• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
   • Krajské kolo Olympiády ľudských práv
    • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

    • 11. 2. 2019
    • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

        Dňa 7. 2. 2019 sa v centre voľného času Junior v Banskej Bystrici konalo Krajské kolo XXI. ročníka Olympiády ľudských práv. Nosnou témou XX. ročníka OĽP je: 30 výročie Nežnej revolúcie.

        Krajské kolo OĽP pozostáva z dvoch kôl. V prvom kole žiaci riešia vedomostný test a v druhom kole prezentujú vylosovanú tézu pred odbornou  komisiou. Olympiáda ľudských práv má za cieľ posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí.

        SOŠ obchodu a služieb sa každoročne zúčastňuje OĽP a v rámci tejto súťaže sme v priebehu minulých ročníkov  dosiahli  veľmi pekné výsledky. V tomto školskom roku nás reprezentovala žiačka III.A triedy Anežka Šipikalová, ktorá sa umiestnila na 23. mieste spomedzi 27  súťažiacich zo všetkých typov škôl v Banskobystrickom kraji.

                                                                  Mgr. Pavol Lipták, vyučujúci občianskej náuky

                                                           PaedDr. Slavomíra Gáborová , koordinátorka ľudských práv

   • Okresné kolá olympiád v anglickom a nemeckom jazyku
    • Okresné kolá olympiád v anglickom a nemeckom jazyku

    • 24. 1. 2019
    • Okresné kolá olympiád v anglickom a nemeckom jazyku

     V dňoch 16.01 -17.01.2019 sa uskutočnili okresné kola olympiád v anglickom a nemeckom jazyku.

     SOŠ obchodu a služieb úspešne reprezentovali žiačky II.A triedy odboru obchod a podnikanie

     Martina Nagyová – Anglický jazyk, kategória 2.D – obsadila II. miesto v okresnom kole

     Michaela HoláDaniela Ridajová – Nemecký jazyk, kategória 2.D. – D. Ridajová získala 1. miesto

     Všetkým žiačkam ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a tešíme sa na budúci rok.

                                                                                                      Vyučujúce cudzích jazykov.

   • Projekt e Twinning na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani
    • Projekt e Twinning na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

    • 24. 1. 2019
    • Projekt e Twinning  na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

        V mesiaci január v školskom roku 2018/2019 sme sa zapojili do projektu  e Twinning spoločne s kolegami z Poľska, Chorvátska, Turecka, Španielska, Gruzínska a Portugalska.

       V projekte  pod názvom TIME MACHINE  sa študenti oboznámia s kultúrnym bohatstvom partnerských krajín prostredníctvom IKT nástrojov. Pracovným jazykom je anglický jazyk a inými komunikačnými jazykmi sú nemčina, ruština, španielčina.

        Naši žiaci z II. A triedy počas tohto školského roku vytvoria logo projektu, oboznámia kamarátov s históriou nášho jazyka a s históriou internetu,  naučia ich náš národný tanec, vytvoria kreslený príbeh lásky z partnerskej krajiny a 3D model historických pamiatok z partnerských krajín. Na záver projektu budú žiaci prezentovať svoje práce a zatancujú tanec z partnerskej krajiny. Všetky očakávané výstupy ako sú logá, fotky, videá, komiksy, 3D modely budú zverejnené v e Twinningovom priestore  počas celého školského roka.

        Vyučujúce jazykov PaedDr. Gáborová, Mgr. Falatová a Mgr. Plechlová sa zúčastnia aj akreditovaných školení v priebehu mesiacov február, marec a apríl na SOŠ K. Kittenberga v Leviciach pod vedením ambasádorky projektu e Twinning.

     Tešíme sa na spoluprácu!

                                                                          PaedDr. S. Gáborová , M. Falatová, M. Plechlová

                                                                                             vyučujúce jazykov

   • Prváci súťažili v nadobudnutých zručnostiach
    • Prváci súťažili v nadobudnutých zručnostiach

    • 17. 1. 2019
    • Prváci súťažili v nadobudnutých zručnostiach

     Je to už takmer päť mesiacov čo, rady našich študentov rozšírili ďalší študenti učebného odboru kuchár. Okrem získavania teoretických vedomostí naberajú budúci kuchári zručnosti  v školskej kuchyni. Podieľajú sa na príprave obedov, i keď často vykonávajú nemenej dôležité prípravné práce.

     A ako si osvojili práve tieto zručnosti, preukázali v súťaži: ,, Predbežná úprava zeleniny.“

     Ich úlohou bolo očistiť a nakrájať na požadovanú veľkosť 2 mrkvy a 2 cibule za súčasného merania času.

     Odborná komisia v zložení majstrov odborného výcviku hodnotila kvalitu očistenia a rovnomernosť nakrájaných častí, pričom výsledné hodnotenie ovplyvnila aj rýchlosť.

      Po zhodnotení týchto kritérií sa najlepšie  umiestnili:

     1. Dávid Štrba
     2. Samuel Podrásky
     3. Klaudia Tokolyová

     Víťazom blahoželáme a zároveň môžeme skonštatovať, že žiaci aj za pár mesiacov nadobudli zručnosti hodné kuchárov, ktoré budú neustále rozvíjať.

                                                                                                   Ing. Katarína Garajová

   • Teplákový deň v našej škole
    • Teplákový deň v našej škole

    • 17. 1. 2019
    • Teplákový deň v našej škole

     Žiacka rada si pripravila pre spolužiakov tematický deň- dňa 16.1.2019 si mohli študenti plniť svoje povinnosti v pohodlnom domácom oblečení. Spestrili sme si každodenné obliekanie na našej škole a prišli sme do školy v teplákoch. Veď škola je náš druhý domov a čo je pohodlnejšie ako tepláky? A nesklamali ani učitelia- tepláky predsa nosí každý rád J

     Vaša žiacka rada

   • Spracovanie informácií na počítači – súťaž
    • Spracovanie informácií na počítači – súťaž

    • 16. 1. 2019
    • Spracovanie informácií na počítači – súťaž

      

     Dňa 11. januára 2019 sa na našej škole uskutočnil 53. ročník súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači – písanie na počítači. Tejto súťaže sa zúčastnilo 13 študentov zo študijného odboru obchod a podnikanie,  odboru podnikanie v remeslách a službách a odboru spoločné stravovanie. Boli to študenti druhého, tretieho ročníka a študenti nadstavbového štúdia. Základnou podmienkou dobrého umiestnenia bol limit 270 čistých úderov za minútu a prípustné percento chýb do 0,25. Súťaž pozostáva z 10-minútového odpisu textu z 3-stranovej papierovej predlohy. Po rozcvičke sa všetci sústredili na odpis. Niektorí to dokázali lepšie, iní slabšie. Určite svoju úlohu zohrala aj tréma, nesústredenosť. Dôležité však je zúčastniť sa a vyskúšať si súťažnú atmosféru.

     Výsledky sú nasledovné:      1. miesto -    Viktória Senešiová,  II. A

                                                   2. miesto -    Michaela Hollá,  II. A

                                                   3. miesto -    Kristína Mištíková, III. A

                                                   4.miesto -     Anežka Šipikalová, III. A                            

     Krajské kolo súťaže sa bude konať v SOŠ hotelových služieb a obchodu  vo Zvolene. 

      

                 Všetkým študentom ďakujeme za účasť.

                                                                                                   Ing. Mária Lenčová

                                                                                            učiteľka odborných predmetov

   • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády
    • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

    • 14. 1. 2019
    • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

     V termíne od 10. do 14. decembra 2018 prebehli školské kolá Ekonomickej olympiády. Celkovo vyplnilo test školského kola na Slovensku viac ako 5300 študentov (oproti minulému roku je to nárast o 1300 študentov). Do krajského kola sa prebojovalo 436 najúspešnejších študentov.  Test školského kola prebiehal online formou, úlohou študentov bolo vypracovať zadané otázky v stanovenom časovom limite. Otázky pozostávali z nasledovných tematických oblastí:

     • Metodológia ekonómie, základné pojmy a dejiny ekonomického myslenia
     • Mikroekonómia
     • Makroekonómia
     • Medzinárodná ekonómia
     • Aktuality, hospodárska politika, EÚ
     • Finančná gramotnosť

     Z každej školy postúpil do krajského kola Ekonomickej olympiády minimálne jeden študent, ktorý získal aspoň 60% z testu školského kola. Súťažiaci boli následne vyberaní podľa celkovej úspešnosti a celkového počtu zapojených študentov v kraji. Z jednej školy tak môže postúpiť maximálne 10 študentov. Naši študenti boli úspešní, do krajského kola sa prebojovali:

     1. Blizňáková Lucia, II. A
     2. Šarkozi Tobias, II. N
     3. Gažiová Karin, I. N
     4. Horváthová Jessica Kitti, I. N
     5. Gregorová Stanislava, II. N
     6. Senešiová Viktória, II.A
     7. Šipikalová Anežka, III. A
     8. Švec Adam, I. N
     9. Bartošová Lenka, II. A
     10. Brodzianska Simona, III. A

     Úspešným študentom blahoželáme a želáme im veľa úspechov v krajskom kole, ktoré  sa bude konať v priebehu mesiaca február 2019  na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

     Naša škola v rámci Banskobystrického kraja dosiahla najlepšie výsledky. Študentov na školské kolo pripravovali vyučujúce odborných predmetov Ing. Mária Lenčová a Ing. Erika Struhárová.

     Úplnú výsledkovú listinu si môžete pozrieť na www.ekonomickaolympiada.sk

                                                                                         Ing. Erika Struhárová, koordinátor ekonomickej olympiády

   • Projektové vyučovanie na hodinách nemeckého jazyka
    • Projektové vyučovanie na hodinách nemeckého jazyka

    • 21. 12. 2018
    • Projektové vyučovanie na hodinách nemeckého jazyka

     V mesiaci december sme si spestrili hodiny nemeckého jazyka projektovým vyučovaním. Žiaci 2.A a 3.A si vyskúšali prácu v skupinách na projektoch s tematickým zameraním Vianoce. Žiaci 2.A si vytvorili „Wunschbaum“ alebo „Strom prianí“, kde si každý študent našiel svoje miesto a napísal svoje želanie.

     Žiačky 3.A zas prepojili cudzí jazyk s cestovným ruchom a pripravili projekt „First minute Urlaub“. Vybrali zaujímavé hotely, so zaujímavými, ale cenovo  prijateľnými ponukami. Ak ešte nemáte zabezpečenú dovolenku na leto, radi Vám s tým pomôžu.

     Študenti si projektovým vyučovaním prehlbujú a rozširujú  poznanie a slovnú zásobu,  rozvíjajú tvorivé myslenie a uvedomujú si zmysel poznávania, učia sa pracovať skupinovo.  Nám sa to podarilo, a preto  spoločne sa tešíme na ďalšie projekty.

                                                                                                         Mgr. Miroslava Plechlová

   • Deň otvorených dverí
    • Deň otvorených dverí

    • 20. 12. 2018
    • Deň otvorených dverí

     Dňa 13. a 14. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Pre žiakov deviatych ročníkov, ich  učiteľov a výchovných poradcov z okolitých škôl sme pripravili bohatý program. Novinkou bola možnosť zúčastniť sa tvorivých dielničiek, workshopov  v odborných učebniach a zapojiť sa do aktivít na pracoviskách odborného výcviku.

                 Vo vstupných priestoroch školy žiaci získali  informačné bulletiny a výchovná poradkyňa  RNDr. Kostelanská  informovala žiakov o možnostiach štúdia na našej škole. Naše tretiačky sprevádzali deviatakov priestormi školy a odborných učební, v ktorých  sa žiaci  podrobne oboznámili so študijným odborom obchod a podnikanie, s učebnými  odbormi  kuchár, mechanik opravár  a získali  informácie  o možnostiach  nadstavbového štúdia.

                 Počas Dňa otvorených dverí sa otvorili naozaj všetky učebne a priestory školy.   Vyučujúce anglického, nemeckého a slovenského jazyka PaedDr. Gáborová, Mgr. Falátová a Mgr. Plechlová pripravili pre žiakov projekt Multikultúrne Vianoce a tvorivé dielne, kde si žiaci mohli vyrobiť vianočné svietniky, zapojiť sa do práce na projekte, či získať nové vedomosti o Vianociach v iných krajinách. Vyučujúce odborných predmetov Ing. Lenčová a Ing. Struhárová pripravili ukážky práce s interaktívnymi perami a modernými učebnicami, žiaci si vyskúšali prácu na počítači v ATF programe a vyskúšali svoje vedomosti  s cestovnými kvízmi. V našej cvičnej firme si deviataci  vytvorili pohľadnice v projekte Vianočná pošta a zdobili si perníky, ktoré si mohli odniesť domov.

                  Ďalšou  zastávkou bola návšteva jedálne školy a pracoviska odborného výcviku , kde žiaci pod vedením Bc. Kvaššayovej, Ing. Garajovej  a  Ing. Barancovej vyhotovili  vkusné ukážky slávnostného stolovania, skúsili si skladanie obrúskov  a pochutnali si na palacinkách a vianočných oplátkach, na príprave ktorých sa sami podieľali.  Žiaci navštívili aj kováčsku dielňu, v ktorej sa mohli zapojiť do prípravy kovania, prezreli si pracovisko odborného výcviku a autodielňu. Najväčšou atrakciou bola jazda na minitraktore pod vedením majstra A. Víglaského. Poslednou zastávkou bola klubovňa, v ktorej si žiaci mohli zahrať spoločenské hry spolu s Ing. Ivaničovou.  Dvere našej školy boli otvorené pre všetkých a svojou návštevou nás poctili aj starostovia okolitých obcí a  novozvolený primátor mesta Nová Baňa Mgr., MVDr. Branislav Jaďuď, MBA.

                 Do všetkých tvorivých aktivít boli zapojení naši žiaci, a za ich aktivitu a tvorivosť im patrí veľká vďaka.

     Veríme, že sa naši návštevníci u nás cítili príjemne a dúfame, že sa s mnohými opäť uvidíme.

                                                                                    Mgr. Miroslava Plechlová

   • Vianočné trhy v Banskej Bystrici
    • Vianočné trhy v Banskej Bystrici

    • 20. 12. 2018
    • Vianočné trhy v Banskej Bystrici

     Bol pekný zimný deň, keď sa žiaci 1.N a 2.N v sprievode Ing. Ivaničovej vybrali na vianočné trhy do nášho krajského mesta Banskej Bystrice. V rámci predmetov Cestovný ruch a Podnikanie sme si reálne pozreli nádherné banskobystrické vianočné trhy. Pri stánkoch s občerstvením sme museli ekonomicky rozmýšľať, či si kúpime niečo na jedenie alebo zahriatie (čaj).

     Boli sme veľmi prekvapení, ako krásne je vyzdobené mesto a pod nádychom tejto vianočnej atmosféry sme si zaspievali pri vianočnom stromčeku koledy. Zastavili sme sa aj v Európe- nákupnom centre, ktoré bolo už v tomto čase preplnené nakupujúcimi ľuďmi.

     Z tejto exkurzie sme si odniesli veľa skúseností a poznatkov, ktoré využijeme. Tešíme sa na ďalšie.

     Ing. Ivaničová, učiteľka odborných predmetov

   • Rozbiehátor – novinka od Rozbehni sa!
    • Rozbiehátor – novinka od Rozbehni sa!

    • 20. 12. 2018
    • Rozbiehátor – novinka od Rozbehni sa!                     

     Rozbehni sa academy! spúšťa v roku 2019 inkubačný program Rozbiehátor:

     • zapojiť sa môže každý žiak strednej školy z celého Slovenska
     • prihlášku do jarného kola je potrebné poslať do 20.februára 2019, letné kolo do 24.apríla
     • žiaci môžu získať 100€ pre nápad + 25 hodín vzdelávačiek o biznise, financiách, manažmente a marketingu
     • tí najlepší investíciu a mentoring / stáž v úspešných startupoch

     Podrobnejšie informácie nájdete na academy.rozbehnisa.sk/rozbehni-napad

     Tak neváhajte, zapojte sa!

                                                            Ing. Erika Struhárová, ambasádor  projektu

   • Social Innovation Relay
    • Social Innovation Relay

    • 18. 12. 2018
    • Social Innovation Relay

     Naša škola sa zapojila do projektu Social Innovation Relay, cieľom ktorého je oboznámiť študentov s témou sociálneho podnikania a podnietiť ich k tvorbe inovatívneho podnikateľského nápadu, ktorý rieši sociálne potreby.

     Projekt študentom ponúka:

     • Webinár na tému Sociálne podnikanie – podnikanie budúcnosti (ktorý sme už úspešne absolvovali)
     • Súťaž v tvorbe sociálneho podnikateľského nápadu

     Súťaž je určená študentom stredných škôl na Slovensku. Študenti si vytvoria tímy (2 až 4 členné), zaregistrujú sa a absolvujú kvíz o sociálnom podnikaní. Po úspešnom absolvovaní získavajú certifikát.

     K dnešnému dňu získali certifikát títo študenti:

     Lea Tokolyová – II. A

     Lucia Blizňáková – II. A

     Viktória Senešiová – II. A

     Annamária Kosejová – II. A

     Erik Tomčáni – II. A

     Michaela Hollá – II. A

     Daniela Ridajová – II. A

     Lenka Bartošová – II. A

     Kristína Mištíková – III. A

     Simona Brodzianska – III. A

     Veronika Tencerová – III. A

     Anežka Šipikalová – III. A

     Adam Švec – I. N

     Bianka Ciglanová – I. N

     Henrieta Kocáková – I. N

     Michal Šimkovič – I. N

     Karin Gažiová – I. N

     Martin Korbeľ – II. N

     Martin Forgáč – II. N

     Stanislava Gregorová – II.

     Ďalej nasleduje prvotný podnikateľský nápad z oblasti sociálneho podnikania, ktorý študenti  nahrajú na platformu SIR v termíne do 4. apríla 2019.  10 najlepších tímov postúpi do národného finále, ktoré sa bude konať 15. mája 2019 v Bratislave. Vybraný tím bude reprezentovať Slovensko v globálnom online finále, ktoré sa uskutoční 27.júna 2019. Študentom prajeme veľa dobrých podnikateľských nápadov, ktoré riešia sociálne problémy v spoločnosti.

                                                                    Ing. Erika Struhárová, koordinátor pre podnikateľské zručnosti

   • FinQ
    • FinQ

    • 18. 12. 2018
    •  

     Nadácia Slovenskej sporiteľne ako dlhodobý podporovateľ finančného vzdelávania pripravil spolu s odborníkmi nový komplexný program v oblasti finančnej gramotnosti FinQ.

     Čo je program FinQ?

     Jeho cieľom je zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti žiakov. Program je určený žiakom, učiteľom a riaditeľom škôl. Cieľovým skupinám pomôže rozvíjať kritické myslenie v celkovom kontexte financií. Unikátny program Nadácie Slovenskej sporiteľne sa zameriava na zvyšovanie finančnej kultúry žiakov a mladých ľudí. Pre jeho úspech je nevyhnutná aj angažovanosť a dobrá úroveň vedomostí pedagógov. Ďalším cieľom je, aby mladí ľudia po vstupe do reálneho života robili zodpovedné kroky vo finančnej oblasti.

     Poznáte finančnú rovnicu?

     IQ + EQ + FINQ = 3Q pre život

     Aj naša škola sa prihlásila do realizácie pilotného overovania jednotlivých vzdelávacích modulov a chceli by sme sa stať ambasádormi kvalitného finančného vzdelávania.

     Veríme, že naša škola bude vybratá do tohto pilotného overovania a budeme tak môcť zvýšiť kvalitu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti.

      

                                                                                                                                  Ing. Mária Lenčová

                                                                                                                   koordinátor finančnej gramotnosti

   • Projekt Vianočná pošta úspešne zrealizovaný
    • Projekt Vianočná pošta úspešne zrealizovaný

    • 17. 12. 2018
    • Projekt Vianočná pošta úspešne zrealizovaný

     Do výzvy „Spravme Vianoce neznámym starkým“ sa dobrovoľníčky z radov učiteľov RNDr. Michaela Kostelanská, Ing. Mária Lenčová a Ing. Erika Struhárová  zapojili aj tento rok.  Začiatkom mesiaca december nám boli doručené adresy starkých v Domovoch dôchodcov. Spolu so študentmi sme zhotovili nádherné vianočné pozdravy, ktoré majú potešiť a zároveň spríjemniť Vianoce starkým v Domovoch dôchodcov.  Vznikla tak na jednej strane krásna kolekcia Vianočnej pošty, no na druhej strane aj skupinka ľudí, ktorí majú chuť robiť radosť ostatným -  pretože starkým začínajú Vianoce  s prvým pozdravom na stolčeku. Je to krásna myšlienka, ktorú sme sa rozhodli podporiť aj tento rok.

     Škola získala aj certifikát pisateľa vianočnej pošty.

                                                                                             Ing. Erika Struhárová

   • Naše šikovné čašníčky
    • Naše šikovné čašníčky

    • 13. 12. 2018
    • Naše šikovné čašníčky

     Žiačky prvého ročníka učebného odboru čašník, si vyskúšali svoje zručnosti pri skladaní servítok. Pre spolužiakov a zamestnancov školy pripravili ukážku skladania servítok na rôzne spôsoby.   

                                                                  Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

   • Divadelné predstavenie
    • Divadelné predstavenie

    • 13. 12. 2018
    • Divadelné predstavenie

     Jeden krásny zasnežený, decembrový deň sme sa vybrali s triedou II.A – obchod a podnikanie na divadelné predstavenie do DJGT vo Zvolene.

     Slávna česká komédia „Škola základ života“ prináša humorné príhody z nostalgických školských čias, ktoré sú prepojené originálnymi piesňami a kultovými výrokmi.  Dej sa odohráva v období prvej Československej republiky, tesne pred vypuknutím 2. svetovej vojny. Retro komédia ukazuje, že v školskom systéme budú isté typy a situácie vždy prítomné. Nie vždy sú však len na smiech, niekedy môže maličkosť ovplyvniť celý osud človeka.

     Inscenácia Škola základ života prináša nespútanú živelnú energiu žiakov, ktorá je často v kolízii s rôznorodými povahami kantorov a snahou aspoň niečo tým deckám odovzdať.  Tá je korunovaná naživo hranými a interpretovanými piesňami, ktoré dotvárajú dianie v školských laviciach a sú aranžované v retro štýle.

     Celé predstavenie bolo dynamické, plné smiechu a dobrej nálady. Koniec nám síce pripomenul čas druhej svetovej vojny a ťažké vojnové časy. Preto by sme na históriu nemali zabúdať a byť vďačný za to, že žijeme v mierovom svete.

     Poprechádzali sme sa vianočne vyzdobeným Zvolenom, zabehli na nákupy do Európy a potom pekne ako vždy našim obľúbeným vláčikom domov.

                                                                           Ing. Lenčová Mária, triedna učiteľka  II.A

   • Návšteva Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene
    • Návšteva Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene

    • 11. 12. 2018
    • Návšteva Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene

              10. december je v kronike historických dní zaznamenaný ako Medzinárodný deň ľudských práv. Bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1950 ako pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948.

              Práve v tento deň sa Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene rozhodlo uviesť divadelnú hru Denník Anny Frankovej, ktorá spracováva tému holokaustu a upieranie základných ľudských práv židovskému obyvateľstvu. K nadčasovosti diela prispel fakt, že sa jedná o autenticky zachovaný denník mladého trinásťročného dievčaťa, ktoré sa spolu s dvoma židovskými rodinami skrývali v úkryte v rokoch 1942-1944. Jej denníkové zápisky náhle končia a my sa z historických materiálov dozvedáme, že skončila v koncentračnom tábore.

               Príbeh vzbudzuje mnohé filozofické otázky a témy na zamyslenie; akí by sme boli my v hraničných situáciách či ako by sa mohol vyvíjať život hrdinky v paralelnej realite. Inscenácia je určená  predovšetkým  pre  študentov a rovesníkov Anny , preto zaujala aj žiakov I.C triedy Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novej Bani, ktorí navštívili divadelné predstavenie spoločne so svojimi  vyučujúcimi.

                                                                                          PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor ľudských práv

   • Mikuláš a predvianočné tvorivé dielne
    • Mikuláš a predvianočné tvorivé dielne

    • 10. 12. 2018
    • Mikuláš a predvianočné tvorivé dielne

     Predvianočné obdobie je v poslednom čase označované za hektické, všetci sa niekam a za ničím ponáhľajú a zabúdajú na pravé čaro Vianoc. Preto sa aj naša žiacka rada rozhodla študentom školy spríjemniť tento čas a spoločne sme si pripomenuli a okúsili čaro Vianoc.

     7.12.2018 k nám zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi (ďakujem žiakom 2.A – Lenka Bartošová a 3.C- Filip Hudec, Zdenko Tomčáni, Ľuboš Suchý, Ľuboš Škvarka) a všetkým dobrým študentom a zamestnancom školy rozdal malé sladké balíčky.

     Po odchode Mikuláša sa všetci žiaci zúčastnili tvorivých dielničiek, ktoré pripravili členovia žiackej rady- študenti si pri príjemnej hudbe mohli vytvoriť darčeky pre svojich blízkych, či vyzdobiť triedu. Všetci boli naozaj kreatívni a výsledok stál za to- krásne ianočné ozdoby z cestovín či starých CD, svietniky zo závaraninových pohárov, stromček zo šišiek, či krásne anjelské ozdoby zo stužiek.

     Členom žiackej rady ďakujem za prípravu a tvorivosť (Katarína Feriancová, Viktória Senešiová, Veronika Tencerová, Filip Hudec a Stanislava Gregorová) a teším sa na ďalšie spoločné akcie.

                                                                                        Miroslava Plechlová, koordinátorka ŽŠR

   • Charitatívna burza vecí v našej škole
    • Charitatívna burza vecí v našej škole

    • 6. 12. 2018
    • Charitatívna burza vecí v našej škole

     Dňa 30.11.2018 sa na našej škole konala burza vecí a doplnkov. Poupratovali sme pred sviatkami svoje skrine, pretriedili veci a tie čo boli stále v peknom stave sme doniesli na burzu.  Žiaci si  na nej mohli povyberať vianočné darčeky pre seba či svojich blízkych, potešiť seba alebo obmeniť svoj šatník za symbolické ceny.  Výťažok z burzy poputuje nášmu adoptívnemu chlapčekovi do Afriky.

     Veci, ktoré nám ostali, sme venovali DSS Hrabiny. Detičky sa potešili a my sme mali hrejivý pocit v srdci, že sme urobili dobrý skutok 2x. 

     Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli či už vecne alebo finančne a dúfame, že o rok sa nám podarí túto charitatívnu akciu zopakovať.

                                                                                                                                   Žiacka školská rada

  • Partneri

   • Mesto Nová Baňa
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • JA Slovensko
   • Zmudri do škôl