• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
   • Ročníková súťaž vo varení
    • Ročníková súťaž vo varení

    • 15. 6. 2018
    • Ročníková súťaž vo varení

     Dňa 11.5.2018  sa uskutočnila ročníková súťaž  žiakov prvého ročníka učebného odboru kuchár .

     Pod vedením majsterky odborného výcviku Bc. Forgáčovej ,  žiaci pripravovali jedlá na tému: Príprava jednoduchého jedla.

     Odborná komisia hodnotila technologickú prípravu, chuť, vzhľad, hygienu práce a dodržanie časového limitu. Všetky pripravované jedlá boli chutné, lahodiace oku.

     Výsledky:

     1. Laura Černáková- Bryndzové pirohy s kyslou kapustou

     2. Adam Kňažko – Zemiakové placky

     3. Monika Búryová – Garanadír

     Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa kulinárskych úspechov. Všetci zúčastnení dokázali, že počas prvého ročníka si osvojili kuchárske umenie a v ďalších ročníkoch ho budú zdokonaľovať.  Držíme im v tom palce.

                                                                                                                   Ing. Katarína Garajová

   • Kurz na ochranu zdravia, života a prírody
    • Kurz na ochranu zdravia, života a prírody

    • 15. 6. 2018
    • Kurz na ochranu zdravia, života a prírody

     V dňoch 5.- 7.6.2018 absolvovali žiaci druhého ročníka učebného odboru kuchár povinný ,,Kurz na ochranu  zdravia ,života a prírody.“

     Počas týchto dní   okrem turistiky na Veľký Inovec si osvojili aj základy streľby zo  vzduchovky, určovanie azimutu, spôsoby odhadu vzdialenosti či základy prvej pomoci.

     Kurz vyvrcholil branným pretekom, v rámci ktorého plnili jednotlivé disciplíny v časovom limite. Po sčítaní všetkých bodov a trestných minút najzdatnejšie obstáli:

     Ľuboš Boris Suchý

     Laura Červíková

     Okrem získania nových vedomostí, zručností a skúseností ,žiaci zažili veľa zábavy čo poslúžilo aj na upevnenie  triedneho kolektívu.

                                                                                                                                  Ing. Katarína Garajová

   • Exkurzia do podniku K-PLAST v Novej Bani
    • Exkurzia do podniku K-PLAST v Novej Bani

    • 12. 6. 2018
    • Exkurzia do podniku K-PLAST v Novej Bani

     Dňa 11. júna 2018 sa žiaci I. A, II. A a I. N triedy zúčastnili  odbornej exkurzie vo výrobnom družstve K-PLAST Nová Baňa.  Exkurzia bola v rámci predmetov ekonomika, podnikanie, tovaroznalectvo a jej cieľom bolo oboznámiť študentov s výrobou, výrobným programom, so zásobovaním, skladovaním, exportom a s technológiou výroby plastov. Privítal nás Ing. Bohumil Červenka, predseda družstva, a oboznámil nás s históriou družstva, organizačnou štruktúrou, personálnou politikou. Prevádzkou nás sprevádzal Ing. Budinský, ktorý nám priblížil ako firma reálne funguje a dal študentom veľa praktických rád do života. 

                                                                   Ing. Erika Struhárová, Ing. Mária Lenčová, učiteľky odborných predmetov

   • Čo je nové v projekte Adopcia srdca ?
    • Čo je nové v projekte Adopcia srdca ?

    • 6. 6. 2018
    • Čo je nové v projekte Adopcia srdca ?

          Projekt Adopcia srdca , ktorí organizujú Pallotíni so sídlom v Bratislave už nie je nikomu neznámy. Je to projekt adopcie detí  na diaľku v  Rwande, Demokratickej republike Kongo, Kamerune, Brazílii, Indii a na Filipínach. SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani má za sebou siedmy rok adopcie, „ adoptívnymi“ rodičmi už boli dve triedy, ktorých žiaci  zmaturovali a zanechali po sebe kus dobre odvedenej práce.

          Našim adoptívnym dieťaťom je Jean Baptista Bagororwa z Rwandy, ktorý v tomto roku dovŕši 14 rokov. Chlapec chodí do školy, na ktorú pravidelne mesačne prispievame, pretože rodina je veľmi chudobná, matka má okrem Jeana ešte ďalšie dve deti. Ako píšu Pallotíni v sprievodných listoch, ktoré sme dostali tento školský rok,  matka  nemá možnosť hradiť školské poplatky. Príležitostne sa živia predajom hlinených hrncov, ktoré si dokážu vyrobiť, ale iné možnosti obživy nemajú. Jean Baptista plní v rodine aj úlohu otca, musí pomáhať matke a súrodencom, často býva chorý, mal zlomenú ruku, v škole nedosahuje požadované výsledky , musel zopakovať ročník, ale to nie je neobvyklé, pretože na postup do vyššieho ročníka je potrebný pomerne vysoký počet bodov v záverečnom teste a mnohé deti majú problém želaný výsledok dosiahnuť.

          Počas siedmych rokov adopcie sme sa pokúsili zlepšiť životné podmienky  rodiny posielaním drobných darčekov, ako sú školské pomôcky pre Jeana, kúpili sme futbalovú loptu, domáce zviera a z výťažku z charitatívneho plesu postavili misionári rodine murovaný dom namiesto prístrešku z hliny. V tomto školskom roku v apríli  sme poslali sumu 500  EUR na zakúpenie poľa pre rodinu, aby sa mohla stať sebestačnou. Vyzbieranú sumu sme poslali ako mimoriadny dar pod dohode s Misijným združením Pallotíni  v Bratislave.  Danú sumu sme zbierali počas troch rokov prostredníctvom vianočných zbierok v škole, na ktoré prispeli žiaci a vyučujúci, organizovali sme burzy kníh v priestoroch školskej knižnice, ale do  zbierky prispeli aj obyvatelia nášho mesta, za čo sme im nesmierne vďační.

          V rámci projektu Adopcia srdca sa aj vzdelávame, pretože odoberáme časopis Echo z misií, ktorý majú žiaci k dispozícii a môžu sa dozvedieť o živote v jednotlivých krajinách. V rámci celoslovenskej kampane Červené stužky sme si  v decembri premietli film Adopcia srdca  - Púť adoptívnych rodičov do Rwandy, ktorý je veľmi emotívny a  žiaci sa mohli oboznámiť s reakciami adoptívnych rodičov a ich adoptívnych detí priamo v Rwande, nakoľko film zachytáva zážitky z púte v roku 2017. Film približuje osudy detí žijúce v Rwande, ktoré dostali možnosť byť adoptované a týmto spôsobom získali nádej na dôstojný a lepší život. Sme radi, že sme v projekte vydržali, chceme sa všetkým poďakovať za doterajšiu pomoc a spoluprácu . Veríme, že budeme aj naďalej vytrvalí a nápomocní. Máme pred sebou ešte dlhú cestu.

                  PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor výchovy k ľudským právam

   • II. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019
    • II. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019

    • 5. 6. 2018
    • Riaditeľ  Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novej Bani oznamuje rodičom a žiakom 9. ročníkov základných škôl, že ďalší termín prijímacích skúšok pre študijné odbory do 1. ročníka sa uskutoční  19. júna 2018 (v utorok) o 8,00 hod. v priestoroch školy.

   • Deň kariéry
    • Deň kariéry

    • 5. 6. 2018
    • Deň kariéry

     Dňa 31. mája 2018 sa študentky II. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie Lea Haringová a Simona Brodzianska zúčastnili workshopu pod názvom Deň kariéry – Career Day.  Uvedené podujatie pripravila nezisková organizácia JA Slovensko v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia.  Workshop bol zameraný na všeobecné princípy úspešného budovania si kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní. Počas celého dňa sa študentom venovali pracovníci zo spoločnosti AT&T, podelili sa s nimi o svoje skúsenosti z oblasti kariérneho plánovania a rastu. Workshop bol pre študentky veľmi podnetný a zaujímavý, za jeho absolvovanie získali certifikát. Ďakujeme organizátorom za jeho zrealizovanie.

     Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

  • Partneri

   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • Mesto Nová Baňa
   • JA Slovensko
   • Zmudri do škôl