KNIHY

        Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých a starých.  Prečo si mesiac kníh pripomíname v marci?

        Marec – mesiac knihy bol prvýkrát vyhlásený v bývalom Československu v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy. Matej Hrebenda bol legendárnym šíriteľom slovenskej a českej knihy a vzdelanosti hlavne na území Gemera a Malohontu. Dnes už úlohu šíriteľa čítania plnia knižnice a hoci svoju činnosť vykonávajú počas celého roka, v mesiaci marci o niečo viac rozvíjajú svoje aktivity .

        Školská knižnica na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani v rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti  pripravila žiakom  niekoľko aktivít.  V prvom rade to bola výstavka a burza  kníh, ktoré  škola dostala ako dar od vyučujúcich a rodičov žiakov. Žiaci si mohli knihy zakúpiť za dobrovoľnú a symbolickú cenu, aby podporili charitatívnu činnosť v projekte Adopcia srdca. Ďalšou aktivitou boli hodiny slovenského jazyka a cudzích jazykov  v priestoroch školskej knižnice a hodiny tvorivého čítania, ktoré zrealizovali vyučujúce slovenského jazyka, nemeckého jazyka a anglického jazyka. V tomto mesiaci sme zaznamenali aj zvýšený záujem o vypožičanie kníh z knižnice, čo nás nesmierne teší a dúfame, že v tomto trende budú žiaci aj naďalej pokračovať.

                                                        PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor školskej knižnice

   • Veľkonočná pošta
    • Veľkonočná pošta

    • 27. 3. 2018
    • Veľkonočná pošta

     Po úspešnej aktivite „Vianočná pošta“, sme sa rozhodli, že starkých potešíme aj na Veľkú noc. Študenti I. A, I. C, II. A, III. C, I. N a II. N  triedy  vytvorili nádherné veľkonočné pozdravy, ktoré majú spríjemniť veľkonočné sviatky starkým v domovoch dôchodcov. Okrem toho, že vznikla zaujímavá kolekcia veľkonočnej pošty, veľmi nás teší záujem a ochota žiakov robiť radosť ostatným. Určite budeme v podobných aktivitách pokračovať aj v budúcnosti. Táto veľkonočná pošta je určená seniorom v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Novej Bani a v zariadení sociálnych služieb  „Borinka“ v Nitre.

      

                                     Ing. Erika Struhárová, Ing. Mária Lenčová, RNDr. Michaela Kostelanská

  • Partneri

   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • Mesto Nová Baňa
   • JA Slovensko
   • Zmudri do škôl